Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá nguy cơ hạn hán tại huyện bắc bình tỉnh bình thuận

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS ĐÁNH GIÁ NGUY hạn hán tại HUYỆN bắc BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS ĐÁNH GIÁ NGUY cơ hạn hán tại HUYỆN bắc BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN
... Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá nguy hạn hán huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận đƣợc tiến hành huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận, thời gian từ tháng đến tháng năm 2011 Với mục tiêu thành lập đồ nguy ... dụng công nghệ GIS đánh giá nguy hạn hán huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận đƣợc thực 1.2 Mục tiêu đề tài Thành lập đồ phân vùng nguy hạn hán, đánh giá tác động hạn hán lên vùng nông nghiệp huyện Bắc ... ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ HẠN HÁN TẠI HUYỆN BẮC BÌNH TỈNH BÌNH THUẬN Tác giả PHẠM THỊ THU NGÂN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Thông tin Địa lý Ứng dụng Giáo...
 • 77
 • 381
 • 1

Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá chất lượng môi trường nước mặt ở Bà Rịa Vũng Tàu

Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá chất lượng môi trường nước mặt ở Bà Rịa Vũng Tàu
... tỉnh Rịa Vũng Tàu chọn thực hiện, nhằm góp thêm hướng ứng dụng công nghệ phục vụ quản lý chất lượng môi trường nước Mục tiêu đề tài: Xây dựng công cụ đánh giá chất lượng môi trường nước ... THỐNG QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC BÀ RỊA – VŨNG TÀU 1.2.1 Hệ thống quan trắc chất lượng nước lưu vực sông: 1.2.2 Đánh giá diễn biến môi trường nước sông, kênh tỉnh Rịa Vũng Tàu 12 CHƯƠNG ... quan trắc chất lượng nước sông, rạch khu vực tỉnh Rịa Vũng Tàu, đề tài ứng dụng GIS mô hình WQI đánh giá chất lượng môi trường nước − Thể kết tính toán đồ GIS phần mềm chuyên dụng Mapinfo...
 • 81
 • 840
 • 6

Báo cáo " ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG HẠN HÁN TẠI HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN " potx

Báo cáo
... Bản đồ hạn hán huyện Bắc Bình H n n 3.2 Tác động hạn lên nôn nghiệp ng Sau th hành lập đồ hạn hán tiến hành c n n, chồng lớp vớ đồ hiệ trạng sử d ới ện dụng đất 126 HỘ THẢO ỨN DỤNG GIS TOÀN QUỐ ... nặng, 2: hạn trung bình, 1: hạn nhẹ - Lượng mưa tiến hành phân cấp theo ngưỡng giá trị từ 5- 25: lượng mưa tháng < 5mm bắt đầu tháng kiệt, < 25 mm bắt đầu tháng hạn (Thái Văn Trừng, 1978), giá trị ... môi trường tỉnh Bình Thuận Bản đồ trạng sử dụng Phân loại nhóm sử dụng 2005 1/100.000 Sở tài nguyên môi đất tỉnh Bình Thuận đất trường tỉnh Bình Thuận Bản đồ Hiện trạng tài nguyên Tuổi địa chất,...
 • 6
 • 384
 • 1

Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá tiềm năng đất phục vụ quy hoạch vùng nuôi tôm huyện giao thủy, tỉnh nam định

Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá tiềm năng đất phục vụ quy hoạch vùng nuôi tôm huyện giao thủy, tỉnh nam định
... thực đề t i: ứng dụng công nghệ GIS đánh giá tiềm đất phục vụ quy hoạch vùng nuôi tôm huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định 1.2 Mục đích v yêu cầu đề t i 1.2.1 Mục đích Xác định vùng trạng nuôi tôm phơng ... dựng đồ thích nghi nuôi tôm huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định - Th nh lập đồ quy hoạch nuôi tôm v đề xuất số giải pháp cụ thể cho việc quy hoạch vùng nuôi tôm huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định 3.2 Phơng ... xác định xác vùng nuôi tôm huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định v thể đợc đồ tỷ lệ 1/25.000 Trên sở đa định hớng phát triển vùng nuôi tôm huyện Giao Thủy năm 1.2.3 Phạm vi nghiên cứu Huyện Giao Thủy tỉnh...
 • 86
 • 297
 • 0

Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản tại khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh tt

Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản tại khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh tt
... ĐỀ QUY HOẠCH VÙNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA GIS 1.1 Ứng dụng GIS đánh giá tiềm đất đai phục vụ quy hoạch nuôi trồng thủy sản giới 1.2 Tình hình nghiên cứu GIS ... cứu GIS đánh giá tiềm đất đai phục vụ quy hoạch nuôi trồng thủy sản Việt Nam .11 1.3 Vai trò nuôi trồng thủy sản cấu kinh tế KKT Vân Đồn 14 1.4 Quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản [1] ... thống GIS 34 2.3 Áp dụng kết đánh giá quy hoạch (chọn vùng ƣu tiên theo tiêu quy hoạch) 34 Chƣơng THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ QUY HOẠCH VÙNG NUÔI TRỒNG THỦY...
 • 7
 • 347
 • 3

Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản tại khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản tại khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
... Thái Lan trọng áp dụng GIS việc quản lý quy hoạch NTTS Đặc biệt có trợ giúp tổ chức FAO nghiên cứu hệ thống, việc ứng dụng đ-ợc thực cách hệ thống khoa học Gắn việc nuôi trồng thủy sản việc quản ... Quyt nh s 1296/Q-TTg ngy 19/8/2009 "V vic Phờ duyt quy hoch chung xõy dng Khu kinh t Võn n, tnh Qung Ninh n nm 2020 tm nhỡn n nm 2030 ó xỏc nh tm nhỡn cho Khu Kinh t Võn n ú l phỏt trin Khu Kinh ... v quy hoch nuụi trng thy sn ti khu kinh t Võn n Bờn cnh ú, lun cho phộp ỏnh giỏ kh nng ng dng cụng ngh GIS vic ỏnh giỏ tim nng t phc v quy hoch nuụi trng thy sn ti khu kinh t Võn n, tnh Qung Ninh...
 • 100
 • 422
 • 0

Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá hiện trạng và định hướng sử dụng đất chưa sử dụng huyện trà lĩnh tỉnh cao bằng, giai đoạn 2010 2020

Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá hiện trạng và định hướng sử dụng đất chưa sử dụng huyện trà lĩnh  tỉnh cao bằng, giai đoạn 2010  2020
... tài Ứng dụng GIS đánh giá trạng định hướng sử dụng đất chưa sử dụng huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng” 1.2 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Ứng dụng GIS đánh giá trạng định hƣớng sử dụng ... - Đánh giá trạng sử dụng đất; trạng biến động đất chƣa sử dụng toàn địa bàn huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng; Xác định diện tích đất chƣa sử dụng huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng + Thực trạng sử dụng ... - HOÀNG THỊ ĐẨY Tên đề tài: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƢỚNG SỬ DỤNG ĐẤT CHƢA SỬ DỤNG HUYỆN TRÀ LĨNH, TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2010- 2020 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC...
 • 74
 • 165
 • 0

Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá hiện trạng và định hướng sử dụng đất chưa sử dụng huyện trà lĩnh tỉnh cao bằng, giai đoạn 2010 2020

Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá hiện trạng và định hướng sử dụng đất chưa sử dụng huyện trà lĩnh  tỉnh cao bằng, giai đoạn 2010  2020
... - HOÀNG THỊ ĐẨY Tên đề tài: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG HUYỆN TRÀ LĨNH, TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2010- 2020 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ... giá trạng sử dụng đất; trạng biến động đất chưa sử dụng toàn địa bàn huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng; Xác định diện tích đất chưa sử dụng huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng + Thực trạng sử dụng đất vùng ... đất chưa sử dụng huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng” 1.2 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Ứng dụng GIS đánh giá trạng định hướng sử dụng đất chưa sử dụng 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Ứng dụng GIS...
 • 70
 • 191
 • 1

Ứng dụng GIS đánh giá nguy hạn hán ảnh hưởng đến nông nghiệp tỉnh bình thuận

Ứng dụng GIS đánh giá nguy cơ hạn hán ảnh hưởng đến nông nghiệp tỉnh bình thuận
... có nguy hạn hán, qua đánh giá ảnh hƣởng hạn hán đến tỉnh Bình Thuận nói chung nông nghiệp tỉnh Bình Thuận nói riêng Chi tiết mục tiêu cụ thể nhƣ sau: - Đánh giá trạng hạn hán ảnh hƣởng đến nông ... lớn giới ảnh hƣởng lớn đến sống ngƣời Nhằm hạn chế ảnh hƣởng hạn hán gây ra, đề tài Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) đánh giá nguy hạn hán ảnh hƣởng đến nông nghiệp tỉnh Bình Thuận đƣợc ... phải kể đến nghiên cứu việc ứng dụng viễm thám GIS đánh giá nguy hạn hán nhƣ: Ứng dụng viễn thám GIS đánh giá hiểm họa hạn hán vùng nghiên cứu Gujara” nghiên cứu Parual Chopra (2006), Đánh giá...
 • 93
 • 183
 • 0

Tên Đề Tài: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS TRONG ĐIỀU CHẾ RƯNG-Thử nghiệm tại khu rừng tự nhiên huyện Tuy Đức, tỉnh Dăk Nông

 Tên Đề Tài: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS TRONG ĐIỀU CHẾ RƯNG-Thử nghiệm tại khu rừng tự nhiên huyện Tuy Đức, tỉnh Dăk Nông
... LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Tên đề tài: ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ GIS TRONG ĐIỀU CHẾ RỪNG Thử nghiệm khu rừng tự nhiên huyện Tuy Đức, tỉnh Dăk Nơng Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Bảo Huy Họ tên tác giả: Hồng Trọng ... quản lý bảo vệ sử dụng rừng hiệu sử dụng cơng nghệ GIS vào xây dựng mơ hình rừng ổn định hay điều chế rừng - Việc nghiên cứu ứng dụng cơng nghệ GIS vào điều chế rừng cần áp dụng riêng cho vùng ... thực đề tài “ ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ GIS TRONG ĐIỀU CHẾ RỪNG Ở TỈNH DĂK NƠNG” nhằm tìm cơng cụ quản lý liệu đưa báo phục vụ cho cơng tác điều chế rừng phù hợp với khu vực nghiên cứu Tổng quan vấn đề...
 • 63
 • 878
 • 4

sử dụng công cụ uspstf đánh giá nguy co và can thiệp dự phòng

sử dụng công cụ uspstf đánh giá nguy co và can thiệp dự phòng
... breast cancer Sử dụng USPSTF http://www.uspreventiveservicestaskforce.org /recommendations.htm Sử dụng USPSTF Sử dụng USPSTF Tình lâm sàng BN nam 31 tuổi, đến khám sức khỏe định kỳ BMI 23 với cân ... with breast cancer is 0.18% She should be aware that even though her breast cancer may be detected by mammography, this does not mean that she will not die of breast cancer Sử dụng USPSTF http://www.uspreventiveservicestaskforce.org ... benefits pertinent to this 40-year-old patient, the USPSTF states: "There is convincing evidence that screening with film mammography reduces breast cancer mortality, with a greater absolute reduction...
 • 23
 • 365
 • 0

sử dụng công cụ epss đánh giá nguy và cna thiệp dự phòng

sử dụng công cụ epss đánh giá nguy cơ và cna thiệp dự phòng
... thể nguy XN tầm soát, chẩn đoán Thời gian lần tầm soát Cách thức tiếp cận Thông tin hướng dẫn BN Tình lâm sàng Khó hay dễ? Lý khó khăn Cách giải Sử dụng epss Sử dụng epss Sử dụng epss Sử dụng epss ... Lipid máu BT, LS: không thừa cân, HA bình thường Cần can thiệp dự phòng? Dự phòng vấn đề gì? Tình lâm sàng Cần can thiệp dự phòng? Dự phòng vấn đề gì? Nội dung Lý Tình lâm sàng Bệnh nhân thắc ... (-), uống rượu (-), Có gia đình, chưa có LS: không ghi nhận lạ Cần dự phòng? Dự phòng vấn đề gì? Sử dụng epss Tình lâm sàng Dự phòng vấn đề gì? Nội dung A* Cervical Cancer: Screening Women 21...
 • 18
 • 281
 • 0

Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý sở dữ liệu, quy hoạch phân loại hệ sinh thái và đa dạng sinh hoạt cây trồng trên địa bàn thành phố hà nội

Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý cơ sở dữ liệu, quy hoạch phân loại hệ sinh thái và đa dạng sinh hoạt cây trồng trên địa bàn thành phố hà nội
... trạng công tác quản sở dự liệu, quy hoạch phân loại hệ sinh thái đa dạng sinh học địa bàn Thành phố Nội Chương 3: Ứng dụng công nghệ GIS quản sở liệu, quy hoạch phân loại hệ thống sinh thái ... 3: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS TRONG QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU, QUY HOẠCH PHÂN LOẠI HỆ THỐNG SINH THÁI VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC CÂY TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 52 3.1 Sự cần thiết việc ứng dụng công ... nội dung ứng dụng GIS quản sở liệu để quy hoạch, phân loại hệ sinh thái đa dạng sinh học 22 1.4.1 Nội dung ứng dụng GIS quản sở liệu để quy hoạch, phân loại hệ sinh thái đa dạng sinh...
 • 97
 • 266
 • 0

Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý sở dữ liệu, quy hoạch phân loại hệ sinh thái và đa dạng sinh học cây trồng trên địa bàn thành phố hà nội

Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý cơ sở dữ liệu, quy hoạch phân loại hệ sinh thái và đa dạng sinh học cây trồng trên địa bàn thành phố hà nội
... trạng công tác quản sở dự liệu, quy hoạch phân loại hệ sinh thái đa dạng sinh học địa bàn Thành phố Nội Chương 3: Ứng dụng công nghệ GIS quản sở liệu, quy hoạch phân loại hệ thống sinh thái ... 3: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS TRONG QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU, QUY HOẠCH PHÂN LOẠI HỆ THỐNG SINH THÁI VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC CÂY TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 52 3.1 Sự cần thiết việc ứng dụng công ... dung ứng dụng GIS quản sở liệu để quy hoạch, phân loại hệ sinh thái đa dạng sinh học 22 1.4.1 Nội dung ứng dụng GIS quản sở liệu để quy hoạch, phân loại hệ sinh thái đa dạng sinh học...
 • 97
 • 410
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng ảnh viễn thám và công nghệ gis đánh giá xói mòn đất sôngứng dụng công nghệ gis trong quản lý đất đaiứng dụng công nghệ gis trong hỗ trợ quy hoạch nuôi trồng thủy sảnứng dụng công nghệ gis trong quản lý môi trườngứng dụng công nghệ gis trong quản lí cây xanh đô thị tại thành phố đà nẵngứng dụng công nghệ gis trong điều chế rừngứng dụng công nghệ gis hiện nayứng dụng công nghệ gis trong việc xây dựng bản đồ số thành phố vinh tỉnh nghệ anứng dụng công nghệ gis nghiên cứu biến động sử dụng đấtứng dụng công nghệ gis xây dựng phần mềm bản đồ số tiềm năng lũ quét ở huyện sơn hà tỉnh quảng ngãi pptxứng dụng ahp và gis đánh giá xác định sự thích nghi của thông hai lá pinus merkusii và keo lá tràm acacia auriculiformis tại huyện cư kuin tỉnh đắk lắkứng dụng công nghệ gis troang quản lý đất trồng lúabước đầu ứng dụng mô hình tisap đánh giá phát thải khí so2 tại một số khu công nghiệp trên địa bàn tp hcmứng dụng công nghệ gis trong quản lý tài nguyên và môi trường du lịchứng dụng công nghệ gis trong quản lí nước ngầm tại tp hồ chí minhCorporate finance 3rd edition berk test bankCorporate finance 3rd edition graham test bankCorporate finance core principles and applications 4th edition ross test bankCorporate financial accounting 13th edition warren test bankCost accounting 14th edition horngren test bankCost accounting 15th edition horngren test bankCrafting and executing strategy 19th edition thompson test bankCriminal justice in america 7th edition cole test bankCriminal law 10th edition joycelyn pollock test bankCriminal law 11th edition joel samaha test bankCriminal law and procedure 8th edition scheb test bankCriminology theories patterns and typologies 11th edition siegel test bankCritical care nursing 6th edition urden test bankCultural anthropology the human challenge 14th edition haviland test bankDatabase concepts 6th edition kroenke test bankCulture and values a survey of the humanities 8th edition cunningham test bankhướng dẫn ColectionDatabase processing 12th edition kroenke test bankDatabase processing fundamentals design and implementation 13th edition kroenke test bankDeath society and human experience 11th edition kastenbaum test bank