Nghiên cứu trích ly các hoạt chất chống oxy hóa từ Chùm Ngây cho chế biến trà hòa tan

Nghiên cứu quy trình trích ly hoạt chất sinh học Phlorotannin từ rong mơ cho chế biến thực phẩm

Nghiên cứu quy trình trích ly hoạt chất sinh học Phlorotannin từ rong mơ cho chế biến thực phẩm
... ĐạI HọC THáI NGUYÊN TRƯờNG ĐạI HọC NÔNG LÂM trần thiên Tờn ti: T Nghiên cứu quy trình trích ly hoạt chất sinh học Phlorotannin từ rong cho chế biến thc phẩm khóa luận ... hng n kh nng trớch ly hot cht sinh hc phlorotannin t rong m Lc, cụ dch trớch ly v thu c ch phm phlorotannin t rong m Xõy dng quy trỡnh trớch ly hot cht sinh hc phlorotannin t rong m 3.3 Phng phỏp ... Mc ớch Nghiờn cu quy trỡnh trớch ly hot cht sinh hc Phlorotannin t rong m cho ch bin thc phm 1.2.2 Yờu cu nh hng ca cỏc iu kin x lý nguyờn liu n kh nng trớch ly Phlorotannin t rong m Xỏc nh cỏc...
 • 67
 • 146
 • 0

Nghiên cứu sự thay đổi hoạt tính chống oxy hóa của tỏi (allium sativum) phan rang theo thời gian lên men

Nghiên cứu sự thay đổi hoạt tính chống oxy hóa của tỏi (allium sativum) phan rang theo thời gian lên men
... Sự thay đổi màu sắc tỏi theo thời gian lên men .36 3.2 Sự thay đổi hàm lượng nước tỏi theo thời gian lên men 37 3.3 Sự thay đổi hàm lượng tro tỏi theo thời gian lên men .39 3.4 Sự thay ... thay đổi hàm lượng acid tổng tỏi theo thời gian lên men 40 v 3.5 Sự thay đổi hàm lượng polyphenol tổng số tỏi theo thời gian lên men 42 3.6 Sự thay đổi hoạt tính chống oxy hóa tỏi theo thời gian ... bố hoạt tính chống oxy hóa tỏi đen từ nguồn ngun liệu Xuất phát từ vấn đề trên, nghiên cứu tiến hành Nghiên cứu thay đổi hoạt tính chống oxy hóa tỏi (Allium sativum) Phan Rang theo thời gian lên...
 • 69
 • 471
 • 1

Nghiên cứu thu nhận polyphenol, hoạt tính chống oxy hóa và ức chế enzyme α glucosidase của một số loài rong biển tại khánh hòa

Nghiên cứu thu nhận polyphenol, hoạt tính chống oxy hóa và ức chế enzyme α glucosidase của một số loài rong biển tại khánh hòa
... polyphenol từ số loài rong biển Khánh Hòa - Nghiên cứu ảnh hưởng thời gian chiết chiết đến hiệu thu nhận polyphenol từ số loài rong biển Khánh Hòa - Nghiên cứu khả chống oxy hóa ức chế enzyme -glucosidase ... Xuất phát từ thực trạng trên, chọn đề tài Nghiên cứu thu nhận polyphenol, hoạt tính chống oxy hóa ức chế enzyme -glucosidase số loài rong biển Khánh Hòa 3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn - Thành ... để thu nhận polyphenol từ số loài rong vùng biển Khánh Hòa - Xác định khả chống oxy hóa ức chế enzyme -glucosidase dịch chiết từ 02 loài rong cho hàm lượng polyphenol cao Nội dung nghiên cứu...
 • 79
 • 356
 • 6

Nghiên cứu tách protein có hoạt tính chống oxy hóa từ dịch chiết hải miên ircinia mutans theo phương pháp kết tủa bằng ethanol, acetone và ammonium sulfate

Nghiên cứu tách protein có hoạt tính chống oxy hóa từ dịch chiết hải miên ircinia mutans theo phương pháp kết tủa bằng ethanol, acetone và ammonium sulfate
... ************* TRN TH KIU TRANG NGHIấN CU TCH PROTEIN Cể HOT TNH CHNG OXY HểA T DCH CHIT HI MIấN Ircinia mutans THEO PHNG PHP KT TA BNG ETHANOL, ACETONE V AMMONIUM SULFATE N TT NGHIP I HC CHUYấN NGNH: ... BIN THY SN Tờn ti: Nghiờn cu tỏch protein cú hot tớnh chng oxy húa t dch chit hi miờn Ircinia mutans theo phng phỏp kt ta bng Ethanol, Acetone v Ammonium sulfate. S trang:66 S chng: 04 S ti ... dch chit hi miờn Ircinia mutans theo iu kin chit ti u ca Vừ th Kim Thuyn ( 2015) 43 2.2.2 B trớ thớ nghim tỏch protein t dch chit hi miờn Ircinia mutans bng mui ammonium sulfate ...
 • 102
 • 165
 • 0

Nghiên cứu xử các hợp chất asen và photphat trong nguồn nước ô nhiễm với than hoạt tính cố định Zr (IV)

Nghiên cứu xử lý các hợp chất asen và photphat trong nguồn nước ô nhiễm với than hoạt tính cố định Zr (IV)
... ca than hot tớnh vic x nc sinh hot, c bit l loi b asen v photphat, chỳng tụi ó thc hin nghiờn cu ti: Nghiờn cu x cỏc hp cht asen v photphat ngun nc ụ nhim vi than hot tớnh c nh Zr (IV) ... dng, ú cú s tng tỏc gia ion photphat tớch in õm v b mt ZrO2 tớch in dng, theo phng trỡnh sau: Zr- OH + H+ = Zr- OH2+ Zr- OH2+ + H2PO4- = (Zr- OH2)+(H2PO4) 2Zr- OH2+ + HPO42- = (Zr- OH2)22+(HPO4)2- 33 Hỡnh ... Asen hu c Cỏc hp cht asen( V) (R-AsO3H2) ớt nh hng n hot tớnh ca enzim nhng nhng iu kin thớch hp chỳng cú th kh v dng asen( III) c hn Cỏc hp cht asen( III) bao gm aseno v asenoso Cỏc hp cht aseno...
 • 90
 • 565
 • 1

Luận văn: Nghiên cứu xử các hợp chất asen và photphat trong nguồn nước ô nhiễm với than hoạt tính cố định Zr (IV)‖. pptx

Luận văn: Nghiên cứu xử lý các hợp chất asen và photphat trong nguồn nước ô nhiễm với than hoạt tính cố định Zr (IV)‖. pptx
... nhim photphat v cỏc phng phỏp x 20 1.2.1 ễ nhim photphat 20 1.2.2 X ụ nhim photphat 21 1.3 S dng Than hot tớnh v Zirconi hp ph x Asen v photphat 24 1.3.1 Than ... dng ca than hot tớnh vic x nc sinh hot, c bit l loi b asen v photphat, chỳng tụi ó thc hin nghiờn cu ti: Nghiờn cu x cỏc hp cht asen v photphat ngun nc ụ nhim vi than hot tớnh c nh Zr (IV) ... dng, ú cú s tng tỏc gia ion photphat tớch in õm v b mt ZrO2 tớch in dng, theo phng trỡnh sau: Zr- OH + H+ = Zr- OH2+ Zr- OH2+ + H2PO4- = (Zr- OH2)+(H2PO4) 2Zr- OH2+ + HPO42- = (Zr- OH2)22+(HPO4)2- 33 Hỡnh...
 • 91
 • 164
 • 0

Nghiên cứu quy trình trích ly hoạt chất sinh học fucoxanthin từ rong Mơ trong chế biến thực phẩm

Nghiên cứu quy trình trích ly hoạt chất sinh học fucoxanthin từ rong Mơ trong chế biến thực phẩm
... trích ly hoạt chất sinh học fucoxanthin từ rong chế biến thực phẩm 2 Mục đích yêu vầu 2.1 Mục đích Nghiên cứu quy trình trích ly hoạt chất sinh học fucoxanthin từ rong chế biến thực phẩm ... pháp trích ly hoạt chất sinh học .12 2.4.3 Một số trình xảy trình trích ly .13 2.4.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình trích ly rong 15 2.4.5 Tình hình trích ly hoạt chất sinh học fucoxanthin ... cứu, trích ly hoạt chất sinh học fucoxanthin từ rong dùng cho chế biến thực phẩm nói chung thực phẩm chức nói riêng điều cần thiết Trước yêu cầu thực tiễn tiến hành đề tài: Nghiên cứu quy trình...
 • 65
 • 485
 • 1

Nghiên cứu xử các hợp chất hữu cơ khó phân hủy sinh học trong nước thải bằng các phương pháp oxy hóa cấp tiến

Nghiên cứu xử lý các hợp chất hữu cơ khó phân hủy sinh học trong nước thải bằng các phương pháp oxy hóa cấp tiến
... qua trinh sinh san nong cao pha hiiy gan, than, da, kich thich da day Tat ca cac clorophenol deu co doc tinh cao voi tao va hau het cac thuc vat thiiy sinh Ca va cac sinh vat thiiy sinh hap thu ... phap xu ly cac chat kho phan hiiy sinh hoc nhu thieu dot, chiet long-long, hap phu, keo tu, tham thau ngugc, oxy hoa h6a hoc, xii ly hoa hgc ket hgp voi sinh hoc va oxy hoa cap tien Tuy nhien, viec ... cac qua trinh oxy hoa cap tien vi nhiJng ly sau: -Doi tugng nghien cuu la cac chat hiiu co doc, ben va kho phan hiiy sinh hoc -Cac qua trinh oxy hoa cap tien (AOPs) la qua trinh oxy hoa chat hiiu...
 • 54
 • 305
 • 2

Nghiên cứu phân tích các hoạt chất trong thuốc tiêm CGI bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ

Nghiên cứu phân tích các hoạt chất trong thuốc tiêm CGI bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ
... Lờ Anh DANH MC CC CH VIT TT CGI : Thuc tiờm Compound Glycyrrhizin Injection ESI : Ch ion húa bng phun in t HPLC : Sc lng hiu nng cao LC : Sc lng LC-MS/MS : Sc lng ph ln m/z : Khi lng/ ... 3.7 Sc mu chun Glycin v mu trng 32 Hỡnh 3.8 Sc mu chun Glycyrrhizin v mu trng 32 Hỡnh 3.9 Sc mu chun L-Cystein v mu trng 33 T VN Thuc tiờm Compound Glycyrrhizin Injection (CGI) cha ... Cỏc sc c trỡnh by cỏc hỡnh 3.7; 3.8; 3.9 Kt qu t l ỏp ng pic c trỡnh by bng 3.3 Hỡnh 3.7 Sc mu chun Glycin v mu trng Hỡnh 3.8 Sc mu chun Glycyrrhizin v mu trng 32 Hỡnh 3.9 Sc mu...
 • 86
 • 1,182
 • 4

Nghiên cứu phân lập các hoạt chất tritecpen glycoside từ lá cây mâm sôi (rubus alceafolius poir)

Nghiên cứu phân lập các hoạt chất tritecpen glycoside từ lá cây mâm sôi (rubus alceafolius poir)
... (17) [7] Cấu trúc số hợp chất phân lập từ loài R alceaefolius.được dẫn sau đây: Đỗ Thị Tươi K32C Khoa Hóa học Trường ĐHSP Hà Nội Khóa luận tốt nghệp Các hợp chất phân lập từ Rubus alceaefolius ... squalen cách đồng thời từ hai đầu Một nhóm nhỏ tritecpen sản phẩm oxi hoá đồng thời từ hai đầu phân tử squalen Các hợp chất tiêu biểu nhóm onocerin tritecpen vòng thuộc khung serraten với chất đại ... nhỏ chất nghiên cứu thể tích lớn dung môi vào thể tích nhỏ dung môi khác nhằm nâng cao nồng độ chất cần nghiên cứu gọi chiết làm giàu + Ngoài dựng phương pháp chiết pha rắn để tách hay phân ly chất...
 • 44
 • 196
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " CÁC TÍNH CHẤT CỦA ÁNH XẠ TỪ THAM SỐ ĐẾN NGHIỆM CHO BÀI TOÁN ELLIPTIC" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Hơn nữa, ánh giá tiêu chuẩn sau cho nghiêm , , với (2) (3) , toán biến phân elliptic thỏa mãn Ngoài ra, từ định nghĩa, có đẳng thức sau: với (4) , Các tính chất ánh xạ từ tham số đến nghiệm Định ... , nghiệm phương trình biến phân Hơn nữa, Ở đây, dạng tam tuyến xác định TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 3(32).2009 Kết luận Chúng ta nghiên cứu tính chất ánh xạ từ tham số ... tồn Điều có nghĩa cho cho thì: Phần lại Định lý suy từ bất đẳng thức (15) Kết sau chứng minh phương pháp quy nạp toán học Định lý Với a thuộc phần tập A, ánh xạ F từ tham số đến nghiệm khả vi cấp...
 • 8
 • 207
 • 0

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG KHÁNG UNG THƯ, CHỐNG OXY HÓA CỦA CÂY THUỐC VIỆT NAM BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC PHÂN TỬ " pps

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
... công nhận năm 2005 - Đề tài : Nghiên cứu thành phần hóa học tác dụng sinh học số thuốc hướng tác dụng gan, chuyên ngành Hóa sinh học, Sản phẩm khoa học hoàn thành 5.1 Các công trình đả hòan thành ... Trinh cộng Hội nghị khoa học toàn quốc CNSH, 12/2005 Đánh giá kiến nghị Đề tài hòan thành nhiệm vụ nghiên cứu giai đọan vừa qua Nội dung nghiên cứu tác động kháng oxy hóa thuốc tiến hành thông ... nhận biết tác động kháng phân bào Các phương pháp sử dụng nuôi cấy Phương pháp bỏ đói (serum starvation) để đồng hoá dòng tế bào - Phương pháp flow Cytometry nhận biết hàm lượng DNA với thuốc nhuộm...
 • 4
 • 285
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu trích ly các hợp chất sinh học từ nấm linh chinghiên cứu các hoạt chất chống ung thư từ dược thảonghiên cứu thành phần các hoạt chất ức chế enzym glucosidase của thân cây núc náccác loại chất chống oxy hóacác hợp chất chống oxy hóanghiên cứu bảo quản dầu mỡ bằng các chất chống oxy hóa tự nhiênnghiên cứu xử lý các chất hữu cơ khó phân hủy trong nước thải giấy bằng phương pháp fenton truyền thống và cải tiếnnghiên cứu trích ly chất màu từ lá cẩmnghiên cứu sàng lọc các hợp chất có hoạt tính theo hướng dẫn điều hoà miễn dịch từ một số loài thực vật và sinh vật biển của việt namnghiên cứu về các chất thơm và các chất chống oxy hóa có trong củ riềng của việt namtùy thuộc từng dược chất cần nghiên cứu sử dụng các tá dược thích hợp chất chống oxy hóa chất hiệp đồng chống oxy hóa chất bảo quản để đảm bảo độ ổn định của chế phẩmcác chât có hoạt tính chống oxy hóanghiên cuứ trích ly alginate từ rong nâunghiên cứu tách chiết và khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của dịch chiết từ vỏ quả thanh longnghiên cứu tổng hợp các tác chất cần thiếtThong tu 10.docGiáo trình phương trình vi phân và phương trình đạo hàm riêngTờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua các vấn đề Đại hội đồng cổ đông năm 2014Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 20144.Phieu dong gop y kien DHDCD 2016Giáo trình toán cao cấp a3Giáo trình toán rời rạc đặng ngọc hoàng thànhGiáo trình toán học cao cấp tập 2Giáo trình toán học cao cấp tập 1Dược liệu có tác dụng giảm đauRèn luyện kỹ năng sử dụng at lat trong dạy học Địa Lý 12 THPTĐánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu công nghiệp điềm thụy, xã điềm thụy, huyện phú bình, tỉnh thái nguyênForm-De nghi mua CP to chuc_2012Phu luc 1 So yeu ly lich ca nhanPhụ lục 3 (Đề nghị cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần)4 Phieu dong gop y kien DHDCD 2017Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua phương án sử dụng vốn CSH năm 2017Thực trạng chăm sóc dinh dưỡng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình và kết quả can thiệp dinh dưỡng cho người bệnh thận nhân tạo chu kỳQuản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đô thị hà nội từ nguồn vốn ODA của ngân hàng thế giớiHiệu quả của sản phẩm dinh dưỡng có Probiotic, Prebiotic đến tình trạng dinh dưỡng, miễn dịch, nhiễm khuẩn của trẻ em 2536 tháng tuổi.