Nghiên cứu hoán cải bộ làm kín cổ trục của loại bơm AHH đang sử dụng trên tàu trần đại nghĩa

an investigation into the english language used on facebook social network by vietnamese learners of english = nghiên cứu về ngôn ngữ anh được người học tiếng anh ở việt nam sử dụng trên mạng xã hội facebook

an investigation into the english language used on facebook social network by vietnamese learners of english = nghiên cứu về ngôn ngữ anh được người học tiếng anh ở việt nam sử dụng trên mạng xã hội facebook
... FACEBOOK SOCIAL NETWORK BY VIETNAMESE LEARNERS OF ENGLISH (NGHIÊN CỨU VỀ NGÔN NGỮ ANH ĐƯỢC NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH VIỆT NAM SỬ DỤNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK) M.A MINOR THESIS Field: English Linguistics ... PhD HANOI – 2013 DECLARATION I hereby, certify the thesis entitled An investigation into the English language used on Facebook social network by Vietnamese learners of English is the result of ... are the trendy features of English language used on Facebook by Vietnamese learners of English? 2) What is the degree of formality/ informality of English followed by Vietnamese learners of English...
 • 58
 • 249
 • 0

nghiên cứu hoàn thiện các dữ liệu khoa học của 4 giống dừa bản địa làm sở xin công nhận giống

nghiên cứu hoàn thiện các dữ liệu khoa học của 4 giống dừa bản địa làm cơ sở xin công nhận giống
... TÓM TẮT NHIỆM VỤ Để tài Nghiên cứu hoàn thiện liệu khoa học giống dừa địa làm sở xin công nhận giống , với mục tiêu nghiên cứu, tổng hợp đặc tính nông sinh học giống dừa địa (Ta, Dâu, Xiêm, Ẻo) ... 24, 5 36,0 9 ,4 42.0 7,3 13,3 13,2 45 ,4 14, 0 21 ,4 38,6 16 ,4 47,6 11,9 8,0 9,1 47 ,2 40 ,6 34, 1 9 ,42 12,6 8,5 58,0 36,0 24, 0 9,1 15,5 22,2 15,6 15,7 34, 8 44 ,4 17,5 16,0 12,0 40 ,1 36,7 16,0 31,7 42 ,5 ... 35,0 46 ,9 29,0 48 ,3 70,8 8, 54 68 ,4 9,5 32,0 52 ,4 30,0 73 ,4 67,2 5,2 79,2 19,1 91,1 26,0 60,5 556 2. 140 1.296 1. 642 9 64 3. 542 2 .40 2 3 .48 4 2.085 1.703 1.0 74 1.765 1.071 3.0 24 1.9 94 4.0 64 2 .41 9 2.839...
 • 109
 • 148
 • 0

Nghiên cứu chế tạo bộ xét nghiệm ELISA phát hiện nọc rắn độc và ứng dụng lâm sàng chuẩn đoán rắn độc cắn ở việt nam

Nghiên cứu chế tạo bộ xét nghiệm ELISA phát hiện nọc rắn độc và ứng dụng lâm sàng chuẩn đoán rắn độc cắn ở việt nam
... rắn độc Từ sở lý luận thực tiễn nêu trên, đề tài: Nghiên cứu chế tạo xét nghiệm ELISA phát nọc rắn độc ứng dụng lâm sàng chẩn đoán rắn độc cắn Việt Nam tiến hành nhằm: Chế tạo xét nghiệm AB -ELISA ... tiễn Việt Nam, xét nghiệm ELISA lựa chọn phù hợp cho chế tạo xét nghiệm phát nọc rắn độc Một xét nghiệm ELISA phát tất loại nọc rắn độc giúp chẩn đoán phân biệt tất loài rắn độc gây tai nạn rắn cắn ... tác giả ứng dụng chế tạo xét nghiệm phát nọc rắn độc Anindya Kanti De (1996) ứng dụng thiết kế xét nghiệm chế tạo thành công xét nghiệm AB -ELISA phát nọc loài rắn độc Ấn Độ với độ nhạy phát mức...
 • 112
 • 434
 • 2

Luận văn Nghiên cứu, hoàn thiện và làm chủ quy trình kiểm tra cuộn dây thứ cấp pdf

Luận văn Nghiên cứu, hoàn thiện và làm chủ quy trình kiểm tra cuộn dây thứ cấp pdf
... vẽ cha, kiểm tra chủng loại TI - Góc lớn phải xem tợng chập vòng chập lõi tôn - Chất lợng lõi tôn ảnh hởng lớn đến chất lợng, sai số biến dòng Nếu có sai số lớn cần kiểm tra lại quy trình ủ tôn ... hiệu chỉnh: - Nếu sai số trị số lớn quấn sai số vòng dây cấp thứ cấp nhầm chủng loại biến dòng Dựa vào sai số đo đợc ta chỉnh lại số vòng dây xác định lại củng loại biến dòng - Nếu sai số nhỏ ... dây quấn mạch từ để máy biến dòng làm việc tin cậy Do tiết diện mạch từ cuộn bảo vệ phải lớn để đảm bảo đờng đặc tính từ hóa điểm gấp nhiều lần Iđm máy biến dòng - Cuộn đo lờng cấp 0,5 theo chủng...
 • 27
 • 299
 • 0

Nghiên cứu, hoàn thiện và làm chủ quy trình kiểm tra cuộn dây thứ cấp

Nghiên cứu, hoàn thiện và làm chủ quy trình kiểm tra cuộn dây thứ cấp
... 1 Mục đích: Nghiên cứu giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm tra cuộn dây thứ cấp máy biến dòng điện trung thế, đánh giá cách điện, cực tính ... dụng máy quấn dây thứ cấp 20 Bố trí mặt thiết bị phục vụ cho sản xuất cuộn dây thứ cấp máy biến dòng điện 20 6.1 Bộ phận quấn lõi mạch từ ( lõi tôn) 20 6.2 Bộ phận quấn dây thứ cấp: 21 Nội dung: ... trị tức thời dòng điện sơ cấp giá trị tức thời dòng điện thứ cấp nhân với tỷ số biến đổi danh định, ứng với dấu cộng dòng điện sơ cấp dòng điện thứ cấp tương ứng với quy ước ghi nhãn đầu nối Sai...
 • 7
 • 253
 • 1

tóm tắt luận án nghiên cứu chế tạo bộ xét nghiệm elisa phát hiện nọc rắn độc và ứng dụng lâm sàng chuẩn đoán rắn độc cắn ở việt nam

tóm tắt luận án nghiên cứu chế tạo bộ xét nghiệm elisa phát hiện nọc rắn độc và ứng dụng lâm sàng chuẩn đoán rắn độc cắn ở việt nam
... B xột nghim AB -ELISA phỏt hin nc rn c 2.2.6.1 Thit k xột nghim AB -ELISA Xột nghim c xõy dng theo nguyờn lý ELISA sandwich vi phc hp Avidin Biotin 2.2.6.2 Ch to b xột nghim AB -ELISA 2.2.6.3 Qui ... xột nghim AbE -ELISA 2.2.7.5 ỏnh giỏ phn ng chộo ca xột nghim AbE -ELISA vi nc c ca mt s loi rn c khỏc Vit Nam 2.2.7.6 ỏnh giỏ n nh v hiu qu phỏt hin nc rn c ca b xột nghim AbE -ELISA phũng thớ ... sỏt 4.2.5 n nh ca b xột nghim AbE -ELISA So vi b xột nghim AB -ELISA thỡ b xột AbE -ELISA cú n nh tt hn vi thi gian n nh thỏng iu kin bo qun 40C B xột nghim AbE -ELISA cú n nh tt hn bi vỡ cỏc sinh...
 • 24
 • 366
 • 2

nghiên cứu chế tạo bộ xét nghiệm elisa phát hiện nọc rắn độc và ứng dụng lâm sàng chuẩn đoán rắn độc cắn ở việt nam bản tóm tắt tiếng anh

nghiên cứu chế tạo bộ xét nghiệm elisa phát hiện nọc rắn độc và ứng dụng lâm sàng chuẩn đoán rắn độc cắn ở việt nam bản tóm tắt tiếng anh
... IVAC 2.2.6 AB -ELISA kit for detection of snakevenom 2.2.6.1 Design AB -ELISA kit The kit is built on the principle of sandwich ELISA with AvidinBiotin complex 2.2.6.3 Protocols of AB -ELISA assay ... surveyed 4.2.5 The stability of AbE -ELISA kit The stability of AbE -ELISA kit has better than AB -ELISA kit with months stability time in storage condition at 40C The AbEELISA kits have better stability ... of an ELISA In development of ELISA for detection of snake venom, evaluation of criterias are often interested in specificity, sensitivity, stability and testing time 1.3.4 The commercial ELISA...
 • 25
 • 202
 • 0

Nghiên cứu các biện pháp làm khô cỏ và nâng cao giá trị dinh ưỡng cỏ khô (Hòa thảo), ứng dụng công nghệ đóng bánh cỏ khô (Họ đậu) để sản xuất cỏ khô thưng mại tại Nho Quan -Ninh Bình

Nghiên cứu các biện pháp làm khô cỏ và nâng cao giá trị dinh ưỡng cỏ khô (Hòa thảo), ứng dụng công nghệ đóng bánh cỏ khô (Họ đậu) để sản xuất cỏ khô thưng mại tại Nho Quan -Ninh Bình
... nghệ đóng bánh cỏ khô (họ đậu) để sản xuất cỏ khô thơng mại Nho Quan- Ninh Bình. , với mục tiêu - Đa đợc giải pháp làm khô cỏ (họ đậu, hòa thảo) đảm bảo hao hụt dinh dỡng nâng cao giá trị dinh ... thử nghiệm nâng cao giá trị dinh dỡng cỏ hòa thảo ứng dụng công nghệ khí đóng bánh cỏ khô (họ đậu) thơng mại Thử nghiệm 2.1 Bảo quản nâng cao giá trị dinh dỡng protêin cỏ khô hoà thảo cách kết ... nghiên cứu đóng bánh- kiện cỏ khô Việt Nam cần thiết đặc biệt với điều kiện nóng ẩm nớc ta Bởi tiến hành đề tài: Nghiên cứu giải pháp làm khô nâng cao giá trị dinh dỡng cỏ khô, ứng dụng công nghệ...
 • 14
 • 90
 • 0

Nghiên cứu các biện pháp làm khô cỏ và nâng cao giá trị dinh dưỡng cỏ khô (hòa thảo), ứng dụng công nghệ khí đóng bánh cỏ khô (họ đậu)

Nghiên cứu các biện pháp làm khô cỏ và nâng cao giá trị dinh dưỡng cỏ khô (hòa thảo), ứng dụng công nghệ cơ khí đóng bánh cỏ khô (họ đậu)
... Nâng cao giá trị dinh dỡng protein, khoáng cỏ hòa thảo ứng dụng công nghệ khí đóng bánh cỏ khô (họ đậu) thơng mại 2.2.1 Bảo quản nâng cao giá trị dinh dỡng protêin, khoáng cỏ khô hoà thảo cách ... biến cỏ khô nguồn dinh dỡng hao hụt 3.2 Thí nghiệm 2: Nâng cao giá trị dinh dỡng protein, khoáng cỏ hòa thảo ứng dụng công nghệ khí đóng bánh cỏ khô (họ đậu) thơng mại 3.2.1 Bảo quản nâng cao giá ... xuất cỏ khô (họ đậu) ứng dụng công nghệ khí để đóng bánh- kiện nhằm tăng thời gian bảo quản giảm giá thành vận chuyển cỏ khô áig Nội Dung phơng pháp nghiên cứu Thời gian địa điểm nghiên cứu: Thí...
 • 9
 • 118
 • 0

Nghiên cứu sấy cải xôi bằng phương pháp sấy lạnh kết hợp với bức xạ hồng ngoại

Nghiên cứu sấy cải bó xôi bằng phương pháp sấy lạnh kết hợp với bức xạ hồng ngoại
... hồng ngoại kết hợp với sấy lạnh đến chất lượng mực ống kho lột da Kết 18 nghiên cứu đưa đến kết luân: hàm lượng mực ống khô sấy khô xạ hồng ngoại kết hợp với sấy lạnh tốt so với phương pháp sấy ... vật liệu sấy bay vào môi trường không khí 1.5 SẤY LẠNH KẾT HỢP BỨC XẠ HỒNG NGOẠI 1.5.1 Mục đích sấy kết hợp Mỗi phương pháp sấy có ưu điểm vượt trội Chính tận dụng kết hợp hai phương pháp để làm ... phẩm cải xôi bị hạn chế Vì vậy, nghiên cứu phương pháp hiệu để bảo quản cải xôi nhằm kéo dài thời gian bảo quản cần thiết Công nghệ sấy lạnh kết hợp với xạ hồng ngoại công nghệ lĩnh vực sấy...
 • 102
 • 549
 • 1

NGHIÊN cứu HOÀN THIỆN bộ KIT PCR 16 GEN gắn HUỲNH QUANG ỨNG DỤNG TRONG NGHIÊN cứu dân tộc học và GIÁM ĐỊNH GEN

NGHIÊN cứu HOÀN THIỆN bộ KIT PCR 16 GEN gắn HUỲNH QUANG ỨNG DỤNG TRONG NGHIÊN cứu dân tộc học và GIÁM ĐỊNH GEN
... nhiều vào thao tác kinh nghiệm người làm thí nghiệm Xuất phát từ lý trên, việc thực luận án Nghiên cứu hoàn thiện kit PCR 16 gen gắn huỳnh quang ứng dụng nghiên cứu dân tộc học giám định gen ... tiêu nghiên cứu Chế tạo kit PCR 16 locus (gen) gắn huỳnh quang hệ thống điện di mao quản Ứng dụng nghiên cứu dân tộc học giám định ADN  Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Nhóm đối tượng nghiên cứu ... thể nghiên cứu với 14 quần thể 3.3 Kết ứng dụng kit PCR 16 locus gắn huỳnh quang phân tích ADN nhận dạng cá thể ngƣời 3.3.1 Kết ứng dụng kit PCR 16 locus gắn huỳnh quang số vụ án Việc ứng dụng kit...
 • 22
 • 65
 • 0

Nghiên cứu hoàn thiện bộ máy tra cứu tài liệu tại thư viện hà nội

Nghiên cứu hoàn thiện bộ máy tra cứu tài liệu tại thư viện hà nội
... hoàn thiên máy tra cứu tài liệu Thư viện Nội Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.1 Đối tượng nghiên cứu - Nghiên cứu hoàn thiện máy tra cứu tài liệu Thư viện Nội 1.2 Phạm vi nghiên cứu - Thời ... hoàn thiện máy tra cứu tài liệu khái quát thư viện Nội 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Khái niệm máy tra cứu tài liệu Bộ máy tra cứu tài liệu công cụ , phương tiện tra tìm tài liệu thông tin tài liệu ... viện - Khảo sát thực trạng máy tra cứu Thư viện Nội, qua đánh giá chất lượng tìm ưu, nhược điểm máy tra cứu tài liệu Thư viện Nội Lịch sử nghiên cứu Có thể khẳng định hoàn máy tra cứu tài...
 • 38
 • 91
 • 0

nghiên cứu một số thông số tính năng và đặc điểm hao mòn trước sử dụng Xado của động diezel D12

nghiên cứu một số thông số tính năng và đặc điểm hao mòn trước sử dụng Xado của động cơ diezel D12
... tài tốt nghiệp: “ Nghiên cứu số thông số tính đặc điểm hao mòn trước sử dụng Xado động Điêzen D12 phòng thí nghiệm Bộ môn Động lực, khoa khí.” Số trang: 99 Số chương: 03 Số tài liệu tham khảo: ... em Bộ môn Động lực khoa Khí Trường Đại Học Nha Trang giao đề tài Nghiên cứu số thông số tính đặc điểm hao mòn trước sử dụng Xado động Diesel D12 phòng thí nghiệm môn Động Lực, khoa Khí.” ... Nguyên lý hoạt động thiết bị điện quang 59 2.2.4.2 Thiết bị quang điện phân tích 61 CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH MỘT SỐ THÔNG SỐ TÍNH NĂNG, CƯỜNG ĐỘ HAO MÒN CỦA ĐỘNG CƠ D12 66 3.1...
 • 105
 • 238
 • 0

Nghiên cứu xác định các thông số bản của máy ép viên phân viên n, NK, NPK phục vụ giới hoá khâu bón phân viên dúi sâu cho một số cây trồng nông nghiệp

Nghiên cứu xác định các thông số cơ bản của máy ép viên phân viên n, NK, NPK phục vụ cơ giới hoá khâu bón phân viên dúi sâu cho một số cây trồng nông nghiệp
... tớch c a nguyờn li u Xỏc ủ nh kh i l ng th tớch c a nguyờn li u (N,NK ,NPK) Kh i l ng th tớch nguyờn li u dựng ủ ộp viờn phõn (N,NK ,NPK) ủ c xỏc ủ nh nh sau ong kh i l ng nguyờn li u d ng c ủong ... Nụng nghi p H N i Lu n th c s k thu t 18 Viờn phõn dựng cho bún dỳi sõu ủ c t o b ng cỏch ộp h n h p phõn N,NK ,NPK trờn cỏc mỏy ộp viờn Cho ủ n nay, cỏc mỏy ộp t o viờn phõn n c ngoi ủ u d a trờn ... núi tr n, ủ c s giỳp ủ c a TS H u Quy t tụi ti n hnh th c hi n ủ ti: Nghiờn c u xỏc ủ nh cỏc thụng s c b n c a mỏy ộp phõn viờn (N, NK, NPK ) ph c v c gi i húa khõu bún phõn dỳi sõu cho m t...
 • 92
 • 881
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tương quan các chỉ tiêu cơ lý của đấtchế tạo nghiên cứu tính chất và hình thái cấu trúc của vật liệu compozit trên cơ sở copolyme etylenvinyl axetat eva và nanosilicađề tài lý luận tuần hoàn và chu chuyển của tư bản ý nghĩa của việc nghiên cứu lý luận đó trong việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp fileslà tín hiệu ngõ ra xung clock dùng để cung cấp co các thiết bò khác cần xung clock để làm việc ví dụ như ic 8279 tần số của xung clock này bằng tần số của tụ thạch anh đang sử dụng chia cho 2kết quả nghiên cứu và thảo luận ► tình hình cơ bản của công ty cp thanh hươngnghiên cứu vật liệu và yêu cầu cơ tính của các cổ trục máy xẻ đánghiên cứu thực trạng và yếu tố ảnh hưởng đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố thái nguyên giai đoạn 2008 2012phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ hoàng xuân3 6 lượng dùng nước sơ bộ và hàm lượng khí của hỗn hợp bê tông sử dụng cốt liệu nhỏ có độ rỗng là 35nước biển dâng cùng với sóng gió triều cường và nước dâng do bão gia tăng làm tăng ngập lụt và xói lở bờ biển đe dọa trực tiếp đến các công trình xây dựng trên ven biển và ven bờ 60bài nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sở hữu và sử dụng thẻ tín dụng ở bắc síp năm 2005 của okan veli safaklinghiên cứu các đặc điểm sinh học sinh thái của loàinội dung cơ bản của pháp luật quy hoạch sử dụng đấtcác loại giống sắn được sử dụng trên địa bàn xã kỳ lâmmột số nét về tình hình cơ bản của việc quản lý và sử dụng lao động tại xã hoà an huyện krông păk tỉnh đăklăk111CV giai trinh loi nhuan qui II 2011Nghi quyet DHDCD nam 2012 2thong bao ngay dang ky cuoi cungbien ban dhdcd thuong nien nam 2017111BC hop nhat giua nien do signedCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT BN signedThông báo tham gia cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.chuẩn đầu ra 32 chuyên ngành chuyên khoa cấp I Sau đại họcdong gop moi cua luan anđề cương ôn tập học kỳ 1 môn hóa học 11 có đáp án.3 THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚIThS chuẩn đầu ra ch noi khoaThS chuẩn đầu ra ch spkThS chuẩn đầu ra ch ytccCV số 107_HCQG_TCCB ngày 22.02.2017 vv sửa đổi đối tượng khen thưởng TĐ 2016Dao tao | Tin tuc | Trường Đại học Hùng Vương CHAN NUOI TYMau so 3 (BC tong ket TĐ kem HD so 67_HD-HCQG)Mau so 4A – BB hop Dvị va hop Phong (kem HD so 67_HD-HCQG)Kế hoạch số 139-KH ĐUHV về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc trong toàn bộ Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2017-2020 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAThông báo DS cá nhân đề nghị XT DH HD NGND, NGUT lần 14.dox