Trác nghiệm môn kế toán tài chính có đáp án

Trắc nghiệm môn Kế toán tài chính đáp án

Trắc nghiệm môn Kế toán tài chính có đáp án
... Sai Đáp án là: Nợ TK334 /Có TK111 Vì: Xem nội dung Tài khoản kế toán Tham khảo: Xem mục 3.2 Ghi chép tài khảo kế toán (tham khảo 3) Câu 18: • [Góp ý] Lý thông tin kế toán phải thể so sánh” ... D) Bên TK 642 Sai Đúng Sai Đáp án là: Bên TK 111 Vì: Phản ánh khoản tiền mặt toán tiền điện, nước, kế toán ghi giảm tiền mặt – TK111 Tham khảo: Xem mục 3.1.2.1 Tài khoản phản ánh tài sản ... Xem mục 3.1 Khái niệm nội dung tài khoản kế toán (xem thêm hệ thống tài khoản kế toán) (Bài 3-Giáo trình Nguyên lý Kế toán - Topica) Câu 21: • [Góp ý] Doanh nghiệp thông tin loại hàng A kho...
 • 13
 • 451
 • 3

bài tập trắc nghiệm môn kế toán tài chính lời giải

bài tập trắc nghiệm môn kế toán tài chính có lời giải
... a Nợ TK 141/ TK 112 b Nợ TK 331/ TK 112 c Nợ TK 131/ TK 112 d Không đáp án 16 Kế toán phản ánh thuế xuất hàng hoá xuất sau: a Nợ TK 511/ TK 333(3) b Nợ TK 156/ TK 333(3) c ... 133(1)/ TK 333(12) d Nợ TK 641/ TK 333(3) 17 DN trả lại hàng(hàng mua tháng trước) cho người bán, người bán trả lại tiền mặt cho DN, kế toán ghi: a Nợ TK 111 TK 156 TK 133 b Nợ TK 632 ... chưa trả tiền người bán kế toán định khoản: a Nợ TK 641/ TK 331 b Nợ TK 156/ TK 331 c Nợ TK 635/ TK 331 d Nợ TK 811/ TK 331 22 Chênh lệch tỷ giá hối đoái hạch toán vào: a TK 515 b TK...
 • 3
 • 9,936
 • 230

Ôn tập trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế đáp án

Ôn tập trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế có đáp án
... hối e Giá chứng khoán thị trường tăng hay giảm 18 Loại cán cân toán quốc tế ảnh hưởng đến biến động tỷ giá hối đoái : a Cán cân toán quốc tế thời điểm định b Cán cân toán quốc tế thời kỳ định 19 ... nhân Anh quốc ký phát hối phiếu đòi tiền thương nhân Hồng Kông, hối phiếu cso ghi lí việc đòi tiền Hỏi thương nhân Hồng Kông quyền từ chối toán hối phiếu không ? a b Không 28 thể tạo ... thị nhờ thu Không ghi 84 Phương thức toán Open Account thường áp dụng trường hợp nào? a Thanh toán hang xuất khNu thong thường b Thanh toán hợp đồng hang đổi hang c N gười nhập khNu L/C ngân...
 • 12
 • 582
 • 1

22 bài tập kế toán tài chính đáp án

22 bài tập kế toán tài chính có đáp án
... nghiệp hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ b Doanh nghiệp hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp Bài 4: Doanh nghiệp sản xuất hạch toán HTK theo phương pháp KKTX, hạch toán thuế ... xuất dùng tháng Định khoản nghiệp vụ Xác định giá vật liệu tồn cuối tháng theo giá thực tế giá hạch toán Bài 5: Doanh nghiệp sản xuất hạch toán HTK theo phương pháp KKTX, hạch toán thuế theo ... 24.000 Kế toán xác định phân bổ 12 tháng kể từ tháng Xuất kho CC-DC trang bị đồng loạt cho phận DN, giá thực tế xuất kho 6.000, dùng cho phân xưởng sản xuất 1.200, phận QLDN 4.800 Kế toán xác...
 • 15
 • 1,042
 • 3

Bài tập kế toán tài chính đáp án kèm theo

Bài tập kế toán tài chính có đáp án kèm theo
... 435.600 7) Nợ TK 331 ( K): 77.000 -Có TK 152 ( VLP) : 77.000 8) Nợ TK 141 : 3.000 -Có TK 111 : 3.000 Bài 2: Kế toán TSCĐ bất động sản đầu tư tài liệu TSCĐ Công ty tháng 6/N ( 1.000 đồng ): Ngày ... phí sửa chữa lớn theo kế hoạch thiết bị 50.000 Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ nêu Xác định mức khấu hao tăng, giảm theo phận tháng 6/N, biết DN tính khấu hao theo ngày tháng 6/N 30 ngày Xác định ... -Có TK 331 (Z) : 55.000 5b) Nợ TK 331 ( Z) : 55.000 -Có TK 111: 55.000 6) Nợ TK 331 (X) : 440.000 -Có TK 515 : 4.400 -Có TK 112 : 435.600 7) Nợ TK 331 (K) : 77.000 -Có TK 133(1331): 7.000 -Có...
 • 7
 • 240
 • 3

bài tập môn kiểm toán tài chính đáp án

bài tập môn kiểm toán tài chính có đáp án
... sau kiểm toán 21 Bài tập Kiểm toán tài Bài4 :Trong tháng năm N+1 anh (chị) tham gia kiểm toán Công ty A cho năm tài kết thúc ngày 31/12/N Trong trình kiểm toán thu số chứng kiểm toán sau: Biên kiểm ... hạn tháng từ 25/12 đến 25/3 theo lãi suất 1%/1tháng Yêu cầu: Xem xét phát trợ lý kiểm toán đưa nhận xét bút toán điều chỉnh 17 Bài tập Kiểm toán tài Bài 2: Trong trình kiểm toán BCTC cho năm tài ... hợp cho tình 16 Bài tập Kiểm toán tài CHƯƠNG 7: KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HUY ĐỘNG VÀ HOÀN TRẢ VỐN Bài 1: Trong trình kiểm toán doanh nghiệp sản xuất ABC, trợ lý kiểm toán thu thập tài liệu ghi nhận...
 • 23
 • 10,982
 • 56

Đề cương trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế đáp án

Đề cương trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế có đáp án
... 26: Rủi ro NH fục vụ nhà nhập toán nhờ thu tín dụng chứng từ a)ĐÚng b)Sai B Vì toán nhờ thu NH fục vụ người nhập đóng vai trò trung gian toán nên ko gặp rủi ro Còn toán L/C NH fục vụ người NK gặp ... nhượng cao a)Hối fiếu theo lệnh b)Hối fiếu toán nhờ thu c)Hối fiếu toán L/C d)Hối fiếu đc bảo lãnh D Vì hối fiếu hạn chế rủi ro khả toán bảo lãnh tổ chức uy tín cầm tờ hối fiếu hạn chế đc ... trả ko khả hòan trả NH fải chịu trách nhiệm tóan theo quy định L/C Câu 27: Sửa đổi L/C thực NH FH L/C đó, a)Đúng b)Sai A Vì toán tín dụng ctừ NHFH chịu trách nhiệm toán, nên rủi ro toán thuộc...
 • 32
 • 192
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán tài chính lớp đại học - Bài tập – Bài giải Kế toán tài chính ppsx

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán tài chính lớp đại học - Bài tập – Bài giải Kế toán tài chính ppsx
... 5.000 -Có TK 331 (Z) : 55.000 5b) Nợ TK 331 ( Z) : 55.000 -Có TK 111: 55.000 6) Nợ TK 331 (X) : 440.000 -Có TK 515 : 4.400 -Có TK 112 : 435.600 7) Nợ TK 331 (K) : 77.000 -Có TK 133(1331): 7.000 -Có ... TK 112 : 435.600 7) Nợ TK 331 ( K): 77.000 -Có TK 152 ( VLP) : 77.000 Nợ TK 141 : 3.000 -Có TK 111 : 3.000 Bài 2: Kế toán TSCĐ bất động sản đầu tư Có tài liệu TSCĐ Công ty tháng 6/N ( 1.000 đồng ... + 18.615 1.250 = 47.365 - Bộ phận bán hàng : 7.000 + 800 500 = 7.300 - Bộ phận quản lý doanh nghiệp : 10.000 + 2.761 = 12.761 Yêu cầu Mức khấu hao tài sản cố định trích tháng 7/N: - Bộ phận...
 • 16
 • 337
 • 1

Trắc nghiệm về kế toán tài chính công

Trắc nghiệm về kế toán tài chính công
... kiểm tra ccas cân đối tài chính, kiểm tra mục đích sử dụng vốn sót tính toán *Nội dung : kiểm tra xây dụng kế hoạch, dự án tài chính, phơng pháp tính toán, cân đối sót tính toán Nội dung : kiểm ... kiểm tra tài làm việc khách quan, có trách nhiệm cao, không chịu áp lực Câu 95 : Đối tợng kiểm tra kiểm tra tài chính? Đối tợng tài liệu, sổ sách, chứng từ kế toán Đối tợng báo cáo tổng kết công ... nớc dựa vào nguồn tài tất mắt khâu tài hệ thống tài nớc ta Nhà nớc dựa vào đóng góp dân c, doanh nghiệp, tức khâu tài doanh nghiệp khâu tài dân c Nhà nớc dựa vào nguồn tài từ quỹ công, quỹ quốc...
 • 19
 • 142
 • 0

148 câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử (có đáp án)

148 câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử (có đáp án)
... công cụ cạnh tranh đắc lực Đáp án : Trích: Câu : D Câu : A Câu : C Câu : C Câu : B Câu : D Câu : D Câu : B Câu : B Câu 10 : D Câu 11 : B Câu 11 : D Câu 13 : C Câu 14 : B Câu 15 : A ( Marketing, ... xuất điện tử? a Edu-tainment b E-book c P2P d Distance Learning Đáp án : Trích: Câu : B Câu : B Câu : D Câu : A Câu : C Câu : D Câu : B Câu : A Câu : D Câu 10 : D Câu 11 : A Câu 11 : A Câu 13 ... d Có phần cứng phù hợp Đáp án : Trích: Câu : A Câu : C Câu : B Câu : D Câu : B Câu : A Câu : C Câu : D Câu : A Câu 10 : B Câu 11 : A Câu 11 : C Câu 13 : C Câu 14 : A Bài Câu 1: Chỉ mô hình B2B...
 • 30
 • 26,759
 • 158

Câu hỏi trắc nghiệm về thanh toán điện tử - đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm về thanh toán điện tử - có đáp án
... giao dịch toán điện tử giá trị nhỏ 10 USD gọi gì? a Thanh toán điện tử nhỏ - e-micropayments b Thanh toán điện tử trung bình - e-mediumpayments c Tiền điện tử - e-cash d Thanh toán điện tử thẻ ... để toán, hình thức toán điện tử gì? a Thanh toán hóa đơn trực tuyến - biller direct b Cổng toán hóa đơn trực tuyến - bill consolidator c Ngân hàng điện tử - online banking d Thẻ tín dụng ảo - ... giá trị lớn, ví dụ 50.000 USD, doanh nghiệp thường sử dụng hình thức toán nào? a Thanh toán thẻ - trade card payment b Thanh toán sử dụng chữ ký số - PKI payment c Thanh toán điện tử nhỏ -...
 • 5
 • 4,192
 • 80

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về Thanh Toán Quốc Tế đáp án.doc

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về Thanh Toán Quốc Tế có đáp án.doc
... định chất lượng hàng hóa họ quyền chứng nhận chất lượng hàng hóa để đảm bảo khách quan cho người nhập Câu5 5: Bộ ctừ tóan quốc tế lập? a)Nhà XK b)Nhà NK c )Ngân hàng NK d )Ngân hàng XK A Vì ctừ ... nghiệp fát hành Câu 83: Bảo lãnh toán hàng hóa XNK lợi cho ai? a)Người NK b)Người XK c )Ngân hàng NK d )Ngân hàng XK B Vì đảm bảo khả tóan cho nhà XK nhà XK ko fải chịu rủi ro tóan Câu 84: Một ... định xem hàng hóa đc giao thỏa thuận hợp đồng hay ko, chất lượng, xuất xứ… hàng hóa, ngày giao hàng ko? Để tranh chấp xảy nhà NK chứng để khởi kiện Mặt khác để nhà NK nhận đc hàng hóa...
 • 32
 • 19,488
 • 62

800 câu trắc nghiệm môn thị trường chứng khoán (có đáp án)

800 câu trắc nghiệm môn thị trường chứng khoán (có đáp án)
... phiếu Câu 74: Thị trường tài bao gồm: a) Thị trường tiền tệ thị trường vốn b) Thị trường hối đoái thị trường vốn c) Thị trường chứng khoán thị trường tiền tệ d) Thị trường thuê mua thị trường ... hiểm Câu 75: Thị trường chứng khoán bao gồm a) Thị trường vốn thị trường thuê mua b) Thị trường cổ phiếu thị trường trái phiếu c) Thị trường hối đoái thị trường cho vay ngắn hạn d) Tất câu Câu ... c Kỳ phiếu d Tiền tệ Câu 314: Thị trường chứng khoán phận của: a Thị trường tín dụng b Thị trường liên ngân hàng c Thị trường vốn d Thị trường mở Câu 315: Thị trường chứng khoán là: a Nơi tập...
 • 95
 • 20,900
 • 302

Trắc nghiệm môn kỹ thuật điện tử đáp án

Trắc nghiệm môn kỹ thuật điện tử có đáp án
... tiếp với điện trở tín hiệu nhánh base; b song song với điện trở tín hiệu nhánh base; c song song với điện trở tín hiệu nhánh emitter; d nối tiếp với điện trở tín hiệu nhánh emitter 11 Trở kháng mạch ... chia điện áp emitter cho a điện trở nhánh base; b điện trở nhánh emitter; c điện trở nhánh collector; d điện trỏ tải Trong mạch khuyếch đại phân cực phân áp, điện áp collector tính cách ... chung b trở kháng vào thấp trở kháng a trở kháng vào cao trở kháng thấp; R; c trở kháng vào trung bình trở kháng Rc; d trường hợp c 15 Khi BJT mắc theo cấu hình base chung, mạch khả...
 • 24
 • 12,790
 • 665

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn tin học đại cương đáp án

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn tin học đại cương có đáp án
... (Scaner) [c] Cả đáp án Đáp án Question b Question a Question c Question c Question b Question c Question c Question a Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn tin học đại cương đáp án hay Question ... sử dụng phím tổ hợp phím: [a] Page Up ; Page Down [b] Ctrl-Page Up ; Ctrl- Page Down [c] Cả câu [d] Cả câu sai Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn tin học đại cương đáp án hay - Trong Excel ... Tin hoc [c] 2008 [d] Tin hoc2008 - Khi làm việc với Excel, tổ hợp phím cho phép đưa trỏ ô (ô A1) bảng tính? [a] Shift + Home Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn tin học đại cương đáp án...
 • 30
 • 6,441
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm môn kế toán quản trị có đáp ántrắc nghiệm môn kế toán ngân hàng có đáp ánđề thi trắc nghiệm môn quản trị tài chính có đáp ánbài tập trắc nghiệm môn kế toán quản trị có đáp ántrắc nghiệm môn quản trị tài chính có đáp ántrắc nghiệm môn thị trường tài chính có đáp ántrac nghiem mon quan tri tai chinh co dap ande cuong trac nghiem mon ke toan tai chinh 2 co loi giađề thi trắc nghiệm môn kế toán tài chính 2câu hỏi trắc nghiệm môn kế toán tài chính 2trắc nghiệm môn kế toán tài chính 2trắc nghiệm môn kế toán tài chính doanh nghiệp 1trắc nghiệm kế toán tài chính có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm môn kế toán tài chính 3câu hỏi trắc nghiệm môn kế toán tài chínhLuận án tiến sĩ nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của vật liệu HA, HA f, β TCP, β TCP sr pha tạp eu, er, dy và mn (tt)Đáp án chi tiết task 1 chuẩn thi VSTEP B1.Nghiên cứu ứng dụng tư liệu viễn thám xác định lượng nước bốc hơi do bức xạ mặt trời tại lưu vực sông cầu (tt)đồ án điều chế hydroxyl apatit từ vỏ hàuCông phá vật lí trong thi thpt quốc giaBài tập hình học afin và ơclitKỹ năng tham vấn trong trị liệu tâm lý và công tác xã hội.Kỹ năng thấu cảm trong tham vấn và công tác xã hội.Bài tập đại số sơ cấpBài tập môn giới và phát triển chủ đề : Bạo Lực gia đìnhBài luận CTXH với người nghèoChuyên đề phương trình và hệ phương trìnhphát triển sản phẩm CNSH Nước ép cam bổ sung CollagenGiáo dục giới tính cho học sinh THCSBáo cáo tài chính - Bao cao tai chinh bctc_q2-2017Nghiên cứu mô hình ước tính sinh khối, trữ lượng các bon rừng ngập mặn trên cơ sở ứng dụng viễn thám và GIS tại tỉnh cà mau (tt)thiết kế hoạt động chủ đề: vai trò của người cao tuổi trong việc giáo dục con cháu.Bài luận môn CTXH với người nghiện HIV và ma túybáo cáo tham quan các cơ sở ctxh phía NamĐại hội cổ đông | MBBank