Bien phap thi cong xay dung nha o xa hoi

Biện pháp thi công xây dựng nhà xưởng, nhà vệ sinh, nhà để xe di chuyển và xây dựng mới chi nhánh công ty dệt nam định

Biện pháp thi công xây dựng nhà xưởng, nhà vệ sinh, nhà để xe di chuyển và xây dựng mới chi nhánh công ty dệt nam định
... đợc đa vào sử dụng cho công trình Máy móc thi t bị thi công Căn vào qui mô công trình, khối lợng công việc, tiến độ biện pháp thi công Kết hợp với thực tế mặt thi công, điều kiện thi công Nhà thầu ... vệ, thi t bị PCCC - Nhà để máy phát điện, cầu dao tổng, cầu dao phụ - Đờng điện thi công - Đờng nớc bể nớc thi công - Bãi tập kết thi t bị, xe máy thi công - Đờng tạm thi công - Nhà vệ sinh ... thi công : Nhà thầu thi t kế mặt thi công thích hợp nhằm đáp ứng đợc yêu cầu thi t kế nh yêu cầu Chủ đầu t Căn vào vị trí địa điểm xây dựng công trìng, vào thi t kế quy hoạch tổng thể dự án Nhà...
 • 18
 • 1,310
 • 4

Thiết kế biện pháp thi công xây dựng cơ bản phần vách cứng dầm sàn BTCT đổ toàn khối tầng 1 và tầng 2 cho công trình chung cư việt phát

Thiết kế biện pháp thi công xây dựng cơ bản phần vách cứng dầm sàn BTCT đổ toàn khối tầng 1 và tầng 2 cho công trình chung cư việt phát
... 13 1x195.000 +10 7x 21 0 .000 +29 x195.000 +13 1x195.000 +10 7x 21 0 .000 +29 x195.000+ 29 6x 21 0 .000+396x195.000 +10 5x195.000 =2 61. 930.000 (đồng) +Tầng : 14 7x195.000 + 12 2x 21 0 .000+32x195.000 +14 7x195.000 + 12 2x 21 0 .000+ 32 x195.000+ 332x 21 0 .000+443x195.000 +11 7x195.000 =28 7.749.000 ... 20 5 .20 0 20 2 .16 0 12 3 . 12 0 10 2. 7 52 25.650 25 .27 0 30.780 14 .760 11 . 813 2. 520 7.980 3.780 26 .460 10 .530 lượng ô thang Tổng diện tích ván khuôn sàn tầng : 20 5 .20 0 +20 2 .16 0 + 12 3 . 12 0 +10 2. 7 52+ 25.650 +25 .27 0+30.780 +14 .760 +11 . 813 +2. 520 +7.980+ ... 43. 520 +11 . 520 +9.504 +1. 29 6 +1. 21 6 + 12 .096 +22 . 920 +11 .500 +1. 600 =11 5 .17 2( m3) Tổng khối lượng vách cứng tầng : 11 5 .17 2 +11 5 .17 2 x 12 % = 12 8.993 (m3) 2 .Khối lượng bê tông dầm: Khối lượng bê tông dầm = n.B.H.L...
 • 51
 • 278
 • 1

mau hop dong thi cong xay dung nha o

mau hop dong thi cong xay dung nha o
... A giao khoán trọn phần thô nhân công toàn theo hồ sơ Thi t Kế cho Bên B thi công công trình nói Chi tiết hạng mục vật tư theo dự toán thi công đính kèm hợp đồng 2.2 Bên B chuẩn bị đầy đủ thi t ... bảng dự toán đính kèm) đến tận công trình theo yêu cầu tiến độ thi công, quy cách theo hồ sơ thi t kế 4.2 Bên B thi công kỹ thuật, b o đảm tính mỹ thuật theo yêu cầu thi t kế kỹ thuật thi công ... theo dõi tiến độ chất lượng thi công, cung cấp phần vật tư hoàn thi n kế hoạch tiến độ thi công, xác nhận khối lượng phát sinh có để làm sở cho việc nghiệm thu toán sau - Tạm ứng toán theo Điều...
 • 9
 • 609
 • 1

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NHÀ HỘI VIỆT NAM

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NHÀ Ở XÃ HỘI VIỆT NAM
... NCKH: Xây dựng Hệ thống tiêu chí đánh giá tổng hợp giải pháp xây dựng nhà hội 10 BÁO CÁO TỔNG KẾT Hình A1 Cấu trúc đề tài Đề tài NCKH: Xây dựng Hệ thống tiêu chí đánh giá tổng hợp giải pháp xây ... hành XD hệ thống tiêu chí đánh giá tổng hợp GPXD với mục tiêu tìm hiểu cách tổng quát lĩnh Đề tài NCKH: Xây dựng Hệ thống tiêu chí đánh giá tổng hợp giải pháp xây dựng nhà hội 46 BÁO CÁO TỔNG ... 3.2.3 Các tiêu chí Kết cấu – Công nghệ Bảng 3.3 Các tiêu chí đánh giá Kết cấu NOXH Đề tài NCKH: Xây dựng Hệ thống tiêu chí đánh giá tổng hợp giải pháp xây dựng nhà hội 48 BÁO CÁO TỔNG KẾT TT Tiêu...
 • 93
 • 300
 • 0

Thông tư 139/2016/TT-BTC về miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi đầu tư xây dựng nhà hội

Thông tư 139/2016/TT-BTC về miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội
... I MIỄN TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ XÃ HỘI KHÔNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Điều Miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất Việc miễn tiền sử dụng đất, tiền ... hợp Chủ đầu nộp tiền sử dụng đất Nhà nước giao đất mà phần diện tích xây dựng nhà hội hoàn trả lại khấu trừ số tiền sử dụng đất nộp vào nghĩa vụ tài (tiền sử dụng đất tiền thuê đất) phải ... Miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất toàn diện tích đất để đầu xây dựng nhà hội sử dụng quỹ đất 20% dự án phát triển nhà thương mại, dự án đầu phát triển đô thị theo quy định pháp luật nhà...
 • 6
 • 261
 • 0

Biện pháp tổ chức thi công xây dựng nhà điều hành khu công nghiệp minh hưng III công ty cổ phần khu công nghiệp cao su bình long

Biện pháp tổ chức thi công xây dựng nhà điều hành khu công nghiệp minh hưng III công ty cổ phần khu công nghiệp cao su bình long
... ĐIỀU HÀNH KCN MINH HƯNG III - CÔNG TY CỔ PHẦN KCN CAO SU BÌNH LONG CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI HOÀNG ANH DANH SÁCH CÁN BỘ CHỦ CHỐT ĐIỀU HÀNH THI CÔNG Công Trình: Xây Dựng Nhà Điều Hành KCN Minh Hưng III ... Cơng ty TNHH MTV Cơng ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng HỒ SƠ DỰ THẦU GÓI THẦU: XÂY DỰNG NHÀ ĐIỀU HÀNH KCN MINH HƯNG III - CÔNG TY CỔ PHẦN KCN CAO SU BÌNH LONG CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI HOÀNG ANH Cao su Phú ... XÂY LẮP: XÂY DỰNG NHÀ ĐIỀU HÀNH KCN MINH HƯNG III - CÔNG TY CỔ PHẦN KCN CAO SU BÌNH LONG CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI HOÀNG ANH - Tim cốt công trình luôn kiểm tra su t trình thi công dựa mốc cố đònh công...
 • 68
 • 361
 • 2

THUYẾT MINH BIỆN PHÁP tổ CHỨC THI CÔNG xây dựng nhà làm việc khối đoàn thể kim loan , huyện hạ lang

THUYẾT MINH BIỆN PHÁP tổ CHỨC THI CÔNG xây dựng nhà làm việc khối đoàn thể xã kim loan , huyện hạ lang
... Thi công hạng mục nhà làm việc - Thi công Nhà ăn, bếp - Thi công nhà ga xe - Thi công kè đá xây - Tháo rỡ nhà kho, lán trại tạm, thu dọn tổng vệ sinh công trình - lập hồ sơ toán, hoàn công công ... TRONG BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG Mục tiêu đề ra: Lập biện pháp tổ chức kỹ thuật thi công xây lắp công trình đảm bảo quy trình - quy phạm xây dựng phù hợp TCVN, lựa chọn đề phương án - biện pháp thi ... địa, xem xét điều kiện thi công xây lắp hạng mục công trình phương án tổ chức xây dựng cần đạt yêu cầu sau: + Xây dựng sơ đồ tổ chức bố trí công trường hợp l , phù hợp với điều kiện, công nghệ thi...
 • 57
 • 4,298
 • 30

Giải pháp đầu tư xây dựng nhà cho công nhân lao động ppt

Giải pháp đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân lao động ppt
... – Đầu phát triển đầu phát triển nhà: Đầu phát triển đầu phát triển nhà: 1.1 Đầu phát triển : Trước hết, để hiểu đầu phát triển, ta cần hiểu khái niệm đầu gì? Đầu hoạt động ... tạo tiềm lực cho kinh tế - xã hội * Đặc điểm đầu phát triển - Vốn đầu (tiền, vật tư, lao động) cần huy động cho công đầu lớn - Thời gian cần thiết cho công đầu dài vốn đầu phải nắm ... tổng số vốn đầu xây dựng nhà năm suất vốn đầu xây dựng 1m2 nhà a) Các tiêu vốn đầu tư: a.1 Suất vốn đầu m2 ( đơn vị tính 1000 đ/1m2 ) tiêu phản ánh lượng vốn đầu bình quân cho đơn vị...
 • 116
 • 98
 • 0

Khảo sát phương pháp chuyển trục lên cao trong thi công xây dựng nhà cao tầng

Khảo sát phương pháp chuyển trục lên cao trong thi công xây dựng nhà cao tầng
... án chuyển trục công trình lên cao vừa khả thi lại đạt độ xác cao Điều quan trọng thi công nhà cao tầng Nhận thức đợc tầm quan trọng việc chuyển trục công trình lên cao thi công công trình nhà cao ... công trình nhà cao tầng đợc dựng lên Để thi công xây dựng đợc công trình công tác trắc địa quan trọng Nhiêm vụ công tác trắc địa thi công nhà cao tầng đảm bảo cho đợc xây dựng vị trí thi t kế, ... quan công tác Trắc địa Trong xây dựng nhà cao tầng 1.1 thành lập lới khống chế khu vực xây dựng công trình 1.1.1 Cấu trúc hệ thống lới thi công nhà cao tầng Lới khống chế thi công nhà cao tầng...
 • 68
 • 446
 • 1

khảo sát phương pháp chuyển trục lên cao trong thi công xây dựng nhà cao tầng

khảo sát phương pháp chuyển trục lên cao trong thi công xây dựng nhà cao tầng
... chuyển trục lên cao thi công xây dựng nhà cao tầng Nội dung đồ án bao gồm ba chơng: Chơng 1: Tổng quan công tác trắc địa xây dựng nhà cao tầng Chơng 2: Các phơng pháp chuyển trục công trình lên cao ... án tốt nghiệp Chơng chuyển trục công trình lên cao xây dựng nhà cao tầng 2.1 Yêu cầu độ xác chuyển trục công trình lên cao Trong thi công xây dựng nhà cao tầng, công tác trắc địa đợc thực nhằm ... việc đo đạc, phục vụ thi công nhà cao tầng có độ xác cao thoả mãn yêu cầu thi công xây dựng nhà cao tầng 1.3.4 Truyền độ cao từ mặt sở lên tầng Để truyền độ cao lên tầng thi công ngời ta dùng cách:...
 • 60
 • 223
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM ĐỂ SỬ DỤNG TỐT CẦN CẨU THÁP KHI THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ CAO TẦNG VIỆT NAM

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM ĐỂ SỬ DỤNG TỐT CẦN CẨU THÁP KHI THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ CAO TẦNG Ở VIỆT NAM
... xét, việc chọn cần cẩu tháp kiểu leo để thi công cách chọn tốt Vị trí đặt cần cẩu tháp Vị trí đặt cần cẩu tháp hợp lý phải thoả mãn yêu cầu: tầm với sức cẩu để thi công móng, thi công phận mặt ... chuyền thi công Kích nâng nối cao cẩu tháp kiểu leo trong: cần cẩu tháp kiểu leo thông thường nâng leo hai tầng nhà lần * Tháo dỡ cần cẩu tháp Tháo dỡ cần cẩu tháp kiểu neo: Việc tháo dỡ cần cẩu tháp ... men cẩu (MT): với nhà cao tầng bê tông cốt thép, mô men cẩu tầm với tối đa với nhà cao tầng thép, mô men cẩu trọng lượng cẩu tối đa phải phù hợp yêu cầu thi công * Chiều cao cẩu (H): chiều cao cẩu...
 • 10
 • 198
 • 1

BIỆN PHÁP THI CÔNG LẮP DỰNG KẾT CẤU THÉP

BIỆN PHÁP THI CÔNG LẮP DỰNG KẾT CẤU THÉP
... nghiệm đội lắp đặt - Điều kiện công việc riêng biệt • Trình tự/ biện pháp thi công phải nghiên cứu lập kế hoạch, cho tíến hành thi công cách an toàn, tiết kiệm hiệu • Quy trình biện pháp thi công cụ ... cụ thể cho công trình phải thảo luận trước Chỉ huy trưởng công trình đội trưởng thi công, thể chi tiết yêu cầu vào Biên ký xác nhận trước triển khai thi công + Có số biện pháp thi công chung ... ñược thi công theo nhiều biện pháp, tùy thuộc số yếu tố sau: - Loại kết cấu (như: loại nhà nhịp nhỏ, nhà nhịp lớn, nhà tầng, nhà cao tầng, kếu cấu dầm I, kết cấu bụng rỗng v.v…) - Loại thi t bị...
 • 7
 • 16,325
 • 361

Quy trình thi công xây dựng nhà dân dụng

Quy trình thi công xây dựng nhà dân dụng
... chính, chúng thích hợp mặt xây Nếu xây tầng cao vận chuyển puli b Trình tự yêu cầu kĩ thuật xây: - xây từ lên trên, tường xây trước, tường phụ xây sau, xung quanh xây trước, xây sau - Nếu gạch khô ... tông dùng ván khuôn gỗ gia công lắp dựng + Vị trí móng xác định trình bày vẽ đánh dấu mặt công trình + Để tránh lưu lượng nước ngầm,trời mưa làm cản trở trình thi công ta bố trí mương nhỏ,hố ... dịch trình đổ bê tông Vê%3ḅ sinh cốt pha sau lắp dựng xong, tưới nước vê sinh trước đổ bê tông b Công tác cốt thép: + Cốt thép gia công lắp dựng công trường, tiến hành theo tường công viêc...
 • 19
 • 19,011
 • 731

BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GPS TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ SIÊU CAO TẦNG " doc

BÁO CÁO
... chuyên dụng bậc chiếu thực nhờ ứng dụng công nghệ GPS Nguyên tắc định vị điểm khống chế thi công xây dựng nhà siêu cao tầng công nghệ GPS thực hình Hình Lưới khống chế Trắc địa Khi thi công xây dựng ... chuyên dụng tầng thi công lưới mặt đất cho phép kiểm tra định vị lại điểm sở tầng bậc chiếu trình thi công toàn công trình Đây đặc tính ưu việt công nghệ GPS thi công xây dựng nhà siêu cao tầng ... thấy: Công nghệ GPS có đủ độ xác để đo kiểm tra vị trí điểm lưới trắc địa chuyên dụng chiếu lên sàn thi công tầng cao [2] 3.2 Ứng dụng công nghệ GPS để đo kiểm tra độ thẳng ứng công trình xây dựng...
 • 6
 • 467
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: hợp đồng thi công xây dựng nhà ở gia đìnhhợp đồng thi công xây dựng nhà ở dân dụnghợp đồng thi công xây dựng nhà ở trọn góihợp đồng thi công xây dựng nhà ở tư nhânbiện pháp thi công xây dựng công trìnhquy trình thi công xây dựng nhà ởmau hợp đồng thi công xây dựng nhà ởhợp đồng thi công xây dựng nhà ở docnhận thầu thi công xây dựng nhà ở bình dươnggiám sát thi công xây dựng nhà ởthi công xây dựng nhà ởbiện pháp thi công xây dựnggiá thi công xây dựng nhà ởhợp đồng giao khoán thi công xây dung nha okhối lượng quy mô các hạng mục công trình và biện pháp thi công xây dựngBài 28. Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôiLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNU302-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (370).pdfLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNU358-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (420).pdfTiểu Luận THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN BẠO HÀNH PHỤ NỮ ở VNSáng kiến kinh nghiệm toán 7KẾT hợp GIẢI THUẬT DI TRUYỀN và MẠNG nơ RON RBF NHẬN DẠNG và xử lý tín HIỆU điều KHIỂN PHI TUYẾNLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUKHẢO sát các mô HÌNH PHÁ HOẠI dẻo của dầm bê TÔNG xỉ cốt THÉP TRONG THÍ NGHIỆM uốn BA điểmPhieu dang ky chuyen khoanGiấy ủy quyền nhận cổ tức năm 2015Luận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNU