Xử lý tín hiệu thời gian thực bằng phương pháp số trên môi trường phát triển ứng dụng DSP56307EVM áp dụng trong các hệ định vị vô tuyến

Xử tín hiệu thời gian thực bằng phương pháp số trên môi trường phát triển ứng dụng DSP56307EVM áp dụng trong các hệ định vị tuyế

Xử lý tín hiệu thời gian thực bằng phương pháp số trên môi trường phát triển ứng dụng DSP56307EVM áp dụng trong các hệ định vị vô tuyế
... NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Lê Hồng Hà XỬ LÝ TÍN HIỆU THỜI GIAN THỰC BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỐ TRÊN MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DSP56307EVM ÁP DỤNG TRONG CÁC HỆ ĐỊNH VỊ VÔ TUYẾN Ngành: Công nghệ ... tín hiệu phương pháp số, mô phỏng, xử tín hiệu thời gian thực, thiết lập hệ tích hợp tính toán song song,… Luận văn “ Xử tín hiệu thời gian thực phương pháp số môi trường phát triển ứng ... dựng DSP56307EVM, áp dụng hệ định vị tuyến”.Nội dung trình bày xoay quanh vi xử số tích hợp môi trường phát triển ứng dụng khả trình thực toán xử tín hiệu số thời gian thực ứng dụng hệ định...
 • 139
 • 451
 • 2

Xử tín hiệu thời gian thực bằng phương pháp số trên môi trường phát triển ứng dụng DSP56307EVM áp dụng trong các hệ định vị tuyến

Xử lý tín hiệu thời gian thực bằng phương pháp số trên môi trường phát triển ứng dụng DSP56307EVM áp dụng trong các hệ định vị vô tuyến
... tín hiệu phương pháp số, mô phỏng, xử tín hiệu thời gian thực, thiết lập hệ tích hợp tính toán song song,… Luận văn “ Xử tín hiệu thời gian thực phương pháp số môi trường phát triển ứng ... dựng DSP56307EVM, áp dụng hệ định vị tuyến .Nội dung trình bày xoay quanh vi xử số tích hợp môi trường phát triển ứng dụng khả trình thực toán xử tín hiệu số thời gian thực ứng dụng hệ định ... ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Lê Hồng Hà XỬ LÝ TÍN HIỆU THỜI GIAN THỰC BẰNG PHƢƠNG PHÁP SỐ TRÊN MÔI TRƢỜNG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DSP56307EVM ÁP DỤNG TRONG CÁC HỆ ĐỊNH VỊ VÔ TUYẾN Ngành: Công nghệ điện tử - viễn...
 • 12
 • 108
 • 1

Phương pháp mã hóa video theo đối tượng ứng dụng trong các hệ thống thông tin video

Phương pháp mã hóa video theo đối tượng ứng dụng trong các hệ thống thông tin video
... tính ưu việt nhanh chóng ứng dụng rộng rãi hệ thống thơng tin video nén MPEG-4 sử dụng phương pháp hóa video theo đối tượng thay hóa tồn đoạn video, dung lượng video giảm đáng kể mà chất ... cứu Phương pháp hóa video theo đối tượng ứng dụng hệ thống thơng tin video nén” để sâu tìm hiểu kỹ thuật hóa chuẩn nén MPEG-4 Đề tài nghiên cứu chia làm phần Chương 1: tổng quan video ... cấu trúc giải video MPEG-4 Hình ví dụ tổng hợp khung hình video sử dụng MPEG-4 Nhiều đối tượng tách khỏi video đầu vào Mỗi đối tượng video sau hóa hố đối tượng video VO (Video Object)...
 • 48
 • 418
 • 2

Phương pháp mã hóa video theo đối tượng ứng dụng trong các hệ thống thông tin video nén

Phương pháp mã hóa video theo đối tượng ứng dụng trong các hệ thống thông tin video nén
... chuẩn nén MPEG-4 với nhiều tính ưu việt nhanh chóng ứng dụng rộng rãi hệ thống thơng tin video nén MPEG-4 sử dụng phương pháp hóa video theo đối tượng thay hóa tồn đoạn video, dung lượng video ... cứu Phương pháp hóa video theo đối tượng ứng dụng hệ thống thơng tin video nén để sâu tìm hiểu kỹ thuật hóa chuẩn nén MPEG-4 Đề tài nghiên cứu chia làm phần Chương 1: tổng quan video ... Đề tài nghiên cứu phương pháp hố video theo hướng đối tượng hệ thống thơng tin video nén đạt số kết sau: Tổng quan hố video, mục đích nghiên cứu nén video theo đối tượng nhằm giảm tối...
 • 48
 • 389
 • 2

Phương pháp mã hóa video theo đối tượng ứng dụng trong các hệ thống thông tin video nén

Phương pháp mã hóa video theo đối tượng ứng dụng trong các hệ thống thông tin video nén
... ng pháp hóa ng ng d ng h th ng thơng tin video nén đ sâu tìm hi u k thu t hóa chu n nén MPEG-4 tài nghiên c u đ c chia làm ph n Ch ng 1: t ng quan v video Ch ng 2: cơng ngh hóa video ... OKS CO M nén theo h c trình bày k thu t hóa video nh cơng c hóa v i nhi u tính n ng u vi t 1.3 K thu t hóa video nén theo h m c a MPEG-4 đ ng đ i t ng MPEG-4 u c coi m t cu c cách m ng ... i hóa (25 khung / giây) b ng cách s d ng m t b hóa MPEG-4 đ n gi n, v i m t b l khung đ (t ng đ ng t hóa c hóa m t I-VOP khung ti p theo đ VOPs S l đ u u tiên c hóa nh P- ng bít mã...
 • 48
 • 85
 • 0

PHƯƠNG PHÁP MÃ HÓA VIDEO THEO ĐỐI TƯỢNG ỨNG DỤNG TRONG CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN VIDEO NÉN

PHƯƠNG PHÁP MÃ HÓA VIDEO THEO ĐỐI TƯỢNG ỨNG DỤNG TRONG CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN VIDEO NÉN
... theo đối tượng thay hóa toàn đoạn video, dung lượng video giảm đáng kể mà chất lượng lại nhiều thay đổi Vì nhóm chọn đề tài nghiên cứu “ Phương pháp hóa video theo đối tượng ứng dụng hệ thống ... chuẩn nén MPEG Qua trình nghiên cứu chuyên gia cho đời chuẩn nén MPEG-4 với nhiều tính ưu việt nhanh chóng ứng dụng rộng rãi hệ thống thông tin video nén MPEG-4 sử dụng phương pháp hóa video theo ... thống thông tin video nén để sâu tìm hiểu kỹ thuật hóa chuẩn nén MPEG-4 Đề tài nghiên cứu chia làm phần: Chương : Tổng quan hóa video Chương : Công nghệ hóa video MPEG-4 Chương : Ứng dụng...
 • 60
 • 376
 • 0

Xửtín hiệu thời gian thực sử dụng TMS320C6416T DSK

Xử lí tín hiệu thời gian thực sử dụng TMS320C6416T DSK
... hoạt tính mức cảm ửna Điều tạo ều khả năne lựa chọn cho nhữne ứng dụne thực tiễn việc xử lý nhiễm mơi ỉrng hữu Bảng Hoạt tính enzym ngoại bào số chủng xạ khuẩn r Kí Hoạt tính enzym (D-d, mm) hiệu ... IS sử dụns loại đường đó, kí hiệu (+) ếu xạ khuẩn sinh trưởng mạnh đối chứne dương, kí hiệu (++) ếu xạ khn sinh trưởng bane đổi chứng âm khơng mọc: khơne; có khả năns sử 1° loại đườnơ , kí hiệu ... họp kháng mạnh sau 72 tăng dần theo thời gian đạt cực đại sau 120 siờ sau aiảm Lượne sinh khối lớn đồng thời hoạt tính kháng sinh tích luỹ cũns đạt cực đại thời điểm lượns, sinh khối siảm nhanh...
 • 54
 • 260
 • 0

Môi trường phát triển ứng dụng TELEPHONY cho thiết bị di động bằng HTML5 và TIZEN

Môi trường phát triển ứng dụng TELEPHONY cho thiết bị di động bằng HTML5 và TIZEN
... thiết bị di động smartphone hay tablet mà có mặt Smart TV, thiết bị điện tử xe hơi, máy tính xách tay thiết bị nhúng 3 Chương 1: TỔNG QUAN: KHÁI QUÁT VỀ MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG ... dùng di động phần cứng điện thoại Hệ điều hành thiết lập tác vụ đa dạng Một vài hệ điều hành thiết kế tiện dụng số khác thiết kế hiệu kết hợp hai 1.2 Một số tảng phát triển ứng dụng di động 1.2.1 ... Emulator: giả lập chạy ứng dụng Tizen − Web Debugging Chương 3: XÂY DỤNG ỨNG DỤNG TRÊN NỀN TIZEN HTML5 12 3.1 Ngôn ngữ HTML5 3.1.1 HTML5 phát triển từ HTML HTML5 mang lại cho người dùng trải nghiệm...
 • 22
 • 244
 • 0

xử tín hiệu không gian - thời gian

xử lý tín hiệu không gian - thời gian
... nghi Bộ xử không gian- thời gian tối u đồng thời xử tối u tín hiệu miền thời gian không gian xử không gian- thời gian tối u khâu trình xử tín hiệu không gian- thời gian thích nghi ... không gian thời gian thích nghi - Tổng quan trình xử tín hiệu không gian- thời gian tối u - Phân tích trình xử không gian- thời gian tối u - Mạch lọc không gian- thời gian thích nghi - Các ... tạp nặng nề xử không gian- thời gian thích nghi nằm khâu tính toán trọng số mạch lọc không gian- thời gian Hai khâu xử không gian- thời gian tối u Bộ xử không gian- thời gian thích nghi...
 • 96
 • 494
 • 7

Xử tín hiệu không gian-thời gian

Xử lý tín hiệu không gian-thời gian
... QUAN VỀ XỬ LÝ KHÔNG GIAN VÀ XỬ LÝ THỜI GIAN 1.1.CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ TÍN HIỆU KHÔNG GIAN Tín hiệu không gian- thời gian, gọi tắt tín hiệu không gian, tín hiệu mang sóng truyền lan không gian, ... nghi Bộ xử không gian- thời gian tối ưu đồng thời xử tối ưu tín hiệu miền thời gian không gian xử không gian- thời gian tối ưu khâu trình xử tín hiệu không gian- thời gian thích ... máy tính Xử tín hiệu không gian- thời gian thích nghi ứng dụng nhiều lĩnh vực thông tin liên lạc, hàng không, hàng hải, địa chất, thiên văn, xử ảnh Mục đích trình xử tín hiệu không gian- thời...
 • 102
 • 252
 • 2

Xử tín hiệu không gian thời gian

Xử lý tín hiệu không gian thời gian
... nhiều tiềm năng, tạo nên kỹ thuật xử tín hiệu kết hợp không gian- thời gian Các kỹ thuật xử tín hiệu không gian thời gian kể bao gồm: kỹ thuật phân tập không gian thu/phát, kỹ thuật ăng-ten ... 306 Mã không gian- thời gian 309 9.1 Giới thiệu 309 9.2 Mã khối không gian- thời gian 310 9.2.1 Mã hóa khối không gian thời gian trực giao ... trung vào thuyết phương pháp mô xv xvi Danh sách bảng kỹ thuật xử không gian thời gian nói Mục tiêu sách cung cấp cho người đọc kiến thức mô hình tín hiệu, thuật toán xử tín hiệu thu/phát,...
 • 65
 • 551
 • 1

THIẾT kế MẠCH VI xử điều KHIỂN THỜI GIAN THỰC

THIẾT kế MẠCH VI xử lý điều KHIỂN THỜI GIAN THỰC
... -o0o - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG THIẾT KẾ MẠCH VI XỬ LÝ ĐIỀU KHIỂN THỜI GIAN THỰC Sinh vi n thực hiện: Đặng Vinh Hiển Lớp: 13CDDC02 Niên khóa: 2013 - 2016 Giáo vi n hướng dẫn: TS Nguyễn Khánh ... HỒ THỜI GIAN THỰC .2 A GIỚI THIỆU MẠCH .2 B GIỚI THIỆU LINH KIỆN MẠCH I Vi điều khiển 89S52: Giới thiệu vi điều khiển 89S52 2 Các chân vi điều ... có nguồn điện B GIỚI THIỆU LINH KIỆN MẠCH I Vi điều khiển 89S52: Giới thiệu vi điều khiển 89S52 - Chip vi điều khiển 89S52 thuộc họ MCS-51 họ vi điều khiển hãng Intel Chip 89S52 có số đặc trưng...
 • 59
 • 194
 • 0

nghiên cứu khảo sát hiệu quả của chế phẩm bio - b111 hv trong xử nước thải ngành dệt nhuộm bằng phượng pháp hiếu khí.

nghiên cứu khảo sát hiệu quả của chế phẩm bio - b111 hv trong xử lý nước thải ngành dệt nhuộm bằng phượng pháp hiếu khí.
... 0951110126 GVHD: Th.S LÂM VĨNH SƠN NGÀNH: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM BIO B111 TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NGÀNH DỆT NHUỘM BẰNG PHƯƠNG PHÁP HIẾU KHÍ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin ... 2.5.2 Chế phẩm sinh học xử nước thải dệt nhuộm 16 2.5.2.1 Vi sinh xử màu 16 2.5.2.2 Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học xử nước thải dệt nhuộm 16 2.5.3 Chế phẩm BIO ... xác định khả xử nước thải dệt nhuộm chế phẩm BIO B111 HV mô hình hiếu khí để bổ sung thêm phương pháp xử cho loại nước thải dệt nhuộm nói riêng bảo vệ môi trường nói chung 1.4 - ĐỒ ÁN TỐT...
 • 67
 • 375
 • 0

Về một phương pháp nâng cao chất lượng xử tín hiệu ứng dụng trong các hệ thống điều khiển công nghiệp

Về một phương pháp nâng cao chất lượng xử lý tín hiệu ứng dụng trong các hệ thống điều khiển công nghiệp
... CÔNG THƯƠNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN NGHIÊN CỨU ĐIỆN TỬ, TIN HỌC, TỰ ĐỘNG HÓA T N TH HOÀ VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XỬ LÝ TÍN HIỆU ỨNG DỤNG TRONG CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP ... KHỬ NHI U TÍN HIỆU SỬ DỤNG BIẾN Đ I WAVELET VÀ ỨNG DỤNG T ONG CÁC HỆ THỐNG ĐI U KHI N CÔNG NGHIỆP Nghiên cứu đ c m tần số lo i nhi u môi trường công nghi p Xác đ nh v tr xử l nhi u h thống lo ... gốc phương pháp ngư ng khác ậ : Tóm tắt kết ch nh luận án đóng góp ứ ể ủ ậ Chương PHƯƠNG PHÁP KHỬ NHI U TÍN HIỆU SỬ DỤNG BIẾN Đ I AVELET VÀ ỨNG DỤNG T ONG CÁC HỆ THỐNG ĐI U KHI N CÔNG NGHIỆP N...
 • 128
 • 168
 • 0

nghiên cứu xử nước ngầm ô nhiễm asen bằng phương pháp oxi – quang hóa trong điều kiện thực tế ở các vùng nông thôn

nghiên cứu xử lý nước ngầm ô nhiễm asen bằng phương pháp oxi – quang hóa trong điều kiện thực tế ở các vùng nông thôn
... phộp t nng Asen thp di tiờu chun, vy cn tip tc x bng cỏc phng phỏp khỏc 1.3.6 Oxi húa Oxi húa bng cỏc cht oxi húa mnh: Cỏc cht oxi húa c phộp s dng cp nc nh Clo, KmnO4, H2O2, Ozon Oxi húa in ... nam H Ni nh H Nam l nhng khu vc cú hm lng Asen cao Bn cỏc khu vc nhim Asen trờn ton quc 1.3 Cỏc phng phỏp x asen nc ngm 3.1 X bng cụng ngh x gin ma Nc ngun hay nc ging khoan thng tn ... cu x nc ngm ụ nhim Asen bng phng phỏp oxi quang húa iu kin thc t cỏc vựng nụng thụn Trong ti ny, chỳng em s dng cỏc iờu kiờn, nguyờn liu cú sn, d kim nh ỏnh sỏng mt tri, chanh, nc oxi gi...
 • 23
 • 526
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thí nghiệm 7 xử lý tín hiệu thời gian liên tụcxử lý tín hiệu không gian thời gianxu ly tin hieu khong gian thoi gian tran xuan namphương pháp xử lý ao ương cá tra giống bằng phương pháp purolite tốc độ caothời gian thực hiện phương pháp hà hơi thổi ngạtđánh giá hiện trạng đề xuất phương án xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp ủ phân compost tại thị xã bạc liêu tỉnh bạc liêuxử lý nước thải xi mạ nikel bằng phương pháp trích ly 3 phaxử lý phụ phế phẩm từ tôm bằng phương pháp vi sinhphần ii thực trạng về đầu tư và tăng trưởng phát triển kinh tế ở việt nam trong thời gian quanghiên cứu xử lý nước thải p amp g bằng phương pháp lọc sinh họcbai tap ve dinh thuc bang phuong phap so capxử lý tín hiệu số thời gian thựcphần sử dụng user segment là các thuê bao máy thu và xử lý tín hiệu nhiệm vụ thu nhận tín hiệu mang thông tin vị trí và thời gian chuẩn của vệ tinh tính toán và đưa ra vị trí chính xác của các thuê baothực hành xử lý tín hiệu với matlabthực hành xử lý tín hiệu sốĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ