NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CHỦNG VI KHUẨN TÍA QUANG HỢP CÓ KHẢ NĂNG TỔNG HỢP AXIT BÉO KHÔNG NO (MUFAs VÀ PUFAs) SỬ DỤNG LÀM THỨC ĂN TƯƠI SỐNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Tuyển chọn, cải biến nghiên cứu đặc điểm sinh học của chủng xạ khuẩn khả năng kháng vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa phân lập ở Việt Nam

Tuyển chọn, cải biến và nghiên cứu đặc điểm sinh học của chủng xạ khuẩn có khả năng kháng vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa phân lập ở Việt Nam
... tài: Tuyển chọn, cải biến nghiên cứu đặc điểm sinh học chủng xạ khuẩn khả kháng vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa phân lập Vi t Nam */ Mục tiêu đề tài: - Phân lập đƣợc vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa ... bệnh vi n - Sàng lọc tuyển chọn đƣợc chủng xạ khuẩn khả kháng vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa từ sƣu tập chủng xạ khuẩn phân lập Vi t Nam - Phân loại nghiên cứu số đặc điểm sinh học chủng xạ khuẩn ... dựng kháng sinh đồ chủng P aeruginosa phân lập Vi khuẩn P aeruginosa loại khả kháng thuốc kháng sinh mạnh Để tìm hiều khả kháng thuốc kháng sinh cho chủng vi khuẩn phân lập, dựng kháng sinh...
 • 70
 • 197
 • 0

Báo cáo "Đặc điểm sinh học của chủng vi khuẩn lactic sinh tổng hợp Bacteriocin " doc

Báo cáo
... deu co kha nang sinh truong va sinh tong hgp bacteriocin a cac nhiet dp nghien ctru la 10, 25, 30, 37, 40°C d 45°C, ca chting 21 diu kh6ng C su sinh truong, va sinh ting hgp bacteriocin Ttr kit ... le thuan Nhu vay, nhiet dp toi uu cho su sinh truong va sinh bacteriocin cua chung la 30°C 3.5 Phat hien bacteriocin Bacteriocin co ban chit protein, do bacteriocin phai co tinh nhay cam vai it ... dang cua vi kbuan lactic sinh t6ng hpp bacteriocin, Bao cao khoa hpc Hgi nghj sinh hoc quoc gia, Nha xuit ban Dai hpc Quoc Gia, 2000, tr 193-196 Tran Thj Thtiy, Mai Thj Hang, Nguyen Viet Cuong...
 • 9
 • 345
 • 4

“Nghiên cứu đặc điểm sinh học của côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng hại lá keo những phương pháp phòng trừ chúng tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên”

“Nghiên cứu đặc điểm sinh học của côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng hại lá keo và những phương pháp phòng trừ chúng tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên”
... bé vào công tác quản lý bảo vệ rừng địa phơng, nhằm ngăn chặn dịch sâu hại tiến hành thực đề tài Nghiên cứu đặc điểm sinh học côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng hại keo phơng pháp phòng trừ chúng huyện ... trình Côn trùng rừng tác phẩm đề cập đến nhiều loài côn trùng Bộ Cánh cứng hại rừng nh: mọt, xén tóc, sâu đinh bọ lá[ 30] Năm 1966 Bey - Bienko phát mô tả đợc 300.000 loài côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng ... dung v phơng pháp nghiên cứu 4.1- Nội dung nghiên cứu 4.1.1- Thành phần loài côn trùng cánh cứng hại Keo tai tợng 4.1.2- Đặc điểm hình thái phân loại loài chủ yếu - Mô tả đặc điểm hình thái pha -...
 • 88
 • 2,033
 • 7

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số chủng xạ khuẩn

 Nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số chủng xạ khuẩn
... hai chủng xạ khuẩn nghiên cứu Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu đặc điểm hình thái, đặc điểm nuôi cấy, đặc điểm sinh lý, sinh hoá hai chủng xạ khuẩn lựa chọn - Nghiên cứu đặc điểm phân loại hai chủng ... đề tài:“ Nghiên cứu đặc điểm sinh học số chủng xạ khuẩn có hoạt tính kháng Pseudomonas aeruginosa” 2 Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu đặc điểm sinh học đặc điểm phân loại hai chủng xạ khuẩn lựa ... loại hai chủng xạ khuẩn - Phân loại đến loài hai chủng xạ khuẩn nghiên cứu ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu 2.1.1 Xạ khuẩn Hai chủng xạ khuẩn DT 7.1 HT...
 • 23
 • 602
 • 3

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của côn trùng thuộc bộ cánh cứng hạt lá keo những phương pháp phòng trừ chúng tại huyện Phú Lương tỉnh Thái nguyên

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của côn trùng thuộc bộ cánh cứng hạt lá keo và những phương pháp phòng trừ chúng tại huyện Phú Lương tỉnh Thái nguyên
... bé vào công tác quản lý bảo vệ rừng địa phơng, nhằm ngăn chặn dịch sâu hại tiến hành thực đề tài Nghiên cứu đặc điểm sinh học côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng hại keo phơng pháp phòng trừ chúng huyện ... chạm với phá hoại nhiều mặt côn trùng Do ngời phải bắt tay vào tìm hiểu nghiên cứu côn trùng Những tài liệu nghiên cứu côn trùng nhiều phong phú Trong sách cổ Xêri viết vào năm 3000 TCN nói tới ... trình Côn trùng rừng tác phẩm đề cập đến nhiều loài côn trùng Bộ Cánh cứng hại rừng nh: mọt, xén tóc, sâu đinh bọ lá[ 30] Năm 1966 Bey - Bienko phát mô tả đợc 300.000 loài côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng...
 • 88
 • 541
 • 0

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA MỘT SỐ CHỦNG XẠ KHUẨN HOẠT TÍNH KHÁNG Pseudomonas aeruginosa

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA MỘT SỐ CHỦNG XẠ KHUẨN CÓ HOẠT TÍNH KHÁNG Pseudomonas aeruginosa
... hoạt tính kháng Pseudomonas aeruginosa 2 Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu đặc điểm sinh học đặc điểm phân loại hai chủng xạ khuẩn lựa chọn - Phân loại đến loài hai chủng xạ khuẩn nghiên cứu ... nghiên cứu Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu đặc điểm hình thái, đặc điểm nuôi cấy, đặc điểm sinh lý, sinh hoá hai chủng xạ khuẩn lựa chọn - Nghiên cứu đặc điểm phân loại hai chủng xạ khuẩn - Phân loại ... kiếm chủng xạ khuẩn khả sinh kháng sinh điều trị bệnh nhiễm trùng bệnh viện nói chung nhiễm Pseudomonas aeruginosa nói riêng, thực đề tài:“ Nghiên cứu đặc điểm sinh học số chủng xạ khuẩn hoạt...
 • 23
 • 662
 • 1

Khóa luận nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số chủng vi khuẩn quang hợp tía khả năng cố định nitơ phân tử

Khóa luận nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số chủng vi khuẩn quang hợp tía có khả năng cố định nitơ phân tử
... Khoá luận tốt nghiệp Đề tài nghiên cứu theo hai nội dung chính: • Tuyển chọn số chủng vi khuẩn quang hợp khả cố định nitơ phân tử phân lập Vi t Nam • Nghiên cứu số đặc điểm sinh học chủng ... Khoá luận tốt nghiệp Quá trình cố định nitơ phân tử bị ức chế mặt oxy nên hiệu suất cố định nitơ phân tử vi sinh vật kỵ khí thường cao vi sinh vật hiếu khí I.3 Khả cố định nitơ phân tử vi khuẩn ... thông qua trình cố định nitơ sinh học Quá trình cố định nitơ sinh học thực chủ yếu nhờ số loài vi khuẩn Để tiến hành trình cố định nitơ sinh học đòi hỏi vi sinh vật phải phức hợp enzyme tham...
 • 38
 • 504
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng hại lá keo những phương pháp phòng trừ chúng tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên pptx

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng hại lá keo và những phương pháp phòng trừ chúng tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên pptx
... bé vào công tác quản lý bảo vệ rừng địa phơng, nhằm ngăn chặn dịch sâu hại tiến hành thực đề tài Nghiên cứu đặc điểm sinh học côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng hại keo phơng pháp phòng trừ chúng huyện ... dung v phơng pháp nghiên cứu 4.1- Nội dung nghiên cứu 4.1.1- Thành phần loài côn trùng cánh cứng hại Keo tai tợng 4.1.2- Đặc điểm hình thái phân loại loài chủ yếu - Mô tả đặc điểm hình thái pha - ... thuộc Bộ Cánh cứng (Coleoptera) - Đề xuất biện pháp điều tra, dự tính, dự báo phòng trừ loài sâu hại chủ yếu 3.2- Đối tợng nghiên cứu Sâu hại Keo tai tợng thuộc Họ Bọ (Chrysomelidae), Bộ Cánh cứng...
 • 89
 • 517
 • 0

Luận văn : Nghiên cứu đặc điểm sinh học của côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng hại lá keo những phương pháp phòng trừ chúng tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên part 9 ppt

Luận văn : Nghiên cứu đặc điểm sinh học của côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng hại lá keo và những phương pháp phòng trừ chúng tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên part 9 ppt
... nhiệm khoa Sau đại học thực đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học loài bọ ăn hại keo tai tợng thuộc Bộ cánh cứng đề xuất biện pháp phòng trừ chúng taị huyện Phú Lơng tỉnh Thái Nguyên Sau thời ... 30 29 29 0.3 591 33 0.003706 0.537 399 ô2 ô 16.8 17 .9 7 .9 F-Test Two-Sample for Variances 9. 5 404.7 Variable Variable Mean 15.08 13. 49 Variance 13.0 195 9 8.72231 Observations 30 30 df 29 29 F 1. 492 676 ... 9. 471 89 0.015171 3855.5 19 481 .93 98 8420.4 Standard Lower Upper t Stat P-value Error 95 % 95 % 60. 593 24 -0 .93 833 0.375536 - 196 .58582.87 193 16.16821 3.077644 0.015171 12.47687.04 396 Lower Upper 95 .0%...
 • 8
 • 247
 • 1

Luận văn : Nghiên cứu đặc điểm sinh học của côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng hại lá keo những phương pháp phòng trừ chúng tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên part 8 pps

Luận văn : Nghiên cứu đặc điểm sinh học của côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng hại lá keo và những phương pháp phòng trừ chúng tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên part 8 pps
... Thị Lâm: Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái học Sâu đục thông khu vực núi Luốt Xuân Mai - Hà Tây Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ khoa học lâm nghiệp 1996 11 Trần Công Loanh: Côn trùng lâm ... xuất gây dịch huyện Phú Lơng tỉnh Thái Nguyên nên có biện pháp phòng trừ kịp thời nhằm ngăn chặn loài sâu khỏi lây lan - Nghiên cứu điều tra biện pháp phòng trừ loài sâu bọ ăn hại Keo tai tợng ... phát Thái Nguyên nên cần có nghiên cứu tiếp đặc điểm sinh vật học loài sâu - Loài sâu phát dịch thờng có số lợng lớn nên cần nghiên cứu sâu biến động quần thể để có biện pháp phòng trừ chúng...
 • 10
 • 380
 • 1

Luận văn : Nghiên cứu đặc điểm sinh học của côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng hại lá keo những phương pháp phòng trừ chúng tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên part 7 doc

Luận văn : Nghiên cứu đặc điểm sinh học của côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng hại lá keo và những phương pháp phòng trừ chúng tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên part 7 doc
... 178 39 22195 273 67 33356 40161 477 83 56221 65 476 75 5 47 86435 98139 110660 1239 97 138151 153121 168908 4154 4290 4835 578 8 71 50 8919 110 97 13683 16 678 20080 23891 28110 3 273 8 377 73 432 17 49069 55330 ... hại Keo tai tợng thuộc Bộ Cánh cứng huyện Phú Lơng tỉnh Thái Nguyên dùng số biện pháp sau: - Biện pháp giới Vào đầu tháng thấy sâu trởng thành xuất nhiều nhỏ rung mạnh, to dùng gậy đập mạnh vào ... S30Ngy S74 ngy 83 075 85808 9 670 5 11 576 8 142995 178 388 221945 273 668 333555 401608 477 825 562208 65 475 5 75 5468 864345 981388 1106595 1239968 1381505 1531208 1689 075 8308 8581 9 671 11 577 14300 178 39...
 • 10
 • 201
 • 1

Luận văn : Nghiên cứu đặc điểm sinh học của côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng hại lá keo những phương pháp phòng trừ chúng tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên part 6 doc

Luận văn : Nghiên cứu đặc điểm sinh học của côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng hại lá keo và những phương pháp phòng trừ chúng tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên part 6 doc
... thái cho rừng Keo tai tợng huyện Phú Lơng tỉnh Thái nguyên Nhìn chung thành phần thiên địch sâu ăn keo thuộc Bộ cánh cứng không nhiều nhng chúng đóng vai trò tích cực việc hạn chế phát sinh, phát ... quan đến đặc điểm sinh học loài, đặc biệt khả sinh sản, đặc điểm vòng đời liên quan đến ảnh hởng yếu tố sinh thái Cần phải có phân tích để thấy đợc quy luật biến động này, từ đa biện pháp quản ... động sống côn trùng nh di chuyển, tính háu ăn, khả sinh sản, tỷ lệ sống chết tốc độ phát triển cá thể côn trùng Nh số lợng tập tính côn trùng phụ thuộc chặt vào nhiệt độ môi trờng, 56 nhiệt độ...
 • 10
 • 195
 • 1

Luận văn : Nghiên cứu đặc điểm sinh học của côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng hại lá keo những phương pháp phòng trừ chúng tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên part 5 potx

Luận văn : Nghiên cứu đặc điểm sinh học của côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng hại lá keo và những phương pháp phòng trừ chúng tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên part 5 potx
... 21,0 20,2 22 ,5 18,7 20,3 21,3 20 ,5 HVN (m) 20 ,5 25, 0 18 ,5 20,0 23,0 21,0 23 ,5 19,0 20 ,5 22,0 21,3 DT (m) 5, 0 6,0 4,0 4 ,5 5 ,5 5 ,5 6,0 5, 0 6 ,5 5 ,5 5,3 Số lợng cành Số cành có trứng 11 10 5 11 12 3,8 ... 25, 3 12 74,6 0 Qua Biểu 5- 5 cho ta thấy khả lựa chọn thức ăn sâu bọ ăn hại keo thuộc Bộ Cánh cứng loài keo khác Loài sâu bọ thích gây hại loài Keo tai tợng (74,6%) Keo tràm tỷ lệ 46 bị hại ( 25, 3%); ... từ 0 ,55 đến 1,26mm Những cành chúng chọn để sinh sản cành nhỏ, dễ dàng, thuận tiện cho chúng cắn tách vỏ đẻ trứng 5. 4.1.3- Sự lựa chọn loài thức ăn loại Bọ xanh tím ăn hại keo thuộc Bộ Cánh cứng...
 • 10
 • 204
 • 1

Luận văn : Nghiên cứu đặc điểm sinh học của côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng hại lá keo những phương pháp phòng trừ chúng tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên part 4 pps

Luận văn : Nghiên cứu đặc điểm sinh học của côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng hại lá keo và những phương pháp phòng trừ chúng tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên part 4 pps
... cánh cứng hại Keo tai tợng Kết điều tra kế thừa nghiên cứu trớc cho thấy thành phần loài cánh cứng hại Keo tai tợng bao gồm loài thuộc họ nh trình bày biểu 5-1 Biểu 5- 1: Thành phần loài cánh cứng ... bị hại theo công thức: R% = Trong đ : n i=0 i i (4. 7) 100 N.V R %: Là mức độ bị hại điều tra ni: Là số cấp hại i N: Tổng số điều tra V: Cấp bị hại cao = Sau tính mức độ bị hại trung bình cho ô ... bọ thuộc Bộ Cánh cứng nhộng có dạng nhộng trần, màu trắng sữa Do đặc điểm vòng đời Bọ xanh tím nên cha có điều kiện để mô tả chúng 5.2.2- Xác định tên khoa học vị trí phân loại Căn vào đặc điểm...
 • 10
 • 271
 • 3

Luận văn : Nghiên cứu đặc điểm sinh học của côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng hại lá keo những phương pháp phòng trừ chúng tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên part 3 doc

Luận văn : Nghiên cứu đặc điểm sinh học của côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng hại lá keo và những phương pháp phòng trừ chúng tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên part 3 doc
... thức 2: Bi58 1% Công thức : Dipterex 1% Công thức 3: Bassa 0,5% Công thức 4: Bassa 1% Công thức 7: Cây đối chứng không phun 4.4.2- Nội nghiệp 4.4.2.1- Nuôi sâu phòng a) Mục đích: - Nuôi sâu phòng ... hình thái, theo dõi đặc điểm sinh học pha nh mức độ ăn hại, khả sinh sản, thời gian phát triển phavà lấy mẫu làm tiêu b) Dụng cụ nuôi sâu: + Lồng nuôi sâu: kích thớc lồng nuôi sâu 30 x 30 x 45cm ... dốc (0 ) Hớng phơi Loài Số lợng D1 .3 (cm) HVN (m) Thực bì Đất đai 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 20 ĐN KLT 105 15.6 15.6 sim 20 TB KTT 125 14.2 15.1 sim Đặc điểm ÔTC 15 15 15 20 20 20 ĐN TB ĐB...
 • 10
 • 250
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc điểm sinh học của chủng nấm menkết quả nghiên cứu đặc điểm sinh học của các chủng vi khuẩn tuyển chọnphân lập nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số chủng vi sinh vật có khả nảng tạo màng sinh vật biofilm phân lập ở việt namnghiên cứu đặc điểm sinh học của cá phèn hai sọcmột sổ phương pháp nghiên cứu đặc điểm sinh học của vỉ khuẩnnghiên cứu đặc điểm sinh học phân loại xạ khuẩnnghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng ứng dụng của một số chủng vi khuẩn thuộc chi bacillus luận án phó tiến sĩ khoa học sinh họcnghiên cứu đặc điểm sinh học sinh thái học của bọ xít xanh vai đỏ piezodorus hybneri gmelin và ong ký sinh trứng telenomus subitus le trên cây đậu tương tại gia lâm hà nộinghiên cứu đặc điểm sinh học sinh thái của một số sâu hại rau họ thập tự vùng đồng bắng sông hồngnghiên cứu đặc điểm sinh học và một số điều kiện lên men sinh tổng hợp validamycina của xạ khuẩn streptomyces hygroscopicus 11405nghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng sinh enzim xenlulaza của hai chuẩn nấm mốc thuộc chi aspergillus phân lập từ đất trồng lúa ở thừa thiên huếnghiên cứu đặc điểm hình thái đặc tính sinh học của loài vi khuẩn r solanacearum hại cây lạc cây khoai tâyphần 2 ứng dụng kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản để triển khai thí nghiệm sản xuất gióng cua xanh ở thể tích lớnbước đầu phân lập và nghiên cứu đặc tỉnh sinh học của một số chủng vi khuẩn có khả năng tạo màng sinh vật biofilmnghiên cứu đặc điểm sinh học sinh thái học và đề xuất giải pháp phát triển loài cá dầy cyprinus centralus nguyen et mai 1994 ở thừa thiên huếBài 15. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)Bài 14. Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt NamBài 12. Ôn tập: Lịch sử thế giới thời nguyên thuỷ, cổ đại và trung đạiBài 8. Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam ÁBài 7. Sự phát triển lịch sử và nền Văn hoá đa dạng của Ấn ĐộBài 6. Các quốc gia Ấn Độ và văn hoá truyền thống Ấn ĐộBài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-maBài 3. Các quốc gia cổ đại phương ĐôngBài 3. Các quốc gia cổ đại phương ĐôngBài 3. Các quốc gia cổ đại phương ĐôngBài 1. Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thuỷLược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ -1954Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954)Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 -1953)Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XXBài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XXHướng dẫn cài ASPENONE v7.3khai thác và tinh chếmuối barium sulfatMạ bạcnhựa nền nhựa nhiệt rắn nhựa epoxy