Tổng hợp câu hỏi ôn thi sinh học 12

Tổng hợp câu hỏi ôn thi triết học và gợi ý trả lời

Tổng hợp câu hỏi ôn thi triết học và gợi ý trả lời
... đời triết học Mác xác định mối quan hệ triết học với khoa học cụ thể, đoạn tuyệt với quan niệm coi triết học khoa học khoa học, đồng thời không cho phép chủ nghĩa thực chứng cô lập, tách triết học ... đăng triết học với khoa học chuyên ngành Thống tính khoa học với tính cách mạng Bản chất khoa học triết học Mác bao hàm minh tính cách mạng chất cách mạng triết học Mác thể tính học Tính khoa học ... khoa học cho hệ thông phạm trù, quy luật triết học đồng thời, ngược lại hệ thống phạm trù, quy luật triết học định hướng cho phát triển hợp quy luật lĩnh vực khoa học khác Không có triết học vật...
 • 52
 • 513
 • 11

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm sinh học, ôn thi đại học

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm sinh học, ôn thi đại học
... phát sinh giao tử B khác biệt chu kỳ sinh sản quan sinh sản hai loài khác C chiều dài ống phấn loài không phù hợp với chiều dài vòi nhụy loài D hạt phấn loài không nảy mầm vòi nhuỵ loài khác hợp ... kiểu gen đồng hợp lặn D thể mang kiểu gen đồng hợp dị hợp Tính trạng trung gian tính trạng xuất cá thể mang kiểu gen dị hợp A gen trội gây chết trạng thái đồng hợp B gen trội không át chế hoàn ... có hàm lượng ADN tăng gấp bội nên trình sinh tổng hợp chất hữu diễn mạnh C thể đa bội khả sinh giao tử bình thường D thể đa bội nhân lên nhờ sinh sản sinh dưỡng 38 Trong mối quan hệ giống- kỹ...
 • 225
 • 639
 • 1

Tổng hợp câu hỏi ôn thi môn sinh học lớp 12 phần vi sinh đại cương

Tổng hợp câu hỏi ôn thi môn sinh học lớp 12 phần vi sinh đại cương
... D.Gia tăng sinh khối tế bào 3 .Vi rút gây nên tƣợng sinh tan A Virion HVT 15 Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cƣơng 16 B.Virus ôn hòa (X) C Viroid D.Vegetative 4.Kiểu virut xoắn điển hình có đâu A.Virut ... HVT 29 Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cƣơng 30 d.Plasmid cần thi t cho sống VK 30.Mesosome xuất tế bào phân chia a Đúng b Sai Đáp án: HVT 30 Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cƣơng 31 a Procaryote, không phân ... thức sinh sản tảo lam: Sinh sản dinh dƣỡng Sinh sản vô tính Sinh sản hữu tính a, b, c sai Corynebacterium glutamicum vi khuẩn: G+, không bào tử, không di động HVT 28 Câu hỏi ôn thi vi sinh đại...
 • 56
 • 307
 • 0

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm sinh học, ôn thi Đại học

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm sinh học, ôn thi Đại học
... phát sinh giao tử B khác biệt chu kỳ sinh sản quan sinh sản hai loài khác C chiều dài ống phấn loài không phù hợp với chiều dài vòi nhụy loài D hạt phấn loài không nảy mầm vòi nhuỵ loài khác hợp ... kiểu gen đồng hợp lặn D thể mang kiểu gen đồng hợp dị hợp Tính trạng trung gian tính trạng xuất cá thể mang kiểu gen dị hợp A gen trội gây chết trạng thái đồng hợp B gen trội không át chế hoàn ... có hàm lượng ADN tăng gấp bội nên trình sinh tổng hợp chất hữu diễn mạnh C thể đa bội khả sinh giao tử bình thường D thể đa bội nhân lên nhờ sinh sản sinh dưỡng 38 Trong mối quan hệ giống- kỹ...
 • 240
 • 223
 • 1

tổng hợp câu hỏi ôn thi học sinh giỏi môn sinh học 12

tổng hợp câu hỏi ôn thi học sinh giỏi môn sinh học 12
... Phân biệt quang tổng hợp hoá tổng hợp? Câu 7: ATP NADH: - ATP tổng hợp đâu tế bào? - Điều kiện dẫn đến trình tổng hợp ATP? - Có khác vai trò NADH hô hấp lên men? Câu 8: Tại hoạt động TD-TT tế ... cầu Câu 5: Phân biệt pha sáng pha tối trình quang hợp xanh đặc điểm sau: Nơi xảy ra, nguyên liệu, sản phẩm tạo thành? Sự chuyển hoá lượng quang hợp xanh diễn nào? Câu 6: Phân biệt quang tổng hợp ... nhóm sắc tố quang hợp phicôbilin? CÂU HỎI PHẦN VI SINH VẬT Câu 1: Tại đáy biển sâu phong phú vi khuẩn hoá tự dưỡng lại vi khuẩn quang tự dưỡng? Vì vi khuẩn gây viêm loét dày không ưa axit sống...
 • 13
 • 452
 • 0

Tổng hợp Câu hỏi ôn thi Vi sinh đại cương ( trắc nghiệm )

Tổng hợp Câu hỏi ôn thi Vi sinh đại cương ( trắc nghiệm )
... sinh tan A Virion B.Virus ôn hòa (X) C Viroid D.Vegetative HVT 15 Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cương 16 4.Kiểu virut xoắn điển hình có đâu A.Virut đốm thuốc (X) B.Virut đường hô hấp C.Virut đường ... d.Plasmid cần thi t cho sống VK HVT 29 Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cương 30 30.Mesosome xuất tế bào phân chia a Đúng b Sai Đáp án: HVT 30 Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cương 31 a Procaryote, không phân ... hai câu a b d Cả a b sai 3 7) Chức ty thể (mytochondria): a Thực phản ứng oxy hóa giải phóng điện tử thực trình tổng hợp protein HVT 23 Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cương 24 b Tham gia tổng hợp...
 • 56
 • 23,653
 • 274

tổng hợp câu hỏi ôn thi tư tưởng hồ chí minh truong Đai hoc Binh Duong

tổng hợp câu hỏi ôn thi tư tưởng hồ chí minh truong Đai hoc Binh Duong
... HCM Câu 10 :Trình bày tiền đề tưởng lý luận hình thành tưởng Hồ Chí Minh ? Giá trị tưởng Hồ Chí Minh phát triển cua cach mang giới? Những tiền đề tưởng lý luận hình thành tưởng Hồ ... đến cách mạng xã hội chủ nghĩa - tưởng Hồ Chí Minh kết vận dụng sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta - tưởng Hồ Chí Minh kết hợp tinh hoa dân tộc trí tuệ thời ... để trở thành người theo TTHCM 10 Câu 9: Anh (chị) làm rõ quan điểm nguyên tắc xây dựng đạo đức theo tưởng Hồ Chí Minh? Rút ý nghĩa nghiên cứu tưởng Hố Chí Minh văn hóa , đạo đức xây dựng...
 • 14
 • 3,497
 • 3

Tổng hợp câu hỏi ôn thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học

Tổng hợp câu hỏi ôn thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học
... khhỏi áp bức, bóc lột , nghèo nàn lạc hậu, xây dựng hội công sản chủ nghĩa văn minh / CÂU 2: Hình thái kinh tế- hội cộng sản chủ nghia Theo quan điểm chủ nghĩa vật lịch sử phát triển hội ... liền với chủ nghĩa hội học xuyên suốt qúa trình cách mạng nước ta Độc lập dân tộc điều kiện tiên chủ nghĩa hội, chủ nghĩa Trang hội sở vững cho độc lập dân tộc Mọi đường lối chủ trương ... qua thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội tất yếu khách quan m Đại hội lần IX đảng ta khẳng định: “xây dựng chủ nghĩa hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa, tạo biến đổi chất hội tất lĩnh vực nghiệp...
 • 23
 • 184
 • 0

Tổng hợp câu hỏi ôn thi tốt nghiệp môn Triết học có đáp án

Tổng hợp câu hỏi ôn thi tốt nghiệp môn Triết học có đáp án
... khách quan Phản ánh ý thức sáng tạo, nhu cầu thực tiễn quy định Nhu cầu thực tiễn đòi hỏi chủ thể phải nhận thức phản ánh Sự sáng tạo ý thức sáng tạo phản ánh, dựa sở phán ánh 8 Phản ánh ý thức tích ... không ghen viết: “Sự phát triển gán cho vật Nó thuộc tính mặt trị, pháp luật, triết vật quy định học, tôn giáo, văn học, nghệ b Khái niệm lượng thuật v v dựa vào phát Lượng phạm trù triết học ... hệ: Cách mạng tháng tám nổ thành công kết tổng hợp nguyên nhân khách quan (Pháp bị Nhật đảo chính, Nhật đầu hàng đồng minh…) nguyên nhân chủ quan lãnh đạo đắn sáng tạo Đảng, khối đại đoàn...
 • 16
 • 318
 • 2

Tài liệu Tổng hợp câu hỏi ôn thi Lịch sử 2010 (Có đáp án) docx

Tài liệu Tổng hợp câu hỏi ôn thi Lịch sử 2010 (Có đáp án) docx
... 1920, công nhân Sài Gòn – Ch L n thành l p Công h i, Tôn ð c Th ng ñ ng ñ u + 1922, công nhân viên ch c s công thương B c Kì ñòi ngh ch nh t có tr lương + 1924, nhi u cu c bãi công c a công nhân ... trung nông… ñ kéo h v phe vô s n ð i v i phú nông, trung, ti u ñ a ch tư b n An Nam mà chưa rõ m t ph n cách m ng l i d ng, làm cho h trung l p D ng lên ph công nông binh; t ch c quân ñ i công nông ... t do, l p ph công, nông, binh quân ñ i công nông; t ch thu s n nghi p c a ñ qu c ph n cách m ng chia cho dân cày nghèo, ti n hành cách m ng ru ng ñ t L c lư ng cách m ng: công nông, ti u tư s...
 • 51
 • 788
 • 9

câu hỏi ôn thi sinh học

câu hỏi ôn thi sinh học
... y học, nhòp sinh học giúp giải thích nguyên nhân đề cách chữa trò số bệnh người Câu : Đồng hồ sinh học gì? Nêu chế hoạt động đồng hồ sinh học sinh vật Trả lời : Đồng hồ sinh học : - Mỗi loài sinh ... sinh khối : Sinh khối sinh vật sản xuất lớn sinh khối sinh vật tiêu thụ bậc 1, sinh khối sinh vật tiêu thụ bậc lớn sinh khối sinh vật tiêu thụ bậc thế, sinh vật thuộc mắt xích sau, có sinh khối ... không cố gắng LÝ THUYẾT SINH HỌC Câu : Quần xã sinh vật gì? Nêu tính chất quần xã Phân biệt quần xã với quần thể Trả lời : Khái niệm quần xã sinh vật : - Quần xã sinh vật tập hợp quần thể sinh...
 • 174
 • 281
 • 0

TỔNG hợp câu hỏi TRẮC NGHIỆM SINH học

TỔNG hợp câu hỏi TRẮC NGHIỆM SINH học
... nguyên tắc khuôn mẫu thể chế A tự sao, tổng hợp ARN, dịch mã B tổng hợp ADN, dịch mã C tự sao, tổng hợp ARN D tổng hợp ADN, ARN Câu 64: Các chuỗi pôlipeptit tổng hợp tế bào nhân thực A kết thúc Met ... suất tổng hợp prôtêin B điều hoà tổng hợp prôtêin C tổng hợp prôtêin loại D tổng hợp nhiều loại prôtêin Câu 55: Đối mã đặc hiệu phân tử tARN gọi A codon B axit amin B anticodon C triplet Câu 56: ... tin di truyền dẫn tới làm rối loạn trình sinh tổng hợp prôtêin Câu 148: Chuỗi pôlipeptit gen đột biến tổng hợp so với chuỗi pôlipeptit gen bình thường tổng hợp có số axit amin khác axit amin thứ...
 • 21
 • 496
 • 0

TỔNG hợp câu hỏi ôn THI QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC tế

TỔNG hợp câu hỏi ôn THI QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC tế
... trường kinh doanh quốc tế tương lai a Những vướng mắc mậu dịch quốc tế nước công nghiệp b Sự thống trị văn hóa doanh nghiệp Châu Âu c Nợ quốc tế nước phát triển d Đô la Mỹ không giữ vai trò thống trị ... cho trình quốc tế hoá 71.Tất điều sau với việc mang quốc tịch công ty đa quốc gia, ngoại trừ a Công ty bị chi phối luật pháp nước chủ nhà dù kinh doanh quốc gia b Hoạt động kinh doanh công ty bị ... liên doanh quốc tế e Nhập xuất 17.Điều sau yếu sở hạ tầng thường xảy kinh tế chuyển đổi trình chuyển từ kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường a Dòng vốn rời khỏi thị trường nội địa vốn không...
 • 11
 • 676
 • 2

Tổng hợp câu hỏi ôn thi môn kinh tế chính trị

Tổng hợp câu hỏi ôn thi môn kinh tế chính trị
... trò thống trị, kinh tế thị trường có nhiều thành phần kinh tế, kinh tế tư bản, kinh tế tư nhân giữ vai trò chủ đạo sở hữu công cộng TLSX, tức công hữu bao gồm : kinh tế nhà nước, kinh tế tập ... nghĩa : kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, kinh tế tư tư nhân, kinh tế tư nhà nước ,kinh tế có vốn đầu tư nước Sự tồn thành phần kinh tế nước ta tất yếu, sau giai cấp công nhân ... hội,nền kinh tế nhiều thành phần dựa sở hữu khác tư liệu sản xuất Trong kinh tế đó, kinh tế quốc doanh chủ đạo với kinh tế tập thể làm tảng cho kinh tế quốc gia, kinh tế tư nhân kinh tế cá thể...
 • 26
 • 223
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tổng hợp câu hỏi ôn thi môn vi sinh đại cươngcâu hỏi ôn tập sinh học 12200 câu hỏi lý thuyết tổng hợp vô cơ ôn thi đại họctổng hợp lý thuyết ôn thi đại học môn sinhtổng hợp kiến thức ôn thi đại học môn sinh họctổng hợp câu hỏi ô thi cơ sở khoa học môi trường trăc nghiệmtổng hợp tài liệu ôn thi đại học môn sinh họctổng hợp tài liệu ôn thi đại học môn sinhcâu hỏi ôn thi hóa học 8câu hỏi ôn tập sinh họccâu hỏi ôn thi tin họccâu hỏi ôn thi sinh lớp 9câu hỏi ôn thi triết họccác câu hỏi ôn thi triết họccâu hỏi ôn thi triết học mác lêninbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học