Nghiên cứu, đánh giá hiệu suất một số thuật toán quản trị tài nguyên trong mạng không dây

Nghiên cứu, đánh giá hiệu suất một số thuật toán quản trị tài nguyên trong mạng không dây

Nghiên cứu, đánh giá hiệu suất một số thuật toán quản trị tài nguyên trong mạng không dây
... Nghiên cứu vấn đề phân phối nguồn tài nguyên tối ưu mạng không dây, tài nguyên quý giá (băng thông) phải sử dụng hiệu chia sẻ công người sử dụng So với mạng dây truyền thống, ... Mạng di động tế bào: Chương trình bày lịch sử phát triển, giới thiệu số hệ thống mạng di động ứng dụng giới Các khái niệm mạng di động tế bào, quan trọng khái niệm tái sử dụng tần số, giới thiệu ... có dây truyền thống, tính chất đặc trưng mạng không dây đặt cho nhiều thử thách mới, ngăn chặn ứng dụng lặp phương pháp phân phối nguồn tài nguyên sẵn có Nghiên cứu phân loại lược đồ phân phối...
 • 4
 • 85
 • 0

Nghiên cứu, đánh giá hiệu suất một số thuật toán quản trị tài nguyên trong mạng không dây

Nghiên cứu, đánh giá hiệu suất một số thuật toán quản trị tài nguyên trong mạng không dây
... sử dụng nguồn tài nguyên mạng hiệu Các lược đồ phân phối kênh động thu hút quan tâm đặc biệt nhà nghiên cứu, ví dụ phương pháp để khai thác hiệu nguồn tài nguyên sẵn có mạng không dây Sự kết hợp ... Trên giới Việt Nam, số lượng thiết bị không dây sử dụng khai thác nguồn tài nguyên mạng tăng lên nhanh chóng số lượng, vậy, đồng hành với số lượng, nhà nghiên cứu tìm thuật toán, giải pháp tối ... tham số yêu cầu Các sách phân phối kênh động giúp mở rộng khái niệm nêu dịch vụ tích hợp hệ thống không dây tương lai Nghiên cứu vấn đề phân phối nguồn tài nguyên tối ưu mạng không dây, tài nguyên...
 • 12
 • 89
 • 0

Nghiên cứu, đáng giá hiệu suất một số thuật toán quản trị tài nguyên trong mạng không dây

Nghiên cứu, đáng giá hiệu suất một số thuật toán quản trị tài nguyên trong mạng không dây
... tính toán tham số sau đây: Tham số h tính toán cho tế bào tất tham số dc chúng biết Tiếp theo việc tính toán dcavg thực dựa giá trị dc Chi tiết phương pháp tính giá trị h nêu mục 2.4.2 Giá trị ... tham số yêu cầu Các sách phân phối kênh động giúp mở rộng khái niệm nêu dịch vụ tích hợp hệ thống không dây tương lai Nghiên cứu vấn đề phân phối nguồn tài nguyên tối ưu mạng không dây, tài nguyên ... 51 3.3 Thuật toán gán kênh thích nghi 58 3.3.1 Mô tả thuật toán 58 3.3.2 Tính đắn thuật toán 62 3.3.3 Hiệu suất thuật toán 64 KẾT LUẬN 69 TÀI LIỆU...
 • 72
 • 216
 • 0

Nghiên cứu, đánh giá hiệu suất một số phương pháp điều khiển truy nhập BAC trong mô phỏng máy tính và điều biến.

Nghiên cứu, đánh giá hiệu suất một số phương pháp điều khiển truy nhập BAC trong mô phỏng máy tính và điều biến.
... tớch, ỏnh giỏ hiu sut cú th phõn loi nh sau: Đánh giá hiệu suất Đo thực tế Hệ thống giám sát Hardware Software Lai hình hoá Phân tích Ph-ơng pháp lai Xác định Ngẫu nhiên Vận hành Hỡnh 2.1 ... cựng lỳc trờn cựng kờnh truyn Giao thc iu khin truy nhp ng truyn (MAC) ó c phỏt trin giỳp mi nỳt quyt nh no v lm truy nhp kờnh Vn ny cng c bit nh s nh v kờnh hoc a truy nhp Lp MAC c xem xột ... t bi vic chia nh kờnh truyn thnh nhng kờnh truyn con, cỏc nỳt s phõn chia truy nhp cỏc kờnh truyn ú Vic phõn chia kờnh c thc hin theo thi gian, tn s hoc theo mó Nhng kờnh truyn ny khụng nh hng...
 • 83
 • 299
 • 0

Nghiên cứu, đánh giá hiệu suất một số phương pháp điều khiển truy nhập MAC trong mạng cảm biến không dây bằng phương pháp mô phỏng máy tính

Nghiên cứu, đánh giá hiệu suất một số phương pháp điều khiển truy nhập MAC trong mạng cảm biến không dây bằng phương pháp mô phỏng máy tính
... - MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY 1.1 Mạng cảm biến ứng dụng 1.2 Kiến trúc mạng cảm biến không dây 11 1.3 Điều khiển truy nhập MAC mạng cảm biến không dây 15 CHƯƠNG - ĐÁNH GIÁ HIỆU ... PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TRUY NHẬP MAC TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY 33 3.1 Yêu cầu thiết kế điều khiển truy nhập MAC 33 3.2 Phân loại nguyên tắc hoạt động điều khiển truy nhập MAC ... 39 3.3 Đánh giá 48 CHƯƠNG - NHIÊN CỨU, CÀI ĐẶT MÔ PHỎNG, ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TRUY NHẬP 51 4.1 Giao thức S -MAC 51 4.2 Giao thức T -MAC ...
 • 2
 • 273
 • 2

Nghiên cứu, đánh giá hiệu suất một số phương pháp điều khiển truy nhập MAC trong mạng cảm biến không dây bằng phương pháp mô phỏng máy tính

Nghiên cứu, đánh giá hiệu suất một số phương pháp điều khiển truy nhập MAC trong mạng cảm biến không dây bằng phương pháp mô phỏng máy tính
... CHƯƠNG - MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY 1.1 Mạng cảm biến ứng dụng 1.2 Kiến trúc mạng cảm biến không dây Error! Bookmark not defined 1.3 Điều khiển truy nhập MAC mạng cảm biến không dây Error! ... phải nghiên cứu, giải tối ưu, phù hợp với đặc thù mạng cảm biến không dây, ví dụ: điều khiển truy nhập mạng không dây, định tuyến, điều khiển trao đổi số liệu tin cậy thiết bị cảm biến điều khiển ... thiết bị cảm biến điều khiển) Nghiên cứu, đánh giá số chế điều khiển truy nhập mạng cảm biến di động có ý nghĩa lý luận thực tiễn Mục tiêu luận văn cung cấp nhìn tổng quan mạng cảm biến không dây...
 • 11
 • 145
 • 0

Nghiên cứu đánh giá dư lượng một số loại thuốc trừ sâu CO clo trong một số loại rau cải trên địa bàn đà nẵng bằng phương pháp sắc ký khí

Nghiên cứu đánh giá dư lượng một số loại thuốc trừ sâu CO clo trong một số loại rau cải trên địa bàn đà nẵng bằng phương pháp sắc ký khí
... ch t thu c tr sâu clo thư ng dùng giá lư ng TTS rau xanh ñi u c n thi t c p bách Vì v y, 1.8 Các phương pháp xác ñ nh lư ng HCBVTV ñ góp ph n ñánh giá lư ng thu c tr sâu rau c i xanh ... s c khí 2.2 Phân tích lư ng thu c tr sâu clo b ng phương pháp M c ñích nghiên c u s c khí mao qu n detector c ng k t ñi n t (GC/ECD) - Xây d ng quy trình phân tích lư ng TTS rau ... nét v rau c i ch n ñ tài : Nghiên c u ñánh giá lư ng m t s Vi t Nam Chương - TH C NGHI M thu c tr sâu clo m t s lo i rau c i ñ a bàn Đà N ng 2.1 Thi t b , d ng c , hóa ch t b ng phương pháp...
 • 14
 • 780
 • 5

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MỘT SỐ LOẠI THUỐC THÚ Y ĐANG LƯU HÀNH TRÊN THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MỘT SỐ LOẠI THUỐC THÚ Y ĐANG LƯU HÀNH TRÊN THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY
... sản phẩm sở sản xuất thuốc thú y nước - Đánh giá quy mô sản xuất, quản lý chất lượng số sở sản xuất thuốc thú y - Đánh giá chất lượng số sản phẩm thuốc thú y lưu hành thị trường Việt Nam 1.3 Ý ... y Xuất phát từ y u cầu trên, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu đánh giá chất lượng số loại thuốc thú y lưu hành thị trường nay 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Đánh giá tình hình phân bố, cấu ... sản xuất thuốc thú y 3.3.2 Đánh giá quy mô sản xuất sở sản xuất thuốc thú y 3.3.3 Đánh giá công tác kiểm tra chất lượng sở sản xuất thuốc thú y 3.3.4 Kiểm tra chất lượng số loại thuốc thú y - Kiểm...
 • 101
 • 556
 • 2

Tài liệu BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ TỒN DƢ MỘT SỐ HÓA CHẤT ĐỘC HẠI VÀ KHÁNG SINH TRONG MẬT ONG TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA NAM " pot

Tài liệu BÁO CÁO
... phỏp nhm ngn nga d lng húa cht c hi, khỏng sinh sn phm ang l mt nhng yờu cu cp thit nht hin ca ngnh ong mt Cỏc tnh phớa Nam vùng nuôi ong tạo sản phẩm mật ong đ-ợc -a chuộng cho tiờu dựng nc v c ... hỡnh sn xut mt ong 3.1.1 Kt qu iu tra v quy mụ tri nuụi ong mt s tnh phớa Nam iu tra v quy mụ tri nuụi ong mt s tnh phớa Nam phõn chia theo mc khỏc nhau, gm quy mụ nh hn 100 n/tri ong; t 100 n ... ong; t 100 n 300 n/tri ong; t 300 n 600 n/tri ong) v trờn 600 n/tri ong Kt qu trỡnh by trong biu 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 600 Quy mụ (n ong) Biờu ụ Biu din t...
 • 10
 • 315
 • 1

Nghiên cứu đánh giá hiệu suất giao thức SCTP

Nghiên cứu đánh giá hiệu suất giao thức SCTP
... c t giao thc SCTP [8] 3.3.1 Kin trỳc ca SCTP SCTP l giao thc chuyn d liu cú kt ni da trờn mt giao thc chuyn d liu khụng kt ni l IP SCTP nm gia tng ng dng ca ngi dựng v tng mng khụng kt ni SCTP ... din v giao thc SCTP vi nhng ỏnh giỏ v so sỏnh SCTP vi cỏc giao thc truyn ti s liu ang c s dng rng rói trờn mng nh TCP, UDP, mt s ỏnh giỏ bc u v hiu sut giao thc SCTP v kh nng ng dng ca SCTP thc ... nh TCP v UDP, SCTP cng s dng giao thc IP37 Hỡnh 3.2 Kt ni SCTP3 7 Hỡnh 3.3 Kin trỳc SCTP3 8 Hỡnh 3.4 Cỏc chc nng ca SCTP. 39 Hỡnh 3.5 Cu trỳc gúi tin SCTP 41 Hỡnh 3.6 Tiờu gúi tin SCTP4 2 Hỡnh 3.7...
 • 96
 • 479
 • 0

Nghiên cứu đánh giá hiệu suất hoạt động của mạng không dây theo tiêu chuẩn IEEE 802.15 bằng phương pháp mô phỏng máy tính

Nghiên cứu đánh giá hiệu suất hoạt động của mạng không dây theo tiêu chuẩn IEEE 802.15 bằng phương pháp mô phỏng máy tính
... tắc hoạt động chuẩn IEEE 802.15. 3 Chương 3: Đặc điểm nguyên tắc hoạt động chuẩn IEEE 802.15. 4 Chương 4: Giới thiệu phần mềm NS2 chạy Linux đánh giá hiệu suất thuật toán truy nhập mạng theo tiêu ... d©y theo chuÈn IEEE 802.15 1.2 Chuẩn không dây IEEE 802.15, so sánh, đánh giá định tính chuẩn IEEE 802.15 nhóm làm việc 15 IEEE 802, nhóm xác định chuẩn mạng cá nhân sử dụng công nghệ không dây ... đó, chuẩn IEEE 802.15 hình thành ngày ứng dụng rộng rãi thực tế Do đó, mục đích luận văn nghiên cứu đặc tả công nghệ chuẩn IEEE 802.15 Đồng thời đánh giá hiệu suất hoạt động IEEE 802.15 (IEEE 802.15. 4)...
 • 90
 • 536
 • 2

nghiên cứu đánh giá chất lượng một số loại thuốc thú y đang lưu hành trên thị trường hiện nay

nghiên cứu đánh giá chất lượng một số loại thuốc thú y đang lưu hành trên thị trường hiện nay
... thú y Xuất phát từ y u cầu trên, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu đánh giá chất lượng số loại thuốc thú y lưu hành thị trường nay 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Đánh giá tình hình phân bố, ... phẩm thuốc thú y theo nhóm hoạt chất 45 4.5 Kết kiểm tra hàm lượng hoạt chất mẫu thuốc thú y 59 4.6 Đánh giá chất lượng thuốc thú y theo dạng chế biến 62 4.7 Kết đánh giá chất lượng thuốc thú y ... sản phẩm sở sản xuất thuốc thú y nước - Đánh giá quy mô sản xuất, quản lý chất lượng số sở sản xuất thuốc thú y - Đánh giá chất lượng số sản phẩm thuốc thú y l ưu hành thị trường Việt Nam 1.3...
 • 100
 • 162
 • 0

Nghiên cứu đánh giá diễn biến một số chất khí nhà kính (SO2, nox, CH4) ở khu vực nội thành hà nội luận văn ths biến đổi khí hậu

Nghiên cứu đánh giá diễn biến một số chất khí nhà kính (SO2, nox, CH4) ở khu vực nội thành hà nội luận văn ths biến đổi khí hậu
... GIA HÀ NỘI KHOA SAU ĐẠI HỌC -*** - NGUYỄN THỊ PHỐ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN MỘT SỐ CHẤT KHÍ NHÀ KÍNH (SO2, NOx, CH4) KHU VỰC NỘI THÀNH HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ... lu ận văn đƣợc thực dƣới sự hƣớng dẫn của TS Nguyễn Quang Trung với đề tài luâ ̣n văn: Nghiên cứu đánh giá diễn biến số chất khí nhà kính (SO2, NOx, CH4) khu vực nội thành Nội Đây ... đƣợc hậu có nhiều nghiên cứu nhằm giảm lƣợng phát sinh khí nhà kính các quốc gia giới nhƣ Việt Nam Vì lý kể trên, lựa chọn đề tài: Nghiên cứu đánh giá diễn biến số chất khí nhà kính (SO2, NOx,...
 • 88
 • 273
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tình hình nghiên cứu đánh giá tác động môi trƣờng liên quan đến khai thác khoáng sản rắn đáy biểnnghiên cứu một số yếu tố nguy cơ đẻ con thấp cân và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp trước sinh tại bệnh viện phụ sản hà nội nghiên cứu đánh giá hiệu quả của một số mô hình quản lý an toàn xây dựng đã cónghiên cứu đánh giá hiệu lực interleukin 2 tái tổ hợp sản xuất tại việt nam dùng trong hỗ trợ điều trị ung thưnghiên cứu đặc điểm hấp phụ một số hợp chất hữu cơ hòa tan trong nước trên nền vật liệu sắt hydroxit có mặt phụ gia sio2 và sắt kim loạinghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nitơ trong nước thải thủy sảnnghiên cứu đánh giá hiệu quả của việc áp dụng sản xuất sạch hơn tại công ty cổ phần giấy hoàng văn thụ thành phố thái nguyên tran xuan hinhđánh giá hiệu quả một số cây trồng chính trên đất nương rẫythực trạng nhân lực nhu cầu đào tạo liên tục cho cán bộ y dược cổ truyền và đánh giá hiệu quả một số giải pháp can thiệpthực trạng bệnh đái tháo đường tiền đái tháo đường ở người khmer tỉnh hậu giang và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệpnghiên cứu đánh giá hiệu quả mô hình rừng trồngđánh giá hiệu quả một số loại hình sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở vùng ven thành phố sơn tây – hà nộnghiên cứu đánh giá hiệu quảđánh giá hiệu năng một số dhtphân tích đánh giá hiệu năng một số mô hình mimo khả dụng cho 4g dựa trên các kết quả mô phỏngTHOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾKỹ thuật trình bày văn bản06. TTluachontochuckiemtoan2013_SHAnq so 29 thanh lap cty sg riverview4. Don de cu Nguyen Hong Quan6. Phieu bieu quyet y kien bieu quyet bang van banBC001 Bao cao cua HDQT het nhiem ky 2009-2013Du thao Quy che bau cu HDQT-BKS 2014-2018Phieu dong gop y kien 2014BC002 Bao cao cua BKS 2014Tài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH The le bau cuTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 01 Chuong trinh hopTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 02 Noi quy dai hoi04 Du kien danh sach Ban kiem phieuThai cuc quyen thuong thuc van dapfb comsachvothuatco 016761 46892 zalo fb callThái cực quyền nguyễn duy chínhTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 06 Bao cao cua HDQTGiai trinh chenh lech so lieu BCTC 2013Tài liệu Đại hội cổ đông ngày 31 tháng 03 năm 2017tài liệu miễn phí chuong 3