Thiết kế và lắp đặt kho bảo quản đông sức chứa 400 tấn (đh nha trang)

Thiết kế lắp đặt kho bảo quản đông sức chứa 400 tấn

Thiết kế và lắp đặt kho bảo quản đông sức chứa 400 tấn
... độ vào kho nhiệt độ bảo quản kho Kj/kg M: Khối lượng hàng hoá nhập vào kho bảo quản ngày đêm Đối với kho bảo quản M = 6%X E = 6%X 400 = 24 t/ngày đêm Chú ý: hàng hoá bảo quản kho bảo quản cấp đông ... phía Đông Nam nên giáp với kho lạnh thứ hai nên tiến hành lắp hình vẽ 4-10 Sau lắp xong panel trần hàng thứ ba xong hoàn thành lắp xong kho lạnh tiến hành lắp đặt hệ thống lạnh 4.3 LẮP ĐẶT ... CấuLàtạohệtrần panel kho lạnh Xcn: số dẫn nhiệt vật hình liệu 2-1 cách nhiệt, bao W/mK; Bảng 2-2 Thông số lóp vật liệu panel tiêu chuẩn Lớpkế sonvới bảo vệđộ kho -20 c, không Kho bảo quản đông thiết chế...
 • 60
 • 54
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG LẠNH CHO KHO BẢO QUẢN LẠNH SỨC CHỨA 180 TẤN.

ĐỒ ÁN MÔN HỌC TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG LẠNH CHO KHO BẢO QUẢN LẠNH SỨC CHỨA 180 TẤN.
... trọng Nắm yêu cầu cần thiết hệ thống kho bảo quản lạnh sản phẩm, đồ án Tính toán thiết kế kho bảo quản lạnh sức chứa 180 tấn, xả tuyết gas nóng, môi chất R22 ” tập quan trọng cho sinh viên chuyên ... vii~ ~ Chương TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KHO LẠNH 2.1 CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT Nội dung yêu cầu: Thiết kế kho bảo quản lạnh sức chứa 180 tấn, nhiệt độ không khí kho 4oC ± 20C Môi chất lạnh R22, xả tuyết ... phương pháp, tính toán thiết kế, lắp đặt, vận hành hệ thống kho bảo quản lạnh cho đối tượng sản phẩm phải thật hợp lí, vừa đáp ứng yêu cầu công nghệ, vừa đáp ứng tính kinh tế hệ thống quan trọng...
 • 46
 • 685
 • 8

Đồ án " thiết kế lắp đặt hệ thống dẫn động băng tải " pot

Đồ án
... Đồ án sở thiết kế máy sinh viên thực : Trịnh Văn Tùng Sơ đồ tải trọng Lực kéo băng tải Vận tốc băng tải Đường kính băng tải Thời gian phục vụ Lh F V/s D ...
 • 6
 • 371
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về cách thiết kế lắp đặt các hệ thống thoáng khí cho kho hàng để đảm bảo an toàn sạch sẽ phần 1 ppt

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về cách thiết kế và lắp đặt các hệ thống thoáng khí cho kho hàng để đảm bảo an toàn và sạch sẽ phần 1 ppt
... Φ8 10 00 30x30x3 0,8 0,8 12 50 10 40x40x5 1, 0 1, 0 16 00 10 40x40x5 1, 0 1, 0 10 2000 40x40x5 1, 0 1, 2 12 2500 40x40x5 1, 0 1, 2 12 3000 40x40x5 1, 2 - Kháøu âäü giạ âåỵ, mm 3000 3000 3000 2500 2500 ... lm nh hỉåíng m quan cäng trçnh - Chi phê âáưu tỉ v váûn hnh tháúp - Tiãûn låüi cho ngỉåìi sỉí dủng - Phán phäúi giọ cho cạc häü tiãu thủ âãưu 6 .1. 1 Hãû thäúng kãnh giọ 6 .1. 1 .1 Phán loải Âỉåìng ... Thanh sàõt Thanh âåỵ, giọ, mm treo, mm mm Ạp sút tháúp, Ạp sút cao trung bçnh 400 25x25x3 Φ6 0,6 0,8 600 25x25x3 Φ8 0,8 0,8 Φ8 800 30x30x3 0,8 0,8 Φ8 10 00 30x30x3 0,8 0,8 12 50 10 40x40x5 1, 0 1, 0...
 • 5
 • 255
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về cách thiết kế lắp đặt các hệ thống thoáng khí cho kho hàng để đảm bảo an toàn sạch sẽ phần 2 ppsx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về cách thiết kế và lắp đặt các hệ thống thoáng khí cho kho hàng để đảm bảo an toàn và sạch sẽ phần 2 ppsx
... Becnuli ta cọ : H1 + ρ 21 /2 = Hn + ρω2n /2 + Σ∆p Hay: Hn = H1 + ρ( 21 - ω2n) /2 - Σ∆p Hay : ∆H = Hn - H1 = ρ( 21 - ω2n) /2 - Σ∆p (6-6) 2 Âãø ∆H = ta phi âm bo : ρ(ω - ω n) /2 - Σ∆p = Hay nọi cạch ... ÄÚng nhạnh ÄÚng âi ÄÚng vãư ÄÚng âi ÄÚng vãư 5 7,6 6,6 6 10 ,2 7,6 8,1 6,6 5,6 7,6 10 ,2 7,6 8,1 9,1 10 ,2 7,6 8,1 12, 7 15 ,2 9,1 11 ,2 7,6 2) Xạc âënh âỉåìng kênh tỉång âỉång ca âỉåìng äúng Âãø váûn ... (6-8) 108 d td = 1,55 A 0, 625 p 0, 25 A - Tiãút diãûn äúng ä van : A = π x b2 / + b(a-b) a, b l cảnh di v cảnh ngàõn ca ä van, mm p L chu vi màût càõt : p = π.b + 2( a-b), mm 109 ...
 • 5
 • 167
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về cách thiết kế lắp đặt các hệ thống thoáng khí cho kho hàng để đảm bảo an toàn sạch sẽ phần 3 pptx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về cách thiết kế và lắp đặt các hệ thống thoáng khí cho kho hàng để đảm bảo an toàn và sạch sẽ phần 3 pptx
... 2 131 21 73 22 13 22 53 2292 232 9 1600 1858 1912 1964 2014 20 63 2110 2155 2200 22 43 2285 232 7 236 7 2406 1700 1968 2021 20 73 2124 21 73 2220 2266 231 1 235 5 239 8 2 439 2480 1800 2077 2 131 21 83 2 233 22 83 ... 1097 1116 1 136 1154 11 73 1190 1208 500 1 137 1159 1180 1200 1220 1240 1259 1277 550 1195 1218 1241 1262 12 83 130 4 132 4 134 4 600 1251 1275 1299 132 2 134 4 136 6 138 7 1408 650 130 5 133 0 135 5 137 9 1402 ... 2 233 22 83 233 0 237 7 2422 2466 2510 2552 1900 1000 1100 1200 130 0 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 230 0 2400 2500 2600 2700 2800 2900 a, mm 10 93 1146 1196 1244 1289 133 2 137 3 14 13 1451...
 • 5
 • 205
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về cách thiết kế lắp đặt các hệ thống thoáng khí cho kho hàng để đảm bảo an toàn sạch sẽ phần 4 pdf

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về cách thiết kế và lắp đặt các hệ thống thoáng khí cho kho hàng để đảm bảo an toàn và sạch sẽ phần 4 pdf
... 4, 0 5,0 6,0 8,0 1,5 0,57 0,27 0,22 0,20 1 ,4 0,52 0,25 0,20 0,18 1,3 0 ,48 0,23 0,19 0,16 1,2 0 ,44 0,21 0,17 0,15 1,1 0 ,40 0,19 0,15 0, 14 1,0 0,39 0,18 0, 14 0,13 1,0 0,39 0,18 0, 14 0,13 1,1 0 ,40 ... 0, 24 0,28 0,32 0 ,46 0 ,48 0,59 0,60 0,23 0,36 0 ,44 0 ,43 0,52 0,33 0,61 0,66 0,76 0, 84 0,28 0,55 0,90 0,76 0,76 0,33 0,68 0,77 0,80 0,88 0,27 0,59 0,70 0,80 0,87 0,32 0, 64 0, 74 0,83 0,88 0,27 0,59 ... 10o 10 15o -40 o 50o-60o 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0, 04 0, 04 0,05 90o 150o 180o 0,12 0,17 0,18 0,19 0,06 0,07 0,07 0,08 120o 0,18 0,27 0,28 0,29 0, 24 0,35 0,36 0,37 0,26 0 ,41 0 ,42 0 ,43 c.5 Âoản...
 • 5
 • 148
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về cách thiết kế lắp đặt các hệ thống thoáng khí cho kho hàng để đảm bảo an toàn sạch sẽ phần 5 potx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về cách thiết kế và lắp đặt các hệ thống thoáng khí cho kho hàng để đảm bảo an toàn và sạch sẽ phần 5 potx
... 0, 25 0, 25 0,33 0 ,50 0,67 1,00 1,00 1,33 2,00 0,2 0,3 0,4 0 ,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0 ,55 0, 35 0,62 0 ,52 0,44 0,67 0,70 0,60 0 ,50 0, 35 0,48 0,40 0,38 0 ,55 0,60 0 ,52 0,60 0 ,50 0,40 0,32 0,38 0,46 0 ,51 ... , tờnh cho ọỳng chờnh Lb/Lc Ab/As Ab/Ac 0,1 0, 75 1,0 0, 75 0 ,5 1,0 0, 75 0 ,5 0, 25 0 ,5 0 ,5 0 ,5 1,0 1,0 1,0 0,2 0,3 0,4 0 ,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,30 0,17 0,27 1,20 0,18 0, 75 0,80 0,30 0,16 0, 35 1,10 ... -0,10 0, 25 0, 65 0,26 0, 35 0,68 -0, 45 -0,08 0,12 0, 35 0,23 0,27 0 ,55 -0,92 -0,18 -0,03 0,18 0,18 0,40 -1 ,5 -0,27 -0,23 -0,40 0,10 0, 05 0, 25 -2,0 -0,37 -0,42 -0,80 -0,08 0,08 -2,6 -0,46 -0 ,58 -1,3...
 • 5
 • 132
 • 0

Thiết kế lắp đặt he thong camera quan sat

Thiết kế và lắp đặt he thong camera quan sat
... động báo trộm tự động thông báo đến số di động bạn, bạn cần bấm nút trả lời có tín hiệu gọi đến nghe đầy đủ âm với hình ảnh nhà bạn có vấn đề Quý khách hàng vui lòng liên hệ với để tư vấn miễn phí...
 • 2
 • 509
 • 3

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "MỘT SỐ ĐIỀU CẦN LƯU Ý TRONG THIẾT KẾ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THIẾT BỊ ĐUN NƯỚC NÓNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI" potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... tâm có hệ thống điều khiển tuần hoàn cưỡng Hình Sơ đồ hệ thống tuần hoàn cưỡng sử dụng lượng mặt trời Thiết kế lắp đặt hệ thống 4.1 Dữ liệu đầu vào phục vụ công tác thiết kế, lắp đặt thiết bị - ... Thành phần hệ thống thiết bị Hệ thống thiết bị đun nước nóng sử dụng lượng mặt trời có phận sau: thu nhiệt, bình chứa nước nóng, đường ống phụ kiện, bơm, phận điều khiển cấp Bộ thu lượng mặt trời: ... Đông, góc lắp đặt vĩ độ cộng thêm 10o Sai lệch góc lắp đặt ±3o Vị trí bình chứa nước nóng có bảo ôn: hệ thống thiết bị đun nước nóng lượng mặt trời sử dụng nguyên lý tuần hoàn đối lưu tự nhiên...
 • 7
 • 363
 • 2

Thiết bị điện kho dầu sản phẩm dầu Qui phạm kỹ thuật an toàn trong thiết kế lắp đặt - 8 pptx

Thiết bị điện kho dầu và sản phẩm dầu Qui phạm kỹ thuật an toàn trong thiết kế và lắp đặt - 8 pptx
... theo tiêu chuẩn thiết kế kho xăng dầu ) 8. 37 Chỉ bơm sản phẩm dầu vào bể chứa ống nhập bể nằm phần sản phẩm dầu lại bể Nếu ống nhập nầm cho phép bơm vào với vận tốc nhỏ 1m/giây 8. 38 Không phép để ... mặt sản phẩm dầu để tránh khả phát sinh tĩnh điện Các phao vật liệu không dẫn điện phải có bảo vệ chống tĩnh điện 8. 39 Thiết bị nối đất chống tĩnh điện phải nối với hệ thống nối đất thiết bị điện ... xuống : + Đặt nhà + Đặt trời - Để dẫn N1 sản phẩm dầu có N1c nhiệt độ bắt cháy 45 o C + Đặt nhà + Đặt trời N1 Nơi đóng xăng dầu vào phuy đồ C2 chứa nhỏ: - Để đóng sản phẩm dầu có nhiệt độ bắt...
 • 6
 • 423
 • 0

Thiết bị điện kho dầu sản phẩm dầu Qui phạm kỹ thuật an toàn trong thiết kế lắp đặt - 7 pot

Thiết bị điện kho dầu và sản phẩm dầu Qui phạm kỹ thuật an toàn trong thiết kế và lắp đặt - 7 pot
... lớn cho phép thiết bị điện theo qui định bảng 13 Bảng 13 Dạng thiết bị Điện trở tiếp địa thiết bị (  ) Thiết bị điện điện áp tới KV với trung tính tiếp đất Thiết bị điện với điện áp tới KV ... 10 Thiết bị điện điện áp 6-3 5 KV 4-1 0 Thiết bị điện điện áp tới KV với trung tính cách điện Cột sắt bê tông cốt sắt điện trở riêng đất : - đến 104 om cm 10 - Lớn 10 đến 10 om cm 15 - Lớn ... - Các động đặt trạm bơm, phát điện - Vỏ thiết bị khởi động, điều khiển, hợp nối dây - Vỏ đèn phòng nổ; - Vỏ đèn di động điện áp tới 36 V; 40 - Các ống luồn cáp; - Các chi tiết gá lắp cáp; -...
 • 6
 • 226
 • 0

Thiết bị điện kho dầu sản phẩm dầu Qui phạm kỹ thuật an toàn trong thiết kế lắp đặt - 6 docx

Thiết bị điện kho dầu và sản phẩm dầu Qui phạm kỹ thuật an toàn trong thiết kế và lắp đặt - 6 docx
... 32 7- Gian pha chế sản phẩm dầu 50 8- Gian điều khiển van điện 15 150 9- Kho chứa dầu kín: - Trên mặt sàn 10 - Miệng xi téc 20 1 0- Phòng thí nghiệm hoá nghiệm: - Vị trí tiến hành phân tích - Vị ... 16 - Thu nhận mẫu thử 50 150 16 - Kho đồ thuỷ tinh, bình 50 16 chứa 11.5 50 - Cân phân tích - Khu chưng cất 100 - Khu vực thổi thuỷ tinh 30 400 16 16 1 1- Kho bảo quản dầu thùng 50 150 16 sản phẩm ... 16 sản phẩm dễ cháy 1 2- Kho chứa chất dẻo thùng 10 11.5 20 11.5 1 3- Xưởng sửa chữa khí 1 4- Xưởng chế biến gỗ 1 5- Gian đặt tủ điều khiểnbảng tủ 75 điện 1 6- Gian ắc qui 1 7- Gian nồi hơi: 300 200...
 • 6
 • 362
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tiêu chuẩn thiết kế và lắp đặt điện công trìnhthiết kế và lắp đặt tủ điệnđề tài thiết kế và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trong căn hộđồ án thiết kế và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trong căn hộthiết kế và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trong căn hộthiet ke va lap dat he thong lanh dan dungthiết kế và lắp đặt mạng lanthiết kế và lắp đặt thiết bịthiết kế và chế tạo rơle bảo vệ sa thải tải theo tần sốthực hiện sắp xếp hàng hoá theo sơ đồ bố trí w h layout và tư vấn thiết kế giá kệ và lắp đặt hệ thống chiếu sáng kho hàngnghiên cứu thiết kế và cài đặt bộ điều khiển dự báo trên cơ sở hệ logic mờtổng quan về thiết kế và cài đặt mạnggt blđ thiết kế và duy trì một ics hoạt động hiệu quả không phải ktv gt bảo đảm các bctc đýợc lập trung thực và hợp lýtổng quan về phân tích thiết kế và cài đặt một hệ thống thông tingt blđ thiết kế và duy trì một ics hoạt động hiệu quả không phải ktv gt bảo đảm các bctc được lập trung thực và hợp lýĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Tuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây