Ôn thi đại học 2017 79 câu hỏi trắc nghiệm thể tích khối đa diện thuộc chương 1 hình học lớp 12, có đáp án

Đề cương và ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn hóa ôn thi đại học cực hay đáp án

Đề cương và ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn hóa ôn thi đại học cực hay có đáp án
... vừa tính khử vừa tính oxi hóa? a) Cl- b) Fe 2+ c) Cu 2+ d) S 2- (Các câu từ 13 đến 23 trích từ đề thi tuyển sinh hệ không qui ĐH Cần Thơ năm 2006) 6 24 Cho dung dịch NaOH lượng dư vào 100 ... Thủy ngân (Hg) c) Niken (Ni) d) Một kim loại khác (Cu = 64; Hg = 200; Ni = 59) 27 Cho biết Thủy ngân tỉ khối 13,6 Phát biểu sau không cho thủy ngân (Hg)? a) Hai thể tích thủy ngân không khí ... thu 3,136 lít khí NO (đktc) Phần trăm khối lượng vàng thỏi vàng là: a) 90% b) 80% c) 70% d) 60% (Au = 197) 46 Nguyên tố bán kính ion nhỏ bán kính nguyên tử tương ứng? a) Clo b) Lưu huỳnh...
 • 31
 • 741
 • 0

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC CỰC HAY ĐÁP ÁN GẠCH CHÂN

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC CỰC HAY CÓ ĐÁP ÁN GẠCH CHÂN
... nhân thực, prôtêin tổng hợp đều: A mêtiônin đầu, sau bị cắt bỏ B foocmin mêtiônin đầu, sau bị cắt bỏ C Luôn mêtiônin vị trí D Luôn foocmin mêtiônin vị trí §¸p ¸n ®óng: A C©u 98(QID: ... ng¾n) ARN mã di truyền không? A B Không C Chỉ rARN D Chỉ tARN §¸p ¸n ®óng: A C©u 20(QID: 20 C©u hái ng¾n) Bộ phận mã di truyền là: A Citron (xitrôn) B Exon (êxôn) C Codon (câu ân) D ... (câu ân) D Intron (intơrôn) §¸p ¸n ®óng: D C©u 16(QID: 16 C©u hái ng¾n) Ở sinh vật nhân sơ thường không có: A Citron (xitrôn) B Exon (êxôn) C Codon (câu ân) D Intron (intơrôn) §¸p ¸n ®óng: D C©u...
 • 585
 • 1,342
 • 0

800 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn Hóa đáp án và phương pháp giải nhanh.DOC

800 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn Hóa có đáp án và phương pháp giải nhanh.DOC
... phơng pháp đại số thông thờng, đặt ẩn số, lập hệ phơng trình nhiều thời gian kết cục không tìm đáp án cho toán Sau lần lợt giới thi u phơng pháp giúp giải nhanh toán hoá học Tiết I Giải toán trộn ... Phơng Pháp Giúp Giải Nhanh Bài Toán Hoá Học Nh em biết Phơng pháp thầy thầy (Talley Rand), việc nắm vững phơng pháp giải toán, cho phép ta giải nhanh chóng toán phức tạp, đặc biệt toán hoá học ... tác hoá học Sự mặt lợng chất d thờng làm cho toán trở nên phức tạp, để phát giải toán dạng toán này, yêu cầu em phải nắm đợc nội dung sau: Nguyên nhân lợng chất d: a Lợng cho toán không phù...
 • 151
 • 248
 • 0

185 bài tập ôn thi đại học vật lý (có đáp án)

185 bài tập ôn thi đại học vật lý (có đáp án)
... cấp? A Hạt α 164 Hrôn tên gọi hạt sơ cấp nào? A Phôtôn leptôn B Leptôn mêzôn 165 Chọn phát biểu sai nói quac: A Quac thành phần cấu tạo hrôn B Quac tồn hrôn B Hạt β − C Mêzôn barion C Hạt β + ... thành lùn 176 Điều không nói thi n hà? A Hệ thống nhiều tinh vân gọi thi n hà B Đường kính thi n hà khoảng 105 năm ánh sáng C Trong thi n hà, chân không D Quaza thi n thể không nằm Ngân Hà 177 ... Đặc điểm không thuộc Mặt Trăng? A Không phải hành tinh B Nhiệt độ chênh lệch ngày đêm C Không có khí D Chu kì chuyển động quanh Trái Đất khác với chu kì quay quanh trục 173 Số liệu không với Trái...
 • 22
 • 1,024
 • 8

đề ôn thi đại học đặc biệt đáp án

đề ôn thi đại học đặc biệt có đáp án
... somebody else to take you 75 This quarrel is likely to lead to a fight A The result of this quarrel is likely to lead to a fight B This quarrel is likely to result in a fight C This quarrel is likely ... avoid an argument B She avoided an argument because she said nothing C If she said nothing, she wanted to avoid an argument D She had nothing to say to avoid an argument 74 Sorry, I took you for ... only called the police when I had tried everything else D I only called the police at the last moment 73 She wanted to avoid an argument, so she said nothing A She didn’t say a word to avoid an...
 • 5
 • 1,623
 • 23

Phương trình bậc 2 với lượng giác bản ôn thi đại học môn toán (có đáp án)

Phương trình bậc 2 với lượng giác cơ bản ôn thi đại học môn toán (có đáp án)
... ⎟ + sin 2x ⎥ − = 2 ⎝ ⎠ ⎦ 1 ⇔ − sin2 2x + [ − cos 4x + sin 2x ] − = 2 1 1 ⇔ − sin2 2x − − sin2 2x + sin 2x − = 2 2 ⇔ sin 2x + sin 2x − = ⎡sin 2x = ⇔⎢ ⎣sin 2x = 2 ( loại ) π ⇔ 2x = + k2π, k ∈ ... ⎟ − sin 2x ⎝ ⎠ = − sin2 2x + sin4 2x Do : ( *) ⇔ 16 ⎛ − sin2 2x + ⎜ ⎝ ⎞ sin4 2x ⎟ = 17 − sin2 2x ⎠ ( ) ⇔ sin4 2x + sin2 2x − = ⎡sin2 2x = −1 ( loại ) 1 ⇔⎢ ⇔ (1 − cos 4x ) = ⎢sin2 2x = 2 ⎢ ⎣ π ... phương trình lượ n g giác n g R(tgx, cotgx, sin2x, cos2x, tg2x) vớ i R hà m hữ u tỷ đặ t t = tgx 2t 2t − t2 , sin 2x = , cos 2x = Lú c tg2x = − t2 + t2 + t2 Bà i 76 : (Để thi tuyển sinh Đại họ...
 • 23
 • 694
 • 13

17 đề ôn thi đại học môn hoá đáp án

17 đề ôn thi đại học môn hoá có đáp án
... > (2) 174 Sp xp cỏc hiroxit theo chiu tng dn tớnh baz: Trang 17 A NaOH, KOH, Mg(OH)2, Be(OH)2 B Mg(OH)2, NaOH, KOH, Be(OH)2 C Mg(OH)2, Be(OH)2, KOH, NaOH D Be(OH)2, Mg(OH)2, NaOH, KOH 175 Cht ... mi loi t trờn ln lt l A 120 v 160 B.200 v 150 C.150 v 170 D .170 v 180 474 Khi lng phõn t trung bỡnh ca xenluloz tớnh theo .v.C si bụng l 175 0000, si gai l 5900000 S mt xớch trung bỡnh cụng thc ... A 4,48 lớt B 8,96 lớt C 11,20 lớt D 17, 92 lớt 90 Cú bao nhiờu ng phõn cu to ca amin cú cụng thc phõn t C3H9N? A B C D 91 Cho dóy chuyn húa sau: Trang H SO , 170 oC Br2 (dd ) 4đ CH 3CH 2CHOHCH ...
 • 70
 • 263
 • 0

10 đề ôn thi đại học môn lý đáp án

10 đề ôn thi đại học môn lý có đáp án
... là: A q = 2 .10- 6sin (106 t + π /2)C i = 2 .10- 3cos (106 t)(A) B q = 2 .10- 9sin (106 t + π /2)C i = 2 .10- 3cos (106 t + π /2)(A) C q = 2 .10- 6sin (106 t + π /2)C i =2 .10- 3sin (106 t)(A) D q = 2 .10- 9cos (106 t + π ... suốt ánh sáng đơn sắc khác đại lượng: A Khơng đổi, giá trị tất ánh sáng màu, từ đỏ đến tím B Thay đổi, chiết suất lớn ánh sáng đỏ nhỏ ánh sáng tím C Thay đổi, chiết suất nhỏ ánh sáng đỏ lớn ánh ... mạch dao động LC dao động tự với ω = 10rad / s Điện tích cực đại tụ 10- 9 C Khi cường độ dòng điện mạch 6 .10- 9A điện tích tụ điện là: A 4 .10 6 C B 6 .10 10 C C 2 .10 10 C D 8 .10 10 C Câu 36: Chiếu...
 • 47
 • 235
 • 0

đề ôn thi đại học môn lý đáp án

đề ôn thi đại học môn lý có đáp án
... truyền ánh sáng truyền với vận tốc khác C Trong mơi trường truyền vận tốc ánh sáng tím nhỏ ánh sáng đỏ D Khi ánh sáng đơn sắc qua mơi trường chiết suất mơi trường ánh sáng đỏ lớn nhất, ánh sáng ... chỉnh cho giá trị f, máy thu bắt sóng tần số f Câu 22: Phát biểu sau sai tán sắc ánh sáng? A Trong chân khơng tất ánh sáng đơn sắc truyền với vận tốc B Ngun nhân tượng tán sắc ánh sáng mơi ... thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Iâng Nguồn sáng S phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc màu đỏ λd =640nm màu lục λl=560nm Trên quan sát khoảng vân sáng màu sáng A vân đỏ, vân màu lục...
 • 5
 • 184
 • 1

tuyển tập đề thi hóa học ôn thi đại học năm 2015 đáp án

tuyển tập đề thi hóa học ôn thi đại học năm 2015 có đáp án
... trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Khóa học LTĐH KIT-2: Môn Hoá học (Thầy Phạm Ngọc Sơn) Hocmai.vn - Trang | Đề số 02 ĐỀ SỐ 02 Giáo viên: PHẠM NGỌC SƠN Đây đề thi tự luyện ... Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Khóa học LTĐH KIT-2: Môn Hoá học (Thầy Phạm Ngọc Sơn) - Trang 10 Đề số 03 ĐỀ SỐ 03 Giáo viên: PHẠM NGỌC SƠN Đây đề thi tự luyện số ... Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Khóa học LTĐH KIT-2: Môn Hoá học (Thầy Phạm Ngọc Sơn) - Trang 15 Đề số 04 ĐỀ SỐ 04 Giáo viên: PHẠM NGỌC SƠN Đây đề thi tự luyện số...
 • 167
 • 410
 • 1

Tài liệu ôn thi Đại Học môn Hóa (có đáp án)

Tài liệu ôn thi Đại Học môn Hóa (có đáp án)
... ml D 300 ml Câu 30 (ĐH A-2009) Xà phòng hóa hợp chất có CTPT C10H14O6 dung dịch NaOH (dư), thu glixerol hỗn hợp gồm muối (không có đồng phân hình học) Công thức muối là: A CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa, ... dịch NaOH không tác dụng với Na là: A B C D Câu 29 (CĐA-2008) Xà phòng hóa hoàn toàn 22,2g hỗn hợp gồm este HCOOC2H5 CH3COOCH3 dung dịch NaOH 1M (đun nóng) Thể tích dung dịch NaOH tối thi u cần ... sau sai ? A Sản phẩm phản ứng xà phòng hóa chất béo axit béo glixerol B Số nguyên tử hidro phân tử este đơn đa chức số chẵn C Trong công nghiệp chuyển hóa chất béo lỏng thành chất béo rắn D Nhiệt...
 • 14
 • 204
 • 1

tự ôn thi đại học tiếng anh đáp án

tự ôn thi đại học tiếng anh có đáp án
... - THE END Trờng ại họcVinh áp án môn TI NG ANH lần - năm 2012 Mã đề Trờng thpt Chuyên Câu hỏi Đáp án Mã đề Câu hỏi Đáp án Mã đề Câu hỏi Đáp án Mã đề Câu hỏi Đáp án 134 B 210 C 356 B 483 ... following questions Question 43: It was boiling yesterday We have a very humid and dry summer this year A very hot B cooking C dry D cooked Question 44: It was inevitable that the smaller company ... Vinci took an extraordinarily long time to finish many creations C Leonardo kept working until everything seemed perfect D Leonardo would start many projects at the same time, but they would never...
 • 9
 • 1,881
 • 27

30 Đề ôn thi Đại Học môn Toán đáp án

30 Đề ôn thi Đại Học môn Toán có đáp án
... (H) tiêu điểm F1 M( 4; 3), Trần Sĩ Tùng 4x 4x x dx = 16 52 5;0 ; F2 5;0 Hình chữ nhật sở (H) đỉnh Trang 41 Ơn thi Đại học Trần Sĩ Tùng x2 a2 Giả sử phương trình tắc (E) dạng: (E) ... + isin3 ) Vậy hai cặp điểm: M(4;0) N(2;2) M Ta có: r ( cos3 + isin3 ) = cos 3 Suy β = Trần Sĩ Tùng 3 cos k i sin r i sin k 3 3 r k2 3 k2 Trang 35 Ơn thi Đại học Trần Sĩ Tùng Đề số 17 I PHẦN ... d: 3x – y + = 2) Do ( ) // ( ) nên ( ) phương trình 2x + 2y – z + D = (D 17) Mặt cầu (S) tâm I(1; –2; 3), bán kính R = Đường tròn chu vi nên bán kính r = 52 32 Khoảng cách từ I tới...
 • 93
 • 170
 • 0

Đề ôn thi đại học môn anh đáp án và lời giải thích 1

Đề ôn thi đại học môn anh có đáp án và lời giải thích 1
... gốc: Anh tập môn lặn với bình dưỡng khí anh bị yếu tim A: Việc anh bị yếu tim không ngăn anh tập môn lặn với bình dưỡng khí B: Môn lặn với bình dưỡng khí khiến anh bị yếu tim C: Lý anh tập môn ... THE END BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2 011 Môn: TIẾNG ANH; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ QUESTION ... hình thức so sánh so sánh nhất, tác dụng nhấn mạnh - by oneself : mình, tự (dùng nói làm giúp đỡ Trong câu hình thức so sánh "the most difficult" vào nghĩa đáp án cho -> đáp án C Question...
 • 150
 • 1,291
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đề ôn thi đại học môn sinh có đáp ánđề ôn thi đại học môn hóa có đáp ánđề ôn thi đại học môn toán có đáp ántuyển tập đề thi hóa học ôn thi đại học năm 2015 có đáp ántài liệu lý thuyết ôn thi đại học môn hóa co dap anđề luyện thi đại học môn sinh có đáp ánbộ đề thi đại học môn toán có đáp ánđề luyện thi đại học môn toán có đáp ánđề thi đại học môn hóa có đáp áncác đề thi đại học môn toán có đáp ánđề luyện thi đại học môn hóa có đáp ánbộ đề thi đại học môn sinh có đáp ánđề thi đại học môn toán có đáp ánbộ đề thi đại học môn hóa có đáp ánchuyên đề luyện thi đại học môn toán co dap anthực trạng hoạt động kiểm soát nhân lực tại công ty samsung vinaTrình bày thực trạng chính sách sản phẩm của doanh nghiệp với khách hàng b2b và đề xuất các giải pháp hoàn thiện trong thời gian tớitiểu luận nguyên nhân, cách khắc phục và phòng ngừa bệnh timTìm hiểu chuỗi cung ứng của công ty cổ phần sữa TH true milktìm hiểu sơ đồ, tổ chức, nhiệm vụ, thẩm quyền của các vị trí trong quy trình tín dụng tại ngân hàng acbtìm hiểu về lập trình socket với tcp udpTÍNH TOÁN XE HUYNDAI HD65 2t5Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần trường sơnTổ chức công tác xúc bốc – vận tải tại công trường khai thác công ty than cọc sáuứng dụng vật liệu composite trong xây dựngVai trò của kiều hối trong cán cân thanh toánXác lập thị trương mục tiêu của công ty CONVERSE VIỆT NAM phân tích nội dung các quyết định quản trị sản phẩm và mối quan hệ giữa nó với các quyết định quản trị trong marketing mix nhằm thích ứng với các thị trường mục tiêuNghiên cứu các phức chất hỗn hợp kim loại với phối tử n’,n’,n’’’,n’’’ tetraetyl n,n’’ pyriđin 2,6 đicacbonylbis (thioure)Phân lập và thiết kế vector mang promoter liên quan đến quá trình phát triển phôi ở cây arabidopsisPhát hiện người mang gen bệnh tăng sản thượng thận thể thiếu enzym 21 hyroxylase bằng kỹ thuật MLPAbài giảng chuyên đề nhà cao tầngđề tài thủ tục đầu tưCông nghiệp du lịch và các hợp phầnchủ đề giai đoạn nhi đồngkỹ thuật tổng hợp và ứng dụng hoạt chất trong nông nghiệp