Mạng trí tuệ nhân tạo (ANNs) trong việc tối ưu anten mảng

báo cáo môn trí tuê nhân tạo tìm hiểu mạng nơron tự học theo luật học kohonen. áp dụng trong giải quyết bài toán nhận dạng hình ảnh.

báo cáo môn trí tuê nhân tạo tìm hiểu mạng nơron tự học theo luật học kohonen. áp dụng trong giải quyết bài toán nhận dạng hình ảnh.
... trúc mạng nơron Có nhiều mạng nơron đặc trưng sau, nhiên xem xét minh học mạng nơron sau: • Mạng nơron tự tổ chức theo luật học Kohonen Page Artificial Intelligence Mạng nơron tự tổ chức theo luật ... đề Tự tổ chức mạng nơron chủ đề hút mạng nơron Một mạng nơron tự tìm quy luật tương quan, giá trị nhập vào dự đoán kết Các nơron mạng thông qua trình áp dụng luật học Kohonen nhận ra, tách nhóm ... luật học Kohonen Mạng nơron theo luật học Kohonen giúp cho mạng học không giám sát Theo có tập hợp liệu dán nhãn = {,…, } với ∈ Chỉ nhớ luật học tương tác nơron tương ứng liệu x xuất đầu vào, mạng...
 • 22
 • 337
 • 0

thuyết trình báo cáo môn trí tuê nhân tạo tìm hiểu mạng nơron tự học theo luật học kohonen. áp dụng trong giải quyết bài toán nhận dạng hình ảnh.

thuyết trình báo cáo môn trí tuê nhân tạo tìm hiểu mạng nơron tự học theo luật học kohonen. áp dụng trong giải quyết bài toán nhận dạng hình ảnh.
... Nội dung:  Mạng nơron nhân tạo Mạng nơron theo luật học Kohonen  Ý nghĩa ví dụ minh họa  Chương trình mô Mô hình nơron sinh học hình nơron nhân tạo Mạng nơron theo luật học kohonen  ... thiệu:  Mạng học không giám sát  Chỉ nhớ luật học tương tác nơron tương ứng liệu x xuất đầu vào  mạng nơron tự tổ chức (Self-Organizing Map – SOM) để học đặc trưng tập liệu đầu vào  Ứng dụng: ...  Nhận dạng tự quang, hình ảnh…  Dự đoán Kiến trúc mạng SOM Giải thuật học mạng SOM: Khởi tạo giá trị trọng số , lấy ngẫu nhiên HC liệu thuộc   Lấy giá trị liệu x tập liều đầu vào Mọi nơron...
 • 10
 • 280
 • 0

ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng game

ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng game
... NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ TRI THỨC NGUYỄN THANH PHONG - 0112191 ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG XÂY DỰNG GAME KHÓA LUẬN CỬ NHÂN TIN HỌC GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TH.S BÙI TIẾN LÊN NIÊN KHÓA 2001-2005 ... game nhỏ Tại lại sử dụng ngôn ngữ 3D Game Studio để viết game? 3D Game Studio chương trình chuyên dụng dùng để tạo game 3D Chương 1: Giới thiệu Với hàng trăm game phát hành, 3D Game Studio xứng ... nhanh chóng tạo mẫu ban đầu phát triển ứng dụng 3D” Chúng ta sử dụng ngôn ngữ script 3D Game Studio để viết phân phối game thương mại Dưới game thương mại làm 3D Game Studio: 1.2 Phân loại game Thể...
 • 120
 • 1,116
 • 5

Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo chẩn đoán sự cố tiềm ẩn trong máy biến áp lực ứng dụng cho hệ thống điện việt nam

Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo chẩn đoán sự cố tiềm ẩn trong máy biến áp lực ứng dụng cho hệ thống điện việt nam
... chế tạo, hệ làm mát ) b- Phương pháp luận chẩn đoán cố tiềm ẩn MBA lực: Các hư hỏng MBA thường hệ thống cách điện mà nguyên nhân ngắn mạch, điện áp, tải ; có cố tiềm ẩn cách điện bị phân hủy tạo ... DGA chẩn đoán cố tiềm ẩn MBA Ứng dụng cho HTĐ Việt Nam Chương TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG MBA LỰC DỰA VÀO DGA Cách điện MBA nguyên nhân cố tiềm ẩn Cơ chế sinh khí cách điện ... Hình 6.23: Kết chẩn đoán 21 Hình 6.24: Kết chẩn đoán Hình 6.25: Kết chẩn đoán Các kết CĐ kiểm chứng với SC tiềm ẩn thật MBA 6.6.3 Chẩn đoán trực tuyến hệ thống mạng Xây dựng hệ thống CĐ ngôn ngữ...
 • 27
 • 438
 • 0

Tài liệu Đồ án môn học:Trí Tuệ Nhân Tạo - Đề tài: tổng quan về mạng nơ ron và các ứng dụng. docx

Tài liệu Đồ án môn học:Trí Tuệ Nhân Tạo - Đề tài: tổng quan về mạng nơ ron và các ứng dụng. docx
... mạng neuron nhân tạo tinh vi nhiều so với 1.1.2 Mô hình neuron nhân tạo Để mô tế bào thần kinh khớp nối thần kinh não ngời, mạng neuron nhân tạo có thành phần có vai trò tơng tự neuron nhân tạo ... tuyến) z -1 Đầu z -1 z -1 Các toán tử đơn vị trễ Đầu vào Hình 1.9 Mạng hồi quy có neuron ẩn 1.2 Đặc trng Mạng neuron Sau tìm hiểu cấu trúc mạng neuron, kể số đặc trng u việt mà mạng neuron thu ... nghĩa tính toán neuron chịu ảnh hởng neuron kết nối với Việc sử dụng tính toán cục nh việc thiết kế mạng neuron nhân tạo thờng đợc ủng hộ ba lý bản: Các mạng neuron nhân tạo thực tín toán cục thờng...
 • 42
 • 610
 • 7

Giao trinh TRÍ TUỆ NHÂN TẠO chương 1 BIỂU DIỄN BÀI TOÁNTRONG KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI

Giao trinh TRÍ TUỆ NHÂN TẠO  chương 1 BIỂU DIỄN BÀI TOÁNTRONG KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI
... (13 3) (12 3) (13 1) (12 1) (12 2) (233) (2 31) (2 21) (222) (223) (322) (232) (323) ( 212 ) ( 213 ) (3 21) ( 313 ) ( 211 ) ( 311 ) (3 31) ( 312 ) (332) (333) 20 BÀI TẬP Xây dựng không gian trạng thái toán sau: 6 .1 Cho ... thị G1, ta có List (1) = [2, 3, 4] Ví dụ Bài toán đong nước m=3, n=2, k =1 (0,0) (3,0) (0,2) (1, 2) (3,2) (1, 0) (0 ,1) (2,0) (2,2) (3 ,1) Ví dụ Tháp Hà Nội với n = 11 1 (11 2) 11 2 (11 1) (11 3) (13 2) (13 3) ... Không gian trạng thái toán Kkhông gian trạng thái tập tất trạng thái có tập toán tử toán Không gian trạng thái bốn, Ký hiệu: K= (T, S, G, F) Trong đó, T: tập tất trạng thái có toán S: trạng thái...
 • 11
 • 2,616
 • 3

Giao trinh TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Chương 2CÁC PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM LỜI GIẢI TRONGKHÔNG GIAN TRẠNG THÁI

Giao trinh TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Chương 2CÁC PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM LỜI GIẢI TRONGKHÔNG GIAN TRẠNG THÁI
... 4.3 Ưu nhược điểm phương pháp tìm kiếm tốt 4.3.1 Ưu điểm - Phương pháp tìm kiếm tốt tổ hợp ưu điểm phương pháp tìm kiếm rộng tìm kiếm sâu - Ưu điểm chủ yếu phương pháp tìm kiếm tốt dùng tri thức ... gần đích” trạng thái u Hàm h(u) gọi hàm đánh giá Phương pháp tìm kiếm kinh nghiệm phương pháp tìm kiếm có sử dụng đến hàm đánh giá Trong trình tìm kiếm, bước ta chọn trạng thái trạng thái có nhiều ... - Giải thuật tìm kiếm sâu dần thương áp dụng cho toán có không gian trạng thái lớn độ sâu nghiệm trước Phương pháp tìm kiếm tốt (Best First Search) Cả hai kỹ thuật tìm kiếm rộng tìm kiếm sâu phương...
 • 67
 • 885
 • 2

Báo cáo Bài tập lớn trí tuệ nhân tạo : Áp dụng thuật toán best first search vào tìm đường đi từ một điểm đến một điểm khác trong bản đồ của một xã

Báo cáo Bài tập lớn trí tuệ nhân tạo : Áp dụng thuật toán best first search vào tìm đường đi từ một điểm đến một điểm khác trong bản đồ của một xã
... trạng thái kết thúc th thoát 2.c Ngược lại, tạo trạng thái Tk có từ trạng thái Tmax Đối với trạng thái Tk thực hiện: Áp dụng vào toán: Khai báo chương trình: private int n;//so dinh private int[,] ... liệu CLOSE: tập chứa trạng thái xét đến Chúng ta cần lưu trữ trạng thái nhớ để đề ph.ng trường hợp trạng thái tạo lại trùng với trạng thái mà ta xét đến trước Trong trường hợp không gian tìm kiếm ... gian tìm kiếm có dạng không cần dùng tập Thuật giải BEST- FIRST SEARCH Đặt OPEN chứa trạng thái khởi đầu Cho đến t.m trạng thái đích không c.n nút OPEN, thực hiện: 2.a Chọn trạng thái tốt (Tmax) OPEN...
 • 4
 • 3,744
 • 103

ỨNG DỤNG MẠNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO KẾT HỢP VỚI GIẢI THUẬT DI TRUYỀN TÌM PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU VẬN HÀNH HỒ CHỨA ĐA MỤC TIÊU: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH CHO HỒ HÒA BÌNH docx

ỨNG DỤNG MẠNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO KẾT HỢP VỚI GIẢI THUẬT DI TRUYỀN TÌM PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU VẬN HÀNH HỒ CHỨA ĐA MỤC TIÊU: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH CHO HỒ HÒA BÌNH docx
... 39.38138 99 -0.26251 V KẾT LUẬN Nghiên cứu áp dụng thành công phương pháp tối ưu sử dụng giải thuật di truyền ết hợp ới ạng trí tu nhân tạo để t iế phương án ận hành tối ưu cho hồ Hòa B nh ới a ục ... tơ tham số tối ưu θ thực hi n dễ dàng ới giải thuật di truyền Hình thể hi n thuật toán t phương án xả tối ưu cho hồ Hòa B nh Đầu tiên cố định dạng hàm xả, sử dụng ạng trí tu nhân tạo [7] thông ... t ột phương án tốt Tuy nhiên, đối ới ài toán đa ục tiêu th phương án tối ưu hông ao Khi cần phải có công cụ giải ài toán tối ưu đa ục tiêu Tối ưu đa ục tiêu hay tối ưu areto ột tr nh tối ưu đồng...
 • 10
 • 389
 • 1

ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT XUẤT HUYẾT NÃO VÀ NHỒI MÁU NÃO TRÊN LỀU doc

ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT XUẤT HUYẾT NÃO VÀ NHỒI MÁU NÃO TRÊN LỀU doc
... chỉnh, ứng dụng chẩn đoán nhiều bệnh lý kiểm chứng hiệu thực tế cách đáng tin cậy Tài liệu tham khảo 14 Cao Phi Phong (2001) So sánh giá trò thang điểm lâm sàng chẩn đoán phân biệt nhồi máu xuất huyết ... điểm lâm sàng chẩn đoán phân biệt nhồi máu não xuất huyết não lều Tạp chí y học TP Hồ Chí Minh, 2003 (7):15-18 Phạm Hữu Khang, Phương Lan, Hoàng Đức Hải (2002) Kỹ thuật lập trình ứng dụng C#.net ... khoa Để tìm hiểu đánh giá vai trò kỹ thuật này, thực nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo chẩn đoán phân biệt NMN XHN lều II ĐỐI TƯNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ CHUYÊN GIA:...
 • 7
 • 593
 • 4

Báo cáo bài tập lớn trí tuệ nhân tạo: Học tăng cường và ứng dụng trong nhận dạng ký tự viết tay

Báo cáo bài tập lớn trí tuệ nhân tạo: Học tăng cường và ứng dụng trong nhận dạng ký tự viết tay
... ( β ) k tự nhận dạng được, µkmax < Beta tự coi không nhận dạng liệu mẫu mà ta học c) Học tăng cường Khi liệu mẫu bổ sung nhận dạng sai tự, ta thực học bổ sung, tăng cường nhằm hiệu chỉnh ... mờ để nhận dạng tự (ký tự chữ viết, chữ số ảnh soạn thảo máy tính, tự ta quét trực tiếp máy tính) Nội dung cụ thể sau: a) Xác định liệu cho tự Với mục tiêu ban đầu nhận dạng tự số ... liệu tự chắn có sai lệch, đổi lại việc xử lý liệu đơn giản hiệu so với cách lưu trữ khác b) Nhận dạng tự Để nhận dạng tự trước hết ta phải thực bước tiền xử lý liệu tự cần nhận dạng...
 • 15
 • 889
 • 4

Báo cáo đồ án trí tuệ nhân tạo: Xây dưng chương trình nhận dạng số viết tay dùng mạng noron

Báo cáo đồ án trí tuệ nhân tạo: Xây dưng chương trình nhận dạng số viết tay dùng mạng noron
... xỉ Chương II: Xây dưng toán nhận dạng số viết tay dùng mạng noron A.Xác định thành phần toán: 1.Đầu vào toán: Đầu vào toán ảnh chữ số viết tay Sau lượng tử hóa với kích thước 50x50, đầu vào mạng ... diện cho số … 1001 đại diện cho số Số noron kí hiệu k _noron_ out=4 noron 3.Xác định cấu trúc mạng sử dụng: Mạng noron lớp với đầu vào đầu xác định Lớp ẩn có số noron : (n_noronin + k _noron_ out)/2 ... huấn mạng cho số Với số, ta đưa toàn ảnh liệu số để huấn luyện cho trọng số, với trọng số lại dùng để làm trọng số huấn luyện cho mẫu Hệ số học sử dụng chương trình : n=0.14 Giá trị số sai số cho...
 • 21
 • 594
 • 2

nghiên cứu triết học lôgíc mờ và ứng dụng của nó trong trí tuệ nhân tạo

nghiên cứu triết học lôgíc mờ và ứng dụng của nó trong trí tuệ nhân tạo
... TRIẾT HỌC, SỐ (194), THÁNG – 2007 LÔGÍC MỜ VÀ ỨNG DỤNG CỦA NÓ TRONG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO PHẠM VĂN DƯƠNG (*) Bài viết giới thiệu lôgíc mờ – khuynh hướng lôgíc phi cổ điển, tập trung vào số ... Lôgíc học, Viện Triết học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam LÔGÍC MỜ VÀ ỨNG DỤNG CỦA NÓ TRONG tảng quan trọng toán học, điện tử học hạn chế ngôn ngữ tự nhiên (đa lôgíc học Toán học có nhiệm vụ ... động trí người gọi trí tuệ nhân tạo tụê Kết người chế tạo Để có trí tuệ nhân tạo, cần phải hội công cụ sản xuất “thông minh” đủ ba Tin học hoá tự động hoá dây 38 (*) Nghiên cứu viên Phòng Lôgíc học, ...
 • 11
 • 732
 • 2

Luận văn Báo cáo Mạng no-ron, trí tuệ nhân tạo

Luận văn Báo cáo Mạng no-ron, trí tuệ nhân tạo
... kinh Mạng nơron nhân tạo không tiếp cận đến phức tạp não Mặc dù vậy, có hai tương quan mạng nơron nhân tạo sinh học Thứ nhất, cấu trúc khối tạo thành chúng thiết bị tính toán đơn giản (mạng nơron ... phương pháp học nơron nhân tạo • Ứng dụng thực nghiệm nơron nhân tạo có vào cuối năm 50 với phát minh mạng nhận thức (perceptron network) luật học tương ứng -5- Frank Rosenblatt Mạng có khả nhận dạng ... 7: Mạng nơron hồi quy (Recurrent neural network) 1.5 Mạng học Chức mạng nơron định nhân tố như: hình trạng mạng (số lớp, số đơn vị tầng, cách mà lớp liên kết với nhau) trọng số liên kết bên mạng...
 • 80
 • 389
 • 0

GIÁO TRÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - CHƯƠNG 2:CÁC PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM LỜI GIẢI TRONG KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI pdf

GIÁO TRÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - CHƯƠNG 2:CÁC PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM LỜI GIẢI TRONG KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI pdf
... trạng thái bước 4.3 Ưu nhược điểm phương pháp tìm kiếm tốt 4.3.1 Ưu điểm - Phương pháp tìm kiếm tốt tổ hợp ưu điểm phương pháp tìm kiếm rộng tìm kiếm sâu - Ưu điểm chủ yếu phương pháp tìm kiếm ... đường từ trạng thái đầu đến trạng thái cuối đáp ứng vài ràng buộc Do trình tìm kiếm lời giải bao gồm hai phần liên quan chặt chẽ với nhau: - Tìm kiếm không gian ràng buộc - Tìm kiếm không gian toán ... cạn không gian trạng thái toán tìm lời giải có • Đường tìm qua đỉnh 1.4.2 Nhược điểm • Tìm kiếm lời giải theo thuật toán định trước, tìm kiếm cách máy móc; thông tin hổ trợ cho trình tìm kiếm, không...
 • 67
 • 311
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng tin học trong trí tuệ nhân tạoứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong thực tếứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lập trình gameứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng gameứng dụng của tin học trong trí tuệ nhân tạotrí tuệ nhân tạo trong tương laitrí tuệ nhân tạo trong tin họctrí tuệ nhân tạo trong gamebài toán phân công công việc trí tuệ nhân tạotrí tuệ nhân tạo trong game caroứng dụng trong trí tuệ nhân tạobài tập logic vị từ trong trí tuệ nhân tạocác thuật toán tìm kiếm trong trí tuệ nhân tạothuật toán expectation maximization trong trí tuệ nhân tạogiải thuật expectation maximization trong trí tuệ nhân tạoPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây