Nghiên cứu tổng hợp biodiesel bằng phản ứng ancol phân từ mỡ cá da trơn ở đồng bằng sông cửu long trên xúc tác axit và bazơ

Nghiên cứu tổng hợp Biodiesel bằng phản ứng Ancol phân từ mỡ da trơn đồng bằng sông Cửu Long trên xúc tác Axit Bazơ

Nghiên cứu tổng hợp Biodiesel bằng phản ứng Ancol phân từ mỡ cá da trơn ở đồng bằng sông Cửu Long trên xúc tác Axit và Bazơ
... THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ THANH HƢƠNG NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP BIODIESEL BẰNG PHẢN ỨNG ANCOL PHÂN TỪ MỠ CÁ DA TRƠN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRÊN XÚC TÁC AXIT VÀ BAZƠ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT Chuyên ... glyxerin 3.5 Tổng hợp biodiesel với xúc tác bazơ rắn 3.5.1 Tổng hợp biodiesel với xúc tác CaO 3.5.1.1 Khảo sát hoạt tính xúc tác CaO phản ứng metanol phân mỡ tra Kết phân tích xúc tác CaO tan ... Chƣơng TỔNG QUAN VỀ BIODIESEL VÀ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU Tổng hợp lý thuyết liên quan đến biodiesel (nguyên liệu, phương pháp tổng hợp, xúc tác, …), mỡ da trơn ĐBSCL, công trình nghiên cứu Việt...
 • 27
 • 554
 • 1

LUẬN văn TIẾN sĩ kỹ THUẬT NGHIÊN cứu TỔNG hợp BIODIESEL BẰNG PHẢN ỨNG ANCOL PHÂN từ mỡ DA TRƠN ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG TRÊN xúc tác AXIT BAZƠ

LUẬN văn TIẾN sĩ kỹ THUẬT  NGHIÊN cứu TỔNG hợp BIODIESEL BẰNG PHẢN ỨNG ANCOL PHÂN từ mỡ cá DA TRƠN ở ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG TRÊN xúc tác AXIT và BAZƠ
... MINH LÊ THỊ THANH HƢƠNG NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP BIODIESEL BẰNG PHẢN ỨNG ANCOL PHÂN TỪ MỠ CÁ DA TRƠN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRÊN XÚC TÁC AXIT VÀ BAZƠ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT Chuyên ngành : Công ... glyxerin 3.5 Tổng hợp biodiesel với xúc tác bazơ rắn 3.5.1 Tổng hợp biodiesel với xúc tác CaO 3.5.1.1 Khảo sát hoạt tính xúc tác CaO phản ứng metanol phân mỡ tra Kết phân tích xúc tác CaO tan ... LUẬN ÁN Chƣơng TỔNG QUAN VỀ BIODIESEL VÀ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU Tổng hợp lý thuyết liên quan đến biodiesel (nguyên liệu, phương pháp tổng hợp, xúc tác, …), mỡ da trơn ĐBSCL, công trình nghiên...
 • 27
 • 114
 • 0

SSổ tay hướng dẫn sử dụng dầu diesel sinh học mỡ da trơn cho động cơ diesel lắp đặt trên phương tiện thủy nội địa đồng bằng sông mê kông

SSổ tay hướng dẫn sử dụng dầu diesel sinh học mỡ cá da trơn cho động cơ diesel lắp đặt trên phương tiện thủy nội địa đồng bằng sông mê kông
... SỔ TAY HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DẦU ĐIÊZEN SINH HỌC MỠ CÁ DA TRƠN CHO ĐỘNG CƠ ĐIÊZEN LẶP ĐẶT TRÊN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA ĐỒNG BẰNG SÔNG MÊ KÔNG NHÀ XUẤT BẢN GIAO THÔNG VẬN TẢI 2015 Lời nói đầu Sổ tay ... “Sổ tay hướng dẫn sử dụng Dầu điêzen sinh học mỡ da trơn cho động điêzen lặp đặt phương tiện thủy nội địa đồng sông kông phổ biến đến hầu hết sở giao thông vận tải thuộc khu vực đồng sông ... sổ tay mang đến cho bạn đọc, đặc biệt chủ phương tiện thủy nội địa khu vực đồng sông Kông thông tin cần thiết sử dụng nhiên liệu sinh học dầu BIO mỡ làm nhiên liệu cho phương tiện thủy nội...
 • 40
 • 244
 • 0

nghiên cứu chế tạo xúc tác axít rắn trên cơ sở al2o3 biến tính bằng la zn để điều chế biođiesel từ nguồn mỡ động vật đã qua sử dụng

nghiên cứu chế tạo xúc tác axít rắn trên cơ sở al2o3 biến tính bằng la và zn để điều chế biođiesel từ nguồn mỡ động vật đã qua sử dụng
... giới sử dụng xúc tác axit rắn dị thể cho trình chuyển hóa dầu mỡ động thực vật thành nhiên liệu Luận văn này, tiến hành đề tài Nghiên cứu chế tạo xúc tác axit rắn sở Al2O3 biến tính La Zn để điều ... 9.00 8.00 9.00 ZnKb CuKb ZnKa KKsum LaLa LaLb LaLb2 LaLr LaLr3 AlKsum KKa KKb CaKa CaKb LaLl KKesc CuKa 7.00 ZnKb 2.00 ZnKa 1.00 CuKb 0.00 CuKa 1600 KKsum 2400 LaLa LaLb LaLb2 LaLr LaLr3 3200 AlKsum ... chéo hóa mỡ Xúc tác axit rắn đa oxit kim loại Zn, La/ γ -Al2O3 (MA) tổng hợp sử dụng làm xúc tác cho phản ứng este chéo hóa mỡ bò (chỉ số axit béo tự 5,35 mgKOH/g) Hoạt tính xúc tác nghiên cứu thông...
 • 63
 • 268
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Báo cáo kỹ thuật Tưới lúa bằng nước thải để làm giảm ô nhiễm môi trường do sản xuất da trơn đồng bằng sông Cửu Long " doc

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... nơi vùng đồng sông Cửu Long người chuyên nuôi sản xuất lúa (Cao et al 2009) Nơi người nuôi cần phải thương thảo với người trồng lúa để thải nước thải họ Nếu qui định thải nước thải nghiêm ... xếp với nông dân nuôi để tiếp cận nguồn nước thải Việc quan hệ gần gủi người quản lý ao nuôi nông dân cần thiết để biết lịch xả thải để phối hợp với việc tưới cho lúa Nông dân nuôi thu ... đường nước mà không qua xử lý (Phan et al 2009) Ước lượng có khoảng 2754GL nước thải từ ao nuôi da trơn trở nước mặt sông rạch vùng ĐBSCL Hậu ô nhiễm sông rạch phải gánh chất thải ao nuôi cá...
 • 38
 • 282
 • 0

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG NGƯỜI NUÔI DA TRƠN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG NGƯỜI NUÔI CÁ DA TRƠN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
... ảnh hưởng đến người nuôi da trơn ĐBSCL trình cung cấp da trơn nguyên liệu cho thị trường, cách thức phân phối, cách thức lựa chọn địa phân phối cách lựa chọn thời điểm cung ứng da trơn ... người nuôi da trơn nay; địa mà người nuôi da trơn cung cấp; thời điểm cung cấp da trơn năm; (ii) xác định nguyên nhân gây trở ngại, rủi ro từ bốn yếu tố ảnh hưởng đến việc cung cấp ... hưởng nghiêm trọng đến người dân vùng ĐBSCL nơi chủ yếu cung cấp nguyên liệu thô da trơn Phân tích thị trường người nuôi da trơn ĐBSCL, vấn đề liên quan đến trở ngại, rủi ro suốt trình nuôi...
 • 12
 • 292
 • 0

Sản xuất biodiesel từ mỡ da trơn

Sản xuất biodiesel từ mỡ cá da trơn
... phủ Áo Sản xuất biodiesel chất lượng cao từ dầu ăn phế thải” thực Năm 1994, biodiesel từ dầu ăn phế thải bắt đầu đưa vào sản xuất cơng nghiệp Mureck, Áo Năm 1995, thành cơng việc sản xuất methyl ... bố Năm 1998, dự án sản xuất biodiesel từ nguồn ngun liệu mỡ động vật chứa 20% hàm lượng axít béo thành lập Đến năm 2003, có quy trình tiên tiến cho việc sản xuất biodiesel từ dầu thực vật dầu ... chế biến tinh luyện dầu ăn thực phẩm, sử dụng sản phẩm thứ cấp, phế phẩm làm nguyên liệu để sản xuất biodiesel Các nghiên cứu khả sản xuất biodiesel từ nguồn dầu thực vật phế thải nghiên cứu Bộ...
 • 65
 • 770
 • 15

Tính toán thiết kế hệ thống sản xuất biodiesel từ mỡ da trơn 50 000 lngày

Tính toán thiết kế hệ thống sản xuất biodiesel từ mỡ cá da trơn 50 000 lngày
... 0,69 Kết sai số ∆q lúc lớn, cần tính lặp lần Ở lần này, ta vẽ đường thẳng nối điểm ứng với q S va øqn để tìm giao điểm xác q 40000 3500 0 30000 2500 0 20000 1500 0 10000 500 0 54 56 58 60 62 64 Tv1 Từ ... XN HẢI I Đặt vấn đề Tính tốn thiết kế hệ thống sản xuất biodiesel từ mỡ da trơn đòi hỏi thiết bị phải đơn giản hiệu cao, khơng đơn tạo biodiesel mà u cầu mặt chất lượng sản phẩm, tiêu tốn lượng ... nhiệt độ, thời gian kết sử dụng việc tính tốn thiết kế hệ thống 21 SVTH: VÕ MẠNH HOANH PGS.TSKH LÊ XN HẢI III.1 Quy trình tính tốn thiết kế hệ thống thiết bị III.1.1 Mơ tả Mỡ da trơn Methanol,...
 • 47
 • 506
 • 8

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẢN XUẤT BIODIESEL TỪ MỠ DA TRƠN 50 000 L-NGÀY

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẢN XUẤT BIODIESEL TỪ MỠ CÁ DA TRƠN 50 000 L-NGÀY
... truy suất kết quả, từ làm sở cho q trình tính tốn thiết kế hệ thống sản xuất, ngun tắc điều khiển hệ thống tn theo kết chương trình Phần 3: Tính tốn cho thiết bị (thiết bị khuấy trộn) - Tính cân ... XN HẢI I Đặt vấn đề Tính tốn thiết kế hệ thống sản xuất biodiesel từ mỡ da trơn đòi hỏi thiết bị phải đơn giản hiệu cao, khơng đơn tạo biodiesel mà u cầu mặt chất lượng sản phẩm, tiêu tốn lượng ... nhiệt độ, thời gian kết sử dụng việc tính tốn thiết kế hệ thống 21 SVTH: VÕ MẠNH HOANH PGS.TSKH LÊ XN HẢI III.1 Quy trình tính tốn thiết kế hệ thống thiết bị III.1.1 Mơ tả Mỡ da trơn Methanol,...
 • 47
 • 509
 • 3

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP“TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẢN XUẤT BIODIESEL TỪ MỠ DA TRƠN 50 000 L/NGÀY” pot

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP“TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẢN XUẤT BIODIESEL TỪ MỠ CÁ DA TRƠN 50 000 L/NGÀY” pot
... & Thiết Bị ĐỒ ÁN CHUN NGÀNH Q TRÌNH & THIẾT BỊ Họ tên sinh viên : VÕ MẠNH HOANH MSSV : 60600753 Ngành : Máy Thiết Bị đề đồ án : TÍNH TỐN THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẢN XUẤT BIODIESEL TỪ MỠ CÁ DA TRƠN 50 ... 0,69 Kết sai số ∆q lúc lớn, cần tính lặp lần Ở lần này, ta vẽ đường thẳng nối điểm ứng với qS va øqn để tìm giao điểm xác q 40000 3500 0 30000 2500 0 20000 1500 0 10000 500 0 54 56 58 60 62 64 Tv1 Từ ... tốn thiết kế hệ thống thiết bị sản xuất biodiesel phần mềm mơ Matlab II.2.1 Hệ thống thiết bị II.2.1.1 Mơ hình đồ họa hệ thống thiết bị II.2.1.2 Ngun tắc hoạt động mơ hình Trình bày hoạt động hệ...
 • 49
 • 471
 • 1

Nghiên cứu tổng hợp biodiesel bằng phản ứng este hóa axit palmitic trên vật liệu mao quản trung bình SBA 16 biến tính

Nghiên cứu tổng hợp biodiesel bằng phản ứng este hóa axit palmitic trên vật liệu mao quản trung bình SBA  16 biến tính
... tác SBA- 16 bi n tính 5 Đ I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U - Đ i tư ng nghiên c u V t li u mao qu n trung bình SBA- 16, Al -SBA- 16, SBA1 6 bi n tính b ng SO42-/ZrO2 (SZ /SBA- 16) Ph n ng este hóa axit palmitic ... ng M C ĐÍCH NGHIÊN C U - T ng h p v t li u SBA- 16 SBA- 16 bi n tính - Kh o sát ñánh giá ho t tính c a v t li u mao qu n trung bình SBA- 16 bi n tính ph n ng este hóa axit palmitic t o biodiesel “thân ... n ng este hóa Nh ng k t qu cho th y Al -SBA- 16 có kích thư c h t nh , ñ ng ñ u có ñ tr t t cao so v i SZ /SBA- 16 Đã ti n hành ph n ng este hóa axit palmitic hai h xúc tác SZ /SBA- 16 Al -SBA- 16 thu...
 • 26
 • 510
 • 2

Luận án : Nghiên cứu tổng hợp BIODIESEL bằng phản ứng ANCOL

Luận án :  Nghiên cứu tổng hợp BIODIESEL bằng phản ứng ANCOL
... niệm biodiesel phản ứng ancol phân 1.2 Nguyên liệu tổng hợp biodiesel 1.3 Xúc tác cho phản ứng tổng hợp biodiesel 12 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng tổng hợp biodiesel 19 1.5 Phân tích biodiesel ... hóa học ancol ảnh hưởng đáng kể đến phản ứng tổng hợp biodiesel Ancol có kích thước phân tử lớn phản ứng khó xảy phản ứng thường tiến hành nhiệt độ cao Ancol phân nhánh phản ứng so với ancol mạch ... hydrotalxit Mg–Al nghiên cứu làm xúc tác rắn cho phản ứng tổng hợp biodiesel 16 Bảng 1.3 Tóm tắt hoạt tính xúc tác dị thể cho phản ứng tổng hợp biodiesel Xúc tác Dầu mỡ Điều kiện phản ứng Hiệu suất...
 • 164
 • 602
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu chế tạo xúc tác axit rắn trên cơ sở al2o3 biến tính bằng la và zn để điều chế biodiesel từ nguồn mỡ động vật đã qua sử dụngthiết kế phân xưởng sản xuất biodiesel từ mỡ cá da trơntổng hợp biodiesel bằng phản ứng ancolnghiên cứu linux trên hệ thống nhúng và ứng dụngnghiên cứu tính chất xúc tác oxi hóa khử của phức chất cuii với ligan và hỗn hợp ligannghiên cứu hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu và vận tải hằng thôngphản ứng ancol phân từ mỡ cánghiên cứu vật liệu xúc tácnghiên cứu sử dụng xúc tác pd nikhông dùng được glicoziđaza từ b có thể tạo ra d glucozơ bằng cách cho tác dụng với hcn rồi thuỷ phân xúc tác axit và khửphương pháp nghiên cứu đặc trưng xúc tácnghiên cứu nhân vật trong tác phẩm và tên nhân vật từ góc độ ỉí ỉuậnluận án nghiên cứu tổng hợp biodieselnghiên cứu tổng hợp biodiesel thân thiện môi trường từ dầu thực vật dầu nành trên xúc tác mgonghiên cứu phản ứng hydro hóa liên tục glucose thành sorbitol trên xúc tác dị thể bằng thiết bị trickclebed áp dụng cho quá trình sản xuất sorbitol có độ sạch caoPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. Quả