Nghiên cứu những vấn đề cơ bản trong tư tưởng hồ chí minh về xây dựng quân đội nhân dân việt nam

Những nội dung bản của tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh và vấn đề chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức, lối sống

Những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh và vấn đề chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức, lối sống
... Nam văn minh đạo đức 14 http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN MỤC LỤC OBO OKS CO M I Những nội dung tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam sạch, vững mạnh1 Xây dựng Đảng ... mạnh1 Xây dựng Đảng tưởng, lý luận2 Xây dựng Đảng trị2 Xây dựng Đảng tổ chức, máy, cơng tác cán bộ3 Xây dựng Đảng đạo đức7 KI L II Vấn đề trọng xây dựng Đảng Đạo đức, lối sống8 15 ... Đảng cấp Đảng ta đơng người tiến đánh người” Vấn đề cách đảng viên vấn đề cán bộ: Vấn đề cách người đảng viên, Hồ Chí Minh đề cập thường xun tất mặt, Người coi đạo đức gốc người cộng sản: ...
 • 15
 • 731
 • 2

Báo cáo " Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người - nội dung bản trong tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá pháp luật" docx

Báo cáo
... Chớ Minh Ton t p, T p 1, Nxb Chớnh tr qu c gia, H.1995, tr.435, 436, 478 (2).Xem: "Nh n c v Cỏch m ng", Nxb Phỏp lớ, 1985, tr.18 5-1 88 (6) Theo ti li u c a Vi n b o tng cỏch m ng Vi t Nam - kớ ... n hnh cụng vi c qu n lớ Nh n c N i dung v s c m nh c a phỏp lu t l phỏt huy quy n lm ch c a nhõn dõn lao ng m nũng c t l liờn minh gi a giai c p cụng nhõn v giai c p nụng dõn Ngay sau Cỏch m ng ... (1926), H Chớ Minh óg nv n c l p dõn t c v i v n quy n t c a ng i V n gi i phúng dõn t c v gi i phúng ng i - nh ng giỏ tr ti n b , c H Chớ Minh nờu lờn nh nh ng v n mang Tạp chí luật học số...
 • 5
 • 474
 • 0

Phân tích mối quan hệ và những nội dung bản trong tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Phân tích mối quan hệ và những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
... học: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH : Đề: Đồng chí phân tích mối quan hệ nội dung tưởng Hồ Chí Minh độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa hội BÀI LÀM Như nhận thức tưởng Hồ Chí Minh độc lập dân tộc ... SEMINAR Môn học: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Chủ đề: Đồng chí phân tích mối quan hệ nội dung tưởng Hồ Chí Minh độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa hội BÀI LÀM Chủ tịch Hồ Chí Minh tiêu biểu tinh ... SEMINAR Môn học: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Đề: Đồng chí phân tích mối quan hệ nội dung tưởng Hồ Chí Minh độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa hội BÀI LÀM Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa lãnh tụ thiên...
 • 36
 • 2,948
 • 4

Sự vận dụng tưởng hồ chí minh về xây dựng nhà nước của dân , do dân , vì dânviệt nam trong thời kì đổi mới

Sự vận dụng tư tưởng hồ chí minh về xây dựng nhà nước của dân , do dân , vì dân ở việt nam trong thời kì đổi mới
... DỤC CHÍNH TRỊ ==***== BÙI THỊ NHINH SỰ VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: tưởng ... LêNin, vận dụng cách sáng tạo vào điều kiện thực tiễn nước ta, tưởng xây dựng nhà nước pháp quyền sớm hình thành Hồ Chí Minh ghĩa Việt Nam dân, dân, dân nước ta Chương VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ ... trách nhiệm, nghĩa vụ” • Nhà nước dân Theo tưởng Hồ Chí Minh, nhà nước thực dân, dân, dân tổ chức, xây dựng kiểm soát thực tế nhà nước dân Nhà nước dân nhà nước lấy lợi ích đáng nhân dân làm...
 • 63
 • 335
 • 0

Đề tài tưởng hồ chí minh về xây dựng nhà nước của dân do dândân huỳnh thị viễn

Đề tài tư tưởng hồ chí minh về xây dựng nhà nước của dân do dân vì dân  huỳnh thị viễn
... tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước dân dân dân Mục đích yêu cầu: Nghiên cứu nội dung tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước dân dân dân Nắm vững nội dung tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nhà ... xây dựng nhà nước dân, dân ,vì dân Đối ng phạm vi nghiên cứu Đối ng :tư tưỡng Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước dân dân dân Phạm vi nhiên cứu: đất nước việt nam Những đóng góp đề tài : Đối với ... Quan điểm Hồ Chí Minh nhà nước dân, dân, dân quan điểm xuyên suốt, bản, bao trùm toàn trình phát triển dân tộc ta Nhà nước dân dân dân theo Hồ Chí Minh: Nhà nước dân: Tất quyền lực Nhà nước xã...
 • 16
 • 133
 • 0

ĐỀ TÀI TƯỞNG hồ CHÍ MINH về xây DỰNG NHÀ nước của dân, DO dân, vì dân

ĐỀ TÀI  tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về xây DỰNG NHÀ nước của dân, DO dân, vì dân
... THUYẾT TRÌNH VỀ TƯ TƯỞNG XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN XIN MỜI CÔ VÀ CÁC BẠN CÙNG LẮNG NGHE BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA NHÓM *NỘI DUNG: *I- Xây dựng nhà nước thể quyền chủ làm chủ nhân dân *II- ... DỰNG NHÀ NƯỚC THỂ HIỆN LÀ CHỦ VÀ LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN QUA PHẦN: 1- NHÀ NƯỚC CỦA DÂN 2- NHÀ NƯỚC DO DÂN 3- NHÀ NƯỚC VÌ DÂN * 1- Nhà nước dân *Quan điểm quán HCM xác lập tất quyền lực nhà nước xã ... rằng: “ Nước ta nước dân chủ, nghĩa nước nhân dân làm chủ ”, “ Chế độ ta chế độ dân chủ Tức nhân dân làm chủ”, “ Nước ta nước dân chủ, địa vị cao dân, dân chủ” 2- Nhà nước dân *Nhà nước dân dân...
 • 30
 • 152
 • 0

Nội dung bản của tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, ý nghĩa của tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc trong giai đoạn hiện nay

Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc trong giai đoạn hiện nay
... tộc với giai cấp, độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế Ngay từ lựa chọn đường cách mạng vô sản, Hồ Chí Minh có gắn bó thống dân tộc giai cấo, dân tộc quốc ... độc lập dân tộc với tự hạnh phúc người Theo Hồ Chí Minh, độc lập tự quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm dân tộc Là chiến sĩ quốc tế chân chính, Hồ Chí Minh không đấu tranh cho độc lập dân tộc mà ... lập dân tộc tất dân tộc bị áp Nêu cao tinh thần dân tộc tự quyết, Hồ Chí Minh không quên nghĩa vụ quốc tế việc ủng hộ đấu tranh giải phóng dân tộc giới Người ủng hộ kháng chiến chống Nhật nhân dân...
 • 2
 • 22,404
 • 270

Trình bày nội dung bản của tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, ý nghĩa của tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc trong giai đoạn hiện nay ppsx

Trình bày nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc trong giai đoạn hiện nay ppsx
... tộc với giai cấp, độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế Ngay từ lựa chọn đường cách mạng vô sản, Hồ Chí Minh có gắn bó thống dân tộc giai cấo, dân tộc quốc ... Độc lập dân tộc hòa bình chân + Hồ Chí Minh giơ cao cờ đấu tranh giành độc lập, bảo vệ chủ quyền quốc gia + Hồ Chí MInh thân khát vọng hòa bình, tưởng Người thể rõ nên độc lập dân tộc bị đe ... độc lập dân tộc với tự hạnh phúc người Theo Hồ Chí Minh, độc lập tự quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm dân tộc Là chiến sĩ quốc tế chân chính, Hồ Chí Minh không đấu tranh cho độc lập dân tộc mà...
 • 4
 • 1,032
 • 10

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ MỘT SỐ NỘI DUNG BẢN CỦA TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC (1954-1975)

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC (1954-1975)
... PGS.TS Phạm Hồng Tung Phản biện 1: PGS.TS Hồ Khang Phản biện 2: PGS.TS Võ Kim Cơng Luận văn đợc bảo vệ trớc Hội đồng chấm luận thạc họp tại: Khoa Lịch sử- trờng ĐHKHXH&NV- ĐHQGHN Hồi 10 ngày ... ĐHKHXH&NV- ĐHQGHN Hồi 10 ngày 08 tháng 03 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm th viện Đại học Quốc gia Hà Nội M U Lý chn ti Trong s nghip chng M cu nc ca nhõn dõn Vit Nam, chin lc on ... lc on kt quc t theo t tng H Chớ Minh thi k (1954-1965) Chng T tng H Chớ Minh v on kt quc t thi k 1965-1975 NI DUNG CHNG CHIN LC ON KT QUC T THEO T TNG H CH MINH TRONG THI K (1954-1965) 1.1 Bi...
 • 26
 • 437
 • 0

Những nội dung bản của tưởng hồ chí minh về đạo đức cách mạng và ý nghĩa của nó trong rèn luyện đội ngũ cán bộ

Những nội dung cơ bản của tư tưởng hồ chí minh về đạo đức cách mạng và ý nghĩa của nó trong rèn luyện đội ngũ cán bộ
... liêm, chính, chí công, vô Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tảng đời sống mới, phẩm chất trung tâm đạo đức cách mạng tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, mối quan hệ "với tự mình" - Hồ Chí Minh ... héo Người cách mạng phải có đạo đức, đạo đức dù tài giỏi không lãnh đạo nhân dân" Theo Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng giúp cho người vững vàng thử thách Người viết : "có đạo đức cách mạng gặp ... dục đạo đức, lối sống c Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời - Hồ Chí Minh khẳng định, đạo đức cách mạng phải qua đấu tranh, rèn luyện bền bỉ thành Người viết: "đạo đức cách mạng trời sa xuống đấu...
 • 9
 • 2,750
 • 12

Biện chứng về vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tưởng Hồ Chí Minh.DOC

Biện chứng về vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh.DOC
... PHẦN IV MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ VẤN ĐỀ GIAI CẤP TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 4.1 tưởng biện chứng Hồ Chí Minh mối quan hệ vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp nhân tố đảm bảo ... MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ VẤN ĐỀ GIAI CẤP TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 11 4.1 tưởng biện chứng Hồ Chí Minh mối quan hệ vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp nhân tố đảm bảo ... tưởng Hồ Chí Minh quan hệ giai cấpdân tộc II Nội dung tưởng Hồ Chí Minh vấn đề giai cấp III Vận dụng phát triển sáng tạo tưởng Hố Chí Minh mối quan hệ biện chứng vấn đề dân tộc vấn đề...
 • 22
 • 1,338
 • 6

Mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tưởng Hồ Chí Minh

Mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh
... Nam lúc vô khốn đốn Trong xã hội Việt Nam có hai mâu thuẫn cần phải giải Vấn đề dân tộc giai cấp tưởng biện chứng Hồ Chí Minh mối quan hệ vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp nhân tố đảm bảo ... rằng: mối quan hệ vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp luận chứng chủ nghĩa Mác - Lê nin, tưởng Hồ Chí Minh với số nước khác đó, Việt Nam vốn nước thuộc địa, nửa phong kiến, vấn đề dân tộc chi ... mạnh vấn đề giai cấp dẫn đến sai lầm Từ đó, họ đề xuất ý kiến theo hướng nhấn mạnh chiều vấn đề dân tộc, tách vấn đề dân tộc khỏi vấn đề giai cấp, hạ thấp ý nghĩa quan trọng, thiết vấn đề giai cấp, ...
 • 16
 • 847
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đồng chí hãy trình bày những nội dung cơ bản trong tư tưởng hồ chí minh về đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hộimột số nội dung cơ bản trong tư tưởng hồ chí minh về cán bộ1 cơ sở khách quan và những luận điểm cơ bản của tư tưởng hồ chí minh về đại đoàn kết dân tộcsự vận dụng tư tưởng hồ chí minh về xây dựng nhà nước của dân do dân vì dâncâu 109 quan điểm sáng tạo trong tư tưởng hồ chí minh về xây dựng đảng là gìvan dung tu tuong ho chi minh ve xay dung nen van hoa tien tien dam da ban sac dan toc o dia phuong co so trong giai doan hien nayvan dung tu tuong ho chi minh ve xay dung nen van hoa tien tien dam da ban sac dan toc o co so trong giai doan hien naymột số nội dung cơ bản của tư tưởng hồ chí minh về đoàn kết quốc tế trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước 19541975phân tích những nội dung cơ bản của tư tưởng hồ chí minh về chủ nghĩa xã hộivấn đề giáo dục trong tư tưởng hồ chí minhvấn đề đạo đức trong tư tưởng hồ chí minhvấn đề cốt lõi trong tư tưởng hồ chí minhcâu 11 3 trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng hồ chí minh về con ngườicâu 42 mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng hồ chí minhnội dung cơ bản của tư tưởng hồ chí minh về tiếp thu tinh hoa văn hoá thế giới vào xây dựng văn hoá dân tộcCong van so 4926 ve lay y kien mau Bieu trung nganh tu phap520 b i t p tr c nghi m O H M File word c h ng d n gi i ph n I (1 300)Chuong trinh ngay hoi doc sach30 b i t p PH P V T File word c l i gi i chi ti t1231 QD TTg KH PT DNNVV 2011 2015CHUYÊN ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠphu luc 3. tuyen bo va cam ket45 b i t p PH P I X NG TR C File word c l i gi i chi ti tDanh sach duoc ket nap Dang thang 7.2016Nghi quyet phien hop BTV Dang uy thang 8.2016Các hoạt động phối hợp tổ chức diễn đàn phổ biến, lấy ý kiến thanh niên về dự thảo BLDS3. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG.docxX y d ng th ng hi u PROMEXCO th nh m t th ng hi u m nh nh m kh ng nh v th c a C ng ty tr n th ng tr ng5.Bao cao danh gia tac dong Thong tu bieu mau hoa giai 6.10.201751 kinh phi xay dung van ban quy pham phap luat Quyet dinh53_1_quychuancakho.doc (299.5 Kb)55_Phan_bo_von_DA_CT_135_giai_doan_2[1].doc (67 Kb)01_ChithiBauTruongAp(12-09)Trinhky.doc (43 Kb)03_quytrinhbauTruongkhom,ap Trinhky (01-10).doc (111 Kb)03_Chithi-taptrunghoanthanhGD2.doc (57.5 Kb)