luat hoat dong giam sat QH HDND 2015 (chuong i, mục 4 chuong II, chuong III, IV)

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội
... II HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT TỐI CAO CỦA QUỐC HỘI Điều Các hoạt động giám sát Quốc hội Quốc hội giám sát thông qua hoạt động sau đây: Xem xét báo cáo công tác Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, ... quan thực CHƯƠNG V HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI Điều 37 Các hoạt động giám sát đại biểu Quốc hội Đại biểu Quốc hội giám sát thông qua hoạt động sau đây: a) ... ban Quốc hội chịu trách nhiệm báo cáo hoạt động giám sát trước Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội Đoàn đại biểu Quốc hội chịu trách nhiệm hoạt động giám sát mình; báo cáo hoạt động giám sát...
 • 22
 • 244
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động giám sát của HĐND thị trấn Phố Lu

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động giám sát của HĐND thị trấn Phố Lu
... Trên sáng kiến lĩnh vực Nõng cao hiu qu cht lng hot ng giỏm sỏt ca HND th trn Ph Lu kính đề nghị Hội đồng sáng kiến huyện Bảo Thắng xem xét công nhận TM UBND TH TRN PH LU Ngời viết sáng kiến, kinh ... Thng trc HĐND th trn Ph Lu tổ chức giám sát thờng xuyên việc triển khai Chỉ thị, Nghị Đảng, sách pháp lu t Nhà nớc Giỏm sỏt việc triển khai thực Nghị HĐND cỏc kỳ họp mục tiêu kinh t- xó hi, quc phũng- ... Ph Lu gm: - Tên sáng kiến, kinh nghim; - Mô tả giải pháp; - Tính giải pháp; - Hữu ích giải pháp; - Khả phổ biến nhân rộng; - Những hiệu đạt đợc; Tớnh mi ca sỏng kin, kinh nghim: Thng trc HĐND...
 • 9
 • 2,342
 • 67

Hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh trong lĩnh vực tài chính ngân sách từ thực tiễn ở hà giang

Hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh trong lĩnh vực tài chính  ngân sách từ thực tiễn ở hà giang
... đề lý luận hoạt động giám sát, điều kiện đảm bảo cho hoạt động giám sát hiệu giám sát HĐND tỉnh lĩnh vực Tài - Ngân sách + Thực trạng giám sát HĐND tỉnh Giang lĩnh vực Tài - Ngân sách, qua ... chung hoạt động giám sát hiệu giám sát HĐND cấp tỉnh lĩnh vực Tài Ngân sách Chƣơng Phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng Thực trạng hoạt động giám sát hiệu giám sát HĐND tỉnh Giang lĩnh vực Tài Ngân ... hiệu lực hiệu hoạt động giám sát Quốc hội HĐND” Trong hoạt động giám sát chung HĐND, giám sát lĩnh vực Tài - Ngân sách hoạt động giám sát quan trọng, lĩnh vực ngân sách nhà nƣớc, HĐND có nhiệm...
 • 122
 • 255
 • 3

HOẠT ĐỘNG GIÁM sát của HĐND cấp TỈNH TRONG LĨNH vực tài CHÍNH NGÂN SÁCH từ THỰC TIỄN ở hà GIANG

HOẠT ĐỘNG GIÁM sát của HĐND cấp TỈNH TRONG LĨNH vực tài CHÍNH  NGÂN SÁCH từ THỰC TIỄN ở hà GIANG
... đề lý luận hoạt động giám sát, điều kiện đảm bảo cho hoạt động giám sát hiệu giám sát HĐND tỉnh lĩnh vực Tài - Ngân sách + Thực trạng giám sát HĐND tỉnh Giang lĩnh vực Tài - Ngân sách, qua ... chung hoạt động giám sát hiệu giám sát HĐND cấp tỉnh lĩnh vực Tài Ngân sách Chƣơng Phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng Thực trạng hoạt động giám sát hiệu giám sát HĐND tỉnh Giang lĩnh vực Tài Ngân ... hiệu lực hiệu hoạt động giám sát Quốc hội HĐND” Trong hoạt động giám sát chung HĐND, giám sát lĩnh vực Tài - Ngân sách hoạt động giám sát quan trọng, lĩnh vực ngân sách nhà nƣớc, HĐND có nhiệm...
 • 28
 • 53
 • 0

Hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh trong lĩnh vực tài chính ngân sách từ thực tiễn ở hà giang

Hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh trong lĩnh vực tài chính  ngân sách từ thực tiễn ở hà giang
... đề lý luận hoạt động giám sát, điều kiện đảm bảo cho hoạt động giám sát hiệu giám sát HĐND tỉnh lĩnh vực Tài - Ngân sách + Thực trạng giám sát HĐND tỉnh Giang lĩnh vực Tài - Ngân sách, qua ... chung hoạt động giám sát hiệu giám sát HĐND cấp tỉnh lĩnh vực Tài Ngân sách Chƣơng Phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng Thực trạng hoạt động giám sát hiệu giám sát HĐND tỉnh Giang lĩnh vực Tài Ngân ... hiệu lực hiệu hoạt động giám sát Quốc hội HĐND” Trong hoạt động giám sát chung HĐND, giám sát lĩnh vực Tài - Ngân sách hoạt động giám sát quan trọng, lĩnh vực ngân sách nhà nƣớc, HĐND có nhiệm...
 • 123
 • 207
 • 0

Hoạt động giám sát của HĐND cấp huyện qua thực tiễn tỉnh Thanh Hóa

Hoạt động giám sát của HĐND cấp huyện qua thực tiễn tỉnh Thanh Hóa
... hoạt động giám sát HĐND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa, sở đó, đƣa quan điểm giải pháp nhằm đổi hoạt động giám sát HĐND có ý nghĩa thực tiễn quan trọng Chính thế, lựa chọn đề tài: "Hoạt động giám sát ... biện pháp pháp lý … Hoạt động giám sát HĐND cấp huyện đƣợc hiểu nhƣ sau: Hoạt động giám sát HĐND cấp huyện tổng thể hoạt động HĐND, Thường trực HĐND, Ban HĐND, đại biểu HĐND cấp huyện nhằm xem xét, ... HĐND UBND, Quy chế hoạt động HĐND quy định hoạt động giám sát HĐND, Thƣờng trực HĐND, ban HĐND đại biểu HĐND sở pháp lý quan trọng để HĐND cấp huyện tỉnh Thanh Hoá triển khai thực hoạt động giám...
 • 26
 • 63
 • 0

Sáng kiến kỹ năng hoạt động giám sát của HĐND cấp xã

Sáng kiến kỹ năng hoạt động giám sát của HĐND cấp xã
... Tổ giám sát tổ chức HĐND chủ thể tiến hành hoạt động giám sát HĐND} HĐND cấp tiến hành hoạt động giám sát thời điểm nào? HĐND cấp tiến hành hoạt động giám sát kỳ họp HĐND hai kỳ họp HĐND ... công khai hoạt động giám sát với nhân dân chịu giám sát nhân dân hoạt động giám sát II VỀ GIÁM SÁT CỦA HĐND CẤP XÃ HĐND cấp thực quyền giám sát nội dung gì? Theo Điều Luật tổ chức HĐND UBND ... VKSND cấp huyện; HĐND cấp xã} Hoạt động giám sát HĐND cấp tỉnh cấp huyện hỗ trợ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội HĐND cấp tỉnh Văn phòng HĐND UBND cấp huyện, hoạt động giám sát HĐND cấp thường...
 • 28
 • 194
 • 1

Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân theo pháp luật hiện hành

Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân theo pháp luật hiện hành
... luận hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân Chương : Hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân theo pháp luật hành Chương : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân giai ... 2.2 Hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân Theo quy định Hiến pháp Luật tổ chức HĐND UBND năm 2003 hoạt động giám sát HĐND đảm bảo thực thông qua hoạt động giám sát HĐND kỳ họp, hoạt động giám sát ... SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 2.1 Những quy định pháp luật hành hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân Qua trình phát triển tổ chức máy Nhà nước, vai trò, chức giám sát HĐND...
 • 61
 • 637
 • 0

Luận văn hoạt động giám sát của quốc hội đối với chính phủ theo pháp luật hiện hành

Luận văn hoạt động giám sát của quốc hội đối với chính phủ theo pháp luật hiện hành
... GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ 2.1 Thực trạng hoạt động giám sát Quốc hội văn quy phạm pháp luật Chính phủ giải pháp tăng cường hiệu Quyền giám sát văn pháp ... Hậu pháp hoạt động giám sát tối cao Quốc hội Chính phủ Theo quy định pháp luật hành, hoạt động giám sát tối cao Quốc hội Chính phủ dẫn đến hậu pháp lý sau: + Đình chỉ, huỷ bỏ văn Chính phủ, ... HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT TỐI CAO CỦA QUỐC HỘI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ 1.1 Cơ sở pháp lý quy định quyền giám sát tối cao Quốc hội Giám sát (theo từ điển luật học) “sự theo dõi, giám sát...
 • 52
 • 281
 • 4

Hoàn thiện pháp luật về hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân

Hoàn thiện pháp luật về hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân
... ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 4.1 Quan điểm hoàn thiện pháp luật giám sát Hội đồng nhân dân Luận án đưa quan điểm hoàn thiện pháp luật giám sát HĐND là: ... VỀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 2.1 Quan niệm pháp luật giám sát Hội đồng nhân dân Khái niệm, đặc điểm pháp luật hoạt động giám sát HĐND: Xuất phát từ khái niệm chung giám ... việc hoàn thiện pháp luật hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân Chƣơng Quá trình hình thành, phát triển thực trạng pháp luật hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân Chƣơng Quan điểm giải pháp hoàn...
 • 22
 • 324
 • 1

Hoàn thiện pháp luật về hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân

Hoàn thiện pháp luật về hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân
... PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 133 4.1 Quan điểm hoàn thiện pháp luật hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân 133 4.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật hoạt động giám ... pháp luật - Đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật hoạt động giám sát HĐND CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 2.1 Quan niệm pháp luật ... quyền giám sát HĐND 2.2.2 Tiêu chí hoàn thiện pháp luật hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân Đặc điểm pháp luật hoạt động giám sát HĐND sở quan trọng để xây dựng tiêu chí hoàn thiện pháp luật hoạt...
 • 192
 • 269
 • 0

sang kien kinh nghiem hoat dong giam sat HDND xa binh dien ban chinh

sang kien kinh nghiem hoat dong giam sat HDND xa binh dien ban chinh
... t ng ca Ban i din cha m hc sinh lp v cha trớch kinh phớ hot ng cho Ban i din cha m hc sinh trng; ú vic hot ng ca Ban i din cha m hc sinh lp gp khú khn nh vy vic thc hin ng kinh phớ ca Ban i din ... lnh vc t Cựng vi Ban Phỏp ch giỏm sỏt vic thi hnh phỏp lut thỡ Ban Kinh t - Xó hi cng cú trỏch nhim phi hp vỡ lnh vc giỏm sỏt liờn quan n ti nguyờn, nm nhim v, quyn hn ca Ban Kinh t xó hi Vi ... Bỡnh in vi ni dung sỏng kin, kinh nghim c khỏi quỏt nh sau: Tờn sỏng kin kinh nghim Mụ t sỏng kin, kinh nghim Tớnh mi ca sỏng kin, kinh nghim Tớnh hu ớch ca sỏng kin , kinh nghim Tớnh hiu qu ca...
 • 9
 • 193
 • 1

Một số biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả , hiệu lực hoạt động giám sát ngân sách nhà nước của quốc hội trong giai đoạn hiện nay.DOC

Một số biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả , hiệu lực hoạt động giám sát ngân sách nhà nước của quốc hội trong giai đoạn hiện nay.DOC
... Chính sách xúc tiến hỗn hợp công ty bao gồm quảng cáo - khuyến mại, biện pháp xúc tiến bán + Quảng cáo: Cũng nh số Doanh nghiệp khác hoạt động kinh tế thị trờng quảng cáo công cụ tuyên truyền cổ động ... viên quản lý vùng nhiều kinh nghiệm thực trọng trách đợc giao cách có trách nhiệm hiệu Đội ngũ nhân viên mặt giám sát hoạt động tiêu thụ thành viên kênh nh giám sát hoạt động đội ngũ bán hàng, mặt ... cho ngời sản xuất, đại l , ngời bán buôn, ngời bán lẻ để đạt hiệu kinh tế cao + Hiệu tiếp xúc Khi số lợng trung gian tăng thêm cách hợp lý làm giảm số lợng tiếp xúc làm tăng hiệu tiếp xúc Vấn...
 • 22
 • 437
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tên luận văn hoạt động giám sát của hđnd cấp tỉnh trong lĩnh vực tài chính ngân sách từ thực tiễn ở hà giangthực trạng hoạt động giám sát của hđnd tỉnh hà giang trong lĩnh vực tài chính ngân sách từ 2004 đến naythực trạng hoạt động giám sát của đại biểu hđnd cấp tỉnhhoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân cấp tỉnhcác cơ quan của qh tiến hành hoạt động giám sátvề hoạt động giám sát và hiệu quả giám sát của hđndcơ sở lý luận về hoạt động giám sát và hiệu quả giám sát của hđnd cấp tỉnh trong lĩnh vực tài chính ngân sáchthực trạng hoạt động giám sát và hiệu quả giám sát của hđnd tỉnh hà giang trong lĩnh vực tài chính ngân sáchhoạt động giám sát tại các kỳ họp giám sát chung của tập thể hđnd tại kỳ họphoạt động giám sát giữa các kỳ họp giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề của thường trực hđnd và ban kinh tế ngân sách hđnd tỉnhhoạt động giám sát của thường trực hđnd tỉnhhoạt động giám sát của các ban hđnd tỉnh đối với lĩnh vực tài chính ngân sách là hoạt động giám sát của ban kinh tế ngân sách hđnd tỉnhtồn tại hạn chế hoạt động giám sát trong lĩnh vực tài chính ngân sách của hđnd tỉnh hà gianghoạt động giám sáthoạt động giám sátĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN THỐNG KÊ NÔNG NGHIỆPBài 9. Đề tài Ngày Nhà giáo Việt NamBài 5. Cách vẽ tranh đề tàiBài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc BộBài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đạiBài 3. Các quốc gia cổ đại phương ĐôngĐỀ 006 PRO SAT 2017Bài 17. Hô hấp ở động vậtBài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạngBài 46. Thực vật góp phần điều hoà khí hậuBài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thếBài 2. ChấtBài 7. Gương cầu lồingọc soạn - chuyên đề TENSESUnit 3. People''''s backgroundUnit 2. ClothingUnit 3. A trip to the countrysideUnit 3. A trip to the countrysideKE HOACH NGHIEN CUUPPCT môn KHTN HUNGVUONG 20172018