Thiên nhiên trong sáng tác của các nữ tác giả việt nam thời trung đại – nhìn từ phê bình sinh thái

Phương thức ứng xử với chữ nôm và văn học nôm của các chính thể ở việt nam thời trung đại ( khảo sát qua thư tịch lịch sử và sáng tác văn chương)

Phương thức ứng xử với chữ nôm và văn học nôm của các chính thể ở việt nam thời trung đại ( khảo sát qua thư tịch lịch sử và sáng tác văn chương)
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN HOÀNG TH TU T MAI PHƢƠNG THỨC ỨNG XỬ VỚI CHỮ NÔM VÀ VĂN HỌC NÔM CỦA CÁC CHÍNH THỂ VIỆT NAM THỜI TRUNG ĐẠI ... VIỆT NAM THỜI TRUNG ĐẠI (Khảo sát qua thƣ tịch lịch sử sáng tác văn chƣơng) Chuyên ngành: Mã số: Văn học Việt Nam 62223401 LUẬN ÁN TI N SĨ VĂN HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS TRẦN NGỌC VƢƠNG ... Bắ Đ Đ ú 16 T ú ụ ú Trên c ổ 1.2 ƣơng t ứ ứng v ữ Nôm v văn Nôm ng ên ứu văn , ụ 1.2.1 l ú ƣơng t ứ ứng v ữ Nôm v văn Nôm sử văn : Việt Nam v n h sử u (in T 943 T C D Q M Đ ẩ C ặ :“ u h Nho nhưn...
 • 207
 • 70
 • 0

Phương thức ứng xử với chữ nôm và văn học nôm của các chính thể ở việt nam thời trung đại ( khảo sát qua thư tịch lịch sử và sáng tác văn chương)

Phương thức ứng xử với chữ nôm và văn học nôm của các chính thể ở việt nam thời trung đại ( khảo sát qua thư tịch lịch sử và sáng tác văn chương)
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN HOÀNG TH TU T MAI PHƢƠNG THỨC ỨNG XỬ VỚI CHỮ NÔM VÀ VĂN HỌC NÔM CỦA CÁC CHÍNH THỂ VIỆT NAM THỜI TRUNG ĐẠI ... VIỆT NAM THỜI TRUNG ĐẠI (Khảo sát qua thƣ tịch lịch sử sáng tác văn chƣơng) Chuyên ngành: Mã số: Văn học Việt Nam 62223401 LUẬN ÁN TI N SĨ VĂN HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS TRẦN NGỌC VƢƠNG ... 93 T G n quan l h sử v n h Nh t n ụ 94 TT K Nam, T K n t pV nh Việt n t pV nh Việt K 96 TT K Nam, T Việt 95 TT K Nam, T n t pV nh K 166 97 TT K (2 000), Nam, T n t pV nh Việt n t pV nh Việt n t...
 • 28
 • 63
 • 0

Nghệ thuật thể hiện thiên nhiên trong sáng tác của y kawabata

Nghệ thuật thể hiện thiên nhiên trong sáng tác của y kawabata
... thành phố áo kymônô M Mai Văn Quân 18 Khoá luận tốt nghiệp Y. Kawabata Nghệ thuật thể thiên nhiên sáng tác truyền thống tuyệt đẹp Thiên nhiên y, ngời y, nguồn cảm hứng chủ đạo để Y. Kawabata viết ... thể thiên nhiên sáng tác giới hạn khảo sát hai phơng diện: Thế giới thiên nhiên sáng tác Y. Kawabata số thủ pháp nghệ thuật thể thiên nhiên Y. Kawabata 4.2 Cho đến tác phẩm Y. Kawabata đợc dịch giới ... y u tố thiên nhiên sáng tác Y Kawabata 3.2 Với mục đích y, đề tài có nhiệm vụ ; Thứ nhất, qua khảo sát đợc giới thiên nhiên sáng tác Y. Kawabata Thứ hai, vai trò, vị trí thiên nhiên việc chuyển...
 • 62
 • 423
 • 0

Đề tài cảm hứng thiên nhiên trong sáng tác của trần nhân tông và huyền quang dưới góc nhìn so sánh

Đề tài cảm hứng thiên nhiên trong sáng tác của trần nhân tông và huyền quang dưới góc nhìn so sánh
... VẤN ĐỀ CHUNG 15 Chương CẢM HỨNG THIÊN NHIÊN TRONG SÁNG TÁC CỦA TRẦN NHÂN TÔNG VÀ HUYỀN QUANG 30 2.1 Cảm hứng thiên nhiên thơ ca thời Lý - Trần 30 2.2 Cảm hứng thiên nhiên sáng tác ... Thị Hà An 30 Chương CẢM HỨNG THIÊN NHIÊN TRONG SÁNG TÁC CỦA TRẦN NHÂN TÔNG VÀ HUYỀN QUANG 2.1 Cảm hứng thiên nhiên thơ ca thời Lý - Trần Cảm hứng thiên nhiên thơ ca Lý – Trần đối tượng nghiên ... người thời đại 2.2 Cảm hứng thiên nhiên sáng tác Trần Nhân Tông 2.2.1 Thiên nhiên sáng u tịch Nằm mạch cảm hứng chung thơ ca trung đại, thơ ca Trần Nhân Tông lấy cảm hứng từ thiên nhiên Theo khảo...
 • 129
 • 475
 • 1

Thiên nhiên trong sáng tác của nguyễn khuyến từ góc nhìn phê bình sinh thái

Thiên nhiên trong sáng tác của nguyễn khuyến từ góc nhìn phê bình sinh thái
... sinh thái vào phê bình văn học mà thôi" [52] Mô ̣t điể m cũng cầ n chú ý ở là phê bình sinh thái xác định có hai loại là: Phê bình sinh thái tự nhiên phê bình sinh thái tinh thần Nếu phê ... mang chủ đề thiên nhiên của Nguyễn Khuyến mà tìm hiểu từ góc nhìn phê bình sinh thái , tức thể thiên nhiên qua ngòi bút Nguyễn Khuyến môi trường sống tác giả thời kì giao thời Trong trình khảo ... trường thiên nhiên 2.1 Thơ thiên nhiên sáng tác Nguyễn Khuyến Dựa theo Nguyễn Khuyến tác phẩm [33] – tài liệu sưu tầm đầy đủ thơ văn ông, lập bảng thống kê sơ giản thơ thiên nhiên sáng tác Nguyễn Khuyến...
 • 94
 • 355
 • 6

Thiên nhiên trong sáng tác của nguyễn khuyến từ góc nhìn phê bình sinh thái (TT)

Thiên nhiên trong sáng tác của nguyễn khuyến từ góc nhìn phê bình sinh thái (TT)
... mang chủ đề thiên nhiên của Nguyễn Khuyến mà tìm hiểu từ góc nhìn phê bình sinh thái , tức thể thiên nhiên qua ngòi bút Nguyễn Khuyến môi trường sống tác giả thời kì giao thời Trong trình khảo ... Thơ thiên nhiên sáng tác Nguyễn Khuyến 41 2.2 Thơ viết thiên nhiên Nguyễn Khuyến lui chốn cũ 46 2.2.1 Hệ thực vật thơ viết thiên nhiên Nguyễn Khuyến 47 2.2.2 Hệ động vật thơ viết thiên ... XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ************************** ĐINH THỊ NHÀN THIÊN NHIÊN TRONG SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN KHUYẾN TỪ GÓC NHÌN PHÊ BÌNH SINH THÁI Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: VĂN HỌC VIỆT NAM Mã số:...
 • 16
 • 232
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Thực trạng pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động của các khu công nghiệp Việt Nam " pptx

Tài liệu Báo cáo
... Vit Nam, cỏc khu cụng nghip sinh thỏi ó bt u c xõy dng nhng nm gn õy Mc dự vy, Vit Nam cha tạp chí luật học số 9/2011 cú c ch phỏp lớ rừ rng cho hot ng ti cỏc khu cụng nghip ny cng nh c ch khuyn ... ch u t ang c ỏnh giỏ cao õy l khu cụng nghip c xõy dng theo mụ hỡnh khu cụng nghip-cụng viờn rt thõn thin vi mụi trng Trong khu cụng nghip cú trm x lớ nc thi Ngoi khu cụng nghip, cỏc vựng lõn ... mụi trng ti cỏc khu cụng nghip theo ba giai on: Giai on chun b u t xõy dng khu cụng nghip, giai on trin khai thi cụng xõy dng khu cụng nghip v giai on hot ng ca khu cụng nghip Trong phm vi bi...
 • 5
 • 307
 • 1

Văn học Việt Nam thời trung đại- Bức tranh thiên nhiên trong thơ chữ Hán ppsx

Văn học Việt Nam thời trung đại- Bức tranh thiên nhiên trong thơ chữ Hán ppsx
... chứng cho thấy thiên thiên thơ Nguyễn Du khác biệt với thiên nhiên nhiều tác giả thơ trung đại nói chung Có lẽ ông, trời đất đóng kín cánh cửa nên ông không nhận tín hiệu đồng cảm thiên nhiên thân ... Đó thiên nhiên giới khách quan Tất nhiên phải mang tính chất hình chiếu tâm trạng, có nghĩa phải thông qua lăng kính chủ quan nhà thơ Hơn thơ chữ Hán Nguyễn Du xem trang nhật kí, kí đời nhà thơ, ... mà nhà thơ trước, thời sau Nguyễn Du ít, cảm thấy xa lạ Cảnh vật thiên nhiên thơ nhà thơ khác nhiều cảm thông, biết lắng nghe, biết san sẻ hòa nhịp với người Thơ Lí Bạch Xuân Lạc thành văn dịch:...
 • 19
 • 2,430
 • 16

Quản trị tài sản ngắn hạn trong thực tiễn của các Doanh nghiệp ở Việt Nam

Quản trị tài sản ngắn hạn trong thực tiễn của các Doanh nghiệp ở Việt Nam
... doanh nghiệp nhờ đến hãng chuyên thu nợ, luật sư bán nợ 23 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 2.1 Tình hình chung quản trị tài sản ngắn hạn doanh nghiệp ... giải pháp có lợi việc quản tài sản ngắn hạn Mặc dù Việt Nam công tác quản tài sản ngắn hạn phần bị hạn chế, hình thức cụ thể phần cải thiện trình quản trị tài sản ngắn hạn Qua trình nghiên ... khoản vay dài hạn - Mua lại công ty khác 39 KẾT LUẬN Như nói quản trị tài sản ngắn hạn có vai trò quan trọng doanh nghiệp Việt Nam Nó giúp cho Doanh nghiệp quản lý tốt tài sản ngắn hạn mà đưa giải...
 • 41
 • 565
 • 6

Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa đến tinh thần kinh doanh (entrepreurship) của các nữ doanh nhân việt nam

Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa đến tinh thần kinh doanh (entrepreurship) của các nữ doanh nhân việt nam
... doanh ảnh hưởng văn hóa, giới tính đến tinh thần kinh doanh - Các đặc điểm văn hóa Việt hoạt động kinh doanh - Các đặc điểm doanh nhân nữ Việt Nam - Các yếu tố văn hóa ảnh hưởng đến TTKD nữ doanh ... động kinh tế 1.3 ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA, GIỚI TÍNH ĐẾN TINH THẦN KINH DOANH 1.3.1 Những chiều hướng văn hóa ảnh hưởng đến tinh thần kinh doanh quốc gia a Mối quan hệ văn hóa tinh thần kinh doanh Các ... kiến văn hóa Chính vậy, nghiên cứu khía cạnh văn hóa tác động đến tinh thần kinh doanh khởi nghiệp nữ doanh nhân Việt Nam cấp thiết Đây lý tác giả chọn đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng văn hóa đến tinh...
 • 26
 • 173
 • 0

Tìm hiểu lời tựa các thi văn tập của việt nam thời trung đại

Tìm hiểu lời tựa các thi văn tập của việt nam thời trung đại
... ca cỏc thi i v ca cỏc nhõn thi s xa, nhm úng gúp cho h thng lớ lun hc trung i Vit Nam l cụng vic cn thit 1.3 Vn hc trung i Vit Nam chu nh hng lõu di, ton din v sõu sc ca hc c trung i ca Trung ... mi th k hc trung i Vit Nam 7 Nguyn ng Na Vn xuụi t s Vit Nam thi trung i Kớ (Tp 2) ó chn gii thiu nm bi ta u thuc giai on th k X-XV Tỏc gi cho rng: ta bt cng l mt dng thc ca kớ thi trung i v ... Vit Nam thi trung i 1.4 Hin nay, ta Trớch dim thi ó c a vo ging dy nh trng Vic tỡm hiu nghiờn cu li ta cú ý ngha thit thc v nghip v Nghiờn cu ti ny gúp phn vo vic hiu rừ hn v hc trung i Vit Nam, ...
 • 100
 • 322
 • 0

TRÚC LÂM TÔNG CHỈ NGUYÊN THANH TRONG VĂN HỌC PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỜI TRUNG ĐẠI

TRÚC LÂM TÔNG CHỈ NGUYÊN THANH TRONG VĂN HỌC PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỜI TRUNG ĐẠI
... ĐÓNG GÓP CỦA TÁC PHẨM TRÚC LÂM TÔNG CHỈ NGUYÊN THANH TRONG VĂN HỌC PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỜI TRUNG ĐẠI 4.1 ẢNH HƯỞNG CỦA KINH VIÊN GIÁC TRONG TÁC PHẨM TRÚC LÂM TÔNG CHỈ NGUYÊN THANH Nếu cho số mười ... hậu, có vị trí thay văn học Phật giáo Việt Nam thời trung đại KẾT LUẬN Ở Việt Nam thời trung đại, văn học Phật giáo mạch chính, khơi nguồn cho dòng văn học viết Việt Nam Trong dòng chảy đó, có ... khó thay văn học nước nhà 18 Trúc Lâm tông nguyên kế thừa phát huy tinh thần tôn Phật giáo Trúc Lâm nên có vị trí vô quan trọng Văn học Phật giáo nói riêng, văn học Việt Nam thời trung đại nói...
 • 27
 • 382
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tên các tác giả hanh đạo ở việt nam thời trung đạivan de co phan hoa cong ty hoa va quyen tai san cua cac dnnn hai nuoc viet nam va trung quochình ảnh thiên nhiên trong vội vàng của xuân diệubiện pháp quản lý nhằm tăng cường hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo của các trường nghề ở tỉnh nam địnhthiên nhiên trong thơ văn của nguyễn khuyếnhoàn thiện pháp luật về giao dịch bảo đảm trong hoạt động của ngân hàng thương mại việt nam pdfthái độ của các nước đối với việt nam trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nướcdanh gia hieu qua kinh te cua cac phuong thuc chan nuoi bo thit o nong ho tai hai vung sinh thai trung du va mien nui thua thien huenâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng tmcp việt nam dưới tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầuthực trạng hoạt động xuất khẩu của các dn fdi tại việt nam trong thời gian vừa quamột số kiến nghị nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các dn fdi tại việt nam trong thời gian tớigiải pháp vận dụng phương thức ttda trong hoạt động tín dụng của các ngân hàng ở việt nam hiện naycầu công nghệ thông tin của các doanh nghiệp may việt nam trong thực hiện các giải phápkinh nghiệm phát triển hệ thống phân phối trong hoạt động logistics của các công ty tại việt nam và ờ một số quốc gia kháciii gt so sánh chất lượng của các khách sạn tại việt nam với các khách sạn trong khu vực và trên thế giớiBỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 4 CẢ NĂM (CÓ ĐÁP ÁN THAM KHẢO)đề kiểm tra tuần 7 lớp 4Giáo án tổng hợpGiáo án tổng hợpđề kiem tra 6Tuần 7- Hướng dẫn tin học: 3,4,5- 2017-2018dán hoa tặng mẹchữ cái e, êGiáo án chủ đề nhánh đồ dùng trong gia đình bégiáo án lớp chồigiáo án bản thân 17+18Hoạt động với đồ vậtBÀI BÁO CÁO THƯ VIỆNBài 9. Giới thiệu sơ lược về điêu khắc cổ Việt NamTuần 9. Luyện tập thuyết trình, tranh luậnKhảo sát một số giống cà chua trồng trong nhà lưới không dùng đất vụ Hè Thu, năm 2004Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì Idanh gia cac loai loc 18 2 2017Giáo án Thể dục lớp 6 mới kì I chuẩn KTKNGiáo án Thể dục lớp 7 kì I chuẩn KTKN