Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến năng suất và chất lượng giống sắn mới HL2004 28 tại Thái Nguyên.

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến năng suất chất lượng cải xanh mỡ số 6 trong vụ Đông Xuân 2011 – 2012

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến năng suất và chất lượng cải xanh mỡ số 6 trong vụ Đông Xuân 2011 – 2012
... đạt 2 ,67 con/m2 Như qua trình theo dõi mật độ sâu tơ công thức cho thấy mật độ dày mật độ sâu tơ cao từ ảnh hưởng đến suất 4 .6. 2 Ảnh hưởng mật độ trồng đến mật độ rệp muội hại cải xanh mỡ số Rệp ... 708.3 16 1.274.728 Đông Nam ĐBSCL 69 .723 191.538 892 .63 1 3.319.055 339.534 1 56. 144 85.948 16. 681 80. 761 383.0 46 46. 6 46 67.075 5.002330 2. 961 .66 9 1.018.904 195 .60 5 8 26. 152 6. 510.387 69 5.107 1.482. 361 ... quán ảnh hưởng không nhỏ đến sinh trưởng phát triển, suất chất lượng an toàn rau cải xanh Xuất phát từ lý trên, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ trồng đến suất chất lượng cải xanh...
 • 52
 • 140
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ, khoảng cách mật độ trồng đến năng suất chất lượng giống ngô nếp lai HN88 tại thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ, khoảng cách mật độ trồng đến năng suất và chất lượng giống ngô nếp lai HN88 tại thái nguyên
... Ảnh hưởng khoảng cách trồng đến chất lượng thử nếm giống ngô nếp lai HN88 Thái Nguyên 59 Bảng 3.18b Ảnh hưởng khoảng cách trồng đến chất lượng thử nếm giống ngô nếp lai HN88 Thái Nguyên ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VŨ THỊ VUI NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ, KHOẢNG CÁCH MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG GIỐNG NGÔ NẾP LAI HN88 TẠI THÁI NGUYÊN Chuyên ... dung nghiên cứu - Nghiên cứu ảnh hưởng số thời vụ gieo trồng đến suất chất lượng giống ngô nếp lai HN88 vụ Xuân 2013, vụ Xuân 2014 Thái Nguyên 28 - Nghiên cứu ảnh hưởng số mật độ khoảng cách trồng...
 • 103
 • 408
 • 0

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN NĂNG SUẤT DƯA HẤU LẤY HẠT TRÊN ĐẤT CÁT BIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ docx

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN NĂNG SUẤT DƯA HẤU LẤY HẠT TRÊN ĐẤT CÁT BIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ docx
... dào, mật độ trồng không phù hợp trồng không đạt suất cao phẩm chất tốt Xuất phát từ lý tiến hành nghiên cứu: Ảnh hưởng mật độ trồng đến suất dưa hấu lấy hạt đất cát biển tỉnh Thừa Thiên Huế với ... hấu lấy hạt đất cát biển tỉnh Thừa Thiên Huế Đối tượng phương pháp nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu 2.1.1 Đất Đất tiến hành nghiên cứu đề tài đất cát biển chuyên trồng loại dưa 2.1.2 Cây trồng ... ảnh hưởng mật độ đến sinh trưởng, phát triển, suất số tiêu phẩm chất hạt dưa hấu lấy hạt - Xác định ảnh hưởng mật độ đến hiệu kinh tế sản xuất dưa hấu lấy hạt - Đề xuất mật độ thích hợp cho dưa...
 • 9
 • 404
 • 4

nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng phát triển của giống cà chua triển vọng tn386 vụ thu đông năm 2011 tại trường đại học nông lâm thái nguyên

nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng và phát triển của giống cà chua triển vọng tn386 vụ thu đông năm 2011 tại trường đại học nông lâm thái nguyên
... 50 ĐạI HọC THáI NGUYÊN TRƯờNG ĐạI HọC NÔNG LÂM - Ngô Thị ánh Tuyết Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ trồng đến sinh tr-ởng phát triển giống chua triển vọng TN386 vụ Thu Đông ... dẫn: TS Nguyễn Thị Mão Khoa Nông học - Tr-ờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên, 2012 Thái Nguyên, năm 2011 51 DANH MC CC BNG Trang Bng 2.1: Tỡnh hỡnh sn xut c chua trờn th gii nhng nm gn ... vọng TN386 vụ Thu Đông năm 2011 trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên nhật ký thực tập Hệ đào tạo Chuyên ngành Lớp Khoa Khóa học : Chính quy : Trồng trọt : 40A - TT : Nông học : 2008 - 2012 Giảng...
 • 54
 • 564
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng phát triển của giống đậu xanh đx11 trồng vụ đông xuân tại bản sàng mường lầm sông mã sơn la

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng và phát triển của giống đậu xanh đx11 trồng vụ đông xuân tại bản sàng  mường lầm  sông mã  sơn la
... đích Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ trồng đến sinh trưởng phát triển giống đậu xanh ĐX 11 trồng vụ Đông xuân Bản Sàng Mường Lầm Sông tỉnh Sơn La 1.2.2 Yêu cầu Xác định ảnh hưởng mật độ trồng ... trường Cao đẳng Sơn La, em thực đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ trồng đến sinh trưởng phát triển giống đậu xanh ĐX 11 trồng vụ Đông xuân Bản Sàng Mường Lầm Sông tỉnh Sơn La 1.2 Mục ... Đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ trồng đến sinh trưởng phát triển giống đậu xanh ĐX 11 trồng vụ Đông xuân Bản Sàng Mường Lầm Sông tỉnh Sơn La PHẦN II TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1...
 • 33
 • 138
 • 0

Báo cáo " Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ sấy đến thời gian chất lượng một số rau quả sấy" doc

Báo cáo
... thdi gian gia tang 30 phiit va vdi tdi la 90 phut Dieu chung td rang qua trinh say ciii dira va ca rdt cd kha nang tach am cao ban so vdi tdi "D50 •D60 60 75 90 105 120 135 150 165 ISO Thai gian ... ISO Thai gian say (Phiit) Hinh Anh hudng ciia nhiet den thdi gian va kha nang tach am cua ciii dira ' \ "iWHIni _ ' 's>^'Sk7*»^ X ?" /NJ^'V • O ^ N y ^V^ * \ i 15 30 45 60 \ 75 \^ ^ C60 » \ / ... 120 135 150 165 180 Thoi gian say (Phut) Hinh Anh huang ciia nhiet den thdi gian va kha nang tach am cua ca rot •T50 -T60 -T70 -T80 50 180 210 240 270 300 330 360 Thdi gian say (Phut) Hinh Anh...
 • 9
 • 380
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất chất lượng giống sắn mới HL2004 - 28 tại Thái Nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất chất lượng giống sắn mới HL2004 - 28 tại Thái Nguyên
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ HÒE NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG GIỐNG SẮN MỚI HL2004 - 28 TẠI THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN ... Nghiên cứu ảnh hưởng thời điểm trồng đến giống sắn HL2004 - 28 Thái Nguyên 18 2.3.2 Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ trồng đến giống sắn HL2004 28 19 2.3.3 Nghiên cứu ảnh hưởng tổ hợp ... thành suất giống sắn HL2004 - 28 54 3.3.4 Năng suất chất lượng giống sắn HL2004 28 56 3.3.5 Hiệu kinh tế giống sắn HL2004 28 qua tổ hợp phân bón 60 3.4 Kết nghiên cứu ảnh hưởng...
 • 111
 • 74
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển năng suất của một số giống chè giai đoạn 3-6 tháng tuổi

nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống chè giai đoạn 3-6 tháng tuổi
... 3.1.2 Kết nghiên cứu ảnh hưởng mật độ trồng đến diện tích chè 29 3.1.3 Kết nghiên cứu ảnh hưởng mật độ trồng đến sinh trưởng búp chè 32 3.2 Kết nghiên cứu ảnh hưởng mật độ trồng đến số yếu tố ... đến suất Chè Shan Chất Tiền 44 Hình 3.6 Ảnh hưởng mật độ trồng đến suất chè Kim Tuyên 46 Hình 3.7 Ảnh hưởng mật độ trồng đến suất chè Phúc Vân Tiên 48 Hình 3.8 Ảnh hưởng mật độ trồng đến ... cao suất, sản lượng chè cần thiết Chính vậy, tiến hành đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển suất số giống chè giai đoạn tuổi Mục tiêu đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng...
 • 115
 • 256
 • 1

nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng, mức phân đạm các phương pháp chế biến khác nhau đến năng suất thành phần hóa học củasắn

nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng, mức phân đạm và các phương pháp chế biến khác nhau đến năng suất và thành phần hóa học của lá sắn
... dƣỡng thành phần hoá học sắn phƣơng thức trồng sắn lấy - Nghiên cứu ảnh hƣởng mức phân đạm khác đến suất thành phần hóa học sắn - Nghiên cứu ảnh hƣởng giai đoạn lá, phƣơng pháp chế biến khác thời ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -oOo - TRẦN THỊ PHƢƠNG THẢO NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG, MỨC PHÂN ĐẠM VÀ CÁC PHƢƠNG PHÁP CHẾ BIẾN KHÁC NHAU ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ THÀNH PHẦN ... quản đến thành phần dinh dƣỡng độc tố sắn, bột sắn 2.3 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.3.1 Thí nghiệm Nghiên cứu ảnh hƣởng mật độ, liều lƣợng phân đạm đến thành phần hoá học sản lƣợng dinh dƣỡng sắn...
 • 82
 • 263
 • 1

nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển năng suất chất xanh của một số giống ngô làm thức ăn cho chăn nuôi gia súc trong vụ đông 2010 tại huyện nghĩa đàn, nghệ an

nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất chất xanh của một số giống ngô làm thức ăn cho chăn nuôi gia súc trong vụ đông 2010 tại huyện nghĩa đàn, nghệ an
... t, nghiên c u Ngô tr ng khác ph c v th c ăn chăn nuôi gia súc 2.2 Vi t Nam Nh ng nghiên c u v giá tr dinh dư ng c a Ngô làm th c ăn chăn nuôi gia súc 13 2.3 Nh ng nghiên c u v m t ñ tr ng Ngô ... Tình hình s n xu t, nghiên c u Ngô tr ng khác ph c v th c ăn chăn nuôi gia súc th gi i Trong nh ng năm g n ñây lĩnh v c phát tri n ngu n th c ăn thô xanh cho chăn nuôi gia súc nói chung bò s a ... không nh ng làm th c ăn xanh ch bi n b t c cho chăn nuôi mà có ý nghĩa ph ñ t ch ng xói mòn Các nư c có n n chăn nuôi phát tri n hi n r t quan tâm lai t o gi ng th c ăn chăn nuôi bò s a có sinh kh...
 • 127
 • 311
 • 0

Khảo sát một số mẫu giống cói nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển năng suất cói nguyên liệu trong vụ mùa tại kim sơn, ninh bình

Khảo sát một số mẫu giống cói và nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cói nguyên liệu trong vụ mùa tại kim sơn, ninh bình
... ñ thích h p cho cói sinh trư ng 22 - 280C, nhi t ñ th p cói ch m phát tri n, nhi t ñ th p 120C cói ng ng sinh trư ng, n u cao 350C nh hư ng ñ n s sinh trư ng c a cói ñ c bi t vào giai ño n cu ... a cói Trong cói nư c chi m t 80-88%, v y nư c nhu c u quan tr ng ñ cói sinh trư ng, phát tri n, n u th i kỳ ñ nhánh cói b h n hay úng s ñ nhánh kém, ru ng cói b thưa làm su t gi m th i kỳ cói ... m th i gian nghiên c u - ð a ñi m nghiên c u: Kim Sơn – Ninh Bình - Th i gian nghiên c u: Thí nghi m ñư c tr ng ti n hành theo dõi ch tiêu sinh trư ng v mùa năm 2011 3.3 N i dung nghiên c u 3.3.1...
 • 104
 • 207
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến khả năng sinh trưởng, phát triển giống sắn mới HL2004 28 tại trường đại học nông lâm thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến khả năng sinh trưởng, phát triển giống sắn mới HL2004 28 tại trường đại học nông lâm thái nguyên
... Ảnh hưởng mật độ đến tốc độ giống sắn HL2004- 28 25 4.2 Ảnh hưởng mật độ trồng đến số đặc điểm Nông Học giống sắn HL2004- 28 28 4.2.1 Ảnh hưởng mật độ trồng đến phân cành giống sắn HL2004- 28 ... học Nông Lâm Thái Nguyên 3.3 Nội dung nghiên cứu - Theo dõi ảnh hưởng mật độ trồng đến trình sinh trưởng phát triển giống sắn HL2004- 28 - Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ trồng đến chất lượng giống sắn ... cứu ảnh hưởng mật độ trồng đến khả sinh trưởng, phát triển giống sắn HL2004- 28 Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 3 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài Xác định mật độ trồng thích hợp giống sắn HL...
 • 72
 • 100
 • 0

Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Mật Độ Trồng Đến Sinh Trưởng, Phát Triển Năng Suất Của Một Số Giống Chè Giai Đoạn 3 – 6 Tuổi

Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Mật Độ Trồng Đến Sinh Trưởng, Phát Triển Và Năng Suất Của Một Số Giống Chè Giai Đoạn 3 – 6 Tuổi
... Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển suất số giống chè giai đoạn tuổi Mục tiêu đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ trồng đến sinh trưởng, suất chất lượng búp chè số ... cành chè 23 3.1.2 Kết nghiên cứu ảnh hưởng mật độ trồng đến diện tích chè .29 3. 1 .3 Kết nghiên cứu ảnh hưởng mật độ trồng đến sinh trưởng búp chè .32 3. 2 Kết nghiên cứu ảnh hưởng mật ... 16, 91 10,80 121 ,35 54 ,60 67 ,94 13, 35 83, 44 98,21 14,77 8,10 91,01 52, 06 64, 73 12 ,67 79, 93 93, 88 13, 95 6, 90 77, 53 3,75 3, 40 4, 93 3 ,60 6, 88 4,00 8 , 36 4,20 45,88 54,88 9,00 73, 33 86 ,34 13, 01 8,56...
 • 115
 • 121
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến khả năng sinh trưởng năng suất của cây cẩm nhuộm màu thực phẩm tại thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến khả năng sinh trưởng và năng suất của cây cẩm nhuộm màu thực phẩm tại thái nguyên
... Theo dõi ảnh hưởng mật độ trồng đến khả sinh trưởng Cẩm đỏ Cẩm tím - Theo dõi ảnh hưởng mật độ trồng đến suất Cẩm - Theo dõi ảnh hưởng mật độ trồng đến khả tái sinh sau thu hoạch Cẩm đỏ Cẩm tím ... NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 27 4.1 Kết nghiên cứu ảnh hưởng mật độ trồng đến sinh trưởng Cẩm 27 4.1.1 .Ảnh hưởng mật độ trồng đến khả bật mầm cẩm 27 4.1.2 .Ảnh hưởng mật độ trồng đến động ... CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Kết nghiên cứu ảnh hƣởng mật độ trồng đến sinh trƣởng Cẩm 4.1.1 .Ảnh hưởng mật độ trồng đến khả bật mầm cẩm Khả bật mầm cẩm sau trồng giúp ta thấy rõ khả sinh trưởng cẩm nhuộm...
 • 92
 • 214
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ảnh hưởng của mật độ trồng đến năng suất dược liệu diệp hạ châubáo cáo khoa học ảnh hưởng của tuổi thu hoạch đến năng suất và chất lượng thức ăn của cỏ voi pennisetum purpureum cỏ ghi nê panicum maximum trồng tại đan phượng hà tây pptxnghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng và phân bón đến sinh trưởng phát triển của cây lúanghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng và liều lượng phân bón đến sinh trưởng phát triển của một số giống lạc tại huyện lạng giang tỉnh bắc giangnghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến năng suất và chất lượng giống lúa khang dân 18 tại gia lâm hà nộinghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến nhám bề mặt khi mài thép không gỉ trên máy mài tròn ngoàinghiên cứu ảnh hưởng của mật độ gieo sạnghiên cứu ảnh hưởng của mật độ phân và bón đến sinh trưởng phát triển của giống cao lương ngọt nl3 tại trường đại học nông lâm thái nguyênnghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ trong quá trình lên men đến khả năng sinh tổng hợp axít phenyllactic của chủng l plantarum c2 31phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ vi khuẩn đến khả năng xử lýkết quả nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ đến chỉ số diện tích lá của diệp hạ châu được trình bày tại bảng 4 4nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ ép tới một số tính chất của ván lvl sản xuất từ gỗ keo lainghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nung đến quá trình ổn định hóa rắn bùn đỏ sản xuất vật liệu xây dựngnghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến tuổi bền của dao phay cầu phủ tialn khi gia công thép hợp kim cr12movnghiên cứu ảnh hưởng của chân đất trồng đến bệnh hxvk hại lạc khoai tâyPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả