Chứng đạo ca huyền giác thiền sư

CHỨNG đạo CA

CHỨNG đạo CA
... CHỨNG ĐẠO CA Thiền Sư HUYỀN GIÁC TRÚC THIÊN dịch - NGỘ THÂM hiệu chỉnh 君不見。 Quân bất kiến, 1-Như Lai ... hải, thiệp sơn xuyên, Tầm sư đạo vi tham thiền Tự tòng nhận đắc Tào Khê lộ, Liễu tri sinh tử bất tương can 7-Tâm Ấn Tào Khê Chơi biển dạo rừng thiêng, Tìm thầy hỏi lấy đạo tham thiền Từ ngày rõ ... pháp dạy thông tâm, Thoắt chứng vô sanh sáng trí Phật 大丈夫秉慧劍。 般若鋒兮金剛焰。 非但空摧外道心。 早曾落却天魔膽。 131-Ðại trượng phu, bỉnh huệ kiếm, Bát-nhã phong kim cang diệm Phi đản ngoại đạo tâm, Tảo tằng lạc khước...
 • 11
 • 208
 • 0

Mười Bài Chứng Đạo Ca Vĩ Đại Nhất Của Milarepa Và Bài Ca Sáu Điểm Tinh Yếu

Mười Bài Chứng Đạo Ca Vĩ Đại Nhất Của Milarepa Và Bài Ca Sáu Điểm Tinh Yếu
... co-emergent realization: chứng ngộ khởi lúc tánh chiếu soi tánh không (luminousity-emptiness) _ Bài 3: BÀI CA ĐẠI ẤN ĐỂ TRẢ LỜI CHO SỰ THÁCH THỨC CỦA BA HỌC GIẢ Khi thiền định Đại Ấn Mahamudra, ... tử Naropa 15 | w w w v i e t n a l a n d a o r g _ Phụ lục: BÀI CA SÁU ĐIỂM TINH YẾU (Lời di huấn cuối Milarepa hát cho Rechungpa) Hãy lắng nghe, trai yêu dấu trái tim thầy, Rechung ... yogini chứng đắc, nhìn xuyên qua suốt vận hành thức hay không? Đỉnh Se Phug núi Lapchi nơi Milarepa bay cao để lại dấu chân đá - Photo: TBĐ (2012) Còn tướng sáu loại đối tượng đối diện với sáu thức...
 • 17
 • 131
 • 0

Khảo nghiệm sinh trưởng, phát triển và năng suất của 14 tổ hợp lúa lai trong vụ Đông Xuân 2010 - 2011 tại trạm thực nghiệm giống cây trồng Ayun Hạ huyện Phú Thiện – tỉnh Gia Lai

Khảo nghiệm sinh trưởng, phát triển và năng suất của 14 tổ hợp lúa lai trong vụ Đông Xuân 2010 - 2011 tại trạm thực nghiệm giống cây trồng Ayun Hạ huyện Phú Thiện – tỉnh Gia Lai
... Ayun Hạ - huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai, Thạc sĩ Cao Xuân Tài, tiến hành thực đề tài Khảo nghiệm sinh trưởng, phát triển suất 14 tổ hợp lúa lai vụ Đông Xuân 2010 - 2011 trạm thực nghiệm giống trồng ... cung cấp - Thời gian thực hiện: từ 17/01 /2011 đến 25/05 /2011 - Địa điểm Trạm thực nghiệm giống trồng Ayun Hạ - huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai - Do thời gian thực khóa luận ngắn nên phạm vi nghiên ... kiện sinh thái vùng Ayun Hạ - huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai 1.2.2 Yêu cầu Theo dõi đánh giá tiêu sinh trưởng, phát triển, khả thích nghi, khả chống chịu suất theo quy định khảo nghiệm giống lúa...
 • 68
 • 1,870
 • 6

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC NGÀNH GIÁO DỤC –ĐÀO TẠO HUYỆN AN LÃO TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA ,HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC NGÀNH GIÁO DỤC –ĐÀO TẠO HUYỆN AN LÃO TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA ,HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC
... tốt nghiệp Trang 14 II/ Thực trạng đội ngũ trí thức cơng tác xây dựng đội ngũ trí thức Đảng Nhà nước thực trạng đội ngũ trí thức ngành Giáo dục –Đào tạo An Lão thời gian qua : 1/ Vài nét chung huyện ... TRẠNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC VÀ CƠNG TÁC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VÀ CỦA NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN AN LÃO TRONG THỜI GIAN QUA 1- Vài nét chung huyện An Lão –tỉnh Bình Định Trang 14 2- Sự ... yếu khách quan nghiệp CNH,HĐH - Giáo dục –Đào tạo nghiệp CNH,HĐH - Mối quan hệ việc xây dựng đội ngũ trí thức ngành Giáo dục –Đào tạo với u cầu nghiệp CNH –HĐH nói chung huyện An Lão nói riêng...
 • 36
 • 424
 • 3

Thơ ca Huyền Quang con đường của thiền và cái đẹp

Thơ ca Huyền Quang con đường của thiền và cái đẹp
... - Chương 1: Huyền Quang – người, thời đại, thi ca Chương chủ yếu khắc họa thân – nghiệp Huyền Quang, thời đại mà ông sống tác phẩm thơ ca lại ông - Chương 2: Thơ ca Huyền Quang, Thiền giả – Triết ... vời Thiền sư, triết gia nghệ sỹ 31 2.1 Thơ ca Huyền Quang – kinh nghiệm tâm linh Thiền giả Huyền Quang tôn giả trước hết Thiền sư lỗi lạc lòch sử Phật giáo Việt Nam Thiền chất tự do, đỉnh cao ... sát thơ ca Huyền Quang dựa tư liệu Ngoài ra, quan tâm đến huyền thoại xung quanh đời Huyền Quang ghi chép thư tòch Thiền, thơ văn phẩm bình văn gia thi só để có nhìn toàn diện thấu đáo Thêm vào...
 • 135
 • 581
 • 2

Thông qua các sự kiện lịch sử 1930-1945, chứng minh rằng Cách mạng tháng 8 thành công là nhờ có sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng

Thông qua các sự kiện lịch sử 1930-1945, chứng minh rằng Cách mạng tháng 8 thành công là nhờ có sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng
... dung lịch sử đa dạng, em xin tập trung nghiên cứu đề tài: Thông qua kiện lịch sử 1930-1945, chứng minh Cách mạng tháng thành công nhờ lãnh đạo tài tình sáng suốt Đảng 2- Mục đích đề tài Nghiên ... : Tôn Tấn Đông MSSV : 085 1030295 Page 10 Tiểu luận Đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam Đó lãnh đạo sáng suốt tài tình Đảng Nói cách khác, thắng lợi Cách mạng Tháng Tám thắng lợi đường ... quân cách mạng xây dựng quyền (các Ủy ban dân tộc giải phóng Ủy ban nhân dân cách mạng) Dưới lãnh đạo Ðảng, cao trào cách mạng phát triển mạnh mẽ Tháng 4-1945 lực lượng vũ trang cách mạng thống thành...
 • 11
 • 634
 • 0

Tính toán thiết kế máy sấy lúa kiểu sấy tháp tam giác năng suất 6 tấn/mẻ (có đảo trộn)

Tính toán thiết kế máy sấy lúa kiểu sấy tháp tam giác năng suất 6 tấn/mẻ (có đảo trộn)
... khụng khớ a vo: Q013 = L03.I0.t = G103.L03.t = 243 27300 6. 4 = 42 4 56 960 kJ Q03 = 63 9 360 kJ Vy: Qv3 = 42 4 56 960 + 63 9 360 = 49 0 96 320 kJ + Nhit a h thng : QR3 = Q31 + Q32 Trong ú: Q31 l ... 2.2 + 4.2 = 6. 4 h = 6h 24 2 .6 Lng khụng khớ cn thit cho quỏ trỡnh sy lớ thuyt 11108 2 .6. 1 Vựng sy l01 = 1 kgkkk = = 67 d12 - d11 0.0 36 - 0.021 kghoinuoc L01 = l01 x W1 = 67 x 2 86 = 19 162 kg/h = ... sy chung 0.3 0. 26 0.22 0.18 0. 16 m w 0.354 2 36. 52 175.2 175.2 175.2 87 .6 Gk.Dw f 0.38 0. 26 0.19 0.15 0.009 wkx11 wk42 4.39 7 .61 1 26. 8 f U 710 769 1051 1333 t2i h t2 = 710 + 769 + 1051 + 1333...
 • 95
 • 2,160
 • 21

Tiet 36 Su da dang dac diem chung cua ca

Tiet 36 Su da dang dac diem chung cua ca
... làm lớp: Lớp ca su n Lớp ca xương Lớp ca su n: bộ xương bằng su n (ca nhám, ca trích) Lớp ca xương : bộ xương bằng chất xương ( ca chép, ca vền) Kể tên ca c đại diện ... vào lớp Ca ? bài 34 ĐA DA NG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CA C LỚP CA I Đa da ng về thành phần lòai và môi trường sống II Đặc điểm chung của ca III Vai trò của ca Phần Ca có ... phối hợp ca c cử động phức tạp - Hành tủy: điều khiển nội quan Ngòai ca chép còn có những lòai nào khác? lớp ca có đa da ng hay không và ca c loài Ca có chung đặc...
 • 12
 • 219
 • 1

SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN VỤ BẢN.doc

SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN VỤ BẢN.doc
... công tác thi đua khen thởng Trong năm qua, sở phong trào thi đua Bộ giáo dục đào tạo phát động, Nghành giáo dục đào tạo huyện Vụ Bản xây dựng kế hoạch tổ chức thực phối hợp chặt chẽ với nghành, ... dân toàn huyện Từ năm 2005 đến nay, Nghành giáo dục đào tạo huyện có đơn vị, cá nhân đợc chủ tịch nớc tặng Huân chơng lao động hạng 3, cá nhân vinh dự đợc nhà nớc trao tặng danh hiệu nhà giáo u ... toàn huyện để đầu t xây dựng sở vật chất, trờng lớp phục vụ cho công tác xã hội hoá giáo dục phong trào xây dựng trờng chuẩn quốc gia Đến nay, 100% xã, thị trấn huyện có trờng tiểu...
 • 2
 • 189
 • 0

Thành phần sâu hại trên (cà tím, pháo) và thiên địch của chúng; đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái của loài sâu đục quả vụ xuân hè 2010 tại mê linh, hà nội

Thành phần sâu hại trên cà (cà tím, cà pháo) và thiên địch của chúng; đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái của loài sâu đục quả vụ xuân hè 2010 tại mê linh, hà nội
... nghi p N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p v DANH M C B NG B ng Thành ph n sâu h i pháo, tím v xuân 2010 t i Linh, N i 25 B ng Thành ph n thiên ñ ch v xuân 2010 t i Linh, ... NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 24 4.1 THÀNH PH N SÂU H I VÀ THIÊN ð CH B T M I TRÊN CÀ V XUÂN-HÈ 2010 T I MÊ LINH, HÀ N I 24 4.1.1 Tình hình s n xu t pháo, tím t i Linh, N i ... t an toàn r t c n thi t ð góp ph n ch ñ ng phòng ch ng sâu h i ti n hành nghiên c u ñ tài: Thành ph n sâu h i (cà tím, pháo) thiên ñ ch c a chúng; ñ c ñi m hình thái, sinh h c, sinh...
 • 95
 • 468
 • 0

Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh thể trên địa bàn huyện phú thiện, tỉnh gia lai

Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện phú thiện, tỉnh gia lai
... TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ THIỆN, TỈNH GIA LAI 2.1 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ... kinh doanh nhỏ 10 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI CHI CỤC THU HUYỆN PHÚ THIỆN, TỈNH GIA LAI 2.2.1 Thực trạng quản thủ tục hành thu hộ kinh doanh ... dụng hộ kinh doanh, nhân kinh doanh nộp thu theo phương pháp khoán KẾT LUẬN Từ kết nghiên cứu đề tài Hoàn thiện công tác quản thu thuế hộ kinh doanh thể địa bàn huyện Phú Thiện, tỉnh Gia...
 • 26
 • 1,820
 • 20

Xem thêm

Từ khóa: bài cáo tật thị chúng của mãn giác thiền sưsoạn bài cáo bệnh bảo mọi người của mãn giác thiền sưca dao về chống giặc ngoại xâmca dao về tình yêu thiên nhiênca dao tục ngữ về thiên nhiên việt namthiên sứ áo đen quỳnh daovai trò quần chúng nhân dân và cá nhân trong lịch sửcâu ca dao về tình yêu thiên nhiêncác câu ca dao về tình yêu thiên nhiênca dao về tình yêu thiên nhiên đất nướcnhững câu ca dao về tình yêu thiên nhiênchứng minh ca dao tình cảm gia đìnhchứng minh ca dao về tình cảm gia đìnhchứng minh ca dao thể hiện tình cảm gia đìnhchơi game giúp cải thiện sự tập trung thị giácĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018SKKN PP Graph trong dạy học Hóa học