Ứng dụng viễn thám và GIS thành lập bản đồ biến động các loại thực phủ địa bàn thành phố huế tỉnh thừa thiên huế

ỨNG DỤNG VIỄN THÁM GIS THÀNH lập bản đồ BIẾN ĐỘNG các LOẠI THỰC PHỦ địa bàn THÀNH PHỐ HUẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỨNG DỤNG VIỄN THÁM và GIS THÀNH lập bản đồ BIẾN ĐỘNG các LOẠI THỰC PHỦ địa bàn THÀNH PHỐ HUẾ  TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
... KHÓA LU N T T NGHI P NG D NG VI N THÁM VÀ GIS THÀNH L P B N BI N NG CÁC LO I TH C PH A BÀN THÀNH PH HU - T NH TH A THIÊN HU Tác gi NGUY N XUÂN TRUNG HI U Khóa lu n c trình ... ng d ng vi n thám GIS thành l p b n bi n ng lo i th c ph a bàn Thành Ph Hu - T nh Th a Thiên Hu ” ã c th c hi n t tháng 01/2013 n tháng 05/2013 Phương pháp ti p c n k t h p v i GIS N i dung tài ... công c vi n thám GIS 1.2.2 M c tiêu c th : - Thành l p b n th c ph khu v c thành ph Hu - T nh Th a Thiên Hu năm 2001 2010, t l 1:60000 - Thành l p b n ánh giá bi n ng th c ph khu v c thành ph Hu...
 • 61
 • 1,531
 • 2

“Ứng dụng Viễn thám GIS phục vụ nghiên cứu biến động sử dụng đất nhằm đề xuất sử dụng hợp lý đất đai thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2000 2010”

“Ứng dụng Viễn thám và GIS phục vụ nghiên cứu biến động sử dụng đất nhằm đề xuất sử dụng hợp lý đất đai thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2000 2010”
... phần vào việc bảo vệ - sử dụng hợp nguồn tài nguyên đất đai thúc đẩy lựa chọn nghiên cứu đề tài “Ứng dụng Viễn thám GIS phục vụ nghiên cứu biến động sử dụng đất nhằm đề xuất sử dụng hợp đất ... tiêu nhiệm vụ đề tài a Mục tiêu đề tài Nghiên cứu biến động đất đai phục vụ định hướng khai thác, sử dụng hợp lãnh thổ nghiên cứu viễn thám GIS b Nhiệm vụ đề tài - Tìm hiểu đặc điểm tự nhiên ... vực nghiên cứu - Giải đoán ảnh khu vực nghiên cứu biên tập, bổ sung đồ HTSDĐ thành phố Đồng Hới năm 2000 năm 2010 - Xây dựng đồ biến động sử dụng đất giai đoạn 2000 - 2010 khu vực nghiên cứu...
 • 73
 • 714
 • 3

Ứng dụng viễn thám GIS thành lập bản đồ chuyên đề phục vụ quản lý tổng hợp đới bờ tỉnh thanh hóa

Ứng dụng viễn thám và GIS thành lập bản đồ chuyên đề phục vụ quản lý tổng hợp đới bờ tỉnh thanh hóa
... Chương Tổng quan ứng dụng viễn thám GIS thành lập đồ chuyên đề phục vụ quản tổng hợp đới bờ Chương Phương pháp thành lập đồ chuyên đề phục vụ QLTHĐB tỉnh Thanh Hóa Chương Bản đồ chuyên đề phục vụ ... Đề tài hoàn thiện quy trình công nghệ ứng dụng viễn thám GIS xây dựng đồ chuyên đề phục vụ quản tổng hợp đới bờ Các đồ chuyên đề thành lập từ CSDL chuyên đề khu vực đới bờ tỉnh Thanh Hóa đề ... soát tài nguyên - môi trường Với trên, học viên lựa chọn đề tài: ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS THÀNH LẬP BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ PHỤC VỤ QUẢN LÝ TỔNG HỢP ĐỚI BỜ TỈNH THANH HÓA” nhằm cung cấp số thông tin...
 • 15
 • 927
 • 2

ứng dụng viễn thám gis thành lập bản đồ chuyên đề phục vụ quản lý tổng hợp đới bờ tỉnh thanh hóa

ứng dụng viễn thám và gis thành lập bản đồ chuyên đề phục vụ quản lý tổng hợp đới bờ tỉnh thanh hóa
... Chƣơng Tổng quan ứng dụng viễn thám GIS thành lập đồ chuyên đề phục vụ quản tổng hợp đới bờ Chƣơng Phƣơng pháp thành lập đồ chuyên đề phục vụ QLTHĐB tỉnh Thanh Hóa Chƣơng Bản đồ chuyên đề phục vụ ... vụ QLTHĐB tỉnh Thanh Hóa 11 CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS TRONG THÀNH LẬP BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ PHỤC VỤ QLTHĐB 1.1 Khái quát quản tổng hợp đới bờ 1.1.1 Định nghĩa đới bờ Đã có nhiều ... soát tài nguyên - môi trƣờng Với trên, học viên lựa chọn đề tài: ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS THÀNH LẬP BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ PHỤC VỤ QUẢN LÝ TỔNG HỢP ĐỚI BỜ TỈNH THANH HÓA” nhằm cung cấp số thông tin...
 • 128
 • 368
 • 0

Ứng dụng viễn thám GIS trong nghiên cứu thay đổi lớp phủ thực vật vùng đầu nguồn sông chu huyện thường xuân tỉnh thanh hoá

Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên cứu thay đổi lớp phủ thực vật vùng đầu nguồn sông chu huyện thường xuân tỉnh thanh hoá
... tiến hành nghiên cứu đề tài: ứng dụng viễn thám GIS nghiên cứu thay đổi lớp phủ thực vật vùng đầu nguồn sông Chu, huyện Th ờng Xuân, tỉnh Thanh Hoá 1.2 Mục đích, đối t ợng phạm vi nghiên cứu 1.2.1 ... Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2.2 Tình hình nghiên cứu ứng dụng viễn thám thay đổi lớp phủ số n ớc giới 10 2.3 Tình hình nghiên cứu ứng dụng viễn thám thay đổi lớp phủ Việt Nam ... vi nghiên cứu nghiên cứu: Đối t ợng nghiên cứu: lớp phủ thực vật Phạm vi nghiên cứu không gian: vùng đầu nguồn sông Chu, huyện Th ờng Xuân, tỉnh Thanh Hoá Phạm vi nghiên cứu thời gian : tháng...
 • 93
 • 1,830
 • 4

Ứng dụng viễn thám GIS nghiên cứu lớp phủ sử dụng đất phục vụ bảo tồn di tích lịch sử văn hóa phát triển đô thị ở huyện từ liêm, thành phố hà nội

Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu lớp phủ và sử dụng đất phục vụ bảo tồn di tích lịch sử  văn hóa và phát triển đô thị ở huyện từ liêm, thành phố hà nội
... động lớp phu sử dụng clàt Trong nghiên cứu lớp phủ dụng đât mục đích báo tôn di tích lịch sử- văn hỏa phát triên đô thị, viên thám (ÌIS dược ứng dụng nhiêu nước thê giứi từ nước phát triên đôn ... bào tồn phát triền Việc bảo tồn di tích- lịch sử văn hóa quy định luật di sàn văn hóa nghị định cùa phủ Viễn thám CHS đùng dê lập đồ, theo dõi, đo đạc, mỏ hình hóa; nhập quản lý, phân tích hiên thị ... (2012) sử dụnụ phưưng pháp tiếp cận viễn thám & ( ì i s phục vụ quan lý bào tồn di sản nghiên cứu trường hạ p khu vực Bhimbetka, huyện Raiscn Ml\ di san giứi Một kế hoạch phát triên dựa vào viễn thám...
 • 175
 • 343
 • 0

Ứng dụng viễn thám GIS trong nghiên cứu phòng chống cháy rừng ở thành phố đồng hới tỉnh quảng bình

Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên cứu phòng chống cháy rừng ở thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
... đất rừng thành phố Đồng Hới - Nhân tố ảnh hưởng đến cháy rừng - Nghiên cứu quy hoạch PCCCR thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Đề tài thực thành phố Đồng ... Tôi xin cam đoan đề tài “ Ứng dụng Viễn thám GIS nghiên cứu phòng chống cháy rừng thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình công trình nghiên cứu riêng thân Các số liệu sử dụng luận văn trung thực, ... vùng trọng điểm cháy thông qua ứng dụng viễn thám công nghệ GIS - Kết nghiên cứu đề tài tạo sở xây dựng phương án quy hoạch phòng cháy chữa cháy rừng thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình 2.2 Ý nghĩa...
 • 118
 • 961
 • 9

Ứng dụng viễn thám GIS đánh giá biến động đất mặt nước sông, hồ phục vụ công tác quản lý đất đai huyện ba vì thành phố hà nội

Ứng dụng viễn thám và GIS đánh giá biến động đất mặt nước sông, hồ phục vụ công tác quản lý đất đai huyện ba vì thành phố hà nội
... cho công tác quản đất đai Xuất phát từ nêu chọn đề tài: Ứng dụng viễn thám GIS đánh giá biến động đất mặt nước sông, hồ phục vụ công tác quản đất đai huyện Ba Vì, thành phố Nội ... tích đất mặt nước dần bị thu hẹp, dòng chảy bị biến dạng, ô nhiễm môi trường nước … Do để đánh giá biến đổi diện tích đất mặt nước sông, hồ việc xây dựng đồ biến động đất mặt nước sông, hồ cần ... Kỹ thuật Nội Nhữ Thị Xuân, Đinh Bảo Hoa, Nguyễn Thúy Hằng, 2004, Đánh giá biến động sử dụng đất huyện Thanh Trì thành phố Nội giai đọan 1994-2003 sở phương pháp viễn thám kết hợp GIS, Tạp...
 • 3
 • 295
 • 0

Ứng dụng viễn thám GIS nghiên cứu đô thị hóa đà nẵng phục vụ xây dựng thành phố có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu

Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu đô thị hóa đà nẵng phục vụ xây dựng thành phố có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu
... ĐOÀN THỊ THE ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS NGHIÊN CỨU ĐÔ THỊ HÓA ĐÀ NẴNG PHỤC VỤ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ CÓ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LUẬN VĂN THẠC SĨ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Chuyên ngành: BIẾN ĐỔI ... quan hệ đô thị hóa khả thích ứng với Biến đổi khí hậu Để tìm hiểu mối quan hệ Đô thị hóa khả thích ứng thành phố Đà Nẵng bối cảnh nghiên cứu thành phố khả ứng phó với BĐKH Luận văn sử dụng cách ... cứu đô thị hóa thành phố Đà Nẵng phục vụ xây dựng thành phố khả thích ứng với Biến đổi khí hậu với trọng tâm nghiên cứu giải câu hỏi: Câu hỏi 1: Đô thị hóa thành phố Đà Nẵng diễn nhƣ mặt không...
 • 100
 • 235
 • 0

Ứng dụng viễn thám GIS trong xây dựng bản đồ, nông nghiệp, lâm nghiệp

Ứng dụng viễn thám và GIS trong xây dựng bản đồ, nông nghiệp, lâm nghiệp
... đường Giới thiệu GIS Phân tích liệu Chồng xếp đồ Giới thiệu GIS Thể liệu Sử dụng GIS thể liệu nhiều cách khác để phù hợp với mục đích bạn Giới thiệu GIS Sản phẩmdữ liệu Sử dụng GIS đưa sản phẩm ... dung hoat ụng cua mụt GIS Giới thiệu GIS GIS làm gì? Thu thập liệu Lưu trữ liệu Tìm kiếm liệu Phân tích liệu Thể liệu Sản phẩm liệu Giới thiệu GIS Thu thập liệu Tọa độ Bản đồ giấy Dữ liệu ... đưa sản phẩm nhiều dạng khác Internet Bản đồ giấy ảnh Văn Giới thiệu GIS Lợi ích việc sử dụng GIS Toàn cầu hóa liệu Thu thp v qun lý d liu xõy dng bn ca GIS C S D LIU Vector/Raster/Bng Thu thp...
 • 26
 • 4,158
 • 19

Tài liệu Ứng dụng viễn thám GIS trong xây dựng bản đồ doc

Tài liệu Ứng dụng viễn thám và GIS trong xây dựng bản đồ doc
... cua mụt GIS Giới thiệu GIS GIS làm gì? Thu thập liệu Lưu trữ liệu Tìm kiếm liệu Phân tích liệu Thể liệu Sản phẩm liệu Giới thiệu GIS Thu thập liệu Tọa độ Bản đồ giấy Dữ liệu số Dữ liệu thu ... thiệu GIS Sản phẩmdữ liệu Sử dụng GIS đưa sản phẩm nhiều dạng khác Internet Bản đồ giấy ảnh Văn Giới thiệu GIS Lợi ích việc sử dụng GIS Toàn cầu hóa liệu Thu thp v qun lý d liu xõy dng bn ca GIS ... hình Giới thiệu GIS Phân tích liệu Tạo vùng đệm Có đất vùng đệm 1500m từ đường Giới thiệu GIS Phân tích liệu Chồng xếp đồ Giới thiệu GIS Thể liệu Sử dụng GIS thể liệu nhiều cách khác để phù...
 • 26
 • 1,094
 • 8

Ứng dụng viễn thám GIS đánh giá tác động của việc chuyển đổi ranh giới quận đến quá trình đô thị hóa khu vực tây hồ hà nội

Ứng dụng viễn thám và GIS đánh giá tác động của việc chuyển đổi ranh giới quận đến quá trình đô thị hóa khu vực tây hồ  hà nội
... cần đến độ chi tiết cao Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn chọn đề tài nghiên cứu: "Ứng dụng viễn thám GIS đánh giá tác động việc chuyển đổi ranh giới quận đến trình đô thị hóa khu vực Tây Hồ - Nội" ... đô thị quận Tây Hồ giai đoạn 1995 - 2010 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC CHUYỂN ĐỔI RANH GIỚI QUẬN ĐẾN QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA 1.1 Các nhân tố tác động đến trình ... chuyển đổi ranh giới quận đến trình đô thị hóa Chương 2: Ứng dụng viễn thám GIS nghiên cứu trạng đất đô thị quận Tây Hồ giai đoạn 1995 - 2010 Chương 3: Đánh giá biến động sử dụng đất thay đổi hình...
 • 18
 • 656
 • 1

LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊABẢN ĐỒ ỨNG DỤNG VIỄN THÁM GIS ĐÁNH GIÁ XÓI MÒN ĐẤT KHU VỰC YÊN CHÂU TỈNH SƠN LA

LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA LÝ BẢN ĐỒ ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS ĐÁNH GIÁ XÓI MÒN ĐẤT KHU VỰC YÊN CHÂU TỈNH SƠN LA
... CHƯƠNG ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS TRONG ĐÁNH GIÁ XÓI MÒN ĐẤT KHU VỰC YÊN CHÂU TỈNH SƠN LA 38 3.1 Mô hình đánh giá xói mòn đất 38 3.2 Cơ sở liệu quy trình đánh giá xói mòn đất khu vực Yên Châu ... liệu đánh giá xói mòn đất khu vực Yên Châu 41 3.2.2 Quy trình đánh giá xói mòn đất khu vực Yên Châu 51 3.3 Phân tích, đánh giá xói mòn đất huyện Yên Châu tỉnh Sơn La 56 3.3.1 Xây dựng đồ ... mòn đất khu vực Yên Châu; Nghiên cứu xây dựng sở liệu quy trình đánh giá xói mòn đất viễn thám GIS; Xác định số xói mòn đất khu vực Yên Châu; Thành lập đồ xói mòn đất thực tế tiềm khu vực Yên Châu; ...
 • 81
 • 694
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng viễn thám và gis thành lập bản đồ chuyên đề phục vụ quản lý tổng hợp đới bờ tỉnh thanh hóaứng dụng viễn thám và gis thành lập bản đồ thích nghi sử dụng đất nông nghiệp tỉnh an gianứng dụng viễn thám và gis trong nghiên cứu thay đổi lớp phủ thực vật vùng đầu nguồn sông chu huyện thường xuân tỉnh thanh hoáứng dụng viễn thám và gis trong xây dựng bản đồứng dụng viễn thám và gis trongứng dụng viễn thám và gis trong nghiên cứu biểnứng dụng viễn thám và gis trong quy hoạchứng dụng viễn thám và gis đánh giá tác động của việc chuyển đổi ranh giới quận đến quá trình đô thị hóa khu vực tây hồ hà nộiứng dụng viễn thám và gis trong xây dựng bản đồ nông nghiệp lâm nghiệpung dung vien tham va gis trong nong nghiep va lam nghiep tinh an giangung dung vien tham va gis trong lam nghiepung dung vien tham va gis trong quy hoach1 tổng quan về nghiên cứu xói mòn đất và ứng dụng viễn thám và gis trong đánh giá xói mòn đấtưng dụng viên tham va gis nghiên cuu lơp phu và sử dụng đất phục vụ bảo tòn di tích lịch sử văn hóa vả phát triển đô thị ỏ huyện tù liêmtổng quan ứng dụng viễn thám và gis nghiên cứu phòng tránh lũ lụt và tìm kiếm cứu nạnĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ