Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ tiên tiến trong thi công lắp ráp hệ trục máy chính tàu hàng 40004000T

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GPS ĐỂ CHUYỂN TRỤC CÔNG TRÌNH LÊN CAO

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GPS ĐỂ CHUYỂN TRỤC CÔNG TRÌNH LÊN CAO
... - Công tác chuyển trục công trình lên sàn thi công công nghệ GPS có thuận lợi khó khăn ? - Công tác chuyển trục công trình lên sàn thi công công nghệ GPS có độ xác ? - Việc sử dụng công nghệ GPS ... thực nghiệm chuyển trục công trình lên cao công nghệ GPS Thông qua trình đo xử lý số liệu cho kết cụ thể rút số kết luận sau: 1- Sử dụng công nghệ GPS công tác chuyển trục công trình lên cao khắc ... hỗ cao ±5mm thoả mãn yêu cầu độ xác việc chuyển trục công trình lên cao Một ưu điểm quan trọng chuyển trục công trình lên cao công nghệ GPS sai số chuyển trục không phụ thuộc vào chiều cao công...
 • 22
 • 153
 • 0

Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ GMPLS vào mạng NGN Việt Nam

Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ GMPLS vào mạng NGN Việt Nam
... CR-LDP 71 Ch-ơng III: Nghiên cứu ứng dụng GMPLS vào mạng NGN Việt Nam 73 3.1 Nhu cầu áp dụng công nghệ GMPLS cho mạng NGN Việt Nam 73 3.2 Kinh nghiệm áp dụng công nghệ GMPLS n-ớc 75 3.2.1 ... triển, triển khai sản phẩm giới GMPLS khả ứng dụng công nghệ GMPLS cần thiết, em chọn đề tài "Nghiên cứu khả ứng dụng công nghệ GMPLS vào mạng NGN Việt nam" Nội dung đề tài gồm ch-ơng: Ch-ơng ... ĐạI HọC QUốC GIA Hà NộI TRƯờNG ĐạI HọC CÔNG NGHệ Vũ Minh Yên Nghiên cứu khả ứng dụng công nghệ GMPLS vào mạng NGN Việt nam Ngành: Công nghệ Điện tử Viễn thông Chuyên ngành: Kỹ thuật vô...
 • 113
 • 312
 • 0

Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ sinh học MBR để xử lý nước thải đô thị tại Hà Nội

Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ sinh học MBR để xử lý nước thải đô thị tại Hà Nội
... ứng dụng công nghệ sinh học MBR để xử nước thải đô thị Nội Mục tiêu nghiên cứu: 2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát: Nghiên cứu khả ứng dụng công nghệ sinh học MBR xử nước thải đô thị ... (AS) MBR 25 1.6 Đặc điểm công nghệ AO - MBR 32 1.7 Ứng dụng MBR xử số loại nước thải Nhật Bản 37 1.8 Một số công trình tiêu biểu áp dụng thành công công nghệ MBR xử nước thải sinh hoạt đô thị ... nghĩa thực tiễn - Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học có màng vi lọc MBR đặt ngập bể phản ứng sinh học để xử nước thải đô thị công nghệ ứng dụng phù hợp nơi có yêu cầu xả thải cao, eo hẹp...
 • 112
 • 806
 • 10

Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ CORS trong đo đạc địa chính bằng phương pháp đo GPS động thời gian thực ở khu vực đồng bằng sông cửu long (thử nghiệm trên địa bàn tỉnh bạc liêu)

Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ CORS trong đo đạc địa chính bằng phương pháp đo GPS động thời gian thực ở khu vực đồng bằng sông cửu long (thử nghiệm trên địa bàn tỉnh bạc liêu)
... đo đạc địa khu vực Đồng sông Cửu Long phương pháp đo GPS động thời gian thực (RTK) Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu tổng quan ứng dụng GPS đo đạc đồ địa - Nghiên cứu sở khoa học kỹ thuật công nghệ ... dụng công nghệ CORS đo đạc địa khu vực Đồng sông Cửu Long Ý nghĩa đề tài Luận văn khẳng định tính khả thi đưa số khuyến cáo việc áp dụng công nghệ CORS đo đạc địa phương pháp đo GPS động thời gian ... nghệ CORS đo đạc địa phương pháp RTK Chương 3: Thử nghiệm đo đạc địa sử dụng công nghệ CORS tỉnh Bạc Liêu 10 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG CỦA GPS TRONG ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH 1.1 Khái quát công nghệ...
 • 85
 • 1,096
 • 5

Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ hạ thủy tàu bằng túi khí tại nhà máy đóng tàu cam ranh khánh hòa

Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ hạ thủy tàu bằng túi khí tại nhà máy đóng tàu cam ranh  khánh hòa
... Chƣơng KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HẠ THỦY TÀU BẰNG TÚI KHÍ TẠI NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU CAM RANH 37 3.1 HIỆN TRẠNG NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU CAM RANH 38 3.1.1 Điều kiện địa lý Vịnh Cam Ranh Nhà máy đóng ... hạ thủy tàu phƣơng pháp túi khí phù hợp với Nhà máy đóng tàu Cam Ranh - Đánh giá tính khả thi việc ứng dụng công nghệ hạ thủy túi khí nhà máy đóng tàu Cam Ranh Khánh Hòa 1.3.2 Phƣơng pháp nghiên ... trình hạ thủy cho tàu cụ thể Nhà máy đóng tàu Cam Ranh - Nghiên cứu tính bổ sung quy trình hạ thủy túi khí - Phân tích, đánh giá khả ứng dụng phƣơng pháp hạ thủy túi khí nhà máy đóng tàu Cam Ranh...
 • 98
 • 220
 • 0

Nghiên Cứu Khả Năng Ứng Dụng Công Nghệ Sinh Học MBR Để Xử Lý Nước Thải Đô Thị Tại Hà Nội

Nghiên Cứu Khả Năng Ứng Dụng Công Nghệ Sinh Học MBR Để Xử Lý Nước Thải Đô Thị Tại Hà Nội
... tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu khả ứng dụng công nghệ sinh học MBR để xử nước thải đô thị Nội Mục tiêu nghiên cứu: 2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát: Nghiên cứu khả ứng dụng công ... (AS) MBR 25 1.6 Đặc điểm công nghệ AO - MBR 32 1.7 Ứng dụng MBR xử số loại nước thải Nhật Bản 37 1.8 Một số công trình tiêu biểu áp dụng thành công công nghệ MBR xử nước thải sinh hoạt đô thị ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  NGÔ THỊ BÍCH LẬP NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBR ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ TẠI HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Khoa học...
 • 109
 • 328
 • 0

Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ CORS trong đo đạc địa chính bằng phương pháp đo GPS động thời gian thực ở khu vực đồng bằng sông cửu long (thử nghiệm trên địa bàn tỉnh bạc liêu)

Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ CORS trong đo đạc địa chính bằng phương pháp đo GPS động thời gian thực ở khu vực đồng bằng sông cửu long (thử nghiệm trên địa bàn tỉnh bạc liêu)
... 1.2.2 Phương pháp đo GPS phân sai (Differential GPS) 18 1.2.3 Phương pháp đo pha GPS 19 1.2.4 Phương pháp đo động thời gian thực (RTK) 19 1.3 Các ứng dụng GPS đo đạc địa ... Các kỹ thuật trạm CORS có 30 2.1.4 Tình hình ứng dụng công nghệ CORS đo đạc đồ 35 2.2 Các phương án triển khai đo đạc địa công nghệ CORS 40 2.2.1 Đối với khu vực đo đạc tập trung ... PHÁP SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CORS TRONG ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP RTK 27 2.1 Khái quát công nghệ CORS 27 2.1.1 Khái niệm công nghệ CORS 27 2.1.2 Cấu trúc trạm CORS ...
 • 11
 • 514
 • 0

Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ GMPLS vào mạng NGN Việt Nam

Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ GMPLS vào mạng NGN Việt Nam
... III: Nghiên cứu ứng dụng GMPLS vào mạng NGN Việt Nam Error! Bookmark not defined 3.1 Nhu cầu áp dụng công nghệ GMPLS cho mạng NGN Việt Nam Error! Bookmark not defined 3.2 Kinh nghiệm áp dụng công ... triển, triển khai sản phẩm giới GMPLS khả ứng dụng công nghệ GMPLS cần thiết, em chọn đề tài "Nghiên cứu khả ứng dụng công nghệ GMPLS vào mạng NGN Việt nam" Nội dung đề tài gồm chương: Chƣơng ... III: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GMPLS mạng NGN Việt Nam Trong trình thực đề tài, em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn, bảo tận tình PGS.TS Nguyễn Cảnh Tuấn thầy cô trường Đại học công nghệ giúp...
 • 20
 • 158
 • 0

NGHIÊN cứu KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG của PHÈN hỗn hợp TRONG xử lý COD và màu đối với nước THẢI XI mạ BẰNG PHƯƠNG PHÁP hóa lý

NGHIÊN cứu KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG của PHÈN hỗn hợp TRONG xử lý COD và màu đối với nước THẢI XI mạ BẰNG PHƯƠNG PHÁP hóa lý
... chất thải nhiều  ảnh hƣởng đến sinh thái, ngƣời NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA PHÈN HỖN HỢP TRONG XỬ LÝ COD VÀ MÀU ĐỐI VỚI NƢỚC THẢI XI MẠ BẰNG PHƢƠNG PHÁP HÓA LÝ MỤC TIÊU ĐỀ TÀI • Nghiên cứu ... loại phèn hỗn hợp dựa hai loại phèn có sẵn phèn nhôm (Al2(SO4)3.12H2O) phèn sắt (FeCl3) nhằm nâng cao hiệu xử COD độ màu nước thải xi mạ GIỚI HẠN ĐỀ TÀI • Nghiên cứu khả xử COD, độ màu ... hiệu suất xử màu COD nước thải xi mạ phèn PAC, FeCl3, Al2(SO4)3.12H2O phèn hỗn hợp Độ màu (Pt-Co) STT Loại phèn sử dụng Đầu vào Đầu Hiệu suất (%) Hàm lƣợng COD (mgO2/l) Đầu vào Đầu Hiệu suất...
 • 35
 • 331
 • 1

Nghiên cứu khả năng ứng dụng cách tử quang sợi Bragg để thiết lập hệ Sensor nhạy nhiệt độ và vi dịch chuyển trong dải 10-5m¸10-6m = Study of application abiliti145448

Nghiên cứu khả năng ứng dụng cách tử quang sợi Bragg để thiết lập hệ Sensor nhạy nhiệt độ và vi dịch chuyển trong dải 10-5m¸10-6m = Study of application abiliti145448
... dung nghiên cứu Đe tài M ục tiêu: T hiết lập hệ sensor quang sợi sử dụng cách từ quang sợi B ragg nhay nhiệt độ, đo khảo sát m ột số đặc tính hệ sensor đặc trư ng nhạy nhiệt độ vi dịch chuyển ... PHIÉU ĐĂNG KÝ KÉT QUẢ NGHIÊN c ứ u CÁC ĐÈ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHẸ Tên đề tài: Nghiên cứu khả ứng dụng cách tử quang sợi Bragg để thiết lập sensor nhạy nhiệt độ vi dịch chuyển dải lffsm “ m ” l Mã ... nghệ 9 , E m ail: ký hợp thực h iệ n đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đ ại h ọc Q u ố c gia H Nội: Tên đề tài: Nghiên cứu khả ứng dụng cách tử quang sợi Bragg để thiết lập hệ sensor nhạy nhiệt độ...
 • 39
 • 168
 • 0

Nghiên cứu khả năng ứng dụng hoạt động bán khống trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu khả năng ứng dụng hoạt động bán khống trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... cho Vi t Nam 36 K t lu 37 C TR NG VÀ KH KH NG TRÊN TH 2.1 2.1.1 Th Th NG D NG HO NG BÁN NG CH NG KHOÁN VI T NAM 38 ng ch ng khoán Vi t Nam 38 ng ch ng khoán Vi ... ng bán kh ng t i Vi t Nam s c n thi t áp d ng nghi p v bán kh ng vào TTCK Vi t Nam 45 2.1.2.1 Th c tr ng ho ng bán kh ng t i Vi t Nam 45 2.1.2.2 S c n thi t áp d ng nghi p v bán ... ti n Vi t Nam nh ng n thi t cho s phát tri n c a TTCK Vi t Nam hi n M c tiêu ph m vi nghiên c u 2.1 M c tiêu nghiên c u M c tiêu nghiên c u c c tr ng ho ng bán kh ng kh ng d ng ho ng bán kh ng...
 • 185
 • 170
 • 1

Nghiên cứu khả năng ứng dụng xăng pha cồn cho một số loại động cơ công suất nhỏ dùng trong nông nghiệp

Nghiên cứu khả năng ứng dụng xăng pha cồn cho một số loại động cơ công suất nhỏ dùng trong nông nghiệp
... tài: Nghiên cứu khả ứng dụng xăng pha cồn cho số loại động công suất nhỏ dùng nông nghiệp Mục tiêu nghiên cứu đề tài Thăm dò khả ứng dụng nhiên liệu cồn hỗn hợp xăng pha cồn cho số loại động xăng ... 2.1.1 Mục tiêu Thăm dò khả ứng dụng nhiên liệu cồn hỗn hợp xăng pha cồn cho số loại động xăng công suất nhỏ thông dụng dùng nông nghiệp 2.1.2 Nhiệm vụ Nghiên cứu sở lý thuyết cho việc cải tiến hệ ... liệu cồn 95% hỗn hợp xăng pha cồn tỷ lệ đến 20% thực nghiệm loại động công suất nhỏ dùng nông nghiệp 18 Chơng Mục tiêu, nhiệm vụ, đối tợng phơng pháp nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu...
 • 114
 • 598
 • 0

nghiên cứu khả năng ứng dụng và phát triển dịch vụ logistics tại công ty cổ phần vận tải và thuê tàu

nghiên cứu khả năng ứng dụng và phát triển dịch vụ logistics tại công ty cổ phần vận tải và thuê tàu
... TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ C H U Y Ê N N G À N H KINH TẾ Đ ố i NGOẠI K H Ó A LUẬN TỐT NGHIỆP ...
 • 112
 • 465
 • 1

Nghiên cứu khả năng áp dụng công nghệ mương oxy hoá trong việc xử lý nước thải sinh hoạt ở thành phố đà nẵng

Nghiên cứu khả năng áp dụng công nghệ mương oxy hoá trong việc xử lý nước thải sinh hoạt ở thành phố đà nẵng
... mng oxy húa vic x nc thi sinh hot TP Nng" (Tỏc gi: ng Th Phng H P.KHT S GTVT Nng) 25 Bng 2.4 So sỏnh kt qu x nc thi vi cỏc TCVN Thông số Đơn vị pH Nớc thô cha xử 6.0-7.5 Nớc thảI ... ỏng k trc nú c thu gom v trm x Vỡ vy, hiu sut x nc thi ca cỏc trm x nc thi ti khoa hc: "Nghiờn cu kh nng ỏp dng cụng ngh mng oxy húa vic x nc thi sinh hot TP Nng" (Tỏc gi: ng Th ... thi t sỏt ỏy h Điều giúp cải thiện việc trộn lẫn nớc thải vừa chảy đến với khối sinh học (bio-mass) vốn hình thành hồ theo thời gian Hot ng sinh hc ca cỏc vi sinh vt k khớ s lm gim khong 50% n...
 • 70
 • 458
 • 2

Nghiên cứu khả năng áp dụng công nghệ mương oxy hoá trong việc xử lý nước thải sinh hoạt ở thành phố Đà Nẵng báo cáo khoa học

Nghiên cứu khả năng áp dụng công nghệ mương oxy hoá trong việc xử lý nước thải sinh hoạt ở thành phố Đà Nẵng báo cáo khoa học
... thng x nc thi Cũn li khong 15 trung tõm y t cha xõy dng h thng x nc thi Nc thi ca cỏc bnh vin ó x hoc cha ti khoa hc: "Nghiờn cu kh nng ỏp dng cụng ngh mng oxy húa vic x nc thi sinh ... thi t sỏt ỏy h Điều giúp cải thiện việc trộn lẫn n-ớc thải vừa chảy đến với khối sinh học (bio-mass) vốn hình thành hồ theo thời gian Hot ng sinh hc ca cỏc vi sinh vt k khớ s lm gim khong 50% n ... trỡnh Mng Oxy húa ti khoa hc: "Nghiờn cu kh nng ỏp dng cụng ngh mng oxy húa vic x nc thi sinh hot TP Nng" (Tỏc gi: ng Th Phng H P.KHT S GTVT Nng) 34 Hỡnh 3-7: Nh mỏy x Mng Oxy húa u...
 • 55
 • 687
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu khả năng ứng dụng sản xuất ethanol từ nguồn cellulosic biomass việt namkhả năng ứng dụng công nghệ viễn thám vào nghiên cứu biến động lớp phủ mặt đấtkhả năng ứng dụng công nghệ thông tinluận văn chuyên đề đề tài nghiên cứu khả năng áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn iso 14001 2001 cho nhà máy sắt thép thủ đức công ty thép miền namnghien cuu khoa hoc ung dung cong nghe thong tin trong qua trinh giang day mon khoa hoc lop 3nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ atm và gprs trên mạng mobifonenâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tinkhuyến nghị về khả năng ứng dụng công nghệ mpls trong mạng ngn của tổng công ty bcvt việt nammột số giải pháp nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo ở trường cđn du lịch thương mại nghệ anbiên phap 5 biện pháp tăng cường khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trình độ tiếng anh cho đội ngũ cán bộ quản lý phòng chức năng sởnâng cao khả năng ứng dụng công nghệ tin học kỹ thuật hiện đạiđẩy mạnh trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật và khả năng ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực xây dựngcó những chương trình liên tục nâng cao kỹ năng và khả năng ứng dụng công nghệ tin học phần mềm ứng dụng đặc biệt phải chú trọng các phần mềm có bản quyềnkhả năng ứng dụng viễn thám và gis trong nghiên cứu phòng tránh lũ lụt và tìm kiếm cứu nạnyêu cầu và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin cnttchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấm