Nghiên cứu mô phỏng và khảo sát cảm biến áp suất kiểu áp trở chế tạo trên cơ sở công nghệ vi cơ điện tử (MEMS)

Nghiên cứu phỏng khảo sát cảm biến áp suất kiểu áp trở chế tạo trên sở công nghệ vi điện tử (MEMS)

Nghiên cứu mô phỏng và khảo sát cảm biến áp suất kiểu áp trở chế tạo trên cơ sở công nghệ vi cơ điện tử (MEMS)
... vật Trên thực tế, để áp ứng nhu cầu đa dạng đòi hỏi cảm biến áp suất phải áp ứng cách tốt cho trường hợp cụ thể Chính cảm biến áp suất kiểu áp trở, áp ứng phần độ nhạy khả đo áp suất phạm vi ... suất phạm vi rộng Cảm biến áp suất cụ thể chế tạo vào năm 1960, sau nhiều nhà nghiên cứu giới tập trung nghiên cứu lĩnh vực Đặc biệt có xuất công nghệ vi cơ, mở khả vi c chế tạo linh kiện có kích ... kế Trên phương diện toán học nhằm đưa biểu thức định lượng cần thiết Cuối tìm hiểu loại cảm biến áp suất khác sử dụng công nghệ MEMS Chương 2: Thiết kế cảm biến áp suất áp điện trở Trên sở...
 • 4
 • 600
 • 5

Nghiên cứu phỏng khảo sát cảm biến áp suất kiểu áp trở chế tạo trên sở công nghệ vi điện tử (MEMS)

Nghiên cứu mô phỏng và khảo sát cảm biến áp suất kiểu áp trở chế tạo trên cơ sở công nghệ vi cơ điện tử (MEMS)
... số áp điện trở 1.3 Phân loại MEMS cảm biến áp suất 1.3.1 Màng silicon vi 1.3.2 Cảm biến áp suất áp trở 1.3.3 Cảm biến áp suất kiểu tụ điện 1.3.4 Cảm biến ... vi chấp hành với cơng suất ngõ cao Cơng nghệ vi trở thành cơng nghệ cho chế tạo linh kiện vi điện tử đặc biệt cảm biến chấp hành thu nhỏ Silic thuận lợi 15 cho cơng nghệ vi cơ, cho phép chế ... hiểu cơng nghệ chế tạo MEMS, với phƣơng pháp nhƣ vi khối vi bề mặt Trên sở hai phƣơng pháp cho thấy đƣợc ứng dụng cơng nghệ vào chế tạo cho phù hợp với ứng dụng cụ thể Để chế tạo MEMS cảm biến áp...
 • 110
 • 423
 • 3

Nghiên cứu phỏng khảo sát cảm biến áp suất kiểu áp trở chế tạo trên sở công nghệ vi điện tử (MEMS)

Nghiên cứu mô phỏng và khảo sát cảm biến áp suất kiểu áp trở chế tạo trên cơ sở công nghệ vi cơ điện tử (MEMS)
... 25 Hình 2.6 Cảm biến áp suất kết nối dùng điện trở 50 cầu Wheatstone 26 Hình 2.7 Cấu trúc cảm biến áp suất 59 27 Hình 2.8 hình phần tử hữu hạn cuả cảm biến áp suất áp 60 điện trở 28 Hình 2.9 ... hệ áp suất điện áp ngỏ 69 cảm biến với nguồn cung cấp khác 39 Hình 2.20 Sơ đồ mặt nạ cảm biến áp suất có kích 71 thước mm x mm 40 Hình 3.1 (a) Sắp xếp áp điện trở dây kết nối bên cảm biến áp suất, ... tải cảm biến áp suất áp 61 điện trở 29 Hình 2.10 Kết tính toán phần tử hữu hạn cảm biến 62 áp suất với L = 500 µm, H = 10 µm, P = 100 KPa 30 Hình 2.11 Kết tính toán phần tử hữu hạn cảm biến 63 áp...
 • 12
 • 117
 • 0

Nghiên cứu thiết kế, phỏng khảo sát vi cân thạch ảnh hướng tới ứng dụng trong sinh học

Nghiên cứu thiết kế, mô phỏng và khảo sát vi cân thạch ảnh hướng tới ứng dụng trong sinh học
... TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP MÔ PH NG VI CÂN TH CH ANH QCM Chương đ t toán ph ng tính ch t n c a linh ki n QCM Ngoài hình phương pháp ph ng đư c nói rõ chương CHƯƠNG 3- K T QU MÔ PH NG VÀ TH ... 47 2.2.1.2 hình thông s s d ng ph ng 48 a Nguyên lý dùng ph ng 48 b hình s li u dùng ph ng 50 2.2.1.3 Trình t ph ng 52 2.2.2 Phương pháp ph ng tính ... c v cho vi c ch t o linh ki n vi cân tinh th th ch anh ng v i t n s c ng hư ng MHz nh m hư ng t i t o c m bi n sinh h c Trong ph n ph ng tính ch t n c a linh ki n QCM, xây d ng đư c hình...
 • 134
 • 389
 • 0

Nghiên cứu thiết kế khảo sát hoạt động của cảm biến Gyroscopes

Nghiên cứu thiết kế và khảo sát hoạt động của cảm biến Gyroscopes
... tài nghiên cứu với tiêu đề: Nghiên cứu thiết kế khảo sát hoạt động cảm biến Gyroscopes triển khai thực hoàn thành với số kết thu có khả ứng dụng thời gian tới điều kiện thực tiễn NGHIÊN CỨU THIẾT ... NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy PGS.TS Chử Đức Trình người CẢM BIẾN GYROSCOPES trực tiếp hướng dẫn em trình nghiên cứu hoàn thiện luận ... Cơ sở động lực học trình cản trở dao động (damping) 30 2.5 Mô hình thiết kế nguyên lý hoạt động Gyroscopes kiểu tuning fork 32 2.5.1 Mô hình thiết kế 32 2.5.2 Mô hình thiết kế ...
 • 69
 • 431
 • 1

Nghiên cứu tổng hợp khảo sát hoạt tính của phụ gia trên sở Bo tương hợp với cacbon nano biến tính nhằm cải thiện một số tính năng của dầu, mỡ, chất lỏng chuyên dụng.

Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát hoạt tính của phụ gia trên cơ sở Bo tương hợp với cacbon nano biến tính nhằm cải thiện một số tính năng của dầu, mỡ, chất lỏng chuyên dụng.
... hợp chất nhận nhiều quan tâm nghiên cứu nhằm thay cho phụ gia sử dụng Mục tiêu luận án Đề tài Nghiên cứu tổng hợp khảo sát hoạt tính phụ gia sở hợp chất Bo tương hợp với nano cacbon biến tính nhằm ... tính cho dầu, mỡ chất lỏng chuyên dụng Nội dung nghiên cứu luận án - Tổng hợp phụ gia sở hợp chất Bo - Biến tính hữu ống nano cacbon (CNT), graphen sử dụng làm phụ gia cho dầu mỡ bôi trơn - Khảo ... Hướng nghiên cứu luận án: - Nghiên cứu hoàn thiện quy trình tổng hợp phụ gia sở hợp chất Bo nhằm nâng cao công suất, hiệu suất trình tổng hợp - Nghiên cứu hoàn thiện quy trình tổng hợp phụ gia...
 • 27
 • 222
 • 0

Tổng hợp, nghiên cứu tính chất khảo sát khả năng thăng hoa tạo phức chất hỗn hợp của GADOLI, YTECBI với AXIT 2- METYLBUTYRIC O-PHENANTROLIN

Tổng hợp, nghiên cứu tính chất và khảo sát khả năng thăng hoa tạo phức chất hỗn hợp của GADOLI, YTECBI với AXIT 2- METYLBUTYRIC và O-PHENANTROLIN
... thy: kh nng thng hoa cỏc phc hn hp ca gaoli v ytecbi u khụng cao Túm tt Cỏc phc cht hn hp ca gadoli, ytecbi vi axớt 2 -Metylbutyric v O-Phenantrolin ó c tng hp v kho sỏt kh nng thng hoa, chỳng c nghiờn ... sublimation of gadoli and ytecbi complexes with 2 -Metylbutyric acid and O-Phenantroline The preparation and sublimation of mixed ytecbi and gadoli complexes with 2 -Metylbutyric acid and O-Phenantroline ... vic so sỏnh ph ca cỏc phc cht vi ph ca axit 2 -Metylbutyric Trong ph hp th hng ngoi ca 2-HMeb, v trớ ca di C=O nhúm COOH cú s súng thp (1710 cm-1) chng t 2-HMeb tn ti dng dime liờn kt hiro [3]...
 • 6
 • 496
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp khảo sát tính chất của composit polymer oxit kim loại

Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát tính chất của composit polymer oxit kim loại
... nghiên cứu đề tài Nghiên cứu tổng hợp khảo sát tính chất composit polymer/ oxit kim loại Mục tiêu nghiên cứu - Tổng hợp nanocomposit vỏ: polymer lõi : oxit kim loại - Khảo sát tính chất chúng Đối ... TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CỦA POLYMER DẪN, POLYMER COMPOSIT 1.1.1 Sơ lược polymer dẫn 1.1.2 Sơ lược polianilin (PaNi) polipirol (PPy) 1.1.3 Giới thiệu polymer composit 1.1.4 Phân loại loại polymer composit ... trình tổng hợp polymer dẫn composit cho thấy sản phẩm có độ dẫn cao so với trường hợp không dùng chất bề mặt + Trong trường hợp tổng hợp nanocomposit, độ dẫn cao so với polymer có kết hợp với...
 • 26
 • 354
 • 0

Bài tập lớn hình hóa: Cho đồ cấu trúc của hệ điều khiển tự động. Hãy dùng máy tính để phỏng khảo sát quá trình quá độ của hệ.

Bài tập lớn mô hình hóa: Cho sơ đồ cấu trúc của hệ điều khiển tự động. Hãy dùng máy tính để mô phỏng và khảo sát quá trình quá độ của hệ.
... khối Kết phỏng: Kết luận: Hệ cho ổn định theo thời gian.Kết khảo sát Matlab-Simulink hoàn toàn trùng với kết thu VB,chứng tỏ tính đắn phương pháp dùng để hình hóa hệ thống 8.Nhận dạng hệ thống ... cong độ Kết chạy chương trình hình sau: 6.Các tiêu chất lượng hệ Ymax=3.008523 Yod=1.984127 Độ chỉnh: 51.62954% Tmax=0.013s Tod=0.055s 7 .Dùng Matlab-Simulink khảo sát lại lại Simulink đồ ... hàm độ đơn điệu tăng.???  Kết hoàn toàn phù hợp 9.Thiết kế giao diện VB6.0 10 10.Tài liệu tham khảo [1] Matlab Simulink dành cho kỹ sư điều khiển tự động NGUYỄN PHÙNG QUANG-NXB KHOA HỌC VÀ KỸ...
 • 11
 • 1,504
 • 6

Báo cáo " Nghiên cứu tổng hợp khảo sát hoạt tính xúc tác của cobaltetrasulfophthalocyaine trên chất mang TiO2 " potx

Báo cáo
... hydrosulfide HS" (pKj = 6,98) se phan dng vdi oxy kem han so vdi dang sulfit S^' (pK, = 12,91) tdn tai chu ye'u d pH cao Day la C che chuyen dien tu, S ^" chuyen dien tit sang O oxy di dang han HS" Tuy ... 750 nm, td dudng chuan suy ndng dd S ^" cdn lai [3] Tai lugng CoTSPc gan tren chat mang TiOj dugc xic dinh thdng qua ham lugng kim loai Cobah tu bang phuang ... kien sue oxi khdng khi, khuiy bang miy khuay td vi nhiet dung dieh phan dng dugc gid khdng ddi d 32"C bing he thdng trao ddi nhiet cd gin bom nudc tuan hoin Binh phan dng chda 500 ml dung dich Na2S...
 • 4
 • 287
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp khảo sát tính chất của các hạt nano trên sở các vật liệu bán dẫn, vật liệu từ, kim loại; bước đầu thử nghiệm trong sinh học, y dược học

Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát tính chất của các hạt nano trên cơ sở các vật liệu bán dẫn, vật liệu từ, kim loại; bước đầu thử nghiệm trong sinh học, y dược học
... TẮT CÁC NỘI DUNG HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG NHIỆM VỤ NGHỊ ĐỊNH THƯ I THÔNG TIN TỔNG QUAN: TÊN NHIỆM VỤ: Nghiên cứu tổng hợp khảo sát tính chất hạt nano sở vật liệu bán dẫn, vật liệu từ, kim loại; bước ... ng y 30 tháng năm 2010 BÁO CÁO THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI I THÔNG TIN CHUNG Tên đề tài: Nghiên cứu tổng hợp khảo sát tính chất hạt nano sở vật liệu bán dẫn, vật liệu từ, kim loại; bước đầu ... Nghiên cứu tính chất hạt nano tạo Nghiên cứu hình thái học, tính chất cấu trúc, tính chất hấp thụ, phát quang, tính chất từ v.v của hạt nano tạo Hoạt hóa bề mặt hạt nano 3) Tìm hiểu khả bước đầu thử...
 • 250
 • 427
 • 1

nghiên cứu tách chiết khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của hỗn hợp các chất chuyển hóa thứ cấp trong một số loài rong nâu phổ biến ở tỉnh khánh hòa

nghiên cứu tách chiết và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của hỗn hợp các chất chuyển hóa thứ cấp trong một số loài rong nâu phổ biến ở tỉnh khánh hòa
... ethanol t rong nõu v rong lc xp x khong 14.8-14.9g/50g rong Riờng rong hm lng cht chit ethanol cao hn khong 17.5g/50g rong Hm lng cht chuyn húa th cp t rong cú ln hn so vi rong lc v rong nõu ... 11.3g Tin hnh xỏc nh hm lng cht chit ethanol t c ngnh rong bin : rong nõu, rong , rong lc l mun so sỏnh hm lng cỏc cht chuyn húa th cp c ngnh rong, nhm cú nh hng s dng cỏc nghiờn cu v sau nu cú ... vi khun cn th nghim - Chun b dch chit rong: t 36 loi rong chn loi rong nõu ph bin tnh Khỏnh Hũa v tin hnh theo qui trỡnh 2.1 thu c dch chit rong t loi rong khỏc 2.3.3.2 Tin hnh - Dựng mụi trng...
 • 49
 • 914
 • 4

thiết kế, phỏng khảo sát các thông số kỹ thuật của anten vi dải

thiết kế, mô phỏng và khảo sát các thông số kỹ thuật của anten vi dải
... TOÁN, MÔ PHỎNG VÀ KHẢO SÁT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA ANTEN Anten vi dải hình chữ nhật có cấu tạo gồm mặt xạ, mặt phẳng đất lớp điện môi mặt kim loại Kích thước mặt xạ, chiều cao hệ số điện môi thông ... Ngành Điện Tử Vi n Thông Các thông số kỹ thuật anten - Tần số công tác anten tần số cộng hưởng anten Anten làm vi c chế độ cộng hưởng công suất xạ anten lớn - Hệ số định hướng anten theo hướng ... ta vào HFSS \ Validation check để kiểm tra lỗi thiết kế Nếu lỗi, vào HFSS \ Analyze bắt đầu chạy  Hiển thị kết - vào HFSS \ Results \ … V CÁC THÔNG SỐ ĐỂ MÔ PHỎNG TẦN SỐ 1900Ghz 5.1 Thiết...
 • 20
 • 602
 • 0

Nghiên cứu phỏng xác định chế độ cấp đông hợp lý cho cá tra Việt Nam

Nghiên cứu mô phỏng và xác định chế độ cấp đông hợp lý cho cá tra Việt Nam
... Sử dụng hình nghiên cứu biến thiên trường nhiệt độ trình cấp đông Sử dụng hình để nghiên cứu ảnh hưởng thông số môi (iv) trường cấp đông (v) Sử dụng hình để nghiên cứu ảnh hưởng ... xây dựng hình trình làm lạnh cấp đông da trơn để nghiên cứu ảnh hưởng thông môi trường cấp đông hình cho phép xác định thông số (1) thời gian cấp đông, (2) trường nhiệt độ thực phẩm ... ρ(T) tra Đánh giá độ tin cậy hình so với kết thực nghiệm để áp dụng cho hình toán xác định thời gian cấp đông tra 2.2.1 Phát triển hình dự đoán tính chất nhiệt vật cho tra...
 • 189
 • 298
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tách chiết và khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của dịch chiết từ vỏ quả thanh longđề tài thiết kế mô phỏng và khảo sát các thông số kỹ thuật của anten vi dảithiết kế mô phỏng và khảo sát các thông số kỹ thuật của anten vi dảimô phỏng và khảo sát ổn định bằng matlab 6 5cảm biến làm nhiệm vụ gì trong một hệ thống cơ điện tửnghiên cứu bán tổng hợp khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa của flavonoid và dẫn xuất từ vỏ quítnghiên cứu mô phỏngnghiên cứu mô phỏng hệ thống thủy lực trên máy đào komasu 2008nghiên cứu mô phỏng các phương pháp điều chế cơ bản trong hệ thống tin số với các kênh truyền khác nhaunghiên cứu mô phỏng hệ thống thủy lực trên máy xúc đào komatsu pc200 8nghiên cứu mô hình và yếu tố ảnh hưởng đến bệnh tai mũi họng thông thường của dân tộc êđê tây nguyên đánh giá kết quả của một số biện pháp can thiệp phù hợp ở tuyến thôn bảnmô tả và khảo sát hệ thống quản lý hàng hóa3 4 4 địa hình vùng nghiên cứu mô phỏng bằng mike 21nghiên cứu mô hình và biện pháp phát triển nông nghiệp và nông thôn ở huyện hóc môn tp hcmcác bước nghiên cứu mô phỏngĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học