432 câu reported speech có đáp án

Reported Speech (Có đáp án)

Reported Speech (Có đáp án)
... 30.“Have you got any shampoo,Alice? I must wash my hair.”, Jonny asked -Jonny asked ĐÁP ÁN .me they had finished their work .them they could it if they liked .Suri she sang very nicely...
 • 3
 • 536
 • 7

REPORTED SPEECH ĐÁP ÁN DÀNH CHO NGƯỜI MỚI HOC TIẾNG ANH

REPORTED SPEECH CÓ ĐÁP ÁN DÀNH CHO NGƯỜI MỚI HOC TIẾNG ANH
... S + V (+ O) + to V Reported speech with gerund: (câu gián tiếp với danh động từ) - Khi lời nói gián tiếp lời đề nghị, chúc mừng, cảm ơn, xin lỗi ….động từ tường thuật với danh động từ theo sau ... *Note: thể sử dụng số ĐT dẫn sau: thought, announced, explained, complained, believed… Câu hỏi lời nói gián tiếp (Questions in reported speech)  Chó ý: Khi chuyển câu hỏi trực tiếp thành gián ... me anything IV Exercises: Change these sentences into Reported Speech: EXERCISES (REPORTED SPEECH: STATEMENTS) Nam said “I am told to be at school before o’clock” …………………………………… ………………………………………………………………………...
 • 25
 • 2,105
 • 4

120 cau trac nghiem - co dap an (khac nhau).doc

120 cau trac nghiem - co dap an (khac nhau).doc
... nối WAN 91 Điều giao thức dạng connectionless (không kết nối)? a Hoạt động chậm giao thức dạng connection-oriented b Các gói liệu có phần header phức tạp so với giao thức dạng connection-oriented ... Simplex b Half - duplex c Full - duplex d Phương thức khác 89 Địa Subnet IP nằm từ bit thứ tới bit thứ 23 Vậy địa IP thuộc lớp nào: a Lớp A b Lớp C c Lớp B d Lớp D 90 Cáp sợi quang (Fibre Optic) ... c Ipconfig d Tracert 82 Tầng hai mô hình OSI tách luồng bit từ Tầng vật lý chuyển lên thành: a Segment b Frame c Packet d PSU 83 Phương pháp dùng để ngăn chặn thâm nhập trái phép (theo danh sách...
 • 13
 • 1,653
 • 8

120 cau trac nghiem - co dap an.doc

120 cau trac nghiem - co dap an.doc
... Điều giao thức dạng connectionless (không kết nối)? a Hoạt động chậm giao thức dạng connection-oriented b Các gói liệu có phần header phức tạp so với giao thức dạng connection-oriented c Cung cấp ... với ta dùng: a Cáp chéo (Cross - Cable) 15 b Cáp thẳng (Straight Cable) c Rollover Cable d Tất sai 120 Để kết nối Router với Router ta dùng: a Cáp chéo (Cross - Cable) b Cáp thẳng (Straight Cable) ... 255.255.255.240 81 Lệnh dùng để xác định đường truyền hệ điều hành Windows: a Nslookup b Route c Ipconfig d Tracert 82 Tầng hai mô hình OSI tách luồng bit từ Tầng vật lý chuyển lên thành: a Segment b...
 • 16
 • 1,689
 • 27

65 cau luong tu (co dap an)

65 cau luong tu (co dap an)
... 36 63 10 37 64 11 38 65 12 13 14 15 16 17 18 39 40 41 42 43 44 45 19 20 21 22 23 24 25 26 27 46 47 48 49 50 51 52 53 54 phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o) M«n : LUONG- TU §Ị sè : 01 28 55 ... sáng lò nung B Bóng đèn nêon bút thử điện D Dây tóc bóng đèn làm vonfram nóng Mặt trời sáng M«n LUONG- TU (§Ị sè 1) Lu ý: - ThÝ sinh dïng bót t« kÝn c¸c « trßn mơc sè b¸o danh vµ m· ®Ị thi tríc lµm ... hêli D ngun tử hiđrơ tương tự hiđrơ C©u 60 : A C©u 61 : A C©u 62 : A C©u 63 : A C C©u 64 : A C C©u 65 : A C Một kim loại lập có cơng 3,74eV chiếu ánh sáng có λ = 0, 083µ m Nối kim loại với đất dây...
 • 10
 • 551
 • 11

40 cau tan sac (co dap an)

40 cau tan sac (co dap an)
... 39 40 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : ON TAN SAC Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Cau ... 39 40 Dap an A D D D C C B A D A B B D A C B B C D A A C B B D C A D D D A C B B C C C D B A D B A C A A D D D A C C B D D A B B B B C C C B B A D B D C A D C C B A A C D D Dap an mon: ON TAN SAC ... thớ nghim A 0,55àm C 0,48àm B 0,60àm D 0,42àm Câu 40 : Hai khe ca thớ nghim Young c chiu sỏng bng ỏnh sỏng trng (bc súng ca ỏnh sỏng tớm la 0 ,40 m, ca ỏnh sỏng l 0,75àm) Hi ỳng v trớ võn sỏng...
 • 8
 • 213
 • 0

Đề kiểm tra học kì môn tin học 11(35 câu trắc nghiệm), đáp án

Đề kiểm tra học kì môn tin học 11(35 câu trắc nghiệm), có đáp án
... bảng mã ASCII Câu số: 24 Câu số: 25 Câu số: 26 Câu số: 27 Câu số: 28 Câu hỏi số: - B Câu hỏi số: 19 - D Câu hỏi số: 20 - C Câu hỏi số: - B Câu hỏi số: 21 - D 'C ' Câu hỏi số: - B "C" Câu hỏi số: ... báo Câu số: 23 S := ‘Ha Không số Trong Pascal, ta coi xâu kí tự là? Một dãy kí tự số bảng mã ASCII Một dãy kí tự chữ thường bảng mã ASCII Học sinh không ghi vào đề - | ĐÁP ÁN CHO MÃ ĐỀ SỐ:dãy ... thu Câu số: 21 Mua thu Ha Noi mua thu Mua thu Ha Noi Ha Noi Trong Pascal, làm việc với kiểu xâu ta thể? So sánh hai xâu với Ghép hai xâu thành Gán kí tự cho biến xâu? Câu số: 22 Cả đáp án Trong...
 • 3
 • 39,830
 • 1,376

Đề kiểm tra học kì môn tin học 11(35 câu trắc nghiệm), đáp án Đề 265

Đề kiểm tra học kì môn tin học 11(35 câu trắc nghiệm), có đáp án Đề 265
... readln(a[i]); ĐÁP ÁN CHO MÃ ĐỀ SỐ: 265 Câu hỏi số: - D Câu hỏi số: - C Câu hỏi số: - D Câu hỏi số: - C Câu hỏi số: - C Câu hỏi số: - B Câu hỏi số: - C Câu hỏi số: - A Câu hỏi số: - D Câu hỏi số: 10 - B Câu ... Câu hỏi số: 12 - D Câu hỏi số: 13 - C Câu hỏi số: 14 - C Câu hỏi số: 15 - B Câu hỏi số: 16 - D Câu hỏi số: 17 - A Câu hỏi số: 18 - A Câu hỏi số: 19 - C Câu hỏi số: 20 - D Câu hỏi số: 21 - B Câu ... Câu hỏi số: 23 - A Câu hỏi số: 24 - B Câu hỏi số: 25 - B Câu hỏi số: 26 - B Câu hỏi số: 27 - C Câu hỏi số: 28 - D Câu hỏi số: 29 - D Câu hỏi số: 30 - A Câu hỏi số: 31 - A Câu hỏi số: 32 - B Câu...
 • 4
 • 10,132
 • 300

Câu hỏi IQ đáp án

Câu hỏi IQ có đáp án
... 43 Công tắc A bật đèn số sáng/tắt tắt/sáng Công tắc B bật đèn số sáng/tắt tắt/sáng Công tắc C bật đèn số sáng/tắt tắt/sáng Công tắc D bật đèn số sáng/tắt tắt/sáng = Sáng = Tắt Tắt công tắc D, ... DA:I-13- hình lập phương Công tắc A bật đèn số sáng/tắt tắt/sáng Công tắc B bật đèn số sáng/tắt tắt/sáng Công tắt C bật đèn số sáng/tắt tắt/sáng = Sáng = Tắt Bỏ công tắc C, A B với kết Hình thành ... đề đánh giá trí não Những kiểm tra thái độ coi kiểm tra IQ khả nhận biết Loại kiểm tra thiết kế để kiểm tra khả nắm bắt nhanh chóng bạn điều kiện thời gian hạn hẹp nhiều loại kiểm tra đánh...
 • 16
 • 3,890
 • 27

Bài tập về câu bị động (có đáp án)

Bài tập về câu bị động (có đáp án)
... told me that his football team had played well last season BỊ ĐỘNG VỚI NHỮNG ĐỘNG TỪ SAI BẢO EXERCISE 4:CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG BỊ ĐỘNG 1.I had my nephew paint the gate last week 2.She will have...
 • 4
 • 87,944
 • 5,297

Cau Do vui ( Co dap an )

Cau Do vui ( Co dap an )
... 5000 bạn sai Con số xác 4100 mà , : (4 0+30+20+10 = 10 0) Câu 12 : Bố Lan có người gái , tên cô gái sau : Anh Ánh Ảnh Ạnh ?????????????? Vậy người gái thứ tên ? Trả lời : Người gái lại Lan ...
 • 2
 • 1,881
 • 8

Câu hỏi TN đáp án phần biến dị 12

Câu hỏi TN có đáp án phần biến dị 12
... D) Đáp án Câu 22 A) B) C) D) Đáp án Câu 23 A) B) C) D) Đáp án Câu 24 A) B) C) D) Đáp án Câu 25 A) B) C) D) Đáp án Câu 26 A) B) C) D) Đáp án Câu 27 A) B) C) D) Đáp án Câu 28 A) B) C) D) Đáp án Câu ... D) Đáp án Câu 30 A) B) C) D) Đáp án Câu 31 A) B) C) D) Đáp án Câu 32 A) B) C) D) Đáp án Câu 33 A) B) C) D) Đáp án Câu 34 A) B) C) D) Đáp án Câu 35 A) B) C) D) Đáp án Câu 36 A) B) C) D) Đáp án Câu ... B) C) D) Đáp án Câu A) B) C) D) Đáp án Câu A) B) C) D) Đáp án Câu 10 A) B) C) D) Đáp án Câu 11 A) B) C) D) Đáp án Câu 12 A) B) C) D) Đáp án Đột biến gen lần nguyên phân đầu hợp tử Đột biến giao...
 • 6
 • 234
 • 0

440 câu trắc nghiệm đáp án Hóa 9 HKI - 2010

440 câu trắc nghiệm có đáp án Hóa 9 HKI - 2010
... dịch KNO3 Đáp án: D Câu 190 (Mức 2) NaOH làm khô chất khí ẩm sau: A CO2 B SO2 C N2 D HCl Đáp án: C Câu 191 (Mức 2) Dung dịch NaOH phản ứng với kim loại: A Mg B Al C Fe D Cu Đáp án: B Câu 192 : (Mức ... dư Khối lượng chất kết tủa thu : A 19, 7 g B 19, 5 g C 19, 3 g D 19 g Đáp án : A Câu 62 (mức 2) : Khí tỉ khối hiđro 32 là: A N2O B SO2 C SO3 D CO2 Đáp án : B Câu 63 (mức 3): Hòa tan 12,6 gam natrisunfit ... 4,17(g) Đáp án: C Câu 293 : (Mức 3) Cho 17,1 g Ba(OH)2 vào 200 g dung dịch H2SO4 loãng dư Khối lượng dung dịch sau phản ứng lọc bỏ kết tủa là: A 193 ,8 g C 18,3 g B 19, 3 g D 183 ,9 g Đáp án: A Câu 294 :...
 • 51
 • 544
 • 9

418 câu trắc nghiệm đáp án Sinh 9 HKI-2010

418 câu trắc nghiệm có đáp án Sinh 9 HKI-2010
... Đáp án: B Câu 196 : (mức 3) Ở gà, 2n = 78 Một gà mái đẻ 18 trứng, 15 trứng thụ tinh, Vậy trứng khơng thụ tinh NST bao nhiêu? A 39 NST B 78 NST C 156 NST D 117 NST Đáp án: a Câu 197 : (mức ... xám, cánh dài: thân đen, cánh cụt B thân xám, cánh dài: thân đen cánh cụt C thân xám, cánh dài: thân đen cánh cụt D thân xám, cánh dài: thân đen, cánh cụt Đáp án : C Tiết : 15 § Bài 15 ADN (22 câu) ... bào Đáp án : B Câu 1 19: Ngun phân xảy loại tế bào nào? (Mức 1) A) Tế bào sinh dưỡng, tế bào sinh dục B) Tế bào sinh dục sơ khai (tế bào mầm), tế bào sinh dưỡng C) Tế bào sinh dục D) Tế bào sinh...
 • 63
 • 923
 • 29

51 câu đúng sai (có đáp án) môn lịch sử kinh tế

51 câu đúng sai (có đáp án) môn lịch sử kinh tế
... tổ chức quản lý kinh tế thiếu chặt chẽ, việc kế hoạch hoá kinh tế quốc dân yếu, kinh tế bị cân đối nghiêm trọng Kinh tế Việt Nam nửa đầu kỷ XIX mang tính chất Phong kiến tuý (Sai) Tuy quan hệ ... thứ VI (12/ 1986) mốc lịch sử quan trọng đường đổi Việt Nam (Đúng) Đại hội VI đánh dấu mốc lịch sử đánh dấu chuyển hướng có ý nghĩa định đối voứi hình thành mô hình kinh tế vĩ mô phù hợp với điều ... trồng lúa Sau 10 năm đổi mới, kinh tế Việt Nam đạt thành tựu đáng kể (Đúng) - Nhịp độ phát triển kinh tế nhanh ổn định GDP tăng hàng năm 8,2% (1991-1995) - Cơ cấu kinh tế có chuyển dịch theo hướng...
 • 6
 • 758
 • 22

Xem thêm

Từ khóa: bài tập về reported speech có đáp ánbài tập trắc nghiệm reported speech có đáp áncâu đố vui có đáp ántuyển tập câu hỏi iq có đáp ánbài tập câu điều kiện có đáp ánbài tập câu so sánh có đáp ánbài tập trắc nghiệm câu điều kiện có đáp ántrắc nghiệm câu điều kiện có đáp ánnhững câu đố mẹo có đáp ánbài tập tiếng anh câu điều kiện có đáp ánbài tập viết lại câu điều kiện có đáp ánbài tập câu điều kiện có đáp án violetbài tập về câu điều kiện có đáp án violetbài tập câu đảo ngữ có đáp ánnhững câu đố mẹo có đáp án hayPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 3. So sánh. Dấu chấm