Ôn thi đại học 2017 110 câu trắc nghiệm chương 3 đại số 10 có đáp án (phương trình, hệ pt)

130 câu trắc nghiệm môn tài chính quốc tế (có đáp án)

130 câu trắc nghiệm môn tài chính quốc tế (có đáp án)
... nhập Câu hỏi cần lưu ý Câu : Tài quốc tế dựa sở ? Câu : chức tiền tệ giới Câu : sv VN du học năm Mỹ ? Câu : Hỗ trợ tài theo ODA chép vào cán cân ? Câu 5: Đại sứ quán Mỹ VN người cư trú Mỹ Câu ... mại hàng hoá , dịch vụ luồng tài gọi : a Cán cân thương mại b Tài khoản vãng lai c Tài khoản vốn d Cán cân thương mại quốc tế 119 Phản ánh vào cán cân thương mại quốc tế giao dịch tiền tệ : a Những ... vốn phản ánh : a Các giao dịch xuất nhập hàng hoá, dịch vụ b Các thay đổi tài sản quốc gia c Luồng vốn vào quốc gia d câu 112 Hàng năm tổ chức WB VN trả lương cho cán VN làm đó, nghiệp vụ phản...
 • 24
 • 8,186
 • 74

de thi dai tuan 10-co dap an.doc

de thi dai tuan 10-co dap an.doc
... não phải mm 24Bệnh Phêninkêto niệu xảy A chuỗi beta phân tử hêmôglôbin có biến đổi axit amin B thi u enzim xúc tác cho phản ứng chuyển phênilalanin thức ăn thành tirôzin C dư thừa tirôzin nước...
 • 4
 • 203
 • 0

285 câu trắc nghiệm dao động điều hoà- CLLX đáp án

285 câu trắc nghiệm dao động điều hoà- CLLX có đáp án
... Chọn câu câu sau đây: A Dao động lắc lò xo dao động tự B Chuyển động tròn dao động điều hoà C Vận tốc vật dao động điều hoà ngợc pha với gia tốc vật D Cả ba câu Câu28: Lực căng dây lắc đơn dao động ... dao động vật là: A 1.5J B 0.08J C.0.02J d 0.1J Câu1 37: Động vật dao động điều hoà theo phơng trình: x=Asin2 t sẽ: A Dao động điều hoà với tần số 2Hz B Dao động điều hoà với tần số 1Hz C Dao động ... vật dao động điều hoà B giá trị cực đại vật qua VTCB C giá trị vật vị trí biên D Cả ba câu Câu 171: Một vật khối lợng m= 100g thực đồng thời hai dao động điều hoà phơng Hai dao động có...
 • 19
 • 2,449
 • 69

163 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - ĐÁP ÁN pdf

163 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - CÓ ĐÁP ÁN pdf
... 1996 tình trạng giảm phát, đứng giác độ sách tiền tệ, điều nghĩa gì? a) Cung tiền tệ lớn cầu tiền tệ b) Lãi suất cao c) Cung tiền tệ nhỏ cầu tiền tệ cầu tiền tệ tăng nhanh d) Cán cân toán ... việc hoán đổi tài sản từ dạng tài sản tài sang tài sản phi tài b) Chi phí hội việc nắm giữ tiền c) Chi phí việc sử dụng vốn, dịch vụ tài giá tín dụng d) Tất phương án e) Tất phương án sai 162 Tài ... dạng: a) Tài sản phi tài tài sản tài b) Tài sản tài bất động sản c) Vàng, ngoại tệ mạnh vật cổ quý d) Vàng, ngoại tệ mạnh đồng Việt Nam e) Không phải dạng 161 Theo nhà kinh tế học “Lượng cầu tài...
 • 32
 • 26,318
 • 767

100 Câu trắc nghiệm môn hành vi tổ chức đáp án

100 Câu trắc nghiệm môn hành vi tổ chức có đáp án
... Tất 2 1Hành vi tổ chức nghiên cứu thái độ hành vi định đến kết người lao động a Đúng 2 2Hành vi tổ chức chức năng: a Chức giải thích b Chức dự đoán c Chức kiểm soát d Tất 2 3Hành vi tổ chức mối ... định hành động theo cách đề trình xung đột giai đoạn d Hành vi 2 0Hành vi tổ chức bao gồm: a Hành vi thái độ cá nhân b Hành vi thái độ cá nhân với tập thể c Hành vi thái độ cá nhân với tổ chức ... hội nhập, hay nói, đoán 68Trong học thuyết công bằng, nhân vi n áp dụng dạng so sánh a Tự so sánh bên tổ chức b So sánh người khác bên tổ chức bên tổ chức c Tự so sánh bên tổ chức d Tất 69Trong...
 • 10
 • 11,574
 • 20

200 câu trắc nghiệm về dao động đã chọn đáp án pot

200 câu trắc nghiệm về dao động đã chọn có đáp án pot
... e A C 13 Hai dao động điều hòa tần số Trong điều kiện ly độ hai dao động thời điểm? a Hai dao động biên độ b Hai dao động pha c Hai dao động ngược pha d A C e A B 14 I) Để tượng giao ... xo độ cứng k = 100 N/m Kích thích vật dao động Trong trình dao động, vật vận tốc cực đại 62,8 cm/s Xem N2 = 10 Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo chiều dương pha ban đầu dao động ... xo độ cứng k = 100 N/m Kích thích vật dao động Trong trình dao động, vật vận tốc cực đại 62,8 cm/s Xem π2 = 10 Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo chiều dương pha ban đầu dao động...
 • 38
 • 1,439
 • 4

163 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ (Có đáp án) potx

163 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ (Có đáp án) potx
... tình trạng giảm phát, đứng giác độ sách tiền tệ, điều có nghĩa gì? a) Cung tiền tệ lớn cầu tiền tệ b) Lãi suất cao c) Cung tiền tệ nhỏ cầu tiền tệ cầu tiền tệ tăng nhanh d) Cán cân toán quốc tế ... dạng: a) Tài sản phi tài tài sản tài b) Tài sản tài bất động sản c) Vàng, ngoại tệ mạnh vật cổ quý d) Vàng, ngoại tệ mạnh đồng Việt Nam e) Không phải dạng 161 Theo nhà kinh tế học “Lượng cầu tài ... đổi tài sản từ dạng tài sản tài sang tài sản phi tài b) Chi phí hội việc nắm giữ tiền c) Chi phí việc sử dụng vốn, dịch vụ tài giá tín dụng d) Tất phương án e) Tất phương án sai 162 Tài sản tài...
 • 35
 • 788
 • 0

164 CÂU TRẮC NGHIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ( ĐÁP ÁN)

164 CÂU TRẮC NGHIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ( CÓ ĐÁP ÁN)
... tưởng Hồ Chí Minh Đảng ta qua thời kì cách mạng; giá trị tưởng Hồ Chí Minh Nhiệm vụ lại gì? a) Làm rõ tưởng kinh tế Hồ Chí Minh b) Làm rõ tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh c) Làm rõ ... Minh c) Làm rõ tưởng quân Hồ Chí Minh d) Xác định rõ giai đoạn hình thành, phát triển tưởng Hồ Chí Minh 8) nguyên tắc phương pháp luận nghiên cứu, học tập tưởng Hồ Chí Minh: Bảo đảm thống ... thuyết Khổng tử nhiều điều không 39) Tìm câu nội dung bị nhầm lẫn câu sau: nguồn gốc tưởng Hồ Chí Minh tiếp thu tưởng văn hoá phương Tây Cụ thể là: a) Tiếp thu giá trị tưởng nhân quyền...
 • 28
 • 5,943
 • 19

300 câu trắc nghiệm kinh tế vĩ mô 1 đáp án

300 câu trắc nghiệm kinh tế vĩ mô 1 có đáp án
... giá 12 0 năm 19 94 tỷ lệ lạm phát năm 19 94 19 95 10 %, số giá năm 19 95 là: a 13 b 11 0 c 13 0 d 14 4 28/ Nếu số giá 13 6,5 năm 19 95 tỷ lệ lạm phát năm 19 94 19 95 5% số giá năm 19 94 là: a 13 b 12 5 c 13 5 ... 13 00 tỷ đồng b 3000 tỷ đồng c 2600 tỷ đồng d 2000 tỷ đồng 42/ Cho kinh tế khu vực phủ thương mại quốc tế với số liệu đây, GDP danh nghĩa năm hành bao nhiêu? a b c d 95000 93000 18 990 19 2000 12 ... linh hoạt kinh tế thất nghiệp c Keynes cho tiền lương danh nghĩa cứng nhắc kinh tế thất nghiệp d Keynes quan tâm đến tổng cầu mà không quan tâm dến tổng cung 11 / Lý mà nhà kinh tế coi đường...
 • 43
 • 2,679
 • 11

130 câu trắc nghiệm môn tài chính quốc tế đáp án

130 câu trắc nghiệm môn tài chính quốc tế có đáp án
... Quốc Trên BOP Mỹ phát sinh : a Một bút toán ghi cán cân vãng lai bút toán nợ cán cân vãng lai b Một bút toán ghi nợ cán cân thương mại bút toán ghi nợ cán cân vãng lai c Một bút toán ghi ... gọi : a Cán cân mậu dịch b Tài khoản vãng lai c Cán cân toán quốc tế d Cán cân vốn 22 Thu nhập ròng khoản mục : a Cán cân vốn b Cán cân thương mại c Cán cân hoạt động d Cán cân vãng lai 23 Những ... cân vãng lai thặng dư: a Cán cân toán quốc tế thâm hụt b Cán cân vốn thâm hụt c Cán cân thu nhập thặng dư d Cán cân vốn thặng dư 31 Nếu thu nhập quốc dân > chi tiêu quốc dân : a Tiết kiệm > đầu...
 • 10
 • 499
 • 10

500 câu trắc nghiệm tự kiểm tra môn Hóa đáp án

500 câu trắc nghiệm tự kiểm tra môn Hóa có đáp án
... g/ml.Khối lượng axit axetic chứa giấm ăn là: A 360 gam B 270 gam C 180 gam D 450 gam ĐÁP ÁN 500 CÂU TRẮC NGHIỆM TỰ KIỂM TRA HỐ 12 1d 2a 3a 4d 5b 6a 7d 8b 9b 10a 11b 12c 13b 14b 15c 16a 17a 18c 19b 20b ... hai tính khử b Fe tính oxi hoá, hợp chất sắt ba tính oxi hoá, hợp chất sắt haio tính khử c Fe tính khử, hợp chất Feba tính oxi hoá, hợ chát sắt hai tính oxi hoá d Fe tính ... chìa khóa làm hợp kim Cu-Fe bị rơi xuống đáy sơng Sau thời gian chìa khóa sẽ: A Bị ăn mòn hóa học B Bị ăn mòn điện hóa C Khơng bị ăn mòn D Ăn mòn điện hóa hóa học tùy theo lượng Cu-Fe chìa khóa...
 • 29
 • 490
 • 0

247 Câu trác nghiệm môn Kinh tế chính trị đáp án

247 Câu trác nghiệm môn Kinh tế chính trị có đáp án
... phát triển kinh tế a Phát triển kinh tế tăng trưởng kinh tế bền vững b Phát triển kinh tế tăng trưởng kinh tế, hoàn thiện cấu kinh tế thể chế kinh tế c Phát triển kinh tế tăng trưởng kinh tế nâng ... huy tác dụng thông qua hoạt động kinh tế người d Cả a c Câu 10 Chọn phương án quy luật kinh tế sách kinh tế: a Quy luật kinh tế sở sách kinh tế b Chính sách kinh tế hoạt động chủ quan nhà nước ... tầng d Cả a, b c Câu 68 Chọn ý tăng trưởng kinh tế phát triển kinh tế a Muốn phát triển kinh tế cần phải tăng trưởng kinh tế b thể tăng trưởng kinh tế phát triển kinh tế c Những nhân tố...
 • 38
 • 435
 • 2

275 câu trắc nghiệm môn quản trị nhân lực đáp án

275 câu trắc nghiệm môn quản trị nhân lực có đáp án
... phận sang phận với chức quản nhân khác 109 Tìm câu sai: Ảnh hưởng qua lại đào tạo với Đào tạo làm giảm lực lượng lao động chất lượng cao chức quản nhân sự? 110 Tìm câu nhất: Ảnh hưởng qua ... nguyên nhân là: Nghiên cứu xác định nhu cầu nhân lực, đảm bảo cho doanh nghiệp đủ số người cần thiết 114 Bước chủ yếu hoạch định tài nguyên nhân lực Dự báo khối lượng công việc, nhu cầu nhân lực ... phẩm 66 Bước quan trọng tác dụng mở đầu cho tiến trình Dự báo tài nguyên nhân lực hoạch định tài nguyên nhân lực? 67 Nội dung (công việc) chủ yếu công tác quản nhân Hoạch định cung cầu...
 • 22
 • 936
 • 5

300 câu trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh đáp án

300 câu trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án
... đơn vị tiền tệ sản Hồ Chí Minh, kết đường cầu mặt hàng gạo phẩm nhau: TP .Hồ Chí Minh: MUx/Px = MUy/Py = MUz/Pz = … a Dịch chuyển sang trái c Ưu tiên mua sản phẩm mức gía ng đối rẻ b Dịch ... -1/20 qB + 1300 204 Chọn câu sai câu Trong thị 195 10 xí nghiệp sản xuất sản phẩm X, điều kiện sản trường cạnh tranh hồn tồn: xuất Hàm chi phí sản xuất xí nghiệp a Người mua người bán thơng ... nhữnh a Đánh thuế theo sản lượng câu 233, 234, 235, 236, 237, 238 .Có 100 ngừoi tiêu b Đánh thuế tỉ lệ với doanh thu dùng sản phẩm X tò trường Hàm số cầu nhân c Đánh thuế khoán hàng năm dạng:...
 • 20
 • 386
 • 0

210 câu trắc nghiệm lý thuyết môn Vật Lý đáp án

210 câu trắc nghiệm lý thuyết môn Vật Lý Có đáp án
... điện D Kim loại hấp thụ ánh sáng Câu 51: Cho loại ánh sáng sau: Ánh sáng lục (I); Ánh sáng đỏ(II); Ánh sáng vàng(III); Ánh sáng tím(IV) loại ánh sáng hình ảnh giao thoa khoảng vân theo thứ ... biến điệu D Mạch tách sóng Câu 65: Cho loại ánh sáng sau: Ánh sáng trắng(I); Ánh sáng đỏ(II); Ánh sáng vàng(III); Ánh sáng tím(IV) loại ánh sáng không bị lăng kính làm tán sắc? A I; II; III; IV ... dấu Câu 110: Ánh sáng huỳng quang đặc điểm : A Được phát chất rắn B bước sóng nhỏ bước sóng ánh sáng kích thích C thể tồn thời gian dài sau tắt ánh sáng kích thích D Hầu tắt sau tắt ánh...
 • 27
 • 89
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 689 câu trắc nghiệm môn kinh tế chính trị có đáp áncác câu trắc nghiệm môn quản trị nhân lực có đáp ántrắc nghiệm chương hạt nhân nguyên tử có đáp ántrắc nghiệm chương 1 vật lý 11 có đáp ántrắc nghiệm chương lượng tử ánh sáng có đáp ánde kiem tra chuong 1 dai so 10 co dap antrac nghiem chuong dao dong dieu hoa co dap antrắc nghiệm chương cảm ứng điện từ có đáp ántrắc nghiệm chương 2 vật lý 11 có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh có đáp ánngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế quốc tế có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm môn kế toán quản trị có đáp áncác câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế quốc tế có đáp ánđề thi trắc nghiệm môn quản trị tài chính có đáp ánđề thi trắc nghiệm môn kiểm toán căn bản có đáp ánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học