luat tiep cong dan 2013

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT TIẾP CÔNG DÂN

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT TIẾP CÔNG DÂN
... sở tiếp công dân, tiếp công dân Trụ sở tiếp công dân Trung ương; tiếp công dân Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh; tiếp công dân Trụ sở tiếp công dân cấp huyện; nhiệm vụ, quyền hạn Trưởng Ban tiếp công ... Đề án đổi công tác tiếp công dân, Chương III Luật quy định việc tiếp công dân Trụ sở tiếp công dân Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện việc tiếp công dân cấp xã Trụ sở tiếp công dân nơi để công dân ... nghĩa vụ công chức tiếp công dân, người phụ trách Trụ sở tiếp công dân; tiêu chuẩn, chế độ sách công chức tiếp công dân; trình tự, thủ tục tiếp công dân, công tác quản lý nhà nước tiếp công dân chưa...
 • 14
 • 170
 • 0

Thực hiện pháp luật về tiếp công dân từ thực tiễn huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Thực hiện pháp luật về tiếp công dân từ thực tiễn huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
... PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CÔNG DÂN TỪ THỰC TIẾN HUYỆN TỨ KỲ, TỈNH HẢI 33 DƯƠNG 2.1 Thực trạng pháp luật tiếp công dân Uỷ ban nhân dân cấp từ thực tiễn huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 2.2 Thực pháp luật tiếp ... luật tiếp công dân từ thực tiễn huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 33 45 49 60 Chương 3: QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CÔNG DÂN TỪ THỰC TIỄN HUYỆN TỨ KỲ, TỈNH HẢI 66 DƯƠNG ... luận thực pháp luật tiếp công dân Chương 2: Thực trạng pháp luật thực pháp luật tiếp công dân từ thực tiễn huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương Chương 3: Quan điểm, giải pháp bảo đảm thực pháp luật tiếp công...
 • 87
 • 539
 • 1

Quyết định về việc ban hành quy chế về chế độ làm việc của văn phòng tiếp công dân thành phố

Quyết định về việc ban hành quy chế về chế độ làm việc của văn phòng tiếp công dân thành phố
... Th.40b VĂN PHÒNG TIẾP CÔNG DÂN QUY CHẾ VỀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA VĂN PHÒNG TIẾP CÔNG DÂN THÀNH PHỐ (Ban hành kèm theo Quy t định số 32 /QĐ-QCTCD ngày 09 tháng 01 năm 2005 Chủ nhiệm Văn phòng Tiếp công ... PHÒNG TIẾP CÔNG DÂN TP Phạm Văn Thành- Đã ký _ D: \Quy chế- Văn phòng Tiếp công dân thành phố ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH _ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ... công dân thành phố) ***** CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Ban Chủ nhiệm Văn phòng Tiếp công dân thành phố (sau gọi tắt Ban Chủ nhiệm) đặt lãnh đạo, đạo trực tiếp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố...
 • 14
 • 420
 • 1

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO
... Những yêu cầu thủ tục hành tổ chức tiếp công dân giải khiếu nại, tố cáo Thủ tục hành tiếp công dân, giải khiếu nại, tố cáo phận thủ tục hành nói chung Thủ tục giải khiếu nại, tố cáo mang đầy đủ ... cho người dân QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH NHỮNG CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Nói đến thủ tục tiếp công dân, giải khiếu nại, tố cáo nói ... THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO THỜI GIAN TỚI Công đổi đặt nhiều vấn đề phải cải cách có việc đẩy mạnh cải cách hành cải cách thủ tục hành công tác tiếp công...
 • 48
 • 1,744
 • 1

Quy chế tiếp công dân của Sở GD&ĐT

Quy chế tiếp công dân của Sở GD&ĐT
... tạo theo quy định pháp luật hành; 2.Tại nơi tiếp công dân Sở Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Trị phải niêm yết lịch tiếp công dân, nội quy tiếp công dân gồm trách nhiệm người tiếp công dân, quy n, nghĩa ... quy n, nghĩa vụ công dân đến nơi tiếp công dân theo Quy chế này; Chánh Thanh tra Sở Giáo dục Đào tạo có trách nhiệm phân công cán bộ, công chức tiếp công dân thường xuyên nơi tiếp công dân; lập Sổ ... trực tiếp tiếp công dân theo định kỳ, trường hợp Giám đốc Sở bận công việc quan trọng giao cho Phó Giám đốc Sở tiếp công dân; Ngoài lịch tiếp công dân theo định kỳ Lãnh đạo Sở, Thanh tra Sở Giáo...
 • 4
 • 335
 • 1

Thủ tục tiếp công dân

Thủ tục tiếp công dân
... (nếu có) (Bản sao) sơ: Số lượng 01 bộ hồ sơ: Thời hạn Lãnh đạo UBND tỉnh, người phụ trách công tác tiếp dân trả lời, giải hướng dẫn thực theo quy trình giải khiếu nại, quyết: quy trình giải tố...
 • 2
 • 183
 • 0

Tài liệu Thủ tục tiếp công dân docx

Tài liệu Thủ tục tiếp công dân docx
... giải thủ trưởng quan, đơn vị thuộc Bộ Tài mà đơn cán tiếp dân hướng dẫn công dân viết đơn khiếu nại Nếu công dân chữ, cán tiếp dân ghi chép nội dung, đọc cho công dân nghe yêu cầu công dân ký ... nước, cán tiếp công dân yêu cầu công dân chấm dứt hành vi nói trên, công dân cố tình tiếp diễn báo phận bảo vệ quan để đưa công dân khỏi trụ sở quan báo cáo thủ trưởng quan quản lý trực tiếp - Trường ... quản lý hướng dẫn công dân đến quan có thẩm quyền để giải thích + Đối với trường hợp công dân gây rối làm trật tự nơi công sở: Trong trình tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, công dân có thái độ...
 • 6
 • 296
 • 0

Tài liệu Tiếp công dân khiếu nại, tố cáo doc

Tài liệu Tiếp công dân khiếu nại, tố cáo doc
... bước Mô tả bước Tên bước Công dân có đầy đủ lực hành vi, giấy tờ theo qui định 1 pháp luật, đến trụ sở tiếp công dân quan, đơn vị quân đội để khiếu nại, tố cáo (nếu tố cáo hành vi tham nhũng thông ... điện tử) Cán tiếp công dân có nhiệm vụ: + Nhận đơn, trình bày lời ghi chép vào sổ công dân kí xác nhận nội dung khiếu nại, tố cáo 2 + Đăng kí, hướng dẫn, yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu liên ... Thành phần hồ sơ - Đơn khiếu nại, tố cáo; Thành phần hồ sơ - Các tài liệu, giấy tờ liên quan khiếu nại, tố cáo Số hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Đơn khiếu nại (Mẫu số 32)...
 • 3
 • 245
 • 0

Tài liệu Tiếp công dân docx

Tài liệu Tiếp công dân docx
... trưởng phòng nội dung buổi tiếp công dân, Bước Trưởng phòng báo cáo với Chánh Thanh tra Trong tủờng hợp cần giải khẩn cấp cán công chức trực tiếp công dân báo cáo trực tiếp với Chánh Thanh tra ... Chánh Thanh tra Bước Chánh Thanh tra báo cáo với Bộ trưởng nội dung tiếp công dân Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn, thư Các tài liệu liên quan đến nội dung trình bày đơn, thư (nếu có) Số hồ sơ: Chưa...
 • 2
 • 178
 • 0

Tài liệu TIỂU LUẬN: Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tại Ban Dân tộc tỉnh Quảng nam – thực trạng và giải pháp docx

Tài liệu TIỂU LUẬN: Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tại Ban Dân tộc tỉnh Quảng nam – thực trạng và giải pháp docx
... luận chung Phần II: Thực trạng công tác tiếp công dân xử đơn thư khiếu nại, tố cáo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam Phần III: Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác tiếp công dân xử đơn thư ... tiễn công tác Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam, chọn đề tài tiểu luận: Công tác tiếp công dân xử đơn thư khiếu nại, tố cáo Ban Dân tộc tỉnh Quảng nam thực trạng giải pháp Đề tài trình bày với nội ... tra Ban tổ chức thực hiện, thiếu quan tâm mức 10 III Công tác xử đơn thư khiếu nại, tố cáo Trung bình hàng năm, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam tiếp nhận khoảng 40 50 đơn thư, nội dung đơn thư...
 • 17
 • 2,055
 • 6

TIỂU LUẬN: Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo pot

TIỂU LUẬN: Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo pot
... cứu xử đơn thư khiếu nại, tố cáo công dân khâu cần thiết quan trọng Xử tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo giúp cho quan Nhà nước có sở để nâng cao chất lượng công tác giải khiếu nại, tố cáo ... công tác tiếp dân xứ đơn thư khiếu nại, tố cáo địa phương nơi mà thân công tác Phần thứ hai nội dung i, nguyên tắc công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo Nguyên tắc tôn trọng quyền khiếu ... cho công dân Những đơn thư khiếu nại, tố cáo không giải thiếu yếu tố pháp yêu cầu công dân bổ sung không giải theo quy định pháp luật Để xử bước đầu đơn thư khiếu nại, tố cáo công dân xác...
 • 17
 • 1,508
 • 5

TIỂU LUẬN: Nội dung, thực trạng và giải pháp tiếp công dân potx

TIỂU LUẬN: Nội dung, thực trạng và giải pháp tiếp công dân potx
... cho công tác tiếp dân cán tiếp công dân thực nhiệm vụ Trong phòng tiếp dân phải có nội quy tiếp công dân, có lịch tiếp công dân: quy định quyền nghĩa vụ công dân trách nhiệm cán tiếp công dân, ... đầu: I Quan niệm tiếp công dân II Nội dung hình thức tiếp công dân III Trách nhiệm người tiếp công dân, quyền nghĩa vụ công dân nơi tiếp công dân IV Thực trạng công tác tiếp công dân tỉnh Quảng ... quyền, nghĩa vụ công dân nơi tiếp công dân tiểu luận đề cập đến số nội dung vấn đề trách nhiệm, quyền nghĩa vụ bên sau: Trách nhiệm người tiếp công dân Khi tiếp công dân, người tiếp công dân có trách...
 • 16
 • 372
 • 1

một số vấn đề về công tác tiếp công dân - đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả của công tác tiếp công dân trong giai đoạn hiện nay

một số vấn đề về công tác tiếp công dân - đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả của công tác tiếp công dân trong giai đoạn hiện nay
... VI ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Để tăng cường hiệu lực, hiệu công tác tiếp công dân giải khiếu nại, tố cáo công dân Tôi xin đề xuất ... đạt hiệu cao đáp ứng với lòng mong mỏi nhân dân Phần thứ hai NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN TRONG GIAI ... xin đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu công tác tiếp công dân giai đoạn nay, cụ thể sau: Một là: Đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra việc thực quy định pháp luật tiếp công dân, nhằm nâng cao nhận thức...
 • 19
 • 1,024
 • 4

Thủ tục hành chính về công tác Tiếp công dân doc

Thủ tục hành chính về công tác Tiếp công dân doc
... 18/6/2008 Thanh tra Chính phủ việc ban hành mẫu văn họat động tra, giải khiếu nại, tố cáo) 10.10 Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành chính: + Người đến khiếu nại, tố cáo nơi tiếp công dân phải xuất ... Thanh tra Sở GD&ĐT Phú Yên c/ Cơ quan trực tiếp thực TTHC: Sở GD&ĐT d/ Cơ quan phối hợp: Các quan, đơn vị có liên quan 10.7 Kết thực thủ tục hành chính: Văn hành 10.8 Lệ phí: Không 10.9 Tên mẫu đơn, ... ngày 14/11/2006 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn hành số điều Luật Khiếu nại, tố cáo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Khiếu nại, tố cáo) 10.11 Căn pháp lý thủ tục hành chính: + Luật Khiếu...
 • 5
 • 160
 • 0

Xem thêm