Ứng dụng GIS trong đánh giá mức độ xói mòn đất tại lưu vực sông đa tam tỉnh lâm đồng

Báo cáo " ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ XÓI MÒN ĐẤT TẠI LƯU VỰC SÔNG ĐA TAM TỈNH LÂM ĐỒNG " ppt

Báo cáo
... (3,57 %) Hình 10: Bản đồ xói mòn tiềm lưu vực Đa Tam 4.7 Bản đồ xói mòn trạng Bản đồ trạng xói mòn LVĐT thể mức độ xói mòn đất tích đồ hệ số (C) đồ xói mòn tiềm Trong Arcgis 9.3 ta dùng công cụ ... HỘI THẢO ỨNG DỤNG GIS TOÀN QUỐC 2011 KHU VỰC NGHIÊN CỨU Lưu vực sông Đa Tam hay lưu vực Đa Tam (LVĐT) thuộc hệ thống lưu vực sông Đồng Nai Theo ranh giới hành chính, ... trồng bảo vệ rừng nơi có độ dốc lớn, xói mòn tiềm cao Một số nhận xét trạng xói mòn lưu vực Đa Tam: − Hiện trạng xói mòn lưu vực có diện tích không đồng cấp xói mòn Tổng lượng đất lên đến 17.770 tấn/ha/năm...
 • 12
 • 682
 • 2

ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ mức độ xói mòn đất tại lưu vực SÔNG đa TAM, TỈNH lâm ĐỒNG

ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ mức độ xói mòn đất tại lưu vực SÔNG đa TAM, TỈNH lâm ĐỒNG
... chế xói mòn lưu vực 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu Trong đánh giá xói mòn đất mưa thường thực theo hai tiến trình: đánh giá tiềm xói mòn đánh giá trạng xói mòn Đánh giá tiềm xói mòn tức đánh giá xói ... hưởng đến tượng xói mòn đất  Thành lập đồ xói mòn tiềm năng, xói mòn trạng lưu vực sông Đa Tam.Đưa đánh giá mức độ xói mòn đề xuất giải pháp cho việc hạn chế xói mòn đất lưu vực sông Đa Tam Chƣơng ... liệu Nhằm mục tiêu bảo vệ tài nguyên đất hạn chế thiệt hại xói mòn gây nên đề tài Ứng dụng GIS đánh giá mức độ xói mòn đất lưu vực sông Đa Tam, tỉnh Lâm Đồng tiến hành nghiên cứu Để thực mục...
 • 80
 • 848
 • 1

Báo cáo " ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SWAT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC PHỤC VỤ CHO QUY HOẠCH SINH THÁI TẠI LƯU VỰC SÔNG ĐA DÂNG, TỈNH LÂM ĐỒNG " pdf

Báo cáo
... lưu vực lưu vực Đa Dâng 199 HỘI THẢO ỨNG DỤNG GIS TOÀN QUỐC 2011 Sau trình chạy hình phân chia lưu vực Đa Dâng thành tiểu lưu vực (Hình 5) Chất lượng nước lưu vực đánh giá tiểu lưu vực 1, Đây ... có yêu cầu chất lượng nước 203 HỘI THẢO ỨNG DỤNG GIS TOÀN QUỐC 2011 Như vậy, hình SWAT cách tiếp cận đánh giá chất lượng nước hiệu cho lưu vực lưu vực sông Đa Dâng Với kết đánh giá trên, hỗ ... đọng nước Đất glây sỏi sạn nông Đất phù sa glây Hình Bản đồ thổ nhưỡng lưu vực Đa Dâng PHƯƠNG PHÁP, VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU Để đánh giá chất lượng nước lưu vực sông Đa Dâng sử dụng hình đánh giá...
 • 10
 • 396
 • 3

Ứng dụng GIS vào đánh giá mức độ thích nghi của cây keo lai đối với đất đai huyện quỳ châu, tĩnh nghệ an

Ứng dụng GIS vào đánh giá mức độ thích nghi của cây keo lai đối với đất đai huyện quỳ châu, tĩnh nghệ an
... LUậN ứng dụng GIS lĩnh vực đánh giá, quy hoạch sử dụng đất đợc nhiều nhà khoa học thực đem lại kết cao Vận dụng GIS vào đánh giá mức độ thích nghi Keo lai với điều kiện đất đai huyện miền núi Quỳ ... Chúng sinh trởng tốt đất feralit, đất xám, đất giàu chất dinh dỡng Loại đất thích nghi với Keo lai đất feralit đỏ vàng 93 Trần Thị Tuyến ứNG DụNG GIS V O ĐáNH GIá MứC Độ THíCH NGHI , TR 92-99 + ... đánh giá cho mức độ thích nghi cao (mức thích nghi S1 không lấy giá trị s2, S2 không lấy giá trị s3, S3 không lấy giá trị n) - Kết chồng xếp đồ thành phần Bảng Mức độ thích nghi Keo lai huyện Quỳ...
 • 8
 • 1,110
 • 26

Báo cáo " ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ CHO VIỆC PHÁT TRIỂN CÂY CAO SU TIỂU ĐIỀN TẠI HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ " pptx

Báo cáo
... đồ thích nghi đất đai cho loại hình sử dụng đất trồng cao su vùng gò đồi huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị Từ kết đánh giá phân hạng thích nghi cho loại hình sử dụng đất trồng cao su thấy: Các yếu ... Huệ, Cây cao su kiến thức tổng quát kỹ thuật nông nghiệp Nhà xuất trẻ, 1997 Sở KHCN tỉnh Quảng Trị, Báo cáo thuyết minh đồ đất tỉnh Quảng Trị, 2004 Sở TNMT tỉnh Quảng Trị, 2010 Báo báo trạng sử dụng ... vùng gò đồi huyện Hải Lăng Việc xây dựng đồ thích nghi đất đai phục vụ cho việc phát triển số trồng có triển vọng huyện Hải Lăng đóng vai trò vô quan trọng nhà quản lý đất đai, đặc biệt việc quy...
 • 8
 • 601
 • 4

ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ QUI HOẠCH PHÁT TRIỂN CÂY CAO SU TIỂU ĐIỀN TẠI HUYỆN HẢI LĂNG TỈNH QUẢNG TRỊ pdf

ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ QUI HOẠCH PHÁT TRIỂN CÂY CAO SU TIỂU ĐIỀN TẠI HUYỆN HẢI LĂNG TỈNH QUẢNG TRỊ pdf
... Ứng dụng GIS đánh giá đất đai phục vụ qui hoạch 3.3 Kết đánh giá thích nghi tương lai Hình Bản đồ thích nghi đất đai cho loại hình sử dụng đất trồng cao su vùng gò đồi huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng ... KHCN tỉnh Quảng Trị, Báo cáo thuyết minh đồ đất tỉnh Quảng Trị, 2004 [6] Sở TNMT tỉnh Quảng Trị, Báo báo trạng sử dụng đất năm 2010, Quảng Trị, 2011 [7] Lê Quang Trí, Giáo trình đánh giá đất, ... với mục đích đánh giá khả thích nghi đất đai, nhằm đề xuất diện tích đất thích hợp cho việc phát triển loại hình sử dụng đất trồng cao su vùng gò đồi huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị theo hướng...
 • 11
 • 457
 • 0

ứng dung gis trong đánh giá 19 tiêu chí nông thôn mới ở xã hậu mỹ bắc b, huyện cái bè, tỉnh tiền giang

ứng dung gis trong đánh giá 19 tiêu chí nông thôn mới ở xã hậu mỹ bắc b, huyện cái bè, tỉnh tiền giang
... quát Đề tài “ Quản Lý 19 Tiêu Chí Nông Thôn Mới Bằng Hệ Thống Thông Tin Địa Lý GIS Hậu Mỹ Bắc B, Huyện Cái Tiền, Tỉnh Tiền Giang ” nhằm đánh giá tiêu chí chưa đạt nông thôn từ dựa vào đồ ... cứu Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang Các nội dung liên quan tới 19 tiêu chí nông thôn lĩnh vực: kinh tế, quy hoạch ,nông nghiệp, hội, trị,.v.v Kết khảo sát đánh giá 19 tiêu chí nông ... đồ quản lý 19 tiêu chí nông thôn Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang hệ thống thông tin địa lý để cập nhật nhanh chóng nguồn liệu đánh giá thực trạng 19 tiêu chí nông thôn mới, dễ dàng...
 • 87
 • 592
 • 2

ứng dụng gis trong đánh giá biến động hiện trạng sử dụng đất tỉnh sóc trăng giai đoạn năm 2000 đến 2013

ứng dụng gis trong đánh giá biến động hiện trạng sử dụng đất tỉnh sóc trăng giai đoạn năm 2000 đến 2013
... ArcGIS 27 3.3 Hiện trạng sử dụng đất năm 2000 tỉnh Sóc Trăng 28 3.4 Hiện trạng sử dụng đất năm 2005 tỉnh Sóc Trăng 29 3.5 Hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Sóc Trăng 30 3.6 Cơ cấu trạng sử dụng ... đất tỉnh Sóc Trăng năm 2000 31 3.7 Biểu đồ trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2000 tỉnh Sóc Trăng 32 3.8 Cơ cấu diện tích đất tỉnh Sóc Trăng năm 2000 33 3.9 Cơ cấu trạng sử dụng đất năm 2005 tỉnh ... việc ứng dụng GIS công tác đánh giá biến động, đề tài: Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý đánh giá biến động trạng sử dụng đất giai đoạn 2000 2013 tỉnh Sóc Trăng thực với mục tiêu : - Đánh giá...
 • 72
 • 500
 • 1

Ứng dụng GIS trong đánh giá hiện trạng và định hướng sử dụng cho đất chưa sử dụng tại huyện bạch thông bắc kạn giai đoạn 2011 2020”

Ứng dụng GIS trong đánh giá hiện trạng và định hướng sử dụng cho đất chưa sử dụng tại huyện bạch thông bắc kạn giai đoạn 2011  2020”
... chọn loại hình sử dụng đất cho đất chưa sử dụng 63 4.4.4 Định hướng sử dụng đất cho đất chưa sử dụng 66 4.5 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất cho đất chưa sử dụng ... hành đánh giá trạng đất chưa sử dụng, từ định hướng sử dụng cho đất chưa sử dụng + Trang bị cho sinh viên số kiến thức thực tiễn 40 4.2 Đánh giá tình hình sử dụng đất địa bàn huyện Bạch Thông ... tư chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển ngành kinh tế 2 Xuất phát từ thực tiễn, đề tài Ứng dụng GIS đánh giá trạng định hướng sử dụng cho đất chưa sử dụng huyện Bạch ThôngBắc Kạn giai...
 • 88
 • 168
 • 0

Ứng dụng GIS trong đánh giá thích nghi đất đai

Ứng dụng GIS trong đánh giá thích nghi đất đai
... Nội dung    Đánh giá thích nghi đất đai  Giới thiệu chung  Tiến trình đánh giá thích nghi đất đai  Phương pháp đánh giá thích nghi đất đai Ứng dụng GIS đánh giá thích nghi đất đai  Xây dựng ... nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn GIS Ứng dụng 16 Phân loại khả thích nghi đất đai  Bộ thích nghi đất đai chia làm lớp: S1 (thích nghi cao), S2 (thích nghi trung bình), S3 (thích nghi kém)  S1: Thích nghi cao (Highly ... số thích nghi sang mức độ thích nghi (S1, S2, S3, N) Copyright © 2013 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn GIS Ứng dụng 21 Ứng dụng GIS đánh giá thích nghi đất đai  (1) Xây dựng sở liệu: Trong đánh giá...
 • 49
 • 268
 • 0

Ứng dụng wiki trong đánh giá KQHT của HS môn Công nghệ THPT

Ứng dụng wiki trong đánh giá KQHT của HS môn Công nghệ THPT
... sử dụng wiki đánh giá trình học tập môn Công nghệ HS trường THPT Trên sở đề xuất quy trình ứng dụng wiki đánh giá KQHT HS môn Công nghệ trường THPT, vận dụng cụ thể đánh giá trình học tập HS môn ... tập HS môn Công nghệ 11 phần ĐCĐT NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu sở lý luận sở thực tiễn viả học ứng dụng wiki đánh giá KQHT HS môn công nghệ - Ứng dụng wiki đánh giá KQHT HS môn công nghệ - Kiểm ... cứu: wiki ứng dụng đánh giá KQHT HS môn công nghệ THPT - Phạm vi nghiên cứu: ứng dụng wiki đánh giá KQHT HS phần ĐCĐT môn công nghệ 11 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để thực nhiệm vụ tác giả sử dụng...
 • 122
 • 133
 • 1

Đề cương Đánh giá xói mòn đất tại lưu vực suối Bó Cá, thành phố Sơn La

Đề cương Đánh giá xói mòn đất tại lưu vực suối Bó Cá, thành phố Sơn La
... hậu xói mòn gây Phần MỤC TIÊU – NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu Xác định mức độ xói mòn đất lưu vực suối Cá, thành phố Sơn La Xây dựng đồ phân cấp xói mòn tiềm lưu vực suối ... trên, em chọn đề tài Đánh giá mức độ xói mòn đất lưu vực suối Cá, thành phố Sơn La Phần TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Trên giới Có thể nói người quan tâm đến tượng xói mòn từ sớm, từ ... trình đất tổng (USLE) để đánh giá tiềm mức độ xói mòn lưu vực (4 lưu vực lớn miền Bắc Việt Nam) Đặc biệt năm gần đây, phương pháp viễn thám GIS áp dụng nghiên cứu xói mòn đất Phương trình đất tổng...
 • 18
 • 275
 • 2

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích sàng lọc Calux trong đánh giá mức độ ô nhiễm Dioxin trong môi trường tại một số khu vực ô nhiễm nặng ở Việt Nam

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích sàng lọc Calux trong đánh giá mức độ ô nhiễm Dioxin trong môi trường tại một số khu vực ô nhiễm nặng ở Việt Nam
... MƠ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SÀNG LỌC CALUX TRONG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM DIOXIN TRONG MÔI TRƢỜNG TẠI MỘT SỐ KHU VỰC Ô NHIỄM NẶNG VIỆT NAM VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XỬ LÝ Ô NHIỄM TẠI ... mức độ ô nhiễm dioxin môi trường số khu vực ô nhiễm nặng Việt Nam đề xuất giải pháp xử lý ô nhiễm khu vực này”, hi vọngcác kết đạt đƣợc đóng góp phần nhỏ vào lĩnh vực nghiên cứu xử lý ô nhiễm dioxin ... nồng độ chất dioxin đất khu vực điểm nóng nghiên cứu đề xuất phƣơng án xử lý ô nhiễm thích hợp cho khu vực Vì vậy, với đề tài Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích sàng lọc CALUX đánh giá mức...
 • 86
 • 413
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng gis vào đánh giá mức độ thích nghi của cây keo lai đối với đất đai huyện quỳ châu tĩnh nghệ anứng dụng gis trong đánh giá ngập úng đô thịứng dụng gis trong đánh giá đất đai phục vụ qui hoạch phát triển cây cao su tiểu điền tại huyện hải lăng tỉnh quảng trị pdfnghiên cứu giá trị của interleukin 6 và protein phản ứng c trong đánh giá mức độ nặng nhẹ của viêm tuỵ cấpnghiên cứu giá trị của protein phản ứng c và interleukin 6 trong đánh giá mức độ nặng nhẹ của viêm tụy cấpứng dụng kpi trong đánh giá nhân sựbáo cáo xây dựng mô hình đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên với chất lượng đào tạo tại trường đại học kinh tế đại học đà nẵngứng dụng wiki trong đánh giásánh il 6 và crp với một số thông số lâm sàng và cận lâm sàng trong đánh giá mức độ của viêm tụy cấpứng dụng cntt trong đánh giá kết quả học tập của svsánh sự khác biệt trong đánh giá mức độ hài lòng theo độ tuổi trình độ học vấn thu nhập giới tính loại dịch vụsánh sự khác biệt trong đánh giá mức độ hài lòng theo độ tuổi trình độ học vấn thu nhập giới tính4 12 đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với nhân tố tính đáp ứngthống kê đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với nhân tố tính đáp ứngđề cương nghiên cứu phân tích và đánh giá mức độ ô nhiễm nước tại kênh nhiêu lộcĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảm