Công tác xã hội với vấn đề giảm nghèo ở người dân tộc thiểu số tại xã ianan huyện đức cơ, tỉnh gia lai

Dịch vụ công tác hội trong chăm sóc sức khỏe sinh sản đối với phụ nữ người dân tộc thiểu số từ thực tiễn huyện đức cơ, tỉnh gia lai

Dịch vụ công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe sinh sản đối với phụ nữ người dân tộc thiểu số từ thực tiễn huyện đức cơ, tỉnh gia lai
... luận dịch vụ công tác hội chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ người dân tộc thiểu số 10 1.3 Thể chế dịch vụ công tác hội chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ người dân tộc thiểu số ... khỏe sinh sản cho phụ nữ người dân tộc thiểu số; dịch vụ công tác hội chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ người dân tộc thiểu số - Nghiên cứu lý luận dịch vụ công tác hội chăm sóc sức khỏe ... dịch vụ công tác hội chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ người dân tộc thiểu số Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ DỊCH VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN ĐỐI VỚI PHỤ NỮ NGƯỜI DÂN...
 • 78
 • 346
 • 0

luận văn thạc sĩ Đảng bộ tỉnh ĐăkLăk lãnh đạo công tác đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật người dân tộc thiểu số từ năm 1996 đến 2004

luận văn thạc sĩ Đảng bộ tỉnh ĐăkLăk lãnh đạo công tác đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật người dân tộc thiểu số từ năm 1996 đến 2004
... TRÌNH ĐẢNG BỘ TỈNH ĐĂKLĂK LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CÁN BỘ KHOA HỌC-KỸ THUẬT NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ (1996- 2004) 2.1 Kết nguyên nhân thành công hạn chế 2.2 Kinh nghiệm lãnh đạo công tác đào tạo cán ... nước đào tạo cán DÂN TỘC THIỂU SỐ (1996- 2004) khoa học- kỹ thuật người dân tộc thiểu số 1.3 Sự vận dụng Đảng tỉnh Đăklăk đào tạo cán khoa học- kỹ thuật người dân tộc thiểu số 14 29 Chương 2: KẾT ... lượng sống vật chất tinh thần cho đồng bào DTTS Xuất phát từ lý trên, Tôi chọn đề tài: Đảng tỉnh ĐăkLăk lãnh đạo công tác đào tạo cán khoa học - kỹ thuật người dân tộc thiểu số từ năm 1996 đến 2004 ...
 • 97
 • 497
 • 1

Luận văn thạc sĩ lịch sử đảng bộ tỉnh đăk lăk lãnh đạo công tác đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật người dân tộc thiểu số từ năm 1996 đến năm 2004

Luận văn thạc sĩ lịch sử đảng bộ tỉnh đăk lăk lãnh đạo công tác đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật người dân tộc thiểu số từ năm 1996 đến năm 2004
... ĂKLĂK LÃNH CÁN B KHOA H C-K THI U S O CÔNG TÁC NG ÀO T O (1996- 2004) THU T NGƯ I DÂN T C 2.1 K t qu nguyên nhân c a nh ng thành công h n ch 2.2 Kinh nghi m lãnh 46 46 o công tác t o cán b khoa ... 1.3.1 Khái ni m Cán b khoa h c-k thu t Cán b c chia thành ba lo i ó cán b lãnh o, qu n lý; cán b làm công tác chuyên môn; cán b nhân viên Cán b KHKT thu c cán b làm công tác chuyên môn Cán b KHKT ... C ng ng b t nh ăkLăk v công tác t o cán b KHKT ngư i DTTS t năm 1996 n 2004 - Phân tích làm sáng t trình ng b t nh ăkLăk ch o công tác t o cán b KHKT ngư i DTTS th i kỳ 1996- 2004 - Nêu lên nh...
 • 99
 • 433
 • 0

Đảng bộ tỉnh ĐăkLăk lãnh đạo công tác đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật người dân tộc thiểu số từ năm 1996 đến 2004

Đảng bộ tỉnh ĐăkLăk lãnh đạo công tác đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật người dân tộc thiểu số từ năm 1996 đến 2004
... lượng sống vật chất tinh thần cho đồng bào DTTS Xuất phát từ lý trên, Tôi chọn đề tài: Đảng tỉnh ĐăkLăk lãnh đạo công tác đào tạo cán khoa học - kỹ thuật người dân tộc thiểu số từ năm 1996 đến 2004 ... CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH ĐĂKLĂK VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CÁN BỘ KHOA HỌC - KỸ THUẬT NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ (1996- 2004) 1.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI CỦA TỈNH ĐĂKLĂK Tỉnh ĐăkLăk ... nghiệp CNH, HĐH tỉnh ĐăkLăk Chương KẾT QUẢ VÀ KINH NGHIỆM TRONG QUÁ TRÌNH ĐẢNG BỘ TỈNH ĐĂKLĂK LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CÁN BỘ KHOA HỌC - KỸ THUẬT NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ (1996- 2004) 2.1 KẾT QUẢ...
 • 90
 • 123
 • 0

Đảng bộ tỉnh đăk lăk lãnh đạo công tác đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật người dân tộc thiểu số từ năm 1996 đến năm 2004

Đảng bộ tỉnh đăk lăk lãnh đạo công tác đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật người dân tộc thiểu số từ năm 1996 đến năm 2004
... ĐẢNG BỘ TỈNH ĐĂKLĂK LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CÁN BỘ KHOA HỌC-KỸ THUẬT NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ (1996- 2004) 2.1 Kết nguyên nhân thành công hạn chế 46 46 2.2 Kinh nghiệm lãnh ñạo công tác ñào tạo cán ... CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH ĐĂKLĂK VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CÁN BỘ KHOA HỌC - KỸ THUẬT NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ (1996- 2004) 1.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI CỦA TỈNH ĐĂKLĂK Tỉnh ĐăkLăk ... tạo cán khoa học- kỹ thuật người dân tộc thiểu số 14 1.3 Sự vận dụng Đảng tỉnh Đăklăk ñào tạo cán khoa học- kỹ thuật người dân tộc thiểu số 29 Chương 2: KẾT QUẢ VÀ KINH NGHIỆM TRONG QUÁ TRÌNH ĐẢNG...
 • 20
 • 159
 • 0

Thực trạng nghèo đói vùng đồng bào dân tộc thiểu số kết quả đạt được từ việc thực hiện xoá đói giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số nước ta trong những giai đoạn gần đây

Thực trạng nghèo đói ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số kết quả đạt được từ việc thực hiện xoá đói giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số nước ta trong những giai đoạn gần đây
... tộc thiểu số kết đạt từ việc thực xoá đói giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số nước ta giai đoạn gần I Thực trạng nguyên nhân tình trạng nghèo đói vùng đồng bào dân tộc thiểu số nước ta giai đoạn ... thiểu số nước ta giai đoạn Chương II Thực trạng nghèo đói vùng đồng bào dân tộc thiểu số kết đạt từ việc thực xoá đói giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số nước ta giai đoạn gần Chương III Những kiến ... pháp xoá đói, giảm nghèo đồng bào dân tộc thiểu số nước ta Chương I Cơ sở lý luận sách kinh tế xã hội vấn đề nghèo đói, sách xoá đói giảm nghèo vùng đồng bào đân tộc thiểu số nước ta I Cơ sở lý...
 • 50
 • 669
 • 0

Xoá đói giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số Việt Nam thực trạng và giải pháp

Xoá đói giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam thực trạng và giải pháp
... 3: Vùng dân tộc thiểu số Tây Nguyên 2.1.4: Vùng dân tộc thiểu số Nam Bộ 2.2 Thực trạng đói nghèo nguyên nhân dẫn đến đói nghèo vùng dân tộc thiểu số nước ta 2.2.1 : Thực irạng đói nghèo vùng dân ... Thực trạng đói nghèo công tác xoá đói, giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số - Chương 3: Kiến nghị định hướng số giải pháp xoá đói, giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số nước ta CHƯƠNG C SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC ... sở lý luận thực tiễn nghèo đói xoá đói giảm nghco + Phân tích thực trạng đói nghèo vùng dân tộc thiểu số nguyên nhân + Phùn tích lợ i thách thức vùng dân tộc thiểu số công tác xoá đỏi giảm nghèo...
 • 128
 • 198
 • 0

Nghiên cứu tác động của chương trình 135 tới đời sống kinh tế hội của các hộ gia đình dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Nghiên cứu tác động của chương trình 135 tới đời sống kinh tế xã hội của các hộ gia đình dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
... vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Chương trình 135 triển khai địa bàn tác động chương trình tới đời sống kinh tế, hội huyện Lâm Bình Các hộ gia đình dân tộc thiểu số địa bàn huyện Lâm Bình, ... văn Nghiên cứu tác động chương trình 135 tới đời sống kinh tế - hội hộ gia đình dân tộc thiểu số địa bàn huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang trung thực, kết nghiên cứu riêng Các tài liệu, số ... suốt trình triển khai, nghiên cứu hoàn thành luận văn Nghiên cứu tác động chương trình 135 tới đời sống kinh tế - hội hộ gia đình dân tộc thiểu số địa bàn huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang ...
 • 84
 • 282
 • 2

luận văn thạc sĩ Cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động kiểm sát xét xử án hình sự đối với bị cáo là người Dân tộc thiểu số của VKSND cấp huyện tỉnh Thái Nguyên.

luận văn thạc sĩ Cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động kiểm sát xét xử án hình sự đối với bị cáo là người Dân tộc thiểu số của VKSND cấp huyện ở tỉnh Thái Nguyên.
... Mở đầu Chơng 1: sở luận hoạt động kiểm sát xét xử án hình sơ thẩm bị cáo ngời dân tộc thiểu số Việt Nam 1.1 Hoạt động kiểm sát xét xử án hình đặc điểm hoạt động kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình ... đảm hoạt động kiểm sát xét xử án hình bị cáo ngời dân tộc thiểu số viện kiểm sát nhân dân cấp huyện tỉnh thái nguyên 95 3.1 Quan điểm bảo đảm hoạt động kiểm sát xét xử án hình bị cáo ngời dân tộc ... hội tình hình ngời dân tộc thiểu số phạm tội địa bàn tỉnh Thái Nguyên 2.2 Thực trạng hoạt động kiểm sát xét xử án hình bị cáo ngời dân tộc thiểu số Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện tỉnh Thái Nguyên...
 • 121
 • 476
 • 0

LUẬN VĂN: Cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động kiểm sát xét xử án hình sự đối với bị cáo là người Dân tộc thiểu số của VKSND cấp huyện tỉnh Thái Nguyên potx

LUẬN VĂN: Cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động kiểm sát xét xử án hình sự đối với bị cáo là người Dân tộc thiểu số của VKSND cấp huyện ở tỉnh Thái Nguyên potx
... 1.1 HOẠT ĐỘNG KIỂM SÁT XÉT XỬ ÁN HÌNH SỰ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM SÁT XÉT XỬ SƠ THẨM ÁN HÌNH SỰ ĐỐI VỚI BỊ CÁO LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ 1.1.1 Khái niệm hoạt động kiểm sát xét xử sơ thẩm án ... cho hoạt động kiểm sát xét xử án hình bị cáo người DTTS VKSND cấp huyện tỉnh Thái Nguyên đáp ứng yêu cầu đặt + Khảo sát thực tiễn hoạt động kiểm sát xét xử án hình bị cáo người DTTS VKSND cấp huyện ... kiểm sát xét xử án hình bị cáo người DTTS VKSND cấp huyện tỉnh Thái Nguyên Do kết nghiên cứu luận văn góp phần phát triển sở luận nhằm bảo đảm cho hoạt động kiểm sát xét xử án hình bị cáo người...
 • 109
 • 333
 • 0

NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP CANH TÁC NGÔ, LÚA NƯƠNG BỀN VỮNG TRÊN ĐẤT DỐC TẠI IA DOM HUYỆN ĐỨCTỈNH GIA LAI

NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP CANH TÁC NGÔ, LÚA NƯƠNG BỀN VỮNG TRÊN ĐẤT DỐC TẠI XÃ IA DOM HUYỆN ĐỨC CƠ TỈNH GIA LAI
... ng h i gìn gi môi trư ng, ti n tài: Nghiên c u bi n pháp canh tác Ngô, lúa nương b n v ng t d c t i Ia Dom huy n c t nh Gia Lai M c tiêu nghiên c u: - Xác nh bi n pháp k thu t canh tác ... NG I H C TÂY NGUYÊN - LƯƠNG C TRÍ NGHIÊN C U BI N PHÁP CANH TÁC NGÔ, LÚA NƯƠNG B N V NG TRÊN TD C T I XÃ IA DOM HUY N C CƠ T NH GIA LAI Chuyên ngành: TR NG TR T Mã s : 4.01.01 LU ... bi n pháp canh tác lúa nương phì nhiêu c a n sinh trư ng, su t t 3.1.1 nh hư ng c a bi n pháp canh tác n sinh trư ng c a lúa nương B ng 3.1: nh hư ng bi n pháp canh tác n t l m c chi u cao lúa...
 • 97
 • 395
 • 2

Luận văn thạc sỹ Đánh giá tác động của việc chuyển đổi đất nương rẫy sang trồng rừng sản xuất đến đời sống người dân tộc thiểu số tại huyện hướng hóa tỉnh quảng trị

Luận văn thạc sỹ Đánh giá tác động của việc chuyển đổi đất nương rẫy sang trồng rừng sản xuất đến đời sống người dân tộc thiểu số tại huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
... Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị Mục đích đề tài Tìm hiểu thực trạng việc chuyển đổi đất nương rẫy sang trồng rừng sản xuất tác động chúng đến đời sống người dân tộc thiểu số huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị ... bào dân tộc thiểu số Việt Nam nói chung Chính tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Đánh giá tác động việc chuyển đổi đất nương rẫy sang trồng rừng sản xuất đến đời sống người dân tộc thiểu số huyện Hướng ... mangium ) - Sinh kế người dân huyện Hướng Hóa - Những chế, sách hoạt động chuyển đổi đất nương rẫy sang đất trồng rừng - Mối liên hệ việc chuyển đổi đất nương rẫy sang đất trồng rừng với chiến lược...
 • 92
 • 475
 • 2

Nghiên cứu biện pháp canh tác ngô, lúa nương bền vững trên đất dốc tại ia dom huyện đứctỉnh gia lai

Nghiên cứu biện pháp canh tác ngô, lúa nương bền vững trên đất dốc tại xã ia dom huyện đức cơ tỉnh gia lai
... tác Ngô, lúa nương bền vững ñất dốc Ia Dom huyện Đức tỉnh Gia Lai Mục tiêu nghiên cứu: - Xác ñịnh biện pháp kỹ thuật canh tác nâng cao suất, hiệu sản xuất ngô lúa nương ñất dốc Ia Dom ... ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN - LƯƠNG ĐỨC TRÍ NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP CANH TÁC NGÔ, LÚA NƯƠNG BỀN VỮNG TRÊN ĐẤT DỐC TẠI XÃ IA DOM HUYỆN ĐỨC CƠ TỈNH GIA LAI Chuyên ngành: TRỒNG TRỌT Mã số: 4.01.01 ... dốc qua tác ñộng xói mòn rửa trôi, canh tác cần sử dụng nhóm biện pháp chính: Nhóm biện pháp sinh học nhóm biện pháp công trình kỹ thuật 13 Trong ñó cần ưu tiên nhóm biện pháp sinh học ñây biện...
 • 20
 • 167
 • 0

Nghiên cứu về tiếp cận Dịch vụ Chăm sóc, Điều trị, và Hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em nhiễm HIV trong cộng đồng ngừời dân tộc thiểu số tại Điện biên, Kon Tum và An Giang

Nghiên cứu về tiếp cận Dịch vụ Chăm sóc, Điều trị, và Hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em nhiễm HIV trong cộng đồng ngừời dân tộc thiểu số tại Điện biên, Kon Tum và An Giang
... liên quan tới chăm sóc điều trị HIV/ AIDS cho phụ nữ trẻ em vùng đông dân tộc thiểu số  Xác định thực trạng khả tiếp cận sử dụng dịch vụ chăm sóc, điều trị hỗ trợ cho phụ nữ trẻ em nhiễm HIV/ AIDS ... người dân tộc thiểu số thấp, có sở dịch vụ Trong đó, dịch vụ Điện Biên hơn, đặc biệt Kon Tum có tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao, có sở dịch vụ (01 sở) Bảng Danh sách sở chăm sóc điều trị An Giang, ... dụng dịch vụ chăm sóc, điều trị hỗ trợ liên quan đến HIV/ AIDS phụ nữ trẻ em người dân tộc thiểu số có hạn chế định so với người dân tộc Kinh Nhiều yếu tố xem ảnh hưởng đến hạn chế tiếp cận dịch vụ...
 • 65
 • 811
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: xóa đói giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số việt namthực trạng và giải phápnghiên cứu giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số từ cách tiếp cận giớigiảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số việt nam trong những năm đổi mới chính sách thực hiện chính sách và đánh giákiến thức bản địa trong nông nghiệp bền vững và xoá đói giảm nghèo cho các dân tộc thiếu số ở vùng núi phía bắc việt nam với điển hình tỉnh yên báithực trạng nhiễm hiv aids và một số yếu tố liên quan ở người dân tộc thiểu số đến tư vấn xét nghiệm tự nguyện tại trung tâm y tế quan hóa thanh hóaluận văn đào tạo lao động người dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố kon tum pdftổng quan về công ty cao su 72 huyện đức cơ tỉnh gia laithể chế cộng đồng và vấn đề giảm nghèo ở các cộng đồng dân tộc thiểu số vùng cao tỉnh nghệ ancông tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức chính quyền cấp xã là người dân tộc thiểu sốề tài hoàn thiện công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức chính quyền cấp xã là người dân tộc thiểu số ở huyện vị xuyên tỉnh hà giang 2 vấn đề dân tộc kết hợp nhuần nhuyễn với vấn đề giai cấp độc lập dân tộc gắn liền với cnxhtạo nguồn cán bộ công chức xã người dân tộc thiểu số ở các tỉnh tây nguyênluận văn báo chí với việc tuyên truyền giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số vùng tây bắc docxtạo nguồn cán bộ công chức xã người dân tộc thiểu số ở các tỉnh tây nguyên giai đoạn hiện nayhiểu đúng cách nói của người dân tộc thiểu số để sáng tạo văn học nghệ thuậtchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học