Chế tạo và nghiên cứu tính chất bán dẫn hữu cơ polypyrol cấu trúc nano

Chế tạo nghiên cứu tính chất bán dẫn hữu polypyrol cấu trúc nanô

Chế tạo và nghiên cứu tính chất bán dẫn hữu cơ polypyrol cấu trúc nanô
... thông số công nghệ chế tạo đến polyme dẫn chọn đề tài: Chế tạo nghiên cứu tính chất bán dẫn hữu polypyrol cấu trúc nanô với mục tiêu cụ thể là: - Nghiên cứu quy trình tổng hợp polypyrol khảo sát ... kiện tổng hợp đến tính chất - Nghiên cứu sử dụng carbon nanôtube chất doping nhằm nâng cao tính chất polypyrol Nội dung luận văn bao gồm: Phần mở đầu Ch-ơng 1: Tổng quan polyme dẫn Ch-ơng 2: Các ... MacDiarmid H Shirakawa Polypyrol (PPy) polyme dẫn (conducting polyme) đ-ợc tập trung nghiên cứu có khả ứng dụng nhiều Polypyrol polyme có độ dẫn điện cao, polyme có tính chất lý tốt nh- độ bền...
 • 61
 • 229
 • 0

Chế tạo nghiên cứu tính chất bán dẫn hữu polypyrol cấu trúc nano

Chế tạo và nghiên cứu tính chất bán dẫn hữu cơ polypyrol cấu trúc nano
... thông số công nghệ chế tạo đến polyme dẫn chọn đề tài: Chế tạo nghiên cứu tính chất bán dẫn hữu polypyrol cấu trúc nanô với mục tiêu cụ thể là: - Nghiên cứu quy trình tổng hợp polypyrol khảo sát ... hợp, nghiên cứu tính chất conducting polyme, Công trình tham gia giải thưởng Khoa học Công nghệ VIFOTEC Nguyễn Đức Nghĩa (2004), Chế tạo, nghiên cứu tính chất conducting polypyrol cấu trúc nanô ... mặt chất doping khả n-ng dẫn polyacetylene cao Tính dẫn đột biến đ-ợc lý giải theo chế dẫn polaron Hình l cấu trúc điện tử polyacetylen Hình 5: Cấu trúc điện tử polyacetylen [8] 10 1.2.2.2 chế...
 • 13
 • 82
 • 0

CHẾ tạo NGHIÊN cứu TÍNH CHẤT KEO dán KIM LOẠI TRÊN sở POLIBISMALEIMIT TINH THỂ LỎNG

CHẾ tạo và NGHIÊN cứu TÍNH CHẤT KEO dán KIM LOẠI TRÊN cơ sở POLIBISMALEIMIT TINH THỂ LỎNG
... KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHẠM HỒNG ĐỨC CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT KEO DÁN KIM LOẠI TRÊN CƠ SỞ POLIBISMALEIMIT TINH THỂ LỎNG Chuyên ngành: Hóa lí thuyết và Hóa lí Mã ... phương pháp phổ 53 3.2 KHẢO SÁT TÍNH CHẤT NHIỆT VÀ ĐẶC TRƯNG TINH THỂ LỎNG CỦA B8 61 3.3 CHẾ TẠO KEO DÁN 62 3.3.1 Chế tạo hỗn hợp B8 – DDM 62 3.3.1.1 ... 31 2.3 CHẾ TẠO KEO DÁN 34 2.3.1 Chế tạo hỗn hợp B8 – DDM 34 2.3.1.1 Chế tạo theo phương pháp hoà tan dung môi 34 2.3.1.2 Chế tạo theo phương pháp trộn...
 • 16
 • 105
 • 0

Chế tạo nghiên cứu tính chất các màng mỏng bán dẫn từ vùng cấm rộng dùng trong linh kiện Spintronic

Chế tạo và nghiên cứu tính chất các màng mỏng bán dẫn từ vùng cấm rộng dùng trong linh kiện Spintronic
... diều kiện tối ưu cho việc chế tạo sỏ vật liệu mùng mỏng bán dẫn từ Các mầu chế tạo thể tính bán dẫn tính sắt từ với nhiệt độ Curia cao có thê thử nghiệm chê tạo linh kiện spintronics - Két đào tạo: ... tạp từ tính, đ ans thu hút quan tâm cùa nhà nghiên cứu giới K há ứng dụng to lớn cùa vật liệu để chế tạo linh kiện điện từ từ ntronic) dựa sở tồn đồng thời cá hai tính chất bán dẫn tính chất từ ... (hoặc dụ án), mã sỏ: C h ế tạo nghiên cứu tính chát màng mỏng hán dẫn từ vùng câm rộng dùng linh kiện spintronics Mã số: QG 06-03 b Chủ trì đé tài: PGS.TS Phạm Hồng Quang c Các cán tham gia: GS.TS...
 • 71
 • 435
 • 0

chế tạo nghiên cứu tính chất của tổ hợp lai graphene với nano kim loại ứng dụng trong lĩnh vực sensor( bản đầy đủ)

chế tạo và nghiên cứu tính chất của tổ hợp lai graphene với nano kim loại  ứng dụng trong lĩnh vực sensor( bản đầy đủ)
... TỔ HỢP LAI rGO /NANO KIM LOẠI: CHẾ TẠO, KHẢO SÁT CÁC ĐẶC TÍNH VÀ KHẢ NĂNG NHẠY KHÍ NH3 125 6.1 Chế tạo khảo sát tính chất tổ hợp lai rGO /nano kim loại 125 6.1.1 Quy trình chế tạo tổ hợp lai ... HỌC TỰ NHIÊN HUỲNH TRẦN MỸ HÒA CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA TỔ HỢP LAI GRAPHENE VỚI NANO KIM LOẠI - ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC SENSOR Chuyên ngành: Vật Lý Chất Rắn Mã số chuyên ngành: 62 ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HUỲNH TRẦN MỸ HÒA CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA TỔ HỢP LAI GRAPHENE VỚI NANO KIM LOẠI - ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC SENSOR LUẬN ÁN TIẾN SĨ VẬT LÝ Tp Hồ Chí Minh...
 • 295
 • 153
 • 3

Chế tạo nghiên cứu tính chất cấu trúc, tính chất quang của bột ZnO chế tạo bằng phương pháp sol-gel màng ZnO chế tạo bằng phương pháp phun tĩnh điện

Chế tạo và nghiên cứu tính chất cấu trúc, tính chất quang của bột ZnO chế tạo bằng phương pháp sol-gel và màng ZnO chế tạo bằng phương pháp phun tĩnh điện
... tạo nghiên cứu tính chất cấu trúc, tính chất quang bột ZnO chế tạo phương pháp sol-gel màng ZnO chế tạo phương pháp phun tĩnh điện ” Kế thừa công nghệ chế tạo bột màng ZnO Mục đích khóa luận: Chế ... Chế tạo: - Chế tạo mẫu bột ZnO phương pháp sol-gel - Chế tạo mẫu màng ZnO phương pháp phun tĩnh điện Nghiên cứu : - Khảo sát cấu trúc tinh thể bột ZnO nhiệt độ ủ khác - Khảo sát tính chất cấu ... trúc tính chất bề mặt mẫu màng nhiệt độ đế khác Đối tượng nghiên cứu: Bột ZnO, màng ZnO chọn làm đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu : - Các mẫu màng chế tạo phương pháp phun tĩnh điện...
 • 58
 • 1,137
 • 8

Chế tạo nghiên cứu tính chất phát quang của hạt nano

Chế tạo và nghiên cứu tính chất phát quang của hạt nano
... sau: - Quang phát quang (Photoluminescence): phát quang xảy chất phát quang kích thích xạ quang học (tia X, UV, ) - Điện phát quang (Electroluminescence): phát quang xảy chất phát quang kích thích ... trường - Âm cực phát quang (Cathodoluminescence): phát quang xảy chất phát quang kích thích cách chiếu vào chùm electron - Hóa phát quang (Chemiluminescence): phát quang xảy chất phát quang kích thích ... NHÂN Sư phạm Vật lí K31 Chế tạo nghiên cứu tính chất phát quang hạt nano ZnS : Ni2+ – Mn2+ phát triển mạnh mẽ ánh sáng huỳnh quang việc phát vật liệu làm phát sáng huỳnh quang – thành phần quan...
 • 34
 • 733
 • 0

Chế tạo nghiên cứu tính chất của vật liệu zno pha tạp al mn

Chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu zno pha tạp al và mn
... m u Zn0.9 4Al0 .06O Trờn ph ta thy s xut hin nh ca nguyờn t Zn, O, Al cú thnh phn ca tt c h mu Zn1-yAlyO 3.2.2 Kt qu o Raman ca h mu Zn1-yAlyO: 900 A1(LO) % Al- 3% Al- 6% Al- 9% Al- 12% Al- 15% E2LOW+B1high ... of ZnO: TM (TM:Co ,Mn) nanopowders, J Magn Magn Mater 317 e211-e214 [39] Sedky, Ayman Al- Sawalha and Amal M Yassin (2008),, Enhancement of Electrical Conductivity of ZnO Ceramic Varistor by Al ... i mu pha Mn: T ụ ph thuc t trng cc a i cua cac mõu tng dn v t giỏ tr 0,027; 0,051, 0,048; 0,051 emu/g tng ng v i cỏc nụ ng ụ Mn pha ta p x = 0,02; 0,04; 0,06 v 0,08 i vi mu pha Al: Khi pha...
 • 18
 • 410
 • 1

Chế tạo nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano zno

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano zno
... thuộc vào điều kiện chế tạo Vật liệu ZnO kích thước nano có lượng liên kết exciton lớn so với kích thước khối (60 meV nhiệt độ phòng), vật liệu triển vọng cho thiết bị lade nhiệt độ phòng Nhờ vào ... rửa kết tủa H2O khử ion C2H5OH ta thu ZnO nano Chế tạo hạt nano kim loại Au phương pháp hóa khử Trong quy trình chế tạo hạt nano kim loại vàng sử dụng hóa chất: HAuCl4.3H2O 25mM, dung dịch Na3C6H5O7.2H2O ... nghiệm thuộc Bộ môn Vật lý Đại cương Trung tâm Khoa học Vật liệu ĐHKHTN.Quy trình chế tạo mẫu chia làm hai giai đoạn sau: Giai đoạn 1: Chế tạo hạt ZnO nano Cho 1,1g Zn(CH3COO)2.2H2O vào cốc thí nghiệm...
 • 6
 • 661
 • 16

Chế tạo, nghiên cứu tính chất của màng mỏng, vật liệu cấu trúc nano trên sở oxit kẽm pha tạp khả năng ứng dụng

Chế tạo, nghiên cứu tính chất của màng mỏng, vật liệu cấu trúc nano trên cơ sở oxit kẽm pha tạp và khả năng ứng dụng
... cỏc cu trỳc nano ZnO Chng Ch to v tớnh cht mng ZnO v ZnO pha cht Chng Ch to mt s cu trỳc nano ZnO v ZnO pha cht Chng Mt vi kh nng ng dng ca mng mng v vt liu cu trỳc nano trờn c s oxit km Kt lun ... mt s cu trỳc nano ZnO v ZnO pha cht v tớnh cht ca chỳng 4.1 Ch to ht nano ZnO v ZnO pha cht bng phng phỏp vi súng nh hng ca dung mụi lờn tớnh cht cu trỳc ca ht nano nh TEM ca cỏc ht nano ZnO ch ... thiờn in tr t i vo m ca cỏc mu dõy nano ZnO v nano ZnO Hỡnh 5.23 th thi gian ỏp ng ca cỏc mu (a) nano dõy (b) nano Hỡnh 5.21 cho thy rng in tr ca mng cha vt liu nano ca ZnO gim i ta tng m tng...
 • 23
 • 879
 • 1

CHẾ TẠO NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT VẬT LIỆU NANOCOMPOZIT TRÊN SỞ POLYETYLEN NANO CLAY BIẾN TÍNH SILAN

CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT VẬT LIỆU NANOCOMPOZIT TRÊN CƠ SỞ POLYETYLEN VÀ NANO CLAY BIẾN TÍNH SILAN
... [17,31,114] Với lý phân tích trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Chế tạo nghiên cứu tính chất vật liệu nanocompozit sở PE nano clay biến tính silan với mục đích tạo vật liệu nanocompozit bền nhiệt, ... Tình hình nghiên cứu vật liệu nanocompozit PE /clay …………… …… 42 1.5.1 Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất chống vi khuẩn vật liệu nanocompozit từ PE /nano bạc………………………………………………42 1.5.2 Chế tạo khảo ... 51 iii 2.3 Chế tạo vật liệu compozit PE /clay .51 2.4 Chế tạo vật liệu nanocompozit PE /clay hữu phương pháp trộn nóng chảy .51 2.4.1 Chế tạo vật liệu nanocompozit PE /clay- APS không...
 • 140
 • 338
 • 0

luận van: CHẾ TẠO NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT VẬT LIỆU NANOCOMPOZIT TRÊN SỞ POLYETYLEN NANO CLAY BIẾN TÍNH SILAN pptx

luận van: CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT VẬT LIỆU NANOCOMPOZIT TRÊN CƠ SỞ POLYETYLEN VÀ NANO CLAY BIẾN TÍNH SILAN pptx
... [17,31,114] Với lý phân tích trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Chế tạo nghiên cứu tính chất vật liệu nanocompozit sở PE nano clay biến tính silan với mục đích tạo vật liệu nanocompozit bền nhiệt, ... Tình hình nghiên cứu vật liệu nanocompozit PE /clay …………… …… 42 1.5.1 Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất chống vi khuẩn vật liệu nanocompozit từ PE /nano bạc………………………………………………42 1.5.2 Chế tạo khảo ... 51 iii 2.3 Chế tạo vật liệu compozit PE /clay .51 2.4 Chế tạo vật liệu nanocompozit PE /clay hữu phương pháp trộn nóng chảy .51 2.4.1 Chế tạo vật liệu nanocompozit PE /clay- APS không...
 • 140
 • 321
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của hạt nano silicanghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất từ nhiệt của hợp kim heusler ni0 5mn0 5xsbxnghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất từ nhiệt của hợp kim heusler ni0 5mn0 5xsbx x 0 ÷ 0 4nghiên cứu chế tạo và một số tính chất quang của vật liệu nano bột và màng znsnichƣơng 3 chế tạo và nghiên cứu các tính chất của hệ perovskite la1 xcaxmno3tổng hợp và nghiên cứu tính chất axetylaxetonat của một số nguyên tố đất hiếmtách dòng và biểu hiện gen pectinase từ vi khuẩn chịu lạnh pseudoalteromonas haloplanktis ant 505 trong e coli và nghiên cứu tính chất của chúngchất bán dẫn hữu cơchế tạo nghiên cứu tính chất và hình thái cấu trúc của vật liệu compozit trên cơ sở copolyme etylenvinyl axetat eva và nanosilicanghiên cứu tính chất điện hóa và khả năng ức chế ăn mòn thép cacbon thấp trong môi trường axit của một số hợp chất có nguồn gốc tự nhiênnghiên cứu chế tạo và các đặc tính gốm đa thành phần trên cơ sở pzt và các vật liệu sắt điện chuyển pha nhòecác cơ sở đào tạo và nghiên cứu về nông nghiệp trên địa bàn tỉnhnghiên cứu tính chất truyền động và điều khiển hệ thống truyền động vô cấp phân tầng trên máy kéo nhỏ 4 bánhtổng hợp nghiên cứu tính chất và thăm dò hoạt tính sinh học các phức chất của một số nguyên tố đất hiếm với dlalaninnghiên cứu tính chất xúc tác oxi hóa khử của phức chất cuii với ligan và hỗn hợp liganĐơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tậpđơn xin miễn giảm học phídon xin thôi họcĐề cương bài giảng tiếng anh chuyên ngành (kinh tế)Đề cương bài giảng xác suất thống kê trong kinh tếĐề cương bài giảng lý thuyết động cơ ô tô (hệ cao đẳng)Đề cương bài giảng lý thuyết động cơ ô tôĐề cương bài giảng thực tập hệ thống điện và điều khiển động cơ (hệ đại học chính quy)Đề cương bài giảng nhiên liệu dầu mỡĐề cương bài giảng phương pháp phần tử hữu hạn trong mô phỏng và tính toán ô tôĐề cương bài giảng quản lý bảo trì công nghiệpĐề cương bài giảng sử dụng và sửa chữa ô tôNăng suất của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam vai trò của xuất khẩu, hoạt động đổi mới và môi trường kinh doanh (LA tiến sĩ)Đề cương bài giảng thực tập động cơ đốt trong (hệ cao đẳng)Đề cương bài giảng thực tập lắp ráp và chế tạo thiết bị cơ điện tử ô tôBài giảng hệ thống nhúngĐề cương bài giảng điện tử công suất trong công nghiệpĐề cương bài giảng điều hòa không khí ô tô chuyên ngành cơ điện tử ô tô và xe chuyên dụngĐề cương bài giảng động lực học thẳng đứng và hệ thống treo ô tôĐề cương bài giảng trang bị tiện nghi trên ô tô