Nghiên cứu phản ứng quang hạt nhân trên bia fe gây bởi chùm bức xạ hãm năng lượng cực đại 2 5 GEV

Nghiên cứu một số đặc trưng của phản ứng quang hạt nhân trên bia zr với chùm bức xạ hãm năng lượng cực đại 2,5 gev

Nghiên cứu một số đặc trưng của phản ứng quang hạt nhân trên bia zr với chùm bức xạ hãm năng lượng cực đại 2,5 gev
... thuyết phản ứng quang hạt nhân, số kết nghiên cứu phản ứng quang hạt nhân Chƣơng 2: Tìm hiểu thí nghiệm nghiên cứu phản ứng quang hạt nhân sinh nhiều hạt bia Zr với chùm xạ hãm lƣợng cực đại 2,5 GeV ... nhiều hạt Bản luận văn: Nghiên cứu số đặc trƣng phản ứng quang hạt nhân bia Zr với chùm xạ hãm lƣợng cực đại 2,5 GeV. ” nhằm tiếp cận với lĩnh vực nghiên cứu phản ứng hạt nhân vùng lƣợng GeV Mục ... QUANG HẠT NHÂN 1.1 Một số đặc trƣng phản ứng hạt nhân 1.1.1 Khái niệm phản ứng hạt nhân Phản ứng hạt nhân trình biến đổi hạt nhân gây va chạm hai hạt nhân, nucleon với hạt nhân biến đổi hạt nhân...
 • 14
 • 111
 • 0

Nghiên cứu một số đặc trưng của phản ứng quang hạt nhân trên bia mo với chùm photon hãm năng lượng cao

Nghiên cứu một số đặc trưng của phản ứng quang hạt nhân trên bia mo với chùm photon hãm năng lượng cao
... PHẢN ỨNG HẠT NHÂN, PHẢN ỨNG QUANG HẠT NHÂN 1.1 Khái niệm phản ứng hạt nhân Phản ứng hạt nhân xảy hạt nhân nguyên tử bị bắn phá chùm hạt/ bức xạ Các hạt nhân bị bắn phá gọi hạt nhân bia, chùm hạt/ bức ... vài tham số phản ứng hạt nhân (như tiết diện phản ứng, lượng phản ứng, …) phân loại số phản ứng hạt nhân 1.2 Phân loại phản ứng hạt nhân Phản ứng hạt nhân xảy chùm hạt xạ tương tác với hạt nhân khoảng ... văn với đề tài Nghiên cứu số đặc trưng phản ứng quang hạt nhân bia Mo với chùm photon hãm lượng cao , nhằm mục đích xác định thực nghiệm suất lượng phân bố suất lượng phản ứng hạt nhân bia Mo...
 • 68
 • 200
 • 0

Nghiên cứu một số phản ứng quang hạt nhân (Y,n), (Y,xn), Y,p+n) trên máy gia tốc và phát triển lò phản ứng hạt nhân

Nghiên cứu một số phản ứng quang hạt nhân (Y,n), (Y,xn), Y,p+n) trên máy gia tốc và phát triển lò phản ứng hạt nhân
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TựNHIÊN NGHIÊN CỨU MỘT s ố PHẢN ỨNG QUANG HẠT NHÂN (y,n), (y,xn), (y,p+n) TRÊN MÁY GIA T ố c VÀ TRÊN LÒ PHÀN ÚNG HẠT NHÂN MÃ SỐ: QG.04.02 CHỦ ... Mặc dù số liệu phản ứng hạt nhân nói chung; tỷ số isomer, tiết diện tích phân phản ứng hạt nhân nói riêng nghiên cứu từ lâu Vấn đề ngày sở nghiên cứu hạt nhân đại giới tiếp tục nghiên cứu, số liệu ... (Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt) việc nghiên cứu phản ứng hạt nhân có ý nghĩa khổng dừng lại số liệu hạt nhân, không đê nghiên cứu chế phán ứng mà dùng nghiên cứu đề xuất nguyên vật liệu xây dựng lò...
 • 52
 • 218
 • 0

Nghiên cứu phản ứng quang õi hóa hoàn toàn p –Xylen với xúc tác trên cơ sở TiO2

Nghiên cứu phản ứng quang õi hóa hoàn toàn p –Xylen với xúc tác trên cơ sở TiO2
... nung 3.2 NGHIÊN C U H P PH p- XYLEN : t qu s h p ph p- xylene lên h xúc tác TiO2 TiO2/SiO2 c trình by b ng ng p- xylen h p ph mg xúc tác (Ax mg/mg xúc tác) m2 b m t (A x o mg/m ) c a xúc tác khác ... c a xúc tác TiO2 – SiO2 Các h xúc tác : + TiO2 Degussa K-1 : 1,72 mg TiO2/ g xúc tác + TiO2 ST- 01 K-3 : 4,92 mg TiO2/ g xúc tác K-2 : 9,10 mg TiO2/ g xúc tác 2.Tính ch t hóa lý c a xúc tác Chúng ... ch t quang xúc tác TiO2 , nh m t ng di n tích b m t c a xúc tác h at tính quang oxi hóa c a TiO2 ã nghiên c u u ch xúc tác TiO2 – SiO2 ng viên c u b ng ph ng ph p sol-gel 3.5.1 Tính ch t hóa...
 • 14
 • 416
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Nghiên cứu phản ứng quang Oxy hóa xanh Methylen trên xúc tác TiO2 nano dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời" pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... nm 700 nm) c a dung d ch xanh metylen 10ppm quỏ trỡnh quang hoỏ xỳc tỏc (a) m u T1; (b) m u T2 Hỡnh trỡnh by k t qu ph UV-Vis c a s n ph m xanh methylen b oxy hoỏ quang hoỏ trờn hai lo i xỳc ... morphologies of nano TiO2 have an effect on the photocatalyitc activity The nano TiO2 with size around 20-70 nm exhibited higher activity than that of some micromer spherical particles of nano TiO2 containing ... ủó trỡnh by phng phỏp t ng h p nano oxide titanium cú hỡnh thỏi khỏc b ng phng phỏp t o h vi nh tng ủ o [8] Trong nghiờn c u ny, ph n ng quang hoỏ oxy hoỏ xanh methylen trờn cỏc xỳc tỏc ủó ủ...
 • 9
 • 770
 • 13

Phản ứng quang hạt nhân

Phản ứng quang hạt nhân
... Chơng III: Các phản ứng hạt nhân Chơng IV: Phản ứng quang hạt nhân Kết luận Nguyễn Văn Thọ Phản ứng quang hạt nhân Chơng I: Các đặc trng hạt nhân nguyên tử I Cấu trúc hạt nhân Hạt nhân đợc cấu ... hạt nhân 18 Nguyễn Văn Thọ Phản ứng quang hạt nhân Chơng IV: Phản ứng quang hạt nhân 4.1 Những đặc điểm phản ứng quang hạt nhân 4.1.1 Khái niệm phản ứng quang hạt nhân Một chùm lợng tử gamma ... Cũng nh phản ứng hoá học phản ứng hạt nhân đợc viết dới dạng phơng trình phản ứng xẩy ra: A ZX +a A1 Z1 Y +b 2.12 2.2.1 Các chế phản ứng hạt nhân Phản ứng tán xạ: Là phản ứng hạt tới hạt bay...
 • 33
 • 170
 • 0

Nghiên cứu phản ứng quang hoá và ozon hoá của một số hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học

Nghiên cứu phản ứng quang hoá và ozon hoá của một số hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học
... "Nghiên cứu phản ứng quang hoá ozon hoá số hợp chất thiên nhiên hoạt tính sinh học" MụC TIÊU CủA LUậN áN ứng dụng phơng pháp quang hoá ozon hoá để tổng hợp hợp chất cấu trúc đa dạng từ hợp ... phần hoá học hao hoa vàng Cấu trúc, tính chất hoá học artemisinin Tóm lợc chuyển hoá hoá học artemisinin dẫn xuất Phản ứng quang hoá, sở lý thuyết vài chế phản ứng phản ứng quang hoá Một số ... là: Tổng hợp số dẫn xuất artemisinin nghiên cứu phản ứng quang hoá artemisinin dẫn xuất tổng hợp đợc Nghiên cứu phản ứng ozon hoá vài dẫn xuất chứa nối đôi artemisinin, phản ứng ozon hoá pinen,...
 • 27
 • 530
 • 0

nghiên cứu phản ứng thế đồng li trên liên kết oxi-oxi và phản ứng chuyển vi hydro nội phân tử khi nhiệt phân một số peaxit

nghiên cứu phản ứng thế đồng li trên liên kết oxi-oxi và phản ứng chuyển vi hydro nội phân tử khi nhiệt phân một số peaxit
... đềnp 1 trận li n k3t peoxỉt Ch ươn t ¿ : khbti iỉot chuyến vị ùidro uyi ptmn ià ' Chương : Phương phrp oghiân cứu chunp O 23 26 Ị? FHẠÏ II ỵ Kit C U » V f ' tbno luận CbươD£ ỵ ?ĩphl3n cứu phrn T$ap ... 6-12 ? h - ( C H ^ ) n COy; , r¿ ■ - - Vfi porttit oholrnlc Trori£ quo trinh 0£bl§Q cứu ph*n ưof nhiệt phân V* chuyển vị c pQ panxit duof mơi hidrocRoboD, ehủn? tơi tlsn ỡrc đilu k i §n tổl I ? ... nữfi, theo định D đề Hefnmond / / , ctin 517 clịịtìp l o ẹ l phfcO ứng t õ r n h i ộ t raguh* Nh» t h i phpn ứnp tbể ỡ li n kết iJeoxit sế tbổa mẽĩi với nuSijf đi.Su ki0n địịt ra* 1 * ĩ M ĩ ì...
 • 142
 • 428
 • 0

Nghiên cứu phản ứng chuyển hóa etylbenzen trên xúc tác zeolit y và các xúc tác khác152254

Nghiên cứu phản ứng chuyển hóa etylbenzen trên xúc tác zeolit y và các xúc tác khác152254
... Khi nghiên cứu ph&n ứng chuyến hos etylbensen tr ê n )sy bang ơéc ket qưễ oho th a y bẳn ... tóc xúc — l i i treo doiMD© deqa- !SiO / ! ! ion (%) ! tion (^ ) ! AlpO- ! _ — ĨT , ) aY SnY - Zụĩ - ZnY - 50 Znl - 75 C Y - 30 Ổ ZnBY - 30/ H Y - 35 NsY (4 ,2 ) NeY ( , ) 3nY - 45 ... C tsc U triry, tSian” * / ” 62 ' đeng / M eSPKK /• Phức phân h y • ’ĩhrnh sail piiẫra caa phân ứng ơhvyểĩì hoa, Khi nghiên cứt pi£;i ứng c huyễn hoẳ etylbenzea 2C C tắc Z30l i t Y chức U 3n^+...
 • 88
 • 304
 • 0

đồ án tốt nghiệp nghiên cứu phản ứng ngưng tụ andol trên một số xúc tác bazơ rắn là hydrotanxit và zeolit x

đồ án tốt nghiệp nghiên cứu phản ứng ngưng tụ andol trên một số xúc tác bazơ rắn là hydrotanxit và zeolit x
... ứng ngưng tụ andol Các chất x c tác hay dùng cho phản ứng ngưng tụ bazơ axit.Người ta phân chia chất x c tác thành loại : X c tác đồng thể x c tác dị thể 1.1.4.1 .X c tác đồng thể Những phản ứng ... andol x c tác hydrotanxit 31 3.1.1 Phản ứng ngưng tụ andol axeton với axeton 31 3.1.2 Phản ứng ngưng tụ andol axeton với bezandehit .34 3.2 Nghiên cứu phản ứng ngưng tụ andol x c tác zeolit ... 2.2 .Nghiên cứu phản ứng ngưng tụ andol x c tác hydrotanxit .26 2.2.1.Hoạt hóa x c tác 26 2.2.2 Phản ứng ngưng tụ andol axeton với axeton 27 2.2.3 Phản ứng ngưng tụ andol axeton...
 • 42
 • 646
 • 0

Nghiên cứu phản ứng oxi hóa stiren trên xúc tác coox sepiolite

Nghiên cứu phản ứng oxi hóa stiren trên xúc tác coox sepiolite
... dạng oxit hay dạng cấu trúc khung mạng tinh thể 1.2 Phản ứng oxi hóa stiren 1.2.1 Oxi hóa pha lỏng stiren Phản ứng oxi hóa stiren thường tiến hành pha lỏng sử dụng xúc tác dị thể Với chất oxi hóa ... phuơng pháp vào phản ứng oxi hóa stiren chưa đuợc ý nhiều việc dung lò vi sóng phản ứng hóa học có nhiều Do đề tài tiến hành khảo sát phản ứng oxi hóa stiren sử dụng xúc tác CoOx/ sepiolite nhiễu ... ngành Hóa dầu Hoạt tính xúc tác CoOx/ sepiolite phản ứng oxi hóa stiren 3.2.1 Ảnh hưởng chất oxi hóa Tác nhân oxi hóa có ảnh hưởng quan trọng tới độ chọn lọc sản phẩm tạo thành Do thực phản ứng...
 • 78
 • 264
 • 0

Nghiên cứu tính chất quang học của cdte dưới tác dụng của các bức xạ khác nhau

Nghiên cứu tính chất quang học của cdte dưới tác dụng của các bức xạ khác nhau
... Nghiên cứu tính chất quang CdTe tác dụng xạ khác KẾT LUẬN Sau tiến hành thí nghiệm kết sau: - Thực chiếu xạ mẫu CdTe QDs điều kiện chiếu xạ khác nhau: Bức xạ nơtron nhiệt • Bức xạ tia X • Bức ... trở thành đối tượng nghiên cứu bản, SVTH: Nguyễn Thanh Huyền 12 Nghiên cứu tính chất quang CdTe tác dụng xạ khác nghiên cứu ứng dụng Các tính chất cấu trúc nano thay đổi cách điều chỉnh hình ... không chiếu xạ (CdTe - 0) SVTH: Nguyễn Thanh Huyền 40 Nghiên cứu tính chất quang CdTe tác dụng xạ khác Phổ huỳnh quang cho thấy đỉnh huỳnh quang mẫu CdTe – 0, CdTe – X, CdTe – G, CdTe- N có bước...
 • 47
 • 427
 • 1

Luận văn nghiên cứu thiết kế thiết bị sấy vải quả kiểu đối lưu và bức xạ nhiệt năng suất 1tấnmẻ

Luận văn nghiên cứu thiết kế thiết bị sấy vải quả kiểu đối lưu và bức xạ nhiệt năng suất 1tấnmẻ
... 500kg qu ti /m c Phần u t kho ng 100 tri u ủ ng ) n ủ sấy Tay quay Th i gian s y lõu ho t ủ ng giỏn ủo n v ph thu c vo th i ti t Trụ đỡ Phần thu nhiệt Khung kim loại Quạt Hỡnh 1.5 Thi t b s Pin b...
 • 95
 • 497
 • 3

nghiên cứu phản ứng hạt nhân (p, n) trên bia nặng phục vụ cho thiết kế bia trong lò phản ứng điều khiển bằng máy gia tốc

nghiên cứu phản ứng hạt nhân (p, n) trên bia nặng phục vụ cho thiết kế bia trong lò phản ứng điều khiển bằng máy gia tốc
... neutron có nhờ phản ứng hạt nhân (p, n) Như điều khiển kích hoạt neutron sinh tương tác chùm proton từ máy gia tốc với bia Neutron sinh bia phản ứng (p, n) kể số neutron “bù” làm cho hệ tới hạn ... ADS tạo hệ điều khiển nhạy hữu hiệu, vấn đề quan trọng tính toán thiết kế bia để tạo neutron bia bắn phá chùm proton từ máy gia tốc Vì lý trên, nghiên cứu phản ứng hạt nhân (p, n) bia khác vùng ... tới hạn Công suất điều khiển máy gia tốc Để điều khiển hoạt động cần thiết phải xác định số lượng, tính chất, vị trí không gian “neutron bù” sinh phản ứng hạt nhân (p, n) Vấn đề phức tạp...
 • 27
 • 135
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lò nghiên cứu phản ứng hạt nhân đà lạtnghiên cứu phản ứng khâu mạch và tính chất của một số hệ trên cơ sở nhựa epoxy biến tính dầu thực vật i ảnh hưởng của cấu tạo hóa học dầu thực vật đến phản ứng khâu mạch quang hóasử dụng notron nhiệt trong nghiên cứu phản ứng hạt nhâniểu luận nghiên cứu phản ứng của người tiêu dùng đối với quảng cáo truyền hình của sữa tươi vinamilktiểu luận nghiên cứu phản ứng của người tiêu dùng đối với quảng cáo truyền hình của sữa tươi vinamilkchuyên đề nghiên cứu phần mềm quản lý nhân sự trên androidnghiên cứu phản ứng trao đổi este dầu thực vật trên xúc tác sba 15 biến tínhnghiên cứu phản ứng của feii với thuốc thử o phenantrolin ứng dụng để xác định hàm lượng sắt trong thực vật bằng phương pháp trắc quangnghiên cứu phản ứng tạo phức của sắt iii với axit salixilic trong môi trường axit yếu bằng phương pháp trắc quang ứng dụng để xác định hàm lượng sắt trong xi măng luận văn tốt nghiệp đại họcnghiên cứu phản ứng khâu mạch epoxy rắn der 663u với tác nhân đóng rắn phenolic deh 84nghiên cứu phản ứng hydro hóa liên tục glucose thành sorbitol trên xúc tác dị thể bằng thiết bị trickclebed áp dụng cho quá trình sản xuất sorbitol có độ sạch caonghiên cứu phản ứng hóa họcnghiên cứu phản ứng điện hóaphản ứng hạch hạt nhânnghien cuu phan ung tao mau trong phan tich du luong nitrat nitritĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây