Kỹ năng trình bày báo cáo

kỹ năng trình bày báo cáo khoa học dh an giang

kỹ năng trình bày báo cáo khoa học dh an giang
... Các ph n c a m t báo cáo khoa Các báo cáo h c BÁO CÁO KHOA H C PH N U PH N CHÍNH CHÍ PH N CU I PH N Ph n U u c a báo cáo KH bao g m: Trang t a Trang t a L ii c m t L c mt Ph n tóm ... ch ng L p danh sách t khóa L p danh sách ch quan tr ng mà b n L p danh sách ch quan tr ng mà b n quan tâm quan tâm L p danh sách bi n liên quan n ch b n L p danh sách bi n liên quan n ch b n ... tóm t t M c ll c M c c Danh m c b ng Danh m c b ng Danh m c bi u Danh m c bi u Danh m c t vi t t t (n u có) Danh m c t vi t t t (n u có) PH N CHÍNH CHÍNH Ph n c a báo cáo khoa h c g m ch ng Ch...
 • 129
 • 290
 • 0

Kỹ năng trình bày báo cáo

Kỹ năng trình bày báo cáo
... xếp trình bày  Dẫn nhập, phần chính, kết luận I Mục tiêu trình bày  Hội nghị khoa học:  Một kiện thức mà nhà nghiên cứu trình bày kết quả, hội thảo hoạt động khác  Cơ hội để bạn trình bày ... điểm nhấn Kết luận  Trình bày kỹ năng, cần rèn luyện chuẩn bị chu đáo  Phải nêu rõ mục tiêu nêu phần đầu trình bày  Câu kết luận phải khái quát lại/gói gọn lại bạn trình bày Chúc bạn thành công ... Kỹ trình bày ?  Trình bày trước công chúng tài năng, kỹ – Anonymous  Tất diễn giả danh tiếng diễn giả tồi lúc đầu [Ralph...
 • 21
 • 194
 • 0

KỸ NĂNG VIẾT VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC docx

KỸ NĂNG VIẾT VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC docx
... sử nghiên cứu   4. Mục đích nghiên cứu 5. Giả thuyết khoa học   6. Khách thể nghiên cứu đối tượng nghiên cứu   7. Phạm vi, giới hạn đề tài nghiên cứu   8. Nhiệm vụ nghiên cứu   9. Phương pháp nghiên ... luận đề tài nghiên cứu    Xây dựng hệ thống lý luận nhằm định hướng cho trình nghiên cứu: khái niệm công cụ; lịch sử vấn đề nghiên cứu; đặc điểm đối tượng nghiên cứu; chất vấn đề nghiên cứu Chương ... I CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI VIẾT BẢN THẢO BÁO CÁO NCKH   Phác thảo lại dàn chi tiết (xem lại đề cương nghiên cứu) • Đề cương nghiên cứu gồm có phần sau đây: Trường Đại học Ngân hàng T P Hồ Chí...
 • 20
 • 1,007
 • 14

KỸ NĂNG VIẾT VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO pot

KỸ NĂNG VIẾT VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO pot
... báo cáo tiếp sau bìa phụ, lời cam kết lời cảm ơn (mục lục đặt cuối báo cáo) 9.Bảng liệt kê bảng biểu hình minh họa Trang Đề tài: KỸ NĂNG VIẾT VÀ TRÌNH BÀY NHÓM 7: K6QT1 Trong việc trình bày báo ... trường • Năm trình bày báo cáo 1.2 Quy định trình bày trang bìa: • In giấy bìa cứng, giấy màu, bọc nhựa • Tất trình bày trang • Tựa đề báo cáo, tên sinh viên, người hướng dẫn phải viết chữ in ... lại viết chữ thường viết in hoa chữ • Không dùng dấu chấm cuối câu Lưu ý: không đánh số trang Trang bìa mẫu: (ở trang bên) Trang Đề tài: KỸ NĂNG VIẾT VÀ TRÌNH BÀY NHÓM 7: K6QT1 BỘ GIÁO DỤC VÀ...
 • 18
 • 653
 • 4

Kỹ năng trình bày một báo cáo khoa học

Kỹ năng trình bày một báo cáo khoa học
... ưu??? Power Technique (Làm chuẩn bị báo cáo lúc nơi) •  Mục đích báo cáo (nói chuyện) này? •  Người nghe quan tâm đến điều gì? •  Muốn người nghe nhớ điều từ báo cáo Ví dụ… Chiến Lược Sử Dụng Thuốc ... thuốc chống đông? •  Bạn gặp trường hợp xuất huyết dùng thuốc chống đông HCMV cấp? Kỹ Năng Soạn Bản Trình Bày PowerPoint Những điểm cần ý •  Tránh slide có format giống hệt nhau, tránh nhiều ... phổi cấp Suy tim phải Dùng biểu đồ hình ảnh •  •  •  •  •  Một hình vạn chữ Dễ gây ấn tượng dễn nhớ Đáng tin cậy Cần cân nhắc cách trình bày biểu đồ Tránh tối đa dùng hiệu ứng: giảm tính trang trọng...
 • 67
 • 153
 • 0

Bài giảng phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường chương 8 kỹ thuật viết và trình bày báo cáo khoa học

Bài giảng phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường  chương 8 kỹ thuật viết và trình bày báo cáo khoa học
... khoa học Trích dẫn khoa học Ý nghóa trích dẫn khoa học „ Khoa học „ Trách ch nhiệm „ Pháp lý „ Đạo đức Thiết kế trình bày báo cáo khoa học Báo cáo miệng ng (Oral presentation) Báo cáo hình ảnh nh ... đề tài nghiên cứu „ Tổng ng quan nghiên cứu có liên quan „ Phương pháp thực đề tài nghiên cứu „ „ Kết nghiên cứu đạt được, c, so sánh nh kết với nghiên cứu trước Tính sáng ng tạo khoa học Khóa ... ảnh nh (Poster presentation) Tài liệu tham khảo Chương V: Trình bày luận điểm khoa học Vũ Cao Đàm, 20 08 Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học c Nxb Giáo Dục c Chapter “Disseminating Research...
 • 14
 • 212
 • 0

Trinh bay bao cao luan van tot nghiep.pdf

Trinh bay bao cao luan van tot nghiep.pdf
... file MS Word luận văn tham khảo caotri@dit.hcmut.edu.vn Mẫu MS Word Template LVTN Khoa CNTT Cảm ơn ThS Nguyễn Cao Trí Email: caotri@dit.hcmut.edu.vn http://www.caotri.com 7/3/2009 Bài giảng “Trình ... quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Trình bày báo cáo tốt nghiệp 13 Slice 13 Câu hỏi & giải đáp 7/3/2009 Bài giảng “Trình bày luận văn báo cáo đề tài tốt nghiệp” Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 ... Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Trình bày báo cáo tốt nghiệp Slice Câu hỏi & giải đáp 7/3/2009 Bài giảng “Trình bày luận văn báo cáo đề tài tốt nghiệp” Bản quyền © Nguyễn Cao Trí 03/2001 Trình...
 • 15
 • 2,801
 • 8

Chế độ kế toán hiện hành về lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ (2).DOC

Chế độ kế toán hiện hành về lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ (2).DOC
... NỘI DUNG 1 .Chế độ kế toán hành lập trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ Hiện việc lập trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ quy định chuẩn mực số 24 (ban hành công bố theo định 165/2002/QĐ_BTC ... hướng dẫn chuẩn mực kế toán. Hiện việc lập trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ phải dựa nguyên tắc sau: -Việc lập trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ hang năm kỳ kế toán niên độ phải tuân thủ quy ... chuẩn mực kế toán số 24 “ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ chuẩn mực kế toán số 27 Báo cáo tài niên độ -các khoản đầu tư ngắn hạn coi tương đương tiền trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ bao gồm...
 • 31
 • 742
 • 6

Chế độ kế toán hiện hành về lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ.DOC

Chế độ kế toán hiện hành về lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ.DOC
... 0918.775.368 NỘI DUNG 1 .Chế độ kế toán hành lập trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ Hiện việc lập trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ quy định chuẩn mực số 24 (ban hành công bố theo định 165/2002/QĐ_BTC ... hướng dẫn chuẩn mực kế toán. Hiện việc lập trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ phải dựa nguyên tắc sau: -Việc lập trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ hang năm kỳ kế toán niên độ phải tuân thủ quy ... định chuẩn mực kế toán số 24 “ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ chuẩn mực kế toán số 27 Báo cáo tài niên độ -các khoản đầu tư ngắn hạn coi tương đương tiền trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ bao...
 • 31
 • 481
 • 1

Thuế thu nhập doanh nghiệp – ghi sổ kế toán và trình bày báo cáo tài chính Chuẩn mực kế toán số 17.pdf

Thuế thu nhập doanh nghiệp – ghi sổ kế toán và trình bày báo cáo tài chính Chuẩn mực kế toán số 17.pdf
... - Trình bày Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Sửa tiêu Thu thu nhập doanh nghiệp (Mã số 51) thành tiêu: “Chi phí thu thu nhập doanh nghiệp hành số 51” “Chi phí thu thu nhập doanh nghiệp ... định số thu thu nhập năm khấu trừ số thu thu nhập mà sở kinh doanh nộp nước số thu khấu trừ không vượt số thu thu nhập tính theo Luật thu TNDN cho khoản thu nhập nhận đó” * Thu thu nhập ... hợp số liệu ghi vào tiêu số âm hình thức ghi ngoặc đơn ( )) + Chỉ tiêu Chi phí thu thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: phản ánh chi phí thu thu nhập doanh nghiệp hoãn lại thu nhập thu thu nhập doanh...
 • 7
 • 545
 • 2

Một vài kiến nghị về việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam.DOC

Một vài kiến nghị về việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam.DOC
... CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 2.1 Khái quát việc lập báo cáo tài hợp Tổng công ty VIWASEEN -Tổng công ty Đầu Xây dựng Cấp thoát ... thiện việc lập trình bày Báo cáo tài hợp Tổng công ty Đầu xây dựng cấp thoát nước Môi trường Việt Nam 6 CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT ... công ty Đầu Xây dựng Cấp thoát nước Môi trường Việt Nam Phần II: Thực trạng lập Báo cáo tài hợp Tổng công ty đầu xây dựng Cấp thoát nước Môi trường Việt Nam Phần III: Một vài kiến nghị...
 • 90
 • 545
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: kỹ năng trình bày báo cáo khoa họckỹ năng trình bày báo cáokĩ năng trình bày báo cáokỹ thuật trình bày báo cáokỹ năng viết và trình bày báo cáokỹ năng viết và trình bày báo cáo potkhả năng diệt sâu xanh trình bày báo cáokỹ thuật soạn thảo và trình bày báo cáohoàn thiện kỹ thuật lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhấtđơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng việt nam ký hiệu quốc gia là đ ký hiệu quốc tế là vnd được dùng để ghi sổ kế toán lập và trình bày báo cáo tài chính của doanh nghiệptrình bày báo cáokỹ năng trình bàycách trình bày báo cáotrình bày báo cáotrình bày báo cáo luận vănGIẢI PHÁP QUẢN lý rủi RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG đầu tư và PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾHiệu quả kinh tế nuôi tôm trên cát ở huyện bố trạch, tỉnh quảng bìnhPlanner Powerpoint TemplateHoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế TP thanh hóaHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý THU bảo HIỂM xã hội tại bảo HIỂM xã hội THÀNH PHỐ THANH hóaHoàn thiện quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thị xã hương thủy, tỉnh thừa thiên huếMỘT số GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHIẾN lược PHÁT TRIỂN PHÂN VIỆN KHOA học CÔNG NGHỀ xây DỰNG MIỀN TRUNG đến năm 2020NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đào tạo NGHỀ tại TRƯỜNG TRUNG cấp NGHỀ THỪA THIÊN HUẾNâng cao chất lượng đội ngũ công chức xã, thị trấn, huyện quảng xương, tỉnh thanh hóaNâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ trong bộ máy quản lý các phường ở thành phố huếNâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH đầu tư và phát triển thăng longNGHIÊN cứu các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG tạo ĐỘNG lực làm VIỆC của CÔNG CHỨC tại uỷ BAN NHÂN dân THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾNGHIÊN cứu TÌNH HÌNH sản XUẤT và TIÊU THỤ nước mắm của các hộ GIA ĐÌNH ở hà TĨNHPhát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại OCEAN BANKPHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG tín DỤNG bán lẻ tại NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH HOÁPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực CHẤT LƯỢNG CAO TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ ĐỒNG hới, TỈNH QUẢNG BÌNHQUẢN lý THU THUẾ hộ KINH DOANH TRÊN địa bàn THÀNH PHÔ HUẾQUẢN TRỊ nợ QUÁ hạn tại NGÂN HÀNG TMCP bưu điện LIÊN VIỆT CHI NHÁNH THANH hóaQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh thanh hóaTạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động huyện quảng điền