Bài tập về câu bị động (có đáp án)

4 95,524 5,424
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2013, 14:47

Tài liệu tham khảo môn tiếng anh về các dạng câu bị động, có kèm theo đáp án để các bạn kiểm tra lại bài làm. Tài liệu học tập bổ ích dành cho những bạn yêu thích học môn anh văn. . BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐỘNG THỂ BỊ ĐỘNG EXERCISE 1: CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG BỊ ĐỘNG. 1.My father waters this flower every. 20.Have you finished the above sentences? THỂ BỊ ĐỘNG CÁC MẪU CÂU CƠ BẢN EXERCISE 2:CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG BỊ ĐỘNG. 1.The waiter brings me this dish. 2.Our
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập về câu bị động (có đáp án) , Bài tập về câu bị động (có đáp án) , Bài tập về câu bị động (có đáp án)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay