Ôn luyện kiến thức kĩ năng Vật Lý 9

Tài liệu tập huấn chuẩn kiến thức, năng Vật

Tài liệu tập huấn chuẩn kiến thức, kĩ năng Vật lý
... bao quát đợc phạm vi kiểm tra Số câu hỏi đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, không nên Mức độ: Kiến thức, đợc kiểm tra theo chuẩn quy định, không nằm chơng trình Hình thức kiểm tra: Kết ... dụng quan trọng Vật lí học đời sống sản xuất Về năng: a) Quan sát tợng trình vật lí tự nhiên, đời sống hàng ngày thí nghiệm để thu thập thông tin liệu cần thiết cho việc học tập Vật lí b) Sử ... dung quan trọng chuẩn kiến thức, không? Câu hỏi có phù hợp với tiêu chí đề kiểm tra trọng tâm cần nhấn mạnh số điểm hay không? Câu hỏi có yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức, vào tình hay...
 • 40
 • 969
 • 10

Chuẩn kiến thức, năng Vật 6,7,8,9

Chuẩn kiến thức, kĩ năng Vật lý 6,7,8,9
... TÍCH CỦA VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC Stt Chuẩn kiến thức, quy định chương trình Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến thức, Ghi Xác định thể tích vật [VD] Đo thể tích số vật Để đo thể tích vật rắn không ... TRONG KIM LOẠI STT Chuẩn kiến thức, quy Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến Ghi 49 định chương trình thức, Nhận biết vật liệu dẫn điện vật liệu cho dòng điện qua vật liệu cách điện vật liệu không ... SÁNG VÀ VẬT SÁNG STT Chuẩn kiến thức, quy định chương trình Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến thức, Nhận biết rằng, ta nhìn [NB] thấy vật có ánh sáng - Ta nhận biết ánh sáng có ánh từ vật truyền...
 • 113
 • 5,197
 • 67

Tài liệu chuẩn kiến thức năng Vật 12

Tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng Vật lý 12
... phỏt in xoay chiu, ng c in xoay chiu ba pha, mỏy bin ỏp K nng 5 .12 Vn dng c cỏc cụng thc tớnh cm khỏng, dung khỏng v in khỏng 5 .12 V c gin Fre-nen cho on mch RLC ni tip 5.13 Gii c cỏc bi v on ... ngoi, tia t ngoi v tia X 5.11 Kể đợc tên vùng sóng điện từ thang sóng điện từ theo bớc sóng K nng 5 .12 Vn dng c cụng thc i = D a 5.13 Xỏc nh c bc súng ỏnh sỏng theo phng phỏp giao thoa bng thớ nghim ... phn ng phõn hch l gỡ 7.11 Nờu c phn ng dõy chuyn l gỡ v nờu c cỏc iu kin phn ng dõy chuyn xy 7 .12 Nờu c phn ng nhit hch l gỡ v nờu c iu kin phn ng nhit hch xy 7.13 Nờu c nhng u vit ca nng lng...
 • 22
 • 288
 • 0

chuẩn kiến thức năng vật trung học cơ sở

chuẩn kiến thức kĩ năng vật lý trung học cơ sở
... thy rng v ng dng chớnh ca gng cu lừm l cú th bin i mt chựm tia ti song song thnh chựm tia phn x trung vo mt im, hoc cú th bin i mt chựm tia ti phõn kỡ thớch hp thnh mt chựm tia phn x song song ... Kin thc: Nờu c ng dng chớnh ca gng cu lừm l cú th bin i mt chựm tia song song thnh chựm tia phn x trung vo mt im, hoc cú th bin i chựm tia ti phõn kỡ thnh mt chựm tia phn x song song ngoi tiờu im ... (ụtụ, xe Tỏc dng ca gng cu lừm: - Gng cu lừm cú tỏc dng bin i mt chựm tia ti song mỏy, ), lm gng trung ỏnh sỏng Mt Tri vo song thnh mt chựm tia phn x hi t vo mt im - Gng cu lừm cú tỏc dng bin i...
 • 130
 • 2,271
 • 0

Một số biện pháp nâng cao chất lượng rèn luyện kiến thức - năng thí nghiệm trong chương trình hóa học 10 nâng cao cho học sinh theo hướng dạy học tích cực

Một số biện pháp nâng cao chất lượng rèn luyện kiến thức - kĩ năng thí nghiệm trong chương trình hóa học 10 nâng cao cho học sinh theo hướng dạy học tích cực
... dạng tập 35 Chương MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG RÈN LUYỆN KIẾN THỨC – KĨ NĂNG THÍ NGHIỆM TRONG CHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC 10 NÂNG CAO CHO HỌC SINH THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC Theo Đại từ điển ... ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Đỗ Thị Bích Ngọc MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG RÈN LUYỆN KIẾN THỨC – KĨ NĂNG THÍ NGHIỆM TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 10 NÂNG CAO CHO HỌC SINH THEO HƯỚNG DẠY HỌC ... rèn luyện kiến thức - thí nghiệm chương trình hóa học 10 nâng cao cho HS theo hướng dạy học tích cực Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đề xuất số biện pháp góp phần nâng cao chất lượng rèn luyện...
 • 200
 • 1,116
 • 6

CHUAN KIEN THUC KI NANG VAT LI THCS

CHUAN KIEN THUC KI NANG VAT LI THCS
... theo nhóm - Ki m tra miệng - Ki m tra viết 15 phút, tiết cuối học kỳ - Các thực hành c.Các tập, đề ki m tra đề thi cần có nội dung li n quan đến thí nghiệm d Đánh giá cao khả vận dụng ki n thức ... việc phát triển chương trình vật lý phổ thông giới - Phần lớn ki n thức lựa chọn để đưa vào chương trình ki n thức Vật lý học cổ điển Đó ki n thức phổ thông bản, cần thiết cho việc nhận thức tượng ... chọn để đưa vào chương trình số ki n thức Vật lý học đại li n quan tới nhiều dụng cụ thiết bị kĩ thuật sử dụng phổ biến sống sản xuất - Chương trình coi trọng mức ki n thức phương pháp đặc thù...
 • 26
 • 878
 • 9

CHUẨN KIẾN THỨC- NĂNG VẬT LÍ 6

CHUẨN KIẾN THỨC- KĨ NĂNG VẬT LÍ 6
... TÍCH CỦA VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC Stt Chuẩn kiến thức, quy định chương trình Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến thức, Ghi Xác định thể tích vật [VD] Đo thể tích số vật Để đo thể tích vật rắn không ... l = 16cm; 1,6dm, 0,16m (trường hợp gần vạch 16) không 1m = 100cm ghi là: 160 mm; 16, 0cm - Chỉ dùng đơn vị hợp pháp Nhà nước quy định 1m = 1000mm ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG Stt Chuẩn kiến thức, quy ... ý: Khối lượng vật đại lượng vật đặc trưng đồng thời thuộc tính khác vật: thuộc tính "lượng chất tạo thành vật" , thuộc tính "quán tính vật" thuộc tính "hấp dẫn vật" Trong vật lớp ta đề cập...
 • 20
 • 651
 • 8

CHUẨN KIẾN THỨC- NĂNG VẬT9

CHUẨN KIẾN THỨC- KĨ NĂNG VẬT LÍ 9
... HIỆN 50 NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ CHUYỂN HỐ NĂNG LƯỢNG STT Chuẩn kiến thức, quy định chương trình Nêu vật có lượng vật có khả thực cơng làm nóng vật khác Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến thức, Ghi [NB] ... ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH PHÂN KÌ STT Chuẩn kiến thức, Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến thức, quy định chương trình Nêu đặc điểm [NB] Đặc điểm ảnh vật tạo thấu kính Ghi ảnh vật tạo thấu ... F' 36 ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH HỘI TỤ STT Chuẩn kiến thức, Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến thức, quy định chương trình Nêu đặc điểm ảnh [TH] vật tạo thấu kính - Vật đặt ngồi khoảng...
 • 48
 • 909
 • 16

CHUẨN KIẾN THỨC- NĂNG VẬT LÍ 7

CHUẨN KIẾN THỨC- KĨ NĂNG VẬT LÍ 7
... TRONG KIM LOẠI STT Chuẩn kiến thức, quy định chương trình Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến thức, Nhận biết vật liệu dẫn điện vật liệu cho dòng điện qua vật liệu cách điện vật liệu không cho ... laze Vật sáng gồm nguồn sáng vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó: Mặt trăng, hành tinh, đồ vật SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG STT Chuẩn kiến thức, quy định chương trình Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến thức, ... Chuẩn kiến thức, quy định chương trình Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến thức, Dựng ảnh vật [VD] tạo gương phẳng - Vẽ ảnh vật đặt trước gương phẳng trường hợp: + Vật ảnh song song chiều + Vật...
 • 22
 • 672
 • 4

CHUẨN KIẾN THỨC- NĂNG VẬT LÍ 8

CHUẨN KIẾN THỨC- KĨ NĂNG VẬT LÍ 8
... F = 180 N Tính công công suất người kéo Bài 16 CƠ NĂNG STT Chuẩn kiến thức, Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến Ghi quy định chương trình thức, Nêu vật có [TH] Khi vật có khả thực Lưu ý: Cơ năng ... NHIỆT NĂNG STT Chuẩn kiến thức, Mức độ thể cụ thể chuẩn quy định chương trình kiến thức, Phát biểu định nghĩa [TH] nhiệt - Nhiệt vật tổng động Ghi Nêu nhiệt độ vật phân tử cấu tạo nên vật ... phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ Bài 12 SỰ NỔI STT Chuẩn kiến thức, Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến quy định chương trình thức, Nêu điều kiện [TH] Khi vật nhúng lòng chất vật lỏng chịu hai...
 • 20
 • 785
 • 13

Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, năng Địa 8

Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng Địa lý 8
... đun) Chuẩn kiến thức, đơn vị kiến thức yêu cầu bản, tối thiểu kiến thức, đơn vị kiến thức mà học sinh cần phải đạt Yêu cầu kiến thức, thể mức độ cần đạt kiến thức, Mỗi yêu cầu kiến thức, ... thi theo Chuẩn kiến thức, III − CÁC MỨC ĐỘ VỀ KIẾN THỨC, KĨ NĂNG Các mức độ kiến thức, thể cụ thể Chuẩn kiến thức, CTGDPT Về kiến thức : Yêu cầu HS phải nhớ, nắm vững, hiểu rõ kiến thức ... mục tiêu cấp học đề Những đặc điểm Chuẩn kiến thức, 3.1 Chuẩn kiến thức, chi tiết, tường minh yêu cầu cụ thể, rõ ràng kiến thức, 3.2 Chuẩn kiến thức, có tính tối thiểu, nhằm đảm bảo...
 • 22
 • 1,111
 • 12

Chuẩn kiến thức, năng Địa 9

Chuẩn kiến thức, kĩ năng Địa lý 9
... Việt Nam, tình hình phát triển ngành dầu khí V ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG Vị trí địa lí, phạm vi lãnh Kiến thức : thổ tỉnh (thành phố) - Nhận biết vị trí địa lí ý nghĩa phát triển kinh tế - - Nêu tên tỉnh ... thiện : - Phân tích biểu đồ, bảng số liệu cấu sử dụng lao động III ĐỊA LÍ KINH TẾ Quá trình phát triển Kiến thức : kinh tế - Trình bày sơ lược trình phát triển kinh tế Việt Nam - Lấy mốc năm 198 6 ... giải thích đặc điểm kinh tế địa phương Kinh tế : - Ngành kinh tế có nhiều người tham - Xác định đồ vị trí địa lí tỉnh (thành phố) gia, đưa lại nhiều thu nhập cho địa - Phân tích số liệu, biểu...
 • 16
 • 657
 • 7

Chuẩn kiến thức, năng Địa 6

Chuẩn kiến thức, kĩ năng Địa lý 6
... định lục địa, đại dương mảng kiến tạo lớn - Các mảng kiến tạo : Âu-Á, Phi, Ấn Độ, đồ Địa cầu Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Nam Cực, Thái Bình Dương II CÁC PHẦN TỰ THÀNH NHIÊN CỦA TRÁI ĐẤT Địa hình Kiến thức ... lục địa, đại dương phân bố lục địa, đại dương bề - Khoảng 2/3 diện tích bề mặt Trái Đất mặt Trái Đất đại dương Đại dương phân bố chủ yếu nửa cầu Nam, lục địa phân bố chủ yếu nửa cầu Bắc : ... khoáng sản kim loại : sắt, : mangan, đồng, chì, kẽm ; khoáng sản phi - Nhận biết dạng địa hình qua tranh ảnh, mô hình kim loại : muối mỏ, a-pa-tit, đá vôi - Đọc đồ địa hình tỉ lệ lớn - Nhận...
 • 7
 • 1,005
 • 19

Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, năng Địa 9

Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng Địa lý 9
... đun) Chuẩn kiến thức, đơn vị kiến thức yêu cầu bản, tối thiểu kiến thức, đơn vị kiến thức mà học sinh cần phải đạt Yêu cầu kiến thức, thể mức độ cần đạt kiến thức, Mỗi yêu cầu kiến thức, ... thi theo Chuẩn kiến thức, III − CÁC MỨC ĐỘ VỀ KIẾN THỨC, KĨ NĂNG Các mức độ kiến thức, thể cụ thể Chuẩn kiến thức, CTGDPT Về kiến thức : Yêu cầu HS phải nhớ, nắm vững, hiểu rõ kiến thức ... mục tiêu cấp học đề Những đặc điểm Chuẩn kiến thức, 3.1 Chuẩn kiến thức, chi tiết, tường minh yêu cầu cụ thể, rõ ràng kiến thức, 3.2 Chuẩn kiến thức, có tính tối thiểu, nhằm đảm bảo...
 • 25
 • 946
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: chuẩn kiến thức kĩ năng vật lý 10 cơ bảnchuẩn kiến thức kĩ năng vật lý 10chuẩn kiến thức kĩ năng vật lý 11 nâng caochuẩn kiến thức kĩ năng vật lý 11 cơ bảnchuẩn kiến thức kĩ năng vật lý 11chuẩn kiến thức kĩ năng vật lý thptchuẩn kiến thức kĩ năng vật lý 12chuẩn kiến thức kĩ năng vật lý 8chuẩn kiến thức kĩ năng vật lý 10 nâng caochuẩn kiến thức kĩ năng vật lý 12 cơ bảnchuẩn kiến thức kĩ năng vật lý 6 7 8 9chuẩn kiến thức kỹ năng vật lý 9chuẩn kiến thức kĩ năng vật lí 9chuẩn kiến thức kĩ năng địa lý 7chuẩn kiến thức kĩ năng vật lí 10NỀN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAM, lý LUẬN và THỰC TIỄN SAU 20 năm đổi mớiCặp phạm trù nguyên nhân kết quảCHUYÊN ĐỀ HIDROCACBON ÔN THI HSGbao cao khao sat nha inbia bds copyhối lộ trong kinh doanhPrepare 4 work bookPrepare 7 teacher bookPhương thức khớp lệnh Định kỳ và khớp lệnh Liên tục06 TNH bong hong cai ao thich nhat hanhVovinam và dưỡng sinh tập 1 (NXB thể dục thể thao 2013) nguyễn chánh tứ, 129 trangHiệp khí đạo trong đời sống hằng ngày koichi tohe, 183 trang74 thế chiến đầu thiếu lâm quyền 2000 phong vũNGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÂN VÙNG TÁCH MẠNG NHẰM GIẢM NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ CỦA MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ NAM ĐỊNHThiết kế và mô phỏng vận hành dây chuyền sản xuất thức ăn thuỷ sản bẳng phần mềm CX-SupervisorSỰ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG NHỮNG KIẾN TRÚC CŨ CÓ GIÁ TRỊ THÀNH CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TẠI TP.HCM05. Bao cao KQ HDKD 2012 SHAnq so 29 thanh lap cty sg riverview5. Phieu lay bieu quyetBC002t Y kien kiem toan BCTC HN