Nghiên cứu nâng cao chất lượng tinh dầu từ cây thông uông bí

Nghiên cứu nâng cao chất lượng tinh dầu từ cây thông uông

Nghiên cứu nâng cao chất lượng tinh dầu từ cây thông uông bí
... tài: Nghiên cứu nâng cao chất lƣợng tinh dầu từ thông Uông PHẦN MỞ ĐẦU Công việc khai thác sử dụng tinh dầu đƣợc biết cách khoảng bốn nghìn năm Tuy nhiên, việc nghiên cứu tinh dầu, nghiên cứu ... thành phần có tinh dầu thông thay đổi tùy theo xuất xứ nguồn dầu thông Sau thành phần tinh dầu thông số quốc gia: 10 Đề tài: Nghiên cứu nâng cao chất lƣợng tinh dầu từ thông Uông Bảng 1.1: ... cứu nâng cao chất lƣợng tinh dầu từ thông Uông Tinh dầu thông có thành phần bao gồm nhiều cấu tử nhƣng cấu tử để đánh giá chất lƣợng tinh dầu thông α-Pinene Nguyên liệu sản xuất tinh dầu thông...
 • 78
 • 236
 • 1

Nghiên cứu nâng cao chất lượng quá trình tự dẫn tên lửa trên cơ sở sử dụng kết hợp logic mờ và giải thuật di truyền

Nghiên cứu nâng cao chất lượng quá trình tự dẫn tên lửa trên cơ sở sử dụng kết hợp logic mờ và giải thuật di truyền
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ NGUYỄN MINH HỒNG NGHIÊN CỨU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUÁ TRÌNH TỰ DẪN TÊN LỬA TRÊN CƠ SỞ SỬ DỤNG KẾT HỢP LOGIC MỜ VÀ GIẢI THUẬT DI TRUYỀN ... trung vào hai hướng: nghiên cứu thuật toán dẫn hoàn thiện thuật toán có Xuất phát từ vấn đề nêu trên, toán Nghiên cứu nâng cao chất lượng trình tự dẫn tên lửa sở sử dụng kết hợp logic mờ giải thuật ... cụ logic mờ giải thuật di truyền để nâng cao chất lượng bắn tên lửa tự dẫn 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu nước Mục tiêu hệ thống dẫn tên lửa tự dẫn chiến thuật tạo lệnh phù hợp để tên lửa...
 • 147
 • 265
 • 0

Nghiên cứu nâng cao chất lượng bê măt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của qua trình phay tinh trên máy công cụ cnc

Nghiên cứu nâng cao chất lượng bê măt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của qua trình phay tinh trên máy công cụ cnc
... mặt chi tiết nghiên cứu đánh giá yếu tố ảnh hƣởng đến độ bóng, độ xác bề mặt để tối ƣu hóa số yếu tố kỹ thuật trình phay tinh nhằm nâng cao chất lƣợng bề mặt chi tiết, tăng hiệu kinh tế chi tiết ... đánh giá chất lƣợng bề mặt chi tiết gia công Dựa vào mối quan hệ hình học dao phay đầu cầu chi tiết gia công trình phay tinh máy công cụ CNC: Giả sử gia công tinh mặt cong có phƣơng trình xác ... để nâng cao chất lƣợng bề mặt chi tiết phay tinh máy công cụ CNC Phƣơng pháp nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp với phƣơng pháp nghiên cứu thực nghiệm Khảo sát bề mặt chi tiết...
 • 88
 • 508
 • 3

Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của quá trình phay tinh trên máy công cụ cnc

Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của quá trình phay tinh trên máy công cụ cnc
... đánh giá chất lƣợng bề mặt chi tiết gia công Dựa vào mối quan hệ hình học dao phay đầu cầu chi tiết gia công trình phay tinh máy công cụ CNC: Giả sử gia công tinh mặt cong có phƣơng trình xác ... chạy dao, thông số gá đặt, vận tốc cắt tối ƣu Vì nghiên cứu có ứng dụng để nâng cao chất lƣợng bề mặt chi tiết phay tinh máy công cụ CNC Phƣơng pháp nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết ... chế độ cắt đến chất lƣợng bề mặt chi tiết. [16]  Nghiên cứu gia công máy công cụ CNC chi tiết bề mặt hình học phức tạp [13] Qua nhận thấy trình phay tinh dao phay đầu cầu bề mặt có biên dạng...
 • 88
 • 535
 • 0

Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết máy khi phay tinh

Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết máy khi phay tinh
... c a máy Thông thư ng, chi u sâu c t phay thô không – mm Khi phay thô b ng dao phay m t ñ u h p kim c ng nh ng máy có công su t l n, chi u sâu c t có th ñ t t i 20 – 25 mm l n Khi phay tinh chi ... ch t lư ng b m t chi ti t máy phay nh hư ng ñ n ch t lư ng b m t chi ti t máy tinh nh m tìm y u t t ñó ñưa bi n pháp ñ nâng cao ch t lư ng b m t chi ti t máy phay tinh M c tiêu - Phân tích y ... ñ n ch t lư ng b m t phay tinh - Đưa bi n pháp ñ nâng cao ch t lư ng b m t chi ti t 5.2 Hư ng phát tri n c a ñ tài - Nghiên c u nâng cao ch t lư ng b m t chi ti t gia công tinh b ng bi n pháp...
 • 26
 • 379
 • 0

Luận văn:Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết máy khi phay tinh doc

Luận văn:Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết máy khi phay tinh doc
... c a máy Thông thư ng, chi u sâu c t phay thô không – mm Khi phay thô b ng dao phay m t ñ u h p kim c ng nh ng máy có công su t l n, chi u sâu c t có th ñ t t i 20 – 25 mm l n Khi phay tinh chi ... ch t lư ng b m t chi ti t máy phay nh hư ng ñ n ch t lư ng b m t chi ti t máy tinh nh m tìm y u t t ñó ñưa bi n pháp ñ nâng cao ch t lư ng b m t chi ti t máy phay tinh M c tiêu - Phân tích y ... ñ n ch t lư ng b m t phay tinh - Đưa bi n pháp ñ nâng cao ch t lư ng b m t chi ti t 5.2 Hư ng phát tri n c a ñ tài - Nghiên c u nâng cao ch t lư ng b m t chi ti t gia công tinh b ng bi n pháp...
 • 26
 • 235
 • 1

Nghiên cứu nâng cao chất lượng quặng tinh nhà máy tuyển apatit

Nghiên cứu nâng cao chất lượng quặng tinh nhà máy tuyển apatit
... tiêu nghiên cứu đề tài - Nâng cao chất lượng quặng tinh nhà máy tuyển quặng apatit đạt tiêu chuẩn Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Mỏ ĐỀ TÀI "NGHIÊN CỨU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẶNG TINH NHÀ MÁY ... TÀI "NGHIÊN CỨU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẶNG TINH NHÀ MÁY TUYỂN APATIT" b Nghiên cứu tuyển theo sơ đồ đề xuất */ Thí nghiệm vòng hở xác định điều kiện tuyển Đề tài nghiên cứu tuyển mẫu quặng apatit ... T/năm quặng tinh độ ẩm Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Mỏ 11 ĐỀ TÀI "NGHIÊN CỨU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẶNG TINH NHÀ MÁY TUYỂN APATIT" 18% Như nhà máy tuyển apatit loại III Tằng Loỏng nhà máy...
 • 58
 • 465
 • 1

Nghiên cứu nâng cao chất lượng dầu phanh tổng hợp VH32

Nghiên cứu nâng cao chất lượng dầu phanh tổng hợp VH32
... loại dầu phanh chất lượng cao chi phí phải thích hợp tính phải phù hợp với điều kiện khí hậu, địa hình nước ta Có hướng nghiên cứu đặt : - Thứ nghiên cứu loại dầu phanh hoàn toàn - Thứ nghiên cứu ... (hàm lượng % khối lượng) 1.5.1.1 Chất dầu phanh VH3.2 Xuất phát từ điều kiện năm 80, nghiên cứu chất làm chất cho dầu phanh VH3.2, nhóm tác giả chọn DEG làm chất cho dầu phanh Các tính chất DEG ... đề tài này: dựa tảng dầu phanh VH 3.2 Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam để nghiên cứu nâng cao chất lượng 1.5.1 Đặc trưng dầu phanh VH 3.2 [5],[6] Dầu phanh VH 3.2 loại dầu phanh nước ta sản xuất...
 • 51
 • 249
 • 0

nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của quá trình phay tĩnh trên máy công cụ cnc

nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của quá trình phay tĩnh trên máy công cụ cnc
... không đồng bề mặt chi tiết nghiên cứu đánh giá yếu tố ảnh hƣởng đến độ bóng, độ xác bề mặt để tối ƣu hóa số yếu tố kỹ thuật trình phay tinh nhằm nâng cao chất lƣợng bề mặt chi tiết, tăng hiệu ... nhƣ: mặt phẳng, mặt tròn xoay, mặt nón, bề mặt có hình dáng hình học phức tạp Để chất lƣợng bề mặt chi tiết đạt yêu cầu phụ thuộc vào nhiều yếu tố kỹ thuật trình gia công chi tiết Khi gia công mặt ... phay 28 1.2 Một số đặc điểm bề mặt chi tiết sau gia công 29 1.3 Kết luận 33 CHƢƠNG 2: CƠ CHẾ TẠO HÌNH BỀ MẶT CHI TIẾT GIA CÔNG 36 2.1 Mô hình hình học bề mặt chi tiết gia công 36 Số hóa Trung tâm...
 • 96
 • 178
 • 0

nghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển ổ đỡ từ tích cực bốn bậc tự do bằng bộ điều khiển phản hồi đầu ra

nghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển ổ đỡ từ tích cực bốn bậc tự do bằng bộ điều khiển phản hồi đầu ra
... Linear Quadratic Gaussian (LQG) 74 4.2 Tng hp b iu khin da trờn phng phỏp phn hi u cho h thng AMB DOF 77 4.2.1 Kim tra tớnh iu khin c .79 4.2.2 Kim tra tớnh ... THUT CễNG NGHIP - - TH PHNG THO TI " NGHIấN CU NNG CAO CHT LNG IU KHIN T TCH CC BN BC T DO BNG B IU KHIấN PHN HI U RA " Ngnh: K thut iu khin v t ng húa Mó s: 6052 0216 LUN VN THC ... nhit rt cao õy l u im quan trng so vi thụng thng Khong cỏch gia rotor v thng l rt bộ, ch bng khong mt vi phn ca 1mm, nhiờn mt s ng dng c th, nú cú th lờn n 20mm Kh nng l vic vi tc cao Tc...
 • 100
 • 192
 • 0

Nghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển ổ đỡ từ tích cực bốn bậc tự do bằng bộ điều khiển phản hồi đầu ra

Nghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển ổ đỡ từ tích cực bốn bậc tự do bằng bộ điều khiển phản hồi đầu ra
... Linear Quadratic Gaussian (LQG) 74 4.2 Tng hp b iu khin da trờn phng phỏp phn hi u cho h thng AMB DOF 77 4.2.1 Kim tra tớnh iu khin c .79 4.2.2 Kim tra tớnh ... THUT CễNG NGHIP - - TH PHNG THO TI " NGHIấN CU NNG CAO CHT LNG IU KHIN T TCH CC BN BC T DO BNG B IU KHIấN PHN HI U RA " Ngnh: K thut iu khin v t ng húa Mó s: 6052 0216 LUN VN THC ... nhit rt cao õy l u im quan trng so vi thụng thng Khong cỏch gia rotor v thng l rt bộ, ch bng khong mt vi phn ca 1mm, nhiờn mt s ng dng c th, nú cú th lờn n 20mm Kh nng l vic vi tc cao Tc...
 • 100
 • 374
 • 0

Luận án tiến sĩ Kỹ thuật Nghiên cứu nâng cao chất lượng gỗ Mỡ (Manglietia conifera Dandy) rừng trồng bằng phương pháp biến tính hóa học

Luận án tiến sĩ Kỹ thuật Nghiên cứu nâng cao chất lượng gỗ Mỡ (Manglietia conifera Dandy) rừng trồng bằng phương pháp biến tính hóa học
... th c hi n lu n án: Nghiên c u nâng cao ch t lư ng g M (Manglietia conifera Dandy) r ng tr ng b ng phương pháp bi n tính hóa h c” i tư ng nghiên c u c a lu n án là: g M r ng tr ng hóa ch t Polyethylenglycol ... ch t lư ng g M (Manglietia conifera Dandy) r ng tr ng b ng phương pháp bi n tính hóa h c” v i m c ích nâng cao n nh kích thư c cho g M r ng tr ng s d ng c a lo i m t v n t ó nâng cao giá tr h t ... ch bi n tính G M b ng PEG-600 - xu t sơ công ngh bi n tính g M r ng tr ng 2.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.4.1 Phương pháp k th a - K th a k t qu nghiên c u nư c v bi n tính g theo phương pháp hoá...
 • 194
 • 217
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển hệ truyền động sử dụng động cơ đồng bộ kích từ nam châm vĩnh cửu bằng phương pháp điều khiển phi tuyến tựa theo thụ động passivity basednghiên cứu nâng cao chất lượng làm việc của thiết bị phun phủ iióa chất báo quảnloi cam on ve phuong phap nghien cuu nang cao chat luong hoat dong am nhac cho tre mam nonnghiên cứu nâng cao chất lượng rươu vang nho việt namnghiên cứu trích ly curcuminoid và tinh dầu từ củ nghệ vàng bình dươngnghiên cứu biện pháp quản lý ruồi hại quả thanh long trên diện rộng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm quả xuất khẩu tại bình thuậnthực phẩm nâng cao chất lượng tinh trùngnghiên cứu năng xuất chất lượng và hiệu quả sử dụng một số giống cỏ hòa thảo nhập nôi trong chăn nuôi bò thịtmón ăn nâng cao chất lượng tinh trùngthức ăn nâng cao chất lượng tinh trùngnâng cao chất lượng tinh trùngcách nâng cao chất lượng tinh trùngnâng cao chất lượng công tác tư tưởng của đảng trong tình hình hiện naycác giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng và nâng cao chất lượng tín dụng của hệ thống nhtm trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàutrình nghiên cứu nâng cao chất dinh dưỡng chức năng qua con đường công nghệ sinh học http www grain org briefings id 18chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học