Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán mới nhất

Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán lần 1 mẫn ngọc quang

Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán lần 1  mẫn ngọc quang
... 2 016 2 k k x 2 016  3k   C 2 016 x 2 016 k     2kC 2 016 k 0 k 0 x  2 016 ĐỀ THI THỬ TOÁN LẦN – THẦYQUANG BABY Page 10 Số hạng chứa x 2 010 ứng với 2 016  3k  2 010  k  C 2 016 x 2 2 010 ...  10 13 12 14 B d(A / (P ))  D d(A / (P ))  12 15 12 15 Hướng dẫn giải  Ta có Vtcp đường thẳng d: u d  (2;3 ;1)   Vì đường thẳng d  (P )  n (P )  u (d )  (2;3 ;1) ĐỀ THI THỬ TOÁN LẦN ... điểm AB (P) Do M thuộc AB nên M  t; 1  2t; t M thuộc (P) nên  t   2t  t    t  1 ĐỀ THI THỬ TOÁN LẦN – THẦYQUANG BABY Page 12 Do M (1; 1; 1) Câu 18 Cho mặt cầu (S): x  y  z  2x ...
 • 45
 • 811
 • 7

Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán lần 2 Mẫn Ngọc Quang

Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán lần 2  Mẫn Ngọc Quang
...  Luyện giải đề thi thử THPT thầy Quang Khóa học liên quan : Hóa học thầy Nguyễn Anh Phong QSTUDY.VN HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT THẦY MẪN NGỌC QUANG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 20 17 LẦN ĐÁP ÁN CHÍNH ...  625626 27    log2 626  log2 2. 313   log2 313  D Câu 12 Tập nghiệm bất phương trình: log3(x  1)  log (2x  1)  là: A S  1 ;2     B S    ;2   C S  1 ;2  D S  1 ;2  ... Hoàng tham gia thi THPT Quốc gia, có hai môn trắc nghiệm Vật lí Hóa học Đề thi môn gồm mã khác môn khác có mã khác Đề thi xếp phát cho thí sinh cách ngẫu nhiên Tính xác suất để hai môn thi Hưng...
 • 36
 • 570
 • 4

Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán

Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán
... Khoảng cách hai đường thẳng BD SC là: √ √ √ √ a a2 a a A B C D 2 Câu 30: Thi t diện qua trục hình nón tam giác dều cạnh 6cm Thi t diện qua hai đường sinh tạo thành góc 300 diện tích tính centimet ... BC thuộc mặt phẳng Oxz Thế tọa độ đỉnh C là: A (4;5;-2) B (4;5;2) C (4;-5;2) Câu 33: Trong không gian cho hai đường thẳng:  x + y − z + = x−1 y+2 z (∆1 ) : = = ; )∆) x + = 1 D (4;-5;-2) điểm ... thuộc đoạn AB điểm sau: A M(2;-6;-5) B N(-2;-6;4) C P(7;12;5) D Q(2;2;0) Câu  35: Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d: x − 2y + 3z − = điểm M(7;0;0) Tìm tọa độ điểm M’ hình chiếu điểm M...
 • 3
 • 576
 • 7

Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường Yên Phong 2 Bắc Ninh

Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường Yên Phong 2  Bắc Ninh
... ============= (Đề thi gồm trang, 50 câu hỏi trắc nghiệm) Trang 6/6 - Đề số 03 BANG DAP AN Cau 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... trụ Thể tích khối lăng trụ gần với số sau ? A 23 4 B 22 1 C 22 9 D 22 5 C©u 23 : Hàm số y = ax3 + bx + cx + d (a ≠ 0) có đồ thị sau A C©u 24 : A C©u 25 : Xác định dấu a d a > 0, d < B a < 0, d < ... cos = (*) x = − + kπ (1), x = π + k 2 (2) , 2 4 C Ta có f (3) − f (0) ≤ π + k 2 (3), với k ∈ ℤ Các họ nghiệm phương trình (*) A (2) (3) B (1) (2) C Cả (1), (2) (3) D (1) (3) C©u 16 : mx + Tìm...
 • 7
 • 527
 • 6

Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường cái bè Tiền Giang

Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường cái bè Tiền Giang
... 18: Cho log  m; log3  n Khi log tính theo m n là: Trang 2/6 - Mã đề thi ĐVĐ mn B C m + n mn mn Câu 19: Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Hàm số y = ax với < a < hàm số đồng biến (-: +) B Hàm số ... 12  C   2x  3y  6z  - - HẾT Trang 5/6 - Mã đề thi ĐVĐ Trang 6/6 - Mã đề thi ĐVĐ ... góc 300 Tính thể tích khối lăng trụ theo a là: A V  a 3 B V  a C V  a D V  a Trang 4/6 - Mã đề thi ĐVĐ Câu 42: Người ta bỏ bóng bàn kích thước vào hộp hình trụ có đáy hình tròn lớn bóng bàn...
 • 6
 • 552
 • 3

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường Nguyễn Xuân Nguyên

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường Nguyễn Xuân Nguyên
... MĐ 122 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 SỞ GD&ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT NGUYỄN XUÂN NGUYÊN -Đề có 06 trang Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) MÃ ĐỀ 122 ... MĐ 123 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 SỞ GD&ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT NGUYỄN XUÂN NGUYÊN -Đề có 06 trang Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) MÃ ĐỀ 123 ... MĐ 124 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 SỞ GD&ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT NGUYỄN XUÂN NGUYÊN -Đề có 06 trang Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) MÃ ĐỀ 124...
 • 26
 • 346
 • 0

Trích đoạn siêu phẩm 50 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán(1)

Trích đoạn siêu phẩm 50 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán(1)
... Ba tc h PD F Pr ot ec t or V y đáp án D Đ THI TH TOÁN L N TH YQUANG BABY Page 31 Biên so n Anh Đoàn Công Chung SĐT Đ THI TH THPT QU C GIA 2017 Th i gian: 90 phút ;b ;b bx2 x có m u n I ;b B a ... o: , môn đung B.S ph c Z có Ph n th c: 4, ph n o: , môn đung Đ THI TH TOÁN L N TH YQUANG BABY Page 18 C.S ph c Z có Ph n th c: 3, ph n o: , môn đung D.S ph c Z có Ph n th c: 3, ph n o: , môn đung ... k D 231 2500 or C 121 2500 F H B 131 2500 ot ec t A 131 250 tc h  Tk 1  C 9k 59 k.x 7k 18 Ba Vì s h ng ch a x3 nên 7k  18   k  V y h s c a s h ng ch a x3 khai tri n làC  1.312 .500 By W...
 • 74
 • 270
 • 0

Trích đoạn siêu phẩm 50 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán

Trích đoạn siêu phẩm 50 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán
... Ba tc h PD F Pr ot ec t or V y đáp án D Đ THI TH TOÁN L N TH YQUANG BABY Page 31 Biên so n Anh Đoàn Công Chung SĐT Đ THI TH THPT QU C GIA 2017 Th i gian: 90 phút ;b ;b bx2 x có m u n I ;b B a ... o: , môn đung B.S ph c Z có Ph n th c: 4, ph n o: , môn đung Đ THI TH TOÁN L N TH YQUANG BABY Page 18 C.S ph c Z có Ph n th c: 3, ph n o: , môn đung D.S ph c Z có Ph n th c: 3, ph n o: , môn đung ... toán ch m ti n b , h c th y Quang đ thay đ i Page 13 or ot ec t Pr F PD h tc Ba e W By d es se oc Pr Qstudy.vn H c toán ch m ti n b , h c th y Quang đ thay đ i Page 14 KÌ THI THPT QG 2017 Đ THI...
 • 74
 • 256
 • 0

Trích đoạn siêu phẩm 50 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán(1)

Trích đoạn siêu phẩm 50 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán(1)
... Ba tc h PD F Pr ot ec t or V y đáp án D Đ THI TH TOÁN L N TH YQUANG BABY Page 31 Biên so n Anh Đoàn Công Chung SĐT Đ THI TH THPT QU C GIA 2017 Th i gian: 90 phút ;b ;b bx2 x có m u n I ;b B a ... o: , môn đung B.S ph c Z có Ph n th c: 4, ph n o: , môn đung Đ THI TH TOÁN L N TH YQUANG BABY Page 18 C.S ph c Z có Ph n th c: 3, ph n o: , môn đung D.S ph c Z có Ph n th c: 3, ph n o: , môn đung ... k D 231 2500 or C 121 2500 F H B 131 2500 ot ec t A 131 250 tc h  Tk 1  C 9k 59 k.x 7k 18 Ba Vì s h ng ch a x3 nên 7k  18   k  V y h s c a s h ng ch a x3 khai tri n làC  1.312 .500 By W...
 • 74
 • 326
 • 0

Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán trường thpt nguyễn văn linh ninh thuận

Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán trường thpt nguyễn văn linh  ninh thuận
... giá trị hộp nhận đạt thể tích lớn ? A - B C Trang 2/5 - Mã đề thi 111 A 27 cm3 B 54 cm3 C 81 cm3 D 27 cm3 Câu 21: Chọn mệnh đề mệnh đề sau 1,4  A   1 C    3 B  4 1,7  1    3 ... Phần không gian giới hạn hình đa diện B Hình đa diện C Phần không gian giới hạn hình đa diện kể hình đa diện D Các hình lăng trụ Câu 39: Khối đa diện sau loại nào? (Khối hai mười mặt đều) A Loại ... nghiệm A x = B x = Câu 32: Phương trình lg  54  x  = 3lgx có nghiệm A B C D Trang 3/5 - Mã đề thi 111 Câu 33: Phương trình ln x  ln  3x  2 = có nghiệm A B C D Câu 34: Bom nguyên tử loại...
 • 6
 • 430
 • 9

Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán trường thpt lục ngạn số 1 bắc giang

Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán trường thpt lục ngạn số 1  bắc giang
... thu hoạch nhiều cá nhất? A n =15 B n =17 C n =13 D n =12 Câu 18 : Hàm số A m>7/2 y  m  1 x  m  1 x  m  2x  đồng biến khi: B.m...
 • 4
 • 381
 • 1

Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán trường thpt nguyễn viết xuân thanh hóa

Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán trường thpt nguyễn viết xuân  thanh hóa
... cấp số cộng A m = −3 Câu 36 đề: B m = 0, m = C m = D m = Cho a > 0, b > thỏa mãn a + b = ab Chọn mệnh đề đúng.trong mệnh Ikidoc.com Kho đề thi thử thpt quốc gia 2017 A lg(a + b) = ( lg a + lg ... bằng: B 4cm3 C 8cm2 Đặt a = log Hãy biểu diễn log 24 theo a D 8cm3 Ikidoc.com Kho đề thi thử thpt quốc gia 2017 a −3 a +1 B a +1 a+3 Câu 19 Khối lập phương có mặt : A C a+3 a +1 D a a +1 A Hình ... để đồ thị hàm số y = x − 2mx + 3m + có cực trị nằm trục tọa độ D 12a Ikidoc.com Kho đề thi thử thpt quốc gia 2017 A m ∈ (−∞;0) ∪ { 4} Câu 30 B m ∈ { 1; 2;3} C m ∈ { −1;0; 4} D m = { −4;0; 4} Cho...
 • 7
 • 308
 • 8

Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán trường thpt quảng xương 1 thanh hóa

Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán trường thpt quảng xương 1  thanh hóa
... | 1; 2 B D   ; 2  C D   ; 2  1;   D D   ; 2   (1; ) - - HẾT Trang 5/6 - Mã đề thi 13 2 ĐÁP ÁN Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... vuông góc với đường thẳng d là: x 1 y 1 z 1 x 1 y 1 z 1 A B     1 3 x 1 y 1 z 1 x 1 y  z 1 C D     1 1 Câu 48: Một người gửi tiết kiệm 10 0 triệu đồng với lãi suất kép theo ... người lấy lại tổng tiền? A 17 1 triệu B 11 7 ,1 triệu C 16 0 triệu D 11 6 triệu Câu 49: Cho số phức z = (2  5i) (1  i) Tính mô đun số phức z A Z  29 B Z  29 C Z  21 D Đáp án khác Câu 50: Tập...
 • 6
 • 584
 • 3

Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán trường thpt yên lạc vĩnh phúc

Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán trường thpt yên lạc  vĩnh phúc
... đáy Góc mặt phẳng  SBC   ABCD  A y  450 Khi thể tích khối chóp S ABCD là: Trang 2/6 - Mã đề thi 132 A 4a 3 B 16a 3 C 8a 3 D 16a 3x  mà tiếp tuyến có hệ số góc là: x2 B 1; 1 ;  3; 7 ... thẳng y  mx  m  cắt đồ thị hàm số 2x 1 hai điểm phân biệt thuộc nhánh đồ thị Trang 3/6 - Mã đề thi 132 m  3 A  m  B m  C m  m  3 D  m  Câu 29: Cho hàm số y  mx   2m  1 x ... Góc SC mặt  ABCD  450 Tính thể tích khối chóp S ABCD A 3a 3 B 2a C 3a D 2a 3 Trang 4/6 - Mã đề thi 132 Câu 37: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a ; Hai mặt phẳng  SAB  ...
 • 6
 • 594
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề và giải chi tiet de thi thu thpt quoc gia 2015 mon hóa nguyen anh phongđề thi thừ thpt quốc gia môn hóa 2015de thi thu thpt quoc gia mon toan 2015cac de thi thu thpt quoc gia mon toanđề thi thử thpt quốc gia môn anh thpt chuyên sư phạm hà nộiđề thi thử thpt quốc gia môn tiếng anhđề thi thử thpt quốc gia môn anhđề thi thử thpt quốc gia môn hóa chuyên nguyễn huệtổng hợp đề thi thư thpt quốc gia môn toán 2015de thi thu thpt quoc gia mon vande thi thu thpt quoc gia mon hoađề thi thử thpt quốc gia môn vật lí đhsp hà nội lần 2 mã đề 121tuyển tập các đề thi thử thpt quốc gia năm 2015 môn tiếng anh123 bo de thi thu thpt quoc gia mon toan 201530 đề thi thử thpt quốc gia môn địa lýĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm