Ôn thi đại học 2017 73 câu hỏi trắc nghiệm hình trụ, hình nón

ÔN THI ĐH NĂM 2011 CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (PHẦN DAO ĐỘNG CƠ HỌC) ppsx

ÔN THI ĐH NĂM 2011 CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (PHẦN DAO ĐỘNG CƠ HỌC) ppsx
... lượng dao động 0,12J Biên độ dao động là: A 0,4 m B mm C 0,04 m D cm Câu 15: Một vật dao động điều hòa với biên độ cm Khi có li độ cm vận tốc m/s Tần số dao động là: A Hz B 1,2 Hz C Hz D 4,6 Hz Câu ... thái dao động vật vào thời điểm t D Li độ lắc gia tốc tức thời dao động ngược pha Câu 55: Một lắc lò xo dao động theo phương ngang với chiều dài quĩ đạo 14cm, tần số góc (rad/s) Vận tốc pha dao động ... cầu dao động với phương trình: x = 2sin(t2ð+) (cm) Chiều dài lò xo cầu dao động nửa chu kỳ kể từ lúc bắt đầu dao động là: A 50 cm B 40 cm C 42 cm D 48 cm Câu 44: Một lò xo khối lượng không đáng...
 • 13
 • 196
 • 0

Ôn thi Đại học môn Tiếng Anh - Đề trắc nghiệm số 3

Ôn thi Đại học môn Tiếng Anh - Đề trắc nghiệm số 3
... 61 B 22 A 62 B 23 D 63 C 24 D 64 D 25 A 65 B 26 B 66 D 27 D 67 B 28 B 68 C 29 A 69 A 30 C 70 C 31 D 71 B 32 C 72 A 33 D 73 D 34 B 74 C 35 A 75 D 36 B 76 C 37 D 77 B 38 A 78 D 39 B 79 B 40 B 80 ... test no matter what hard is it ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM B 41 A C 42 C B 43 B B 44 D C 45 A D 46 B A 47 B C 48 A A 49 D 10 A 50 B 11 B 51 D 12 B 52 C 13 B 53 A 14 B 54 D 15 D 55 A 16 C 56 B 17 A ... _ this year as a result of the good weather A doubled B doubles C have doubled D has doubled 38 I wish Janet _ to the meeting this afternoon A could come B can come C came D will come 39 ...
 • 17
 • 358
 • 2

Ôn thi Đại học môn Tiếng Anh - Đề trắc nghiệm số 4

Ôn thi Đại học môn Tiếng Anh - Đề trắc nghiệm số 4
... coming in so he kept reading ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM A 41 B D 42 A C 43 B C 44 C A 45 D D 46 B C 47 A A 48 B C 49 D 10 D 50 C 11 A 51 C 12 B 52 B 13 B 53 D 14 B 54 A 15 C 55 B 16 B 56 B 17 D 57 A ... elimination 40 A limited B linked C contributed D addressed 41 A Policemen B Experts C Orators D Businessmen 42 A actually B rarely C intentionally D publicly 43 A which B where C that D ∅ 44 A take ... 62 B 23 C 63 B 24 B 64 A 25 B 65 A 26 D 66 D 27 A 67 A 28 B 68 D 29 C 69 C 30 B 70 C 31 A 71 C 32 A 72 D 33 B 73 D 34 A 74 A 35 C 75 D 36 B 76 A 37 D 77 C 38 C 78 B 39 A 79 A 40 B 80 B ...
 • 13
 • 351
 • 0

Ôn thi Đại học môn Tiếng Anh - Đề trắc nghiệm số 5

Ôn thi Đại học môn Tiếng Anh - Đề trắc nghiệm số 5
... husbands ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM B 41 B A 42 C B 43 A D 44 C B 45 D B 46 C A 47 C C 48 D D 49 C 10 D 50 B 11 C 51 B 12 B 52 A 13 D 53 B 14 B 54 A 15 A 55 C 16 D 56 B 17 B 57 C 18 D 58 C 19 C 59 D 20 B ... D 21 D 61 A 22 D 62 A 23 C 63 A 24 C 64 D 25 D 65 B 26 C 66 C 27 D 67 A 28 B 68 C 29 A 69 C 30 C 70 D 31 A 71 C 32 D 72 B 33 C 73 B 34 C 74 C 35 A 75 D 36 D 76 A 37 C 77 B 38 A 78 D 39 D 79 A ... more of the things / want A Robots used slaves, therefore, people freeing them to more of the things they want B Robots would be used like slaves, therefore, free people can more of the things they...
 • 13
 • 423
 • 8

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ-HỘI ĐỒNG BỘ MÔN TỈNH ĐỒNG THÁP

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ-HỘI ĐỒNG BỘ MÔN TỈNH ĐỒNG THÁP
... khụng ỳng? A in ỏp bin thi n iu ho theo thi gian gi l in ỏp xoay chiu B Dũng in cú cng bin thi n iu ho theo thi gian gi l dũng in xoay chiu C Sut in ng bin thi n iu ho theo thi gian gi l sut in ... liên hệ đại lợng đặc trng cho sóng học Gợi ý cách giải: áp dụng công thức bớc sóng, mối liên hệ bớc sóng vận tốc truyền sóng, = v.T = v/f; đặc trng trình truyền sóng Ví dụ: Một sóng học có tần ... thi im t; l pha ban u Chu kỡ ca dũng in xoay chiu: T= Tn s f=1/T - in ỏp xoay chiu (hay hiu in th xoay chiu) bin thi n tun hon theo thi gian: u = Umcos(t + ) Trong ú: u l giỏ tr in ỏp ti thi...
 • 155
 • 806
 • 27

ÔN THI TRIẾT HỌC VỚI 20 CÂU HỎI ĐÁP HAY

ÔN THI TRIẾT HỌC VỚI 20 CÂU HỎI ĐÁP HAY
... biến đổi Sự thay đổi Lượng Chất không diễn độc lập với nhau, mà chúng có quan hệ chặt chẽ với Nhưng thay đổi Lượng làm thay đổi Chất vật Lượng vật thay đổi giới hạn đònh mà không làm thay đổi Chất ... tưởng xun suốt, cốt lõi Triết học Mac- Lênin - Triết học Mac-Lênin khơng phải triết học đề cập đến vấn đề giải phóng người Vấn đề giải phóng người nhiều học thuyết triết học đề cập đến, hạn chế ... (LS-CT) “linh hồn” phương pháp luận triết học Mác – Lênin - Triết học Mác-Lênin kế thừa phát triển thành tựu quan trọng tư triết học lịch sử nhân lọai - Triết học Mác-Lênin xem xét lịch sử xuất...
 • 28
 • 795
 • 14

Ôn thi đại học tự nhiên xã hội

Ôn thi đại học tự nhiên xã hội
... sát vào thể Nếu không khí không lưu thông bốc tiến hành chậm, lớp không khí tiếp xúc với da chóng no nước (bão hòa) Nhưng không khí lưu thông lớp khí tiếp xúc với da luôn đổi mới, bốc lúc tiến hành ... Toyota Nhật Ở trạng khoa học kĩ thuật tại, xe sử dụng hidro pin nhiên liệu đời giá thành cao, phải nói cao Tuy nhiên, với tiến khoa học kĩ thuật ước mơ chinh phục tự nhiên để phục vụ đời sống ... không khí đến tiếp xúc với da thịt ta thân thể ta bị lấy nhiều nhiệt Da luôn bốc ẩm, không khí lạnh Để bốc cần phải có nhiệt lượng, nhiệt lấy từ thể từ lớp không khí dính sát vào thể Nếu không...
 • 189
 • 85
 • 0

ÔN THI CÔNG CHỨC TIN HỌC: BỘ 130 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN – TIN HỌC VĂN PHÒNG

ÔN THI CÔNG CHỨC TIN HỌC: BỘ 130 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN – TIN HỌC VĂN PHÒNG
... d) Cả câu sai ĐÁP ÁN 130 CÂU TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG Câu : 001 Phím ESC Câu : 002 Câu : 003 Format - Column Câu : 004 Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào mẫu tin khởi động (Boot ... 020 Câu : 021 Câu : 022 Câu : 023 Câu : 024 Câu : 025 Câu : 026 Câu : 027 Câu : 028 Câu : 029 Câu : 030 Câu : 031 Câu : 032 Câu : 033 Câu : 034 Câu : 035 Câu : 036 Câu : 037 Câu ... 038 Câu : 039 Câu : 040 Câu : 041 Câu : 042 Câu : 043 Câu : 044 Câu : 045 Câu : 046 Câu : 047 Câu : 048 Câu : 049 Câu : 050 Câu : 051 Câu : 052 Câu : 053 Câu : 054 Câu : 055 Câu...
 • 57
 • 7,609
 • 42

Đề khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh lớp 12 ôn thi đại học số 73

Đề khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh lớp 12 ôn thi đại học số 73
... suggest / take / plane this evening / or / go / train tomorrow A She suggested taking the plane this evening or going by train tomorrow B She suggested that we should take the plane this evening or ... networks and local stations could develop programming about things students are (42) _ studying in school Already there are several towns (43) this is beginning to happen Blacksburg, Virginia, is ... (37) no longer any need for school buildings, formal classes, or teachers Perhaps this will be true one day, but this is hard to (38) _ a world without schools In fact, we need to look at how we...
 • 4
 • 291
 • 1

Ôn thi đại học môn toán năm 2013 chuyên đề hình học không gian

Ôn thi đại học môn toán năm 2013 chuyên đề hình học không gian
... Thưởng 0968.393.899 CHUN ĐỀ HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHƠNG GIAN BÀI 1: MỞ ĐẦU I VEC TƠ TRONG KHƠNG GIAN Định nghĩa phép tốn • Định nghĩa, tính chất, phép tốn vectơ khơng gian xây dựng hồn tồn tương ... (1;2; 4) BỂ HỌC VƠ BỜ - CHUN CẦN SẼ ĐẾN BẾN Page 26 GV.Lưu Huy Thưởng 0968.393.899 ƠN TẬP HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHƠNG GIAN I VIẾT PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG Dạng 1: Cơ HT 83 Trong khơng gian với ... Trong khơng gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hình thoi ABCD với A(−1;2;1) , B(2; 3;2) Tìm tọa độ đỉnh C, D viết phương trình mặt phẳng chứa hình thoi biết tâm I hình thoi thuộc đường thẳng BỂ HỌC VƠ...
 • 60
 • 560
 • 2

100 câu hỏi trắc nghiệm hình học 10

100 câu hỏi trắc nghiệm hình học 10
... tâm sai e = , tiêu điểm Ox Phương trình tắc (H) : a x 16 - y 84 = b x 84 - y 16 = c x 100 - y 84 = d x 16 - y 100 = 55 Cho vectơ A B → điểm C, có điểm D thỏa mãn A B → = C D → : a b c d vô số 56 ... x + y + 20 = b x + y - x - y + 10 = c x + y - x - y + 20 = d x + y - x - y - 20 = 44 Điều kiện điều kiện cần đủ để A B → = C D → : a ABCD hình bình hành b ABDC hình bình hành c AD BC có trung ... = 49 Cho hình vuông ABCD có cạnh a Trong đường thẳng sau đây, đường trục đẳng phương đường tròn ngoại tiếp hình vuông đường tròn tâm B bán kính R = a a AC b AB c BC d OB 50 Tìm tọa độ hình chiếu...
 • 15
 • 2,395
 • 121

Cau hoi trac nghiem - hình học phẳng - bình điền

Cau hoi trac nghiem - hình học phẳng - bình điền
... y=-x+3 v y= x+ 3 12 c/y= x+ 49 v y=-x+3 49 d/y=-x+3 e/y= 38/ Phỉång trçnh âỉåìng trung trỉûc ca AB våïi A(1;3) v B (-5 ;1) l: a/x-y+1=0 ì x = - + 3t ï í b/ ï y = + t ï ï ỵ c/ x +2 y- = - ì x = - ... a/x+y+1=0 b/x+y-1=0 c/x-y-1=0 d/Mäüt âỉåìng thàóng khạc 27/ Phỉång trçnh âỉåìng thàóng no sau âáy l phỉång trçnh tiãúp tuún ca âỉåìng trn (C): x2+y 2-4 =0 a/x+y-2=0 b/x + y-4=0 c/2x+3y-5=0 d/4x-y+6=0 28/ ... (0; - a/(0;1) c/(0;1); (0; - ); ( 0;2 + 7) ;( 0;2 - 7) ) d/ ( 0;2 + 7) ;( 0;2 - 7) 44/Âỉåìng thàóng no cọ phỉång trçnh sau âáy tiãúp xục våïi âỉåìng trn (C): x2+y 2-4 x+6y-3=0? a/x-2y+7=0 b/ x -...
 • 8
 • 290
 • 5

60 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÌNH HỌC 10 - C.1

60 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÌNH HỌC 10 - C.1
... điểm M(3; -4 ) Tọa độ điểm M’ đối xứng M qua gốc O điểm sau đây? Ⓐ M’ (-3 ; 4) Ⓑ M’ (-3 ; -4 ) Ⓒ M’(3; -4 ) Ⓓ M’(3; 4) Câu 2: Trong hệ tọa độ Oxy cho bốn điểm: A(1; -2 ), B(0; 3), C (-3 ; 4), D (-1 ; 8) Ba ... d) AD // BC 60/ Cho A(–2;2); B(–6; –1); C(–1; –1); D(3;2) Tứ giác ABCD hình gì? a) Hình bình hành (khơng đặc biệt) b) Hình thoi c) Hình chữ nhật d) Hình vng a) ∆ABO có trực tâm O Câu 1: Trong ... A, B, D Ⓒ A, C, D Ⓓ B, C, D Câu 3: Trong hệ tọa độ Oxy cho A(1; 3), B(2; -1 ) Tọa độ đỉnh M hình bình hành OABM điểm sau đây? Ⓐ M(1; 4) Ⓑ M (-1 ; -4 ) Ⓒ M(1; -4 ) Ⓓ M (-1 ; 4) ...
 • 6
 • 1,376
 • 126

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÌNH HỌC 11 CI

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÌNH HỌC 11 CI
... kết luận M M’ Câu 13 Trong mặt phẳng, qua phép tịnh tiến theo vecto v ≠ uuu r u ur uuu r u ur r uuu u ur A MM ' = v B MM ' = v C MM ' = v d MM ' = v Câu 14 Trong mặt phẳng, cho hình bình hành ... ? ̀ A B C D Câu 25 Trong mă ̣t phẳ ng, tam giác đề u có tố i đa tru ̣c đố i xứng ? A B C D Câu 26 Trong mă ̣t phẳ ng, hinh tròn có tru ̣c đố i xứng ? ̀ A B C D vô số Câu 27 Trong ... ̀ A B C D Câu 36 Trong mă ̣t phẳ ng, tam giác đề u có tố i đa tâm đố i xứng ? A B C D Câu 37 Trong mă ̣t phẳ ng, hinh tròn có tố i đa tâm đố i xứng ? ̀ A B C D vô số Câu 38 Trong...
 • 4
 • 750
 • 34

Xem thêm

Từ khóa: ôn thi đại học môn văn câu 2 điểmôn thi cao học môn triết câu hỏi trả lờiôn thi đại học 2017kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng câu hỏi trắc nghiệm khách quan thể hiện qua nội dung phương pháp tọa độ trong không gian hình học 12 ban cơ bảncâu hỏi trắc nghiệm về côn trùng nông nghiệpcâu hỏi trắc nghiệm dinh dưỡng mầm noncâu hỏi trắc nghiệm về hàn điện nóng chảycâu hỏi trắc nghiệm hình ảnh hoành sóc thể hiệncâu hỏi trắc nghiệm hình 12câu hỏi trắc nghiệm hình oxyzcâu hỏi trắc nghiệm hóa học ôn thi đại họccâu hỏi phụ hàm số ôn thi đại họcôn thi đại học phần câu hỏi phụcâu hỏi lý thuyết ôn thi đại học môn hóacâu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn sinhMau so 4A – BB hop Dvị va hop Phong (kem HD so 67_HD-HCQG)PHỤ LỤC HD dai hoi chi bo NK 2017-2020Thông báo DS cá nhân đề nghị XT DH HD NGND, NGUT lần 14.doxKế hoạch số 139-KH ĐUHV về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc trong toàn bộ Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2017-2020 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAMẫu 01 – Đăng ký thi đua cá nhânMẫu 02 – Đăng ký thi đua tập thểHướng dẫn số 515 HD-HCQG V v triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Học viện Hành chính Quốc gia, nhiệm kỳ 2016-2021 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAHD do do nhot socolaBài 16. ADN và bản chất của genMÔI TRƯỜNG HỌC ĐẠI CƯƠNGDao tao | Tin tuc | Trường Đại học Hùng VươngĐề cương Dược Động Học Đại Học Dược Hà NộiBài 14. Thân dài ra do đâu ?Bài 13. Cấu tạo ngoài của thânDao tao | Tin tuc | Trường Đại học Hùng VươngCHUAN DAU RA Tieng Anh docBài giảng an toàn mạng máy tính bài 1 tổng quan về an ninh mạng tài liệuThuc hanh Xác suất thống kêBài giảng CCPPKDKDTTình hình nước mặt Việt Nam