Bài tập toán kinh tế

Bài tập Toán kinh tế

Bài tập Toán kinh tế
... ýu c) Giải toán ðã cho với ëồợ ëồổừ CHÝÕNG II: BÀI TOÁN ÐỐI NGẪU Bài Viết toán ðối ngẫu? Chỉ cặp ðối ngẫu toán sau: a) g (Y )  y1  y2  y3  M ax  Bộ môn Toán -Bài tập Toán Kinh Tế thoả mãn ... tối ýu toán ðã choừ Hãy tìm phýong án tối ýu 4 toán ðối ngẫu Bộ môn Toán -Bài tập Toán Kinh Tế - Dùng cho SV lớp tín chỉ!  x1  x2  x3  4    x3  x1 x2  x1  x2  x3  6  Bài Cho toán ...  x3  x  x  x  x  10   x j  j 1,  Bài f ( X )  x1  x2  x3  M ax  Bộ môn Toán -Bài tập Toán Kinh Tế - Dùng cho SV lớp tín chỉ! Bài Bài  x  x  3x 7   7 x1  x2  12 x3 ...
 • 10
 • 7,952
 • 134

BÀI tập TOÁN KINH tế

BÀI tập TOÁN KINH tế
... 0,1) 5 phương án tối ưu toán cho toán đối ngẫu b) Tìm tập phương án tối ưu toán cho toán đối ngẫu Bộ môn Toán - Bài tập Toán Kinh Tế - Dùng cho SV lớp tín chỉ! Bài Cho toán f ( X ) = −x1 + x2 ... ưu toán cho 2 b) Trong trường hợp x không phương án tối ưu, nói toán cho toán đối ngẫu , 0, 0, Bộ môn Toán - Bài tập Toán Kinh Tế - Dùng cho SV lớp tín chỉ! CHƢƠNG III: BÀI TOÁN VẬN TẢI Giải toán ... lập, tìm tất giá trị λ cho x phương án tối ưu c) Giải toán cho với λ=1 λ=3 Bài 19 Cho toán với tham số λ: Bộ môn Toán - Bài tập Toán Kinh Tế - f ( X ) = x2 − 3x4 + x5 + 6x6 → Min Dùng cho SV...
 • 19
 • 3,136
 • 36

bài tập toán kinh tế phần đối ngẫu

bài tập toán kinh tế phần đối ngẫu
... giải đối ngẫu 4- Cho toán quy hoạch tuyến tính F(x)=2x1+4x2 +x3 +x4  max x1 +3x2 +x4 ≤1 −5x2 −2x4 ≤3 4x2+4x3 +x4 ≤3 xj≥0(j=1→4) 1- Tìm toán đối ngẫu toán cho 2- Giải toán cho suy kết toán đối ngẫu ... giải đối ngẫu 4- Cho toán quy hoạch tuyến tính F(x)=2x1+4x2 +x3 +x4  max x1 +3x2 +x4 ≤1 −5x2 −2x4 ≤3 4x2+4x3 +x4 ≤3 xj≥0(j=1→4) 1- Tìm toán đối ngẫu toán cho 2- Giải toán cho suy kết toán đối ngẫu ... phương án tối ưu toán đối ngẫu F(x)= 5x1 +3x2 - x3 + 4x4  x1 +x2 - 2x3 + x4 -x1 + x3 ≥ 10 ≤ 25 2x2 - 3x3 + x4 = 28 x1.x2 x3, x4 ≥0 viết toán đối ngẫu tìm tập phương án tối ưu toán đối ngẫu bt gốc...
 • 15
 • 582
 • 0

Bài tập lớn kinh tế vĩ mô nghiên cứu về cán cân thanh toán quốc tế

Bài tập lớn kinh tế vĩ mô nghiên cứu về cán cân thanh toán quốc tế
... kinh tế học kinh tế vi hay kinh tế Nó giúp cho sinh viên làm quen với khái niệm kinh tế B Kết cấu cán cân toán quốc tế nhân tố ảnh hưởng đến cán cân toán quốc tế Cán cân toán, hay cán ... hoá kinh tế •Hệ thống kinh tế Có nhiều cách tả hoạt động kinh tế Theo cách tiếp cận hệ thống - gọi hệ thống kinh tế hệ thống đặc trưng ba yếu tố: Đầu vào, đầu hộp đen kinh tế ... Cán cân toán quốc tế nhân tố ảnh hưởng A Giới thiệu môn học, vị trí môn học chương trình học đại học A1 Giới thiệu môn học • Đối tượng phương pháp nghiên cứu kinh tế học - Kinh tế học môn...
 • 31
 • 764
 • 2

Bài giảng toán kinh tế - Bài tập phần ma trận pot

Bài giảng toán kinh tế - Bài tập phần ma trận pot
... A khả nghịch tìm ma trận nghịch đảo 1 p  1 0   2 1   HẠNG CỦA MA TRẬN Tìm hạng ma trận :  − 1 1 −  4 2  A= 1  , B = 3  −  2 −      Tìm hạng ma trận : 5 −4  0 ... x x x a1 a2 a3 x x x MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO Tìm ma trận nghịch đảo: 2 1 −   − − 2 5 2 A=  , B =  − 4 , C =   , D = 7 4   2      Tìm ma trận ngịch đảo :  1 − 1  − ... E = 1 1 D= ,   2 0  1 2     Tìm ma trận X biết :  − 2 2 3  3 5 2 X= a)  , b) X    =  − 1 4 1 2 5 0 1 Tìm ma trận X thoả mãn phương trình: − − 3   X ...
 • 5
 • 613
 • 3

các phương pháp giải bài tóan lựa chọn tiêu dùng sản phẩm tối ưu bài tập lớn kinh tế vi mô

các phương pháp giải bài tóan lựa chọn tiêu dùng sản phẩm tối ưu bài tập lớn kinh tế vi mô
... kinh tế Kinh tế học vi môn khoa học kinh tế, khoa học lựa chọn hoạt động kinh tế vi tối ưu doanh nghiệp, tế bào kinh tế học Vi c nghiên cứu kinh tế vi cần vào luận điểm Mác kinh tế thị ... tế tối ưu hoạt động kinh tế học vi Lựa chọn kinh tế tối ưu hoạt động kinh tế vi vấn đề cốt lõi, xuyên suốt kinh tế học vi mô, nghiên cứu vấn đề cụ thể kinh tế vi phải nắm vững chất phương ... 1IV Giới thiệu phương pháp giải tóan lựa chọn tiêu dùng sản phẩm tối ưu 4.1 Tối đa hoá lợi ích người tiêu dùng Mục đích người tiêu dùng đạt thoả mãn tối đa nguồn thu nhập hạn chế Vi c chi ma họ...
 • 28
 • 596
 • 1

Bai tap nhom- Kinh te thi truong tai VN.doc

Bai tap nhom- Kinh te thi truong tai VN.doc
... thành phần kinh tế (Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần X quy định có thành phần kinh tế: kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư tư nhân, kinh tế tư Nhà nước, kinh tế có ... phát triển kinh tế - xã hội… b Quá trình chuyển đổi tư Quan điểm Đổi Mới kinh tế hoàn thi n dần trình thực Ngày nay, Đổi Mới kinh tế Việt Nam định nghĩa là: Quá trình chuyển đổi từ kinh tế kế ... sản xuất kinh doanh chỉ làm việc một cách thụ động Vì vậy, nền kinh tế vận động một cách thi ́u động, kém hiệu quả Bên cạnh những khiếm khuyết của mô hình kinh tế kế...
 • 23
 • 613
 • 1

Bai tap lon-Kinh te vi mo.doc

Bai tap lon-Kinh te vi mo.doc
... thiệu chung môn học vi mô 1.1 Kinh tế học vi mô mối quan hệ với kinh tế học vĩ mô - Kinh tế học (KTH) có phận quan trọng KTH vi mô KTH vĩ mô KTH vi mô môn khoa học quan tâm đến vi c nghiên cứu ... tế quốc gia - KTH vi mô tập trung nghiên cứu đến cá thể , hãng , doanh nghiệp mà thực tế tạo nên kinh tế Kinh tế vi mô (KTVM) nghiên cứu hành vi cụ thể cá nhân doanh nghiệp vi c lựa chọn định ... nước nước d Cần coi trọng vi c nghiên cứu , tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn hoạt động KTVM doanh nghiệp tiên tiến Vi t Nam nước giới e Phương pháp riêng : đơn giản hóa vi c nghiên cứu mối quan...
 • 24
 • 2,379
 • 53

Bài tập lớn kinh tế vi mô.doc

Bài tập lớn kinh tế vi mô.doc
... học vi mô a Đối tượng nội dung Kinh tế học vi Kinh tế học vi mô nhánh kinh tế học sâu nghiên cứu hành vi chủ thể, phận kinh tế riêng biệt thị trường, hộ gia đình hãng kinh doanh Kinh tế vi ... kiện cho kinh tế vi mô phát triển Trong thực tiễn kinh tế quản lý kinh tế giải vấn đề kinh tế vi mô, quản lý kinh tế vi mô hay quản lý sản xuất kinh doanh, mà đIều chỉnh cần thiết kinh tế vĩ mô, ... lý nhà nước kinh tế khó nắm bắt điều chỉnh kinh tế b Đối tượng nội dung kinh tế học vi Kinh tế vi mô môn khoa học kinh tế, môn khoa học cung cấp kiến thức lý luận phương pháp kinh tế cho môn...
 • 35
 • 2,389
 • 52

Tuyển tập các bài tập môn kinh tế tài chính

Tuyển tập các bài tập môn kinh tế tài chính
... phẩm A - Các tổ sản xuất số hai phân xưởng chuyên sản xuất sản phẩm B Bài tập số 2.Căn tài liệu cho tập số 2, lập chứng từ ghi sổ có liên quan ghi sổ tài khoản 334 thấng 01 năm N Bài tập số: ... Định khoản kế toán nghiệp vụ kinh tế tháng 5/N Ghi sổ chi tiết toán với người bán Ghi sổ nhật ký chứng từ số tháng 5/N Bài tập số 10 Doanh nghiệp X, tháng 5/N có tài liệu sau : Tình hình tồn ... báo Nợ ngân hàng) Yêu cầu: Định khoản kế toán ghi vào sơ đồ tài khoản Kế toán nghiệp vụ kinh tế Bài số : Tại Doanh nghiệp sản xuất HN có tài liệu sau: (ĐVT: 1000đ) I Số dư ngày 01/3/N số TK: - TK...
 • 56
 • 1,865
 • 1

Bài tập nhóm kinh tế lượng Các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu của một quán cafe tại thành phố Tam Kỳ

Bài tập nhóm kinh tế lượng Các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu của một quán cafe tại thành phố Tam Kỳ
... SVTH: Nhóm Valley ĐHQTKD K08 18 Bài tập nhóm Kinh Tế Lượng - GVHD: Th.S Nguyễn Quang Cường Vì nguồn lực nhóm có hạn nên việc điều tra quán cafe thành phố Tam Kỳ hạn chế số lượng thực quán cafe ... nghĩa: Với yếu tố khác không thay đổi, thì doanh thu quán cafe thời điểm “ngày lễ “ so với quán cafe thời điểm “ngày bình thường” SVTH: Nhóm Valley ĐHQTKD K08 16 Bài tập nhóm Kinh Tế Lượng GVHD: ... nhóm Olalani K13QNH9 ĐH Duy Tân - Bài tập kinh tế lượng với trợ giúp EVIEWS, Khoa Toán Thống Kê, Bộ Môn Toán Kinh Tế, Trường Đại học Kinh tế TP HCM SVTH: Nhóm Valley ĐHQTKD K08 Bài tập nhóm Kinh...
 • 20
 • 3,945
 • 21

BAI TAP 3 kinh tế lượng ứng dụng

BAI TAP 3 kinh tế lượng ứng dụng
... Prob -0.158881 0.765707 -0.207496 0. 837 4 0.669504 0.10 735 7 6. 236 216 0.0000 -0.000676 0. 133 7 53 -0.005057 0.996 0.878042 0.867 437 0.1646 53 0.6 235 43 11.6 032 4 0.9256 13 Mean dependent var S.D dependent ... hơn, ta sử dụng biến cấp chẳng hạn - Có thể ràng buộc mặt pháp lý Bài 3: Bài tập 9.8, Gujarati (20 03) , trang 32 7 lnY=2.41+ 0 .36 74lnX1 + 0.2217 ln X2+ 0.08 03 lnX3- 0.1755D1+0.2799D2+0.5 634 D3- 0.2572D4 ... t-Statistic Prob      C 3. 677198 0.108486 33 .89569 0.0000 DUM 1 .39 7154 0.177981 7.8500 03 0.0000 INCOME 0.000709 7.80E-05 9.08 431 9 0.0000 DUM*INCOME -0.000 639 8.60E-05 -7. 436 101 0.0000     ...
 • 7
 • 1,875
 • 14

BAI TAP 4 kinh tế lượng ứng dụng

BAI TAP 4 kinh tế lượng ứng dụng
... 0.725067 0 .48 5 X3 -103.5 042 51. 147 44 -2.023 644 0.0705 X4 6.115795 3.713679 1. 646 829 0.1306 X5 -105.9787 151. 942 8 -0.69 749 1 0.50 14 X6 0.123797 0.122672 1.0091 74 0.3367 R-squared 0.7 545 05 Mean dependent ... 3.2 548 59 19.11656 0.1702 64 0.8682 LOG(X2) 1.790153 0.873 24 2.050012 0.0675 LOG(X3) -4. 108518 1.599678 -2.568 341 0.028 LOG(X4) 2.127199 1.257839 1.6911 54 0.1217 LOG(X5) -0.03 044 8 0.121 848 -0. 249 8 84 ... 73586.8 3 944 .5 84 18.65515 0.0000 X 949 .5621 217. 941 7 4. 3569 54 0.0008 R-squared 0.593535 Mean dependent var 88051.8 Adjusted R-squared 0.562268 S.D dependent var 1 246 9.51 S.E of regression 8 249 .989...
 • 8
 • 902
 • 12

BÀI TẬP NHÓM KINH TẾ LƯỢNG SINH VIÊN ðẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG - CS II VÀ SỐ NGUỜI YÊU

BÀI TẬP NHÓM KINH TẾ LƯỢNG SINH VIÊN ðẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG - CS II VÀ SỐ NGUỜI YÊU
... Ngo i Thương s II- tpHCM Copyright © Nhóm 3_K47A_ðHNT-CSII Trang S lư ng ngư i yêu c a sinh viên ð i h c Ngo i Thương- cơ s II Ý nghĩa ñ tài: Vi c có ngư i yêu ñã tr nên ph bi n gi i sinh viên hi ... v n ñ ngư i yêu D12=1: Cho phép D12=0: Ngăn c m Copyright © Nhóm 3_K47A_ðHNT-CSII Trang S lư ng ngư i yêu c a sinh viên ð i h c Ngo i Thương- cơ s II III MÔ HÌNH H I QUY-KI M ðINH VÀ KH C PH C ... nh hư ng ñ n s lư ng ngư i yêu c a sinh viên ðHNT-CSII Copyright © Nhóm 3_K47A_ðHNT-CSII Trang 11 S lư ng ngư i yêu c a sinh viên ð i h c Ngo i Thương- cơ s II Mô hình sau lo i b bi n không c...
 • 21
 • 829
 • 4

Bài tập môn Kinh tế vĩ mô

Bài tập môn Kinh tế vĩ mô
... nghiệp để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội NGHỊ QUYẾT Về việc bổ sung số giải pháp chủ yếu thực nhiệm vụ ngành kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng cuối năm 2008 ... kinh tế, tăng cường lực cạnh tranh doanh nghiệp I Tình hình phát triển công nghệ thông tin nước ta Nghị số 26-NQ/TW ngày 30 tháng 03 năm 1991 Bộ Chính trị Khoa học Công nghệ nghiệp đổi nêu Tập ... trở thành yếu tố quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 1) Ứng dụng rộng rãi có hiệu công nghệ thông tin toàn xã hội 2) Tạo môi trường thuận lợi cho ứng dụng công...
 • 9
 • 2,083
 • 17

Xem thêm

Từ khóa: bài tập toán kinh tế vi mô có lời giảibài tập toán kinh tế chương 2bài tập toán kinh tế chính trịbài tập toán kinh tế nâng caobài tập toán kinh tế chương 1bài tập toán kinh tế vi môbài tập toán kinh tế có lời giảibài tập toán kinh tế có đáp ánbài tập toán kinh tế quy hoach tuyen tinhbài tập toán kinh tế sơ đồ mạng lướicác dạng bài tập toán kinh tế có lời giảibài tập toán kinh tế có lời giải chương 1bài tập toán kinh tế phần xác suấtbài tập toán kinh tế xac suatgiải bài tập toán kinh tế chương 1PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Sách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. Quả