Khảo sát hoạt tính quang xúc tác của màng nano tio2 sio2 được chế tạo theo phương pháp SOL GEL trên nền gạch men

Khảo sát hoạt tính quang xúc tác của màng nano TiO2, SiO2 được chế tạo theo phương pháp SOL-GEL trên nền gạch men

Khảo sát hoạt tính quang xúc tác của màng nano TiO2, SiO2 được chế tạo theo phương pháp SOL-GEL trên nền gạch men
... TiO2 /SiO2 51 3.1.4 Khảo sát đặc trưng cấu trúc màng nano TiO2 /SiO2 58 3.1.5 Đặc trưng cấu trúc bề mặt màng nano TiO2 /SiO2 62 3.1.6 Đánh giá hoạt tính quang xúc tác màng nano TiO2 /SiO2 ... pháp chế tạo vật liệu nano vấn đề phức tạp tính phong phú đa dạng Do đó, luận văn trình bày phƣơng pháp sol-gel để chế tạo màng nano TiO2 phƣơng pháp đƣợc sử dụng để tạo màng nano TiO2 gạch men ... liệu nano TiO2, mục tiêu, nội dung phƣơng pháp nghiên cứu  Chƣơng I: Tổng quan chất quang xúc tác TiO2 sở lý thuyết chế tạo màng nano TiO2 /SiO2, màng nano N-TiO2 /SiO2 lý thuyết trình sol-gel chế...
 • 103
 • 392
 • 0

Khảo sát hoạt tính quang xúc tác của màng nano tio2 sio2 được chế tạo theo phương pháp SOL GEL trên nền gạch men

Khảo sát hoạt tính quang xúc tác của màng nano tio2 sio2 được chế tạo theo phương pháp SOL GEL trên nền gạch men
... liệu nano TiO2, mục tiêu, nội dung phương pháp nghiên cứu  Chương I: Tổng quan chất quang xúc tác TiO2 sở lý thuyết chế tạo màng nano TiO2/ SiO2, màng nano N -TiO2/ SiO2 lý thuyết trình sol- gel chế ... defined 3.1.6 Đánh giá hoạt tính quang xúc tác màng nano TiO2/ SiO2 Error! Bookmark not defined 3.2 Nghiên cứu chế tạo màng quang xúc tác N -TiO2/ SiO2 vùng ánh sáng khả kiến gạch men Error! Bookmark ... văn này, màng nano TiO2 chế tạo phương pháp sol- gel, hệ dung dịch TiO2/ SiO2, NTiO2 /SiO2 tráng phủ bề mặt vật liệu khác kính, gạch men sứ vệ sinh Cấu trúc hoá học tính chất hệ dung dịch màng xác...
 • 32
 • 177
 • 0

Nghiên cứu điều chếkhảo sát hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano TiO2 mang Fe3O4

Nghiên cứu điều chế và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano TiO2 mang Fe3O4
... cứu điều chế khảo sát hoạt tính quang xúc tác vật liệu nano TiO2 mang Fe3O4 nhằm góp phần giải khó khăn (ii) cách nghiên cứu phương pháp chế tạo vật liệu nano TiO2 mang Fe3O4 khảo sát hoạt tính ... điều chế khảo sát hoạt tính quang xúc tác vật liệu nano TiO2 mang Fe3O4 1.2.2Mục tiêu cụ thể: Tổng hợp vật liệu nano TiO2 mang Fe3O4 Phân tích đặt trưng cấu trúc vật liệu Khảo sát hoạt tính quang ... giá Fe3O4 vật liệu phân tích TEM, XRD, BET Chế tạo đánh giá đặc trưng xúc Chế tạo vật liệu TiO2 mang Fe3O4 tác vật liệu nano TiO2 mang quy trình tổng hợp khác Fe3O4 nhau.Đặc trưng xúc tác vật liệu...
 • 136
 • 569
 • 1

Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thước nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúng

Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thước nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúng
... Ce0 .8 0Zr0. 20O2 107 0, 121 45 Ce0 .7 5Zr0. 25O2 196 0, 212 43 Ce0 .7 0Zr0. 30O2 1 15 0, 097 34 Ce0 .6 0Zr0. 40O2 107 0, 091 34 Ce0 .5 5Zr0. 45O2 102 0, 087 34 Ce0 .5 0Zr0. 50 O2 94 0, 108 46 Mẫu Có thể thấy rằng, thời gian ... Mẫu Nhiệt độ(0C) Kích thước( nm) Ce0 . 8Zr0. 2O2 4 50 5, 1 Ce0 . 5Zr0. 5O2 4 50 4,6 Ce0 . 8Zr0. 2O2 800 7,6 Ce0 .7 5Zr0. 25O2 800 7,1 Ce0 . 7Zr0. 3O2 800 6,9 Ce0 . 5Zr0. 5O2 800 6,9 Các giá trị kích thước tinh thể ... nung 300 0C; 400 0C; 50 0 0C 600 0C thời gian Kết XRD mẫu hình 3.2_ phụ lục Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN 29 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Ce0 .7 5Zr0. 25O Ce0 .7 5Zr0. 25O2 Ce0 .7 5Zr0. 25O2 600 0C 50 0 0C 400 0C...
 • 111
 • 121
 • 0

Nghiên cứu điều chế, khảo sát hoạt tính quang xúc tác của bột titan đioxit kích thước nano được biến tính bằng photpho

Nghiên cứu điều chế, khảo sát hoạt tính quang xúc tác của bột titan đioxit kích thước nano được biến tính bằng photpho
... đề nghiên cứu xây dựng quy trình: Nghiên cứu điều chế, khảo sát hoạt tính quang xúc tác bột titan đioxit kích thước nano biến tính photpho CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu titan đioxit kích ... KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐỖ THỊ TUYÊN NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ, KHẢO SÁT HOẠT TÍNH QUANG XÚC TÁC CỦA BỘT TITAN ĐIOXIT KÍCH THƯỚC NANO ĐƯỢC BIẾN TÍNH BẰNG PHOTPHO Chuyên ngành: Hóa vô Mã số : 60440113 ... LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu hướng dẫn PGS TS Ngô Sỹ Lương, đề tài Nghiên cứu điều chế, khảo sát hoạt tính quang xúc tác bột titan đioxit kích thước nano biến tính photpho hoàn thành Khoa...
 • 92
 • 100
 • 0

Nghiên cứu điều chế, khảo sát hoạt tính quang xúc tác của bột titan đioxit kích thước nano được biến tính bạc

Nghiên cứu điều chế, khảo sát hoạt tính quang xúc tác của bột titan đioxit kích thước nano được biến tính bạc
... HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - LÊ QUANG HÒA NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ, KHẢO SÁT HOẠT TÍNH QUANG XÚC TÁC CỦA BỘT TITAN ĐIOXIT KÍCH THƯỚC NANO ĐƯỢC BIẾN TÍNH BẠC Chuyên ngành: Hóa vô Mã số: 60440113 ... Thứ hai, ánh sáng TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Nguyễn Thị Kim Giang (2009), Nghiên cứu điều chế vật liệu TiO2 biến tính kích thước nano mét khảo sát khả quang xúc tác chúng, Luận văn thạc sỹ, Đại ... màng nano TiO2 dạng anata khảo sát hoạt tính xúc tác quang phân hủy metylen xanh, Luận văn thạc sỹ khoa học, Đại học Bách khoa Hà Nội Ngô Sỹ Lƣơng (2006), Khảo sát trình điều chế titan đioxit...
 • 16
 • 74
 • 0

Nghiên cứu điều chế, khảo sát hoạt tính quang xúc tác của bột titan đioxit kích thước nano được biến tính vonfram

Nghiên cứu điều chế, khảo sát hoạt tính quang xúc tác của bột titan đioxit kích thước nano được biến tính vonfram
... KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Đặng Trung Hiếu NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ, KHẢO SÁT HOẠT TÍNH QUANG XÚC TÁC CỦA BỘT TITAN ĐIOXIT KÍCH THƢỚC NANO ĐƢỢC BIẾN TÍNH VONFRAM Chuyên ngành: Hóa vô Mã số: 60440113 ... pháp quang hóa với xúc tác TiO 2”, Tạp chí Khoa học công nghệ, , Vol 40(3), tr 20-29 Nguyễn Thị Kim Giang (2009), Nghiên cứu điều chế vật liệu TiO2 biến tính kích thước nano mét khảo sát khả quang ... hoạt tính quang xúc tác bột W-TiO2 kích thước nano điều chế phương pháp thủy phân” Tạp chí Hóa học Tập 50, số 4, năm 2012, tr 492-497 Nguyễn Thị Lan (2004), Chế tạo màng nano TiO2 dạng anata khảo...
 • 16
 • 44
 • 0

ẢNH HƯỞNG của NHIỆT độ ủ đến cấu TRÚC và HOẠT TÍNH QUANG xúc tác của lớp PHỦ tio2 TRÊN nền PHOSPHATE

ẢNH HƯỞNG của NHIỆT độ ủ đến cấu TRÚC và HOẠT TÍNH QUANG xúc tác của lớp PHỦ tio2 TRÊN nền PHOSPHATE
... tố nhiệt độ ảnh hưởng trực tiếp đến chuyển hóa thành phần phosphate lớp phủ, điều dẫn đến thay đổi hình thái độ bám dính lớp phủ Đối với lớp phủ nhiệt lớn 3500C, thành phần pha cấu trúc lớp ... huyền phù TiO2/ Zn(H2PO4)2 đế thép phosphate hóa nhiệt nhiệt độ khoảng 25-5500C Kết khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ đến tính chất cấu trúc hoạt tính quang hóa lớp phủ cho thấy rằng, q trình nhiệt ... lớp phủ nhiệt độ tương ứng từ 25-550oC Hình cho thấy rằng, có thay đổi cấu trúc pha thành phần tạo nên lớp phủ nhiệt độ khác Cấu trúc pha thành phần TiO2 lớp phủ khơng thay đổi nhiệt độ...
 • 7
 • 159
 • 0

ảnh hưởng của W(VI) đến cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của bột w tio2 kích thước nano được điều chế bằng phương pháp thủy phân

ảnh hưởng của W(VI) đến cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của bột w tio2 kích thước nano được điều chế bằng phương pháp thủy phân
... pic cho pha WO3 hodc pha Ig ndo khdc mdu Dilu ndy cd thi W( VI) da tham gia vdo cau true mgng ludi ciia Ti02 Haiyan Song vd cdc c^ng Ki hi$u mau TPWO TPW0,05 TPWO.IO TPWO, 15 TPW0,20 TPW0,25 Thong ... khii xuong W( V), cdc electron bj kich thlf^ quang viing ddn cCia Ti02 cd thi dupe nhan bdi W( VI) theo phuong trinh (1): W( VI) + e ( - ^ j ^ ^ W ( V ) (1) Trong trudng hpp ndy, biln tfnh W( VI) giiip ... dinh tir dudng Anatase Analase 1.TPW4 2.TPW6 3.TPW8 4.TPW10 5.TPW12 j! ,, , -.u w| Lwv/L«-.^2 -J JL-/UJ\.I 4D SO 2-Theta-Scale Hinh 1: Gian dd XRD ciia cac mdu W- Ti02 d ndng dp ure khac Bdng Anh...
 • 6
 • 259
 • 0

Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc hoạt tính quang xúc tác của bột titan đioxit kích thước nano được biến tính crom

Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc hoạt tính quang xúc tác của bột titan đioxit kích thước nano được biến tính crom
... văn Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc, hoạt tính quang xúc tác bột titan điôxit kích thước nano biến tính crom 2.1.2 Các nội dung nghiên cứu luận văn Để đạt mục tiêu tiến hành nghiên cứu ... 1.1.2 Hoạt tính quang xúc tác vật liệu TiO2 [15,27,32] Titan oxit tính chất vật liệu khối biểu số tính chất khác nữa: Tính chất cấu trúc hình thái, tính chất điện, tính chất từ, tính chất quang xúc ... xúc tác bột titan điôxit kích thước nano biến tính crom CHƢƠNG I: TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu chung vật liệu TiO2 1.1.1 Đặc điểm cấu trúc tính chất vật lý TiO2 [15,20,39] Titan đioxit hay gọi titan...
 • 20
 • 734
 • 0

Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc, hoạt tính quang xúc tác của bột titan đioxit khích thước nano từ chất đầu ticl4 và amin

Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc, hoạt tính quang xúc tác của bột titan đioxit khích thước nano từ chất đầu ticl4 và amin
... vấn đề: Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc, hoạt tính quang xúc tác bột titan đioxit kích thƣớc nano từ chất đầu TiCl4 amin CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu chung công nghệ nano 1.1.1 ... tiêu nội dung nghiên cứu 2.1.1 Mục tiêu Nghiên cứu điều chế bột titan đioxit kích thước nano biến tính nitơ có hoạt tính quang xúc tác cao từ chất đầu TiCl4 2.1.2 Các nội dung nghiên cứu Để thực ... pháp khảo sát khả quang xúc tác titan đioxit Thử hoạt tính quang xúc tác bột N-TiO2 kích thước nano với tiền chất cung cấp N hydrazine hydroxylammine Hiệu suất phản ứng quang xúc tác tính theo...
 • 21
 • 342
 • 1

Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc, hoạt tính quang xúc tác của bột titan đioxit kích thước nano được biến tính ure

Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc, hoạt tính quang xúc tác của bột titan đioxit kích thước nano được biến tính ure
... Từ nghiên cứu tảng đó, thực đề tài: Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc, hoạt tính quang xúc tác bột titan đioxit kích thƣớc nano đƣợc biến tính ure CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 GIỚI THIỆU VỀ TITAN ... kiểu biến tính titan đioxit Cho đến nay, nhà nghiên cứu giới nghiên cứu sử dụng hệ chất quang xúc tác sở titan đioxit sau: + Vật liệu nano TiO2 tinh khiết: hệ + Vật liệu nano TiO2 biến tính nguyên ... TiO2 biến tính nguyên tố phi kim [37] Các vật liệu nano TiO2 kích hoạt phi kim coi chất xúc tác hệ thứ ba Các vật liệu nano TiO2 kích hoạt phi kim khác nghiên cứu rộng rãi hoạt tính xúc tác quang...
 • 13
 • 807
 • 1

nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc, hoạt tính quang xúc tác của bột titan đioxit kích thước nano từ chất đầu ticl4 và amin

nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc, hoạt tính quang xúc tác của bột titan đioxit kích thước nano từ chất đầu ticl4 và amin
... Gii thiờu chung vờ cụng ngh nano 1.1.1 Cụng ngh nano v vt liu nano 1.1.2 ng dng ca cụng ngh nano 1.2 Gii thiờu vờ vt liu titan ioxit kich thc nano 1.2.1 Cu trỳc ca TiO2 ... kớch thc nano t cht u TiCl4 v amin Lun thc s khoa hc Trn Th Thu Trang K20 CHNG 1: TNG QUAN 1.1 Gii thiu chung v cụng ngh nano 1.1.1 Cụng ngh nano v vt liu nano Cụng ngh nano nghiờn cu v ng dng ... Trang K20 M U Titan ioxit (TiO2) kớch thc nano l mt nhng vt liu c bn ngnh cụng ngh nano vỡ nú cú cỏc tớnh cht lý, húa, quang in t khỏ c bit, cú bn cao v thõn thin vi mụi trng Vỡ vy, titan ioxit...
 • 85
 • 220
 • 0

nghiêu cứu điều chế, khảo sát cấu trúc, hoạt tính quang xúc tác của bột titan ddioxxit kích thước nano được biến tính crom

nghiêu cứu điều chế, khảo sát cấu trúc, hoạt tính quang xúc tác của bột titan ddioxxit kích thước nano được biến tính crom
... TỰ NHIÊN - - TRẦN THỊ BÍCH NGỌC NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ, KHẢO SÁT CẤU TRÚC, HOẠT TÍNH QUANG XÚC TÁC CỦA BỘT TITAN ĐIOXIT KÍCH THƯỚC NANO ĐƯỢC BIẾN TÍNH CROM Chuyên ngành: Hóa vô Mã số: 60 44 25 ... dung nghiên cứu luận văn 2.1.1 Mục tiêu luận văn Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc, hoạt tính quang xúc tác bột titan điôxit kích thước nano biến tính crom 2.1.2 Các nội dung nghiên cứu luận ... 1.1.2 Hoạt tính quang xúc tác vật liệu TiO2 [15,27,32] Titan oxit tính chất vật liệu khối biểu số tính chất khác nữa: Tính chất cấu trúc hình thái, tính chất điện, tính chất từ, tính chất quang xúc...
 • 76
 • 206
 • 0

Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc, hoạt tính quang xúc tác của bột titan đioxit kích thước nano được biến tính neođim

Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc, hoạt tính quang xúc tác của bột titan đioxit kích thước nano được biến tính neođim
... dung nghiên cứu luận văn 2.1.1 Mục tiêu luận văn Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc, hoạt tính quang xúc tác bột titan điơxit kích thước nano biến tính neođim 2.1.2 Các nội dung nghiên cứu ... TỰ NHIÊN - NGUYỄN VĂN KHANH NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ, KHẢO SÁT CẤU TRÚC, HOẠT TÍNH QUANG XÚC TÁC CỦA BỘT TITAN ĐIOXIT KÍCH THƯỚC NANO ĐƯỢC BIẾN TÍNH NEOĐIM LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà nội, ... liệu TiO2 kích thước nano biến tính 12 1.2.1 Phân loại quang xúc tác sở TiO2 kích thước nano 12 1.2.2 Sự biến tính vật liệu TiO2 kích thước nano mét 12 1.2.3 Vật liệu TiO2 nano biến tính neođim...
 • 80
 • 143
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: khảo sát hoạt tính quang xúc tác của bột tio2 pha tạp nkhảo sát hoạt tính quang xúc tác của bột tio2 pha tạp fekhảo sát hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano tio2 tổng hợp và biến tínhkhảo sát hoạt tính quang xúc tác của bột tio2 n theo thời gian xử lý mbkhảo sát hoạt tính quang xúc tác của bột tio2 n theo tỉ lệ pha tạpkhảo sát hoạt tính quang xúc tác của bột tio2 fe theo thời gian xử lý mbkhảo sát hoạt tính quang xúc tác của bột tio2 fe theo tỉ lệ pha tạpbiến tính vật liệu và khảo sát hoạt tính quang xúc táchoạt tính quang xúc tác của vật liệu tio2 15 27 32hoạt tính quang xúc tác của vật liệu tio2 tổng hợpphương pháp khảo sát khả năng quang xúc tác của tio2hoạt tính quang xúc tác của atb7 2 5 2 và atb 7 2 5 2 đối với sự phân huỷ các hợp chất phenolthử nghiệm hoạt tính quang xúc tác của tio2hoạt tính quang xúc tác của bột tio2 nhoạt tính quang xúc tác của bột tio2 feGiao an anh 9 tuan 8, 9unit 4 e6 c1 3 HUE2Unit16 b 1ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: DỊCH TỄ HỌCUnit 4 readĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KINH TẾ BẢO HIỂMgiao án đai so 8 học ki iPERIOD 85 e8 UNIT 13 LANGUAGE FOCUSVai trò nhà nước đối với vốn xây dựng đường giao thông nông thôn ở thành phố Hà Nội (LA tiến sĩ)Kiểm toán ước tính kế toán trong kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp do các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam thực hiện (LA tiến sĩ)skkn giải pháp hình thành năng lực, phẩm chất cho HS lớp 4 theo thông tư số 30TT BGDĐTĐề, HD chấm văn HSG9 UB 2016Dưỡng da kiểu Nhật chizu saekiĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN : KINH TẾ PHÁT TRIỂN SO SÁNHGiáo án tin học 7 học kỳ i năm học 2013 2014Một số kinh nghiệm để dạy tốt môn tin học 6OXI HOA KHU NHOM CHUCTuần 9. Nghe-viết: Thợ rènCác tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo Luật Hình sự Việt NamBài 49. Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắt