Tiểu luận kết cấu kim loại máy trục cần trục tháp kiểu tự nâng 1 6YT

KẾT CẤU KIM LOẠI MÁY TRỤC

KẾT CẤU KIM LOẠI MÁY TRỤC
... học: KẾT CẤU KIM LOẠI MÁY TRỤC - Cần trục chân đế hệ cần khơng có vòi - Cần trục chân đế hệ cần – vòi III – Tổng thể cần trục chân đế kiểu mâm quay hệ cần – vòi: 24 30000 10500 Chú thích: 1-Cơ cấu ... trọng cân hệ cần; 11-Giá đỡ chữ A; 12-Buồng máy; 13Đối trọng cân cấu quay; 14-Bánh hành tinh; 15-Lan can để sửa Đồ án mơn học: KẾT CẤU KIM LOẠI MÁY TRỤC chữa; 16-Cụm puly đầu vòi; 17-Puly đầu ... trọng tác dụng lên hệ cần – vòi cần trục làm việc; ta dùng kết cấu thép hệ cần – vòi kết cấu hộp (được hàn từ thép lại với thép liên kết với mối ghép bulơng) Kết cấu hệ cần – vòi hình vẽ: Chú thích:...
 • 58
 • 289
 • 0

kết cấu kim loại máy trục

kết cấu kim loại máy trục
... ξ2.5 KIỂM TRA MỐI GHÉP HÀN Phần kết cấu thép nâng cao cấu tạo từ thép liên kết với mối ghép hàn, mối hàn chạy dọc theo mép biên thành 25 Kết cấu kim loại máy trục Mối hàn dầm chòu ứng suất tiếp ... vật đến trục quay cần trục) + l = 2,2 (m) : Khoảng cách từ trục quay cần trục đến cạnh lật + Q = 30 (T) : Tải trọng vật nâng => Mv = 30 x (30 – 2,2) = 834 (T.m) 28 Kết cấu kim loại máy trục • ... phần : vuông góc với trục cần dọc theo trục cần + qcx = qc.sinγ = 593.sin 500 =454 KG/m + qcy = qc.cosγ = 593.cos 500 =381 KG/m 10 Kết cấu kim loại máy trục  Phản lực chốt liên kết cần vòi: RB =...
 • 33
 • 199
 • 0

Giáo Trình: Cơ sở tính toán chung các kết cấu kim loại máy trục potx

Giáo Trình: Cơ sở tính toán chung các kết cấu kim loại máy trục potx
... http://www.simpopdf.com Phần I CƠ SỞ TÍNH TOÁN CHUNG CÁC KẾT CẤU KIM LOẠI MÁY TRỤC Chương VẬT LIỆU VÀ SỰ LÀM VIỆC CỦA KẾT CẤU THÉP §1.1 KHÁI NIỆM VỀ KẾT CẤU THÉP 1.1.1 Đònh nghóa kết cấu thép, [17] Các thép đònh ... Chương KẾT CẤU VÀ TÍNH TOÁN DẦM §5.1.CHỌN KÍCH THƯỚC DẦM TỔ HP 5.1.1 – Giới thiệu chung kết cấu dầm Dầm loại cấu kiện sử dụng rộng rãi kết cấu công trình, chế tạo kết cấu thép loại máy trục Về ... liên kết với (liên kết hàn, liên kết tán đinh, liên kết bu lông) tạo nên kết cấu bản, sau kết cấu lại liên kết với tạo thành kết cấu chòu lực hoàn chỉnh gọi kết cấu thép Ví dụ: Xét kết cấu thép...
 • 181
 • 380
 • 2

Giáo trình kết cấu kim loại máy trục - Phần mở đầu. KHÁI NIỆM VỀ MÁY XẾP DỠ pps

Giáo trình kết cấu kim loại máy trục - Phần mở đầu. KHÁI NIỆM VỀ MÁY XẾP DỠ pps
... ngang: L, [m] §0.3 KẾT CẤU TỔNG THỂ CỦA MÁY XẾP DỢ A.MÁY TRỤC (Máy xếp dỡ hoạt động theo chu kỳ) 0.3.1.Cầu trục (MOCTOBЫЕ KPAH - OVERHEAD BRIDGE CRANE) Là máy trục dùng để xếp dỡ vận chuyển hàng ... nghệ xếp dỡ hàng hóa (nâng hạ hàng, quay phần quay cần trục, thay đổi tầm với, di chuyển xe …) + Kết cấu thép : giá để đỡ cấu máy, chiếm tỷ trọng lớn máy xếp dỡ, hình dáng kích thước máy xếp dỡ ... Cầu trục dầm 1- Ca bin điều khiển; 2- Ray đặt vai cột, dọc phân xưởng; 3- Bánh xe di chuyển toàn cầu trục; 4dầm cuối; 5- Cáp điện; 6- cấu nâng phụ; 7- cấu nâng chính; 8- Xe mang hàng; 9-...
 • 31
 • 518
 • 5

Giáo trình kết cấu kim loại máy trục - Phần I CƠ SỞ TÍNH TOÁN CHUNG CÁC KẾT CẤU KIM LOẠI MÁY TRỤC - Chương 1 ppsx

Giáo trình kết cấu kim loại máy trục - Phần I CƠ SỞ TÍNH TOÁN CHUNG CÁC KẾT CẤU KIM LOẠI MÁY TRỤC - Chương 1 ppsx
... - 71 ГОСТ 380 - 71 ГОСТ 380 – 71 ГОСТ 14 36 7-7 9 ГОСТ 19 28 1- 7 3 ГОСТ 19 28 1- 7 3 ГОСТ 19 28 1- 7 3 ГОСТ 19 28 1- 7 3 ГОСТ 19 28 1- 7 3 ГОСТ 19 28 1- 7 3 ГОСТ 19 28 1- 7 3 ГОСТ 19 28 1- 7 3 ГОСТ 19 28 1- 7 3 ГОСТ 19 28 1- 7 3 TY -1 4 -1 -1 2 1 7-7 5 ... (mm) 4-2 0 2 1- 3 0 3 1- 4 0 2 1- 4 0 2 1- 4 0 10 1 0-4 0 4-9 1 0-2 0 2 1- 3 2 5-9 1 0-2 0 2 1- 3 2 3 3-6 0 6 1- 1 00 4-3 2 4-5 0 4-3 2 4-3 2 4-3 2 3 3-5 0 4-3 2 Cường độ tiêu chuẩn Mpa (kG/cm2) Cường độ tính toán Mpa (kG/cm2) Gi i hạn ... 15 00, 16 00 14 00, 15 00, 16 00, 17 00 14 00 12 00, 14 00, 15 00 16 00 12 50, 14 00, 15 00, 16 00, 17 00, 18 00 14 00 12 50, 14 00, 15 00 12 50, 14 00, 15 00, 16 00, 17 00, 18 00 12 50, 14 00, 15 00, 16 00, 17 00, 18 00, 19 00, 2000...
 • 17
 • 364
 • 4

Giáo trình kết cấu kim loại máy trục - Bảng 1.5 - Chiều dài lớn nhất của thép tấm đen thường pdf

Giáo trình kết cấu kim loại máy trục - Bảng 1.5 - Chiều dài lớn nhất của thép tấm đen thường pdf
... created with Win 2PDF available at http://www.win 2pdf. com The unregistered version of Win 2PDF is for evaluation or non-commercial use only This page will not be added after purchasing Win 2PDF ...
 • 2
 • 195
 • 0

Chương 2: Nguyên tắc tính toán kết cấu kim loại máy trục pdf

Chương 2: Nguyên tắc tính toán kết cấu kim loại máy trục pdf
... kế kết cấu kim loại Máy xếp dỡ Máy xây dựng, người ta thường dùng phương pháp tính toán : phương pháp tính theo ứng suất cho phép phương pháp tính theo trạng thái giới hạn 2.2.1 Tính toán kết cấu ... cần giả thiết lại kết cấu (bước 4) lựa chọn lại chủng loại thiết bò (bước 3) §2.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN KẾT CẤU THÉP Mục đích việc tính toán kết cấu thép bảo đảm cho kết cấu không bò vượt ... cần trục Khi tách cấu kiện khỏi kết cấu chung ta tuân thủ nguyên tắc : xét cân cấu kiện xét để tìm phản lực liên kết Như sau bước này, kết cấu có sơ đồ tính cụ thể, toán trở nhiệm vụ môn học kết...
 • 16
 • 357
 • 1

Chương 3: LIÊN KẾT CÁC BỘ PHẬN CỦA KẾT CẤU KIM LOẠI MÁY TRỤC potx

Chương 3: LIÊN KẾT CÁC BỘ PHẬN CỦA KẾT CẤU KIM LOẠI MÁY TRỤC potx
... kim nhôm 3) Các hình thức liên kết đinh tán Liên kết đinh tán có hình thức cấu tạo giống liên kết bulông: liên kết ghép chồng liên kết đối đầu có ghép (h.3.23) Các qui đònh cấu tạo tương tự cấu ... 3.3.4 Cấu tạo liên kết bu lông; [07], [08] 1) Các hình thức cấu tạo liên kết bu lông Tùy theo hình thức cấu tạo có liên kết đối đầu có ghép liên kết chồng a) Đối với thép Có thể dùng liên kết đối ... – hệ số an toàn §3.5.LIÊN KẾT BẢN LỀ Liên kết lề dùng liên kết phận kết cấu kim loại thường không xoay, xoay chậm so với Khớp lề thực dạng trục Tai (vấu) để lắp trục lề cấu tạo từ thép có chiều...
 • 25
 • 195
 • 0

Giáo trình kết cấu kim loại máy trục - Phần I CƠ SỞ TÍNH TOÁN CHUNG CÁC KẾT CẤU KIM LOẠI MÁY TRỤC - Chương 5 pot

Giáo trình kết cấu kim loại máy trục - Phần I CƠ SỞ TÍNH TOÁN CHUNG CÁC KẾT CẤU KIM LOẠI MÁY TRỤC - Chương 5 pot
... Trong kết cấu kim lo i máy trục (KCKLMT) thường sử dụng lo i tiết diện dầm tổ hợp: dầm thành (tiết diện chữ I kết cấu gồm thành biên) dầm thành (tiết diện hộp – kết cấu gồm thành biên) Khi kết cấu ... chiều d i nhỏ; đoạn liên kết v i m i n i Theo đặc i m lo i m i n i ngư i ta chia : m i n i phân xưởng m i n i lắp ráp 1) M i n i phân xưởng : M i n i thực nhà máy chế tạo (phân xưởng) kết cấu ... theo chiều d i dầm Hình 5. 13 – Dầm thành có ray đặt thành dầm 5. 2.4 – Cấu tạo tính toán m i n i dầm: Kết cấu kim lo i i u kiện chế tạo, vận chuyển, lắp ráp mà ph i có chiều d i lớn phân chia thành...
 • 39
 • 210
 • 1

Giáo trình kết cấu kim loại máy trục - Bảng 7.3 – Trị số của hệ số pot

Giáo trình kết cấu kim loại máy trục - Bảng 7.3 – Trị số của hệ số pot
... available at http://www.win2pdf.com The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only This page will not be added after purchasing Win2PDF ...
 • 2
 • 93
 • 0

Giáo trình kết cấu kim loại máy trục - Bảng 7.4 – Xác định hệ số µ1 khi đường biên gãy khúc docx

Giáo trình kết cấu kim loại máy trục - Bảng 7.4 – Xác định hệ số µ1 khi đường biên gãy khúc docx
... uốn theo trục x x; Wx, mômen chống uốn theo trục x –x; My mômen uốn theo trục y y; Wy mômen chống uốn theo trục y y ex, ey khoảng cách (cánh tay đòn) từ N tới trục y y, x x chưa ... ϕy hệ số uốn dọc tra bảng 5.1; C hệ số kể đến ảnh hưởng mômen uốn Mx hình dạng tiết diện; hệ số tra theo đồ thò (hình 5.18) phụ thuộc vào λy mx Đối với cột có Jx > Jy trục y y không trục ... Bảng 7.5 Xác đònh hệ số µ1 đường biên thẳng (dùng cho phương pháp chiều dài tương đương lt = µ1. l) 1,00 1,0 1,00 Nội suy bậc 1,06 Nội suy bậc...
 • 9
 • 178
 • 0

Giáo trình kết cấu kim loại máy trục - Bảng 7.6 – Hệ số pdf

Giáo trình kết cấu kim loại máy trục - Bảng 7.6 – Hệ số pdf
... 1,20 0,50 (1,75 0,10m) 0,02(5 m) λ 1,25 1,25 1,25 1,00 05 (1,45 0,05m) 0,01(5 m) λ (1,90 0,10m) 0,02(6 m) λ 1,4 0,02 λ 1,30 1,30 η5 η5 η5  η5[1 0,3(5 m) η5(1 0,8 07 a1 ... 0,04 0,04 Ghi chú: Đối với thép có cường độ tính toán R kG/cm (xem bảng 5.8), hệ số ϕBH xác đònh theo số liệu bảng hệ số độ mảnh λ R R (tức độ mảnh quy ước tính : λ = λ bảng thay độ mảnh quy ... + 0,02 λ 0,75 + 0,02 λ 0,85 0,85 1,1 04  (1,35 0,05m) 0,01(5-m) λ 205 1,1 1,1 Bảng 7.8 Hệ số ảnh hưởng hình dạng tiết diện η (tiếp theo) Loại tiết diện Sơ đồ tiết diện Ac Ab Giá trò η 0≤...
 • 6
 • 201
 • 0

Giáo trình kết cấu kim loại máy trục -Phần II KẾT CẤU KIM LOẠI CỦA CÁC MÁY TRỤC - Chương 1 ppsx

Giáo trình kết cấu kim loại máy trục -Phần II KẾT CẤU KIM LOẠI CỦA CÁC MÁY TRỤC - Chương 1 ppsx
... 4 516 5070 4 616 11 84 15 84 15 85 11 84 15 84 15 85 2645 11 84 15 84 15 85 2645 3205 2645 h h1 b 220 15 0 17 0 300 15 0 – 230 220 400 230 – 327 280 500 360 320 t 5 5 5 7 10 00 14 00 18 00 10 00 14 00 18 00 214 0 10 00 ... – Kết cấu cầu trục dầm (Hình dáng chung h .1. 4) Hình 1. 4- Bố trí chung cầu trục dầm (kiểu ray treo) Hình 1. 5 .Các kiểu kết cấu cầu trục dầm 211 Ngoài loại kết cấu thép cầu dùng cho loại cầu trục ... 530 730 945 10 5 807 11 200 11 620 12 010 Bảng 1. 6 – Kích thước cầu dầm, (B .12 .10 ).[25] Sức nâng Q, T 10 12 ,5 16 20 32 50 H 16 50 19 00 19 00 2300 2300 2900 315 0 Các kích thước (xem hình 1. 32) tùy...
 • 28
 • 433
 • 2

Giáo trình kết cấu kim loại máy trục -Phần II KẾT CẤU KIM LOẠI CỦA CÁC MÁY TRỤC - Chương 2 pps

Giáo trình kết cấu kim loại máy trục -Phần II KẾT CẤU KIM LOẠI CỦA CÁC MÁY TRỤC - Chương 2 pps
... Hình 2. 3 – Chân đỡ kiểu cổng số cần trục tháp a – Cần trục tháp БКС -8 -5 ; b – Cần trục tháp БКС -1 2 2. 2.ĐẶC ĐIỂM TÍNH TOÁN KẾT CẤU CỔNG VÀ BÁN CỔNG Các tải trọng tính toán kết cấu cổng ... đỡ tác dụng trọng lượng cần trục Đối với kết cấu cổng (10.1).[01]: qL3 h δ = 2 h = (2. 02) 12 EJ Đối với kết cấu bán cổng (10 .2) .[01]: qL3 h δ = θh = (2. 03) 24 EJ Hình 2. 5 Chuyển động lăn hình trụ ... kết cấu cầu (hình 2. 6.c) 2. 2.5.Sơ đồ tính biểu đồ mômen uốn kết cấu cổng cổng đứng yên Khảo sát kết cấu cổng cổng đứng yên, sơ đồ tính kết cấu cổng đứng yên sơ đồ hệ siêu tónh (hình 2. 8) 1) Cấu...
 • 7
 • 305
 • 2

Giáo trình kết cấu kim loại máy trục -Phần II KẾT CẤU KIM LOẠI CỦA CÁC MÁY TRỤC - Chương 3 pdf

Giáo trình kết cấu kim loại máy trục -Phần II KẾT CẤU KIM LOẠI CỦA CÁC MÁY TRỤC - Chương 3 pdf
... chương : “Cổng bán cổng” – chương phần II 3. 3 ĐẶC ĐIỂM TÍNH TOÁN KẾT CẤU THÉP CỔNG TRỤC VÀ BÁN CỔNG TRỤC 3. 3.1.Đặc điểm tính toán kết cấu kim loại Cấu trúc phía chân đỡ cổng trục tính toán dựa hướng ... lề (hình 3. 2) làm cho kết cấu chân Hình 3. 4.Bán cổng trục Hình 3. 5 – Các hình thức kết cấu chân đỡ a – Kết cấu chân cứng (J1= J2); b – Kết cấu chân cứng, chân mềm dùng khớp lề; c – Kết cấu chân ... bãi 3. 1.2 .Kết cấu kim loại cổng trục Hình 3. 2 Cổng trục công son a – Kết cấu; b – sơ đồ mắc cáp cấu nâng hàng; c – sơ đồ mắc cáp cấu di chuyển xe con; d – mặt cắt khớp lề A; 1) Phân loại Kết cấu...
 • 12
 • 365
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tính toán kết cấu kim loại máy trụcđồ án kết cấu kim loại máy trụckết cấu kim loại máy trụckết cấu kim loại cổng trụccông ty kết cấu kim loại và lắp máy dầu khícông ty cp kết cấu kim loại và lắp máy dầu khílắp đặt thang máy kết cấu kim loại liên tục bao gồm ray dẫn hướng phải được kết nối với hệ thống chống sét ở điểm cao nhất và điểm thấp nhất của bộ phận lắplắp đặt thang máy kết cấu kim loại liên tục bao gồm cả ray dẫn hướng phải được kết nối với hệ thống chống sét ở điểm cao nhất và điểm thấp nhất của bộ phận lắptính kết cấu kim loại của cầu trụckết cấu kim loạikim loại máy trụccác phương pháp tính kết cấu kim loạicông ty cp kết cấu kim loạicông ty kết cấu kim loạikết cấu kim loại dạng lập thểĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấm