TỔNG hợp đề THI mô PHÔI học kỳ III năm 2009

TỔNG HỢP ĐỀ THI PHÔI HỌC KỲ III NĂM 2009

TỔNG HỢP ĐỀ THI MÔ PHÔI HỌC KỲ III NĂM 2009
... Bi u lát đ n Bi u vuông đ n Bi u tr đ n Bi u tr gi t ng Bi u lát t ng không s ng Bi u lát t ng s ng hóa Bi u trung gian gi t ng Bi u th c qu n Bi u lát đ n Bi u vuông ... Bi u tr đ n Bi u tr gi t ng Bi u lát t ng không s ng Bi u lát t ng s ng hóa Bi u trung gian gi t ng Bi u bu ng tr ng Bi u lát đ n Bi u vuông đ n Bi u tr đ n Bi u tr ... Bi u vuông đ n Bi u tr đ n Bi u tr gi t ng Bi u lát t ng không s ng Bi u lát t ng s ng hóa Bi u trung gian gi t ng Bi u đáy v Bi u lát đ n Bi u vuông đ n Bi u tr...
 • 36
 • 402
 • 0

TỔNG hợp đề THI PHÔI học kỳ III năm 2009

TỔNG hợp đề THI mô PHÔI học kỳ III năm 2009
... Câu 28 Phần lớn lớp vỏ ống tiêu hóa thức lá……… … phúc mạc III CHỌN CÂU ĐÚNG SAI Câu Biểu bàng quang biểu trung gian Câu Biểu mô gồm tế bào xếp sát với khoảng gian bào đáng kể Câu Tạo ... kẽ với ống lượn Câu 32 Biểu bàng quang biểu A Biểu giả tầng có lông chuyển B Vuông đơn giả tầng C Đa dạng D Trụ tầng E Trung gian Câu 33 Tế bào sau biểu trụ giả tầng có lông chuyển ... Câu Biểu dày biểu …………………………………… Câu Trong nhú chân bì có chứa cấu trúc thần kinh là……………… Câu Trong hạ bì có cấu trúc thần kinh là………………………………… Câu Biểu tiểu phế quản tận biểu ………………………...
 • 9
 • 158
 • 1

Tong hop De thi toan 12 hoc ky 1

Tong hop De thi toan 12 hoc ky 1
... Ninh - 01. 687.632.063 Đề thi thử học kỳ - Tốn 12 ĐỀ 05 C©u 1( 4 ®iĨm) Cho hµm sè y = x + 2mx + 3m (1) , m lµ tham sè a Kh¶o s¸t sù biÕn thi n vµ vÏ ®å thÞ (1) m= -1 b T×m m ®Ĩ ®å thÞ hµm sè (1) cã ... x ) log − 12 x ≥2 12 x −  log2 x + = + log3 y b Giải hệ phương trình:   log2 y + = + log3 x Câu : (2,0 điểm ) Giải phương trình sau : a) x − 2.3x +1 + = log (3x − 1) log (3x +1 − 3) + = ... Văn Q - THPT Quảng Ninh - 01. 687.632.063 Đề thi thử học kỳ - Tốn 12 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QB TRƯỜNG THPT QUẢNG NINH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I , NĂM 2008-2009 MƠN: TỐN - LỚP 12 Thời gian: 90 phút (khơng...
 • 5
 • 278
 • 2

Tổng hợp đề thi Phôi

Tổng hợp đề thi Mô Phôi
... Biểu trụ đơn D Biểu trụ giả tầng E Biểu lát tầng không sừng F Biểu lát tầng sừng hóa G Biểu trung gian giả tầng Câu 38 Biểu đáy vị A Biểu lát đơn B Biểu vuông đơn C Biểu ... đơn C Biểu trụ đơn D Biểu trụ giả tầng E Biểu lát tầng không sừng F Biểu lát tầng sừng hóa G Biểu trung gian giả tầng Câu 34 Biểu khí quản A Biểu lát đơn B Biểu vuông đơn ... đơn C Biểu trụ đơn D Biểu trụ giả tầng E Biểu lát tầng không sừng F Biểu lát tầng sừng hóa G Biểu trung gian giả tầng Câu 35 Biểu thực quản A Biểu lát đơn B Biểu vuông đơn...
 • 35
 • 2,137
 • 13

Tổng hợp Đề thi Xã hội học đại cương năm 2014 đại học thương mại

Tổng hợp Đề thi Xã hội học đại cương năm 2014 đại học thương mại
... Dethisinhvien.com Đề thi hội học đại cương (đề 10, 11) Đề 10 Câu 1: Thế hội học? Nêu ưu nhược điểm tiếp cận vi mô vĩ mô? Câu 2: Bất bình đẳng hội tượng bất biến ý kiến em vấn đề này? ... loại hành động hội theo động nêu quan diểm Đề 11 Câu 1: Sự tuân theo có ảnh hưởng ntn tới hành đọng hội? Lấy ví dụ thực tiễn Việt Nam Câu 2: Sự bất bình đẳng hội phân tầng hội có mối ... nào? Lấy ví dụ minh họa Câu 3: Tình trạng ly hôn việt nam giới ngày tăng.bằng kiến thức biến đổi hội Anh (chị) nêu ý kiến nhận xét trên? ...
 • 2
 • 1,016
 • 4

Đề thi Văn 8 học kỳ II năm 2009

Đề thi Văn 8 học kỳ II năm 2009
... ĐÁP ÁN NGỮ VĂN Câu 1:Mỗi câu trả lời 0,5 điểm A Đoạn văn trích “ Bản án chế độ thực dân Pháp” Được viết năm 1925 B …là tên gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh thời kì hoạt động cách mạng trước năm 1945 C ... mai châm biếm F Trình bày Câu 2: Chiếu, Hịch, Cáo, Biểu ( Thi u ý trừ 0,25 đ) Câu 3: Về hình thức: hình thức đoạn, có câu mở đoạn nêu chủ đề toàn đoạn.Không có lỗi câu tả ( 1đ) Về nội dung: Phát ... ( 1đ) Về nội dung: Phát biện pháp tu từ hai câu thơ.Hình ảnh đặc tả cánh buồm trở nên lớn lao, thi ng liêng thơ mộng.Tế Hanh vừa vẽ xác “ hình”, vừa cảm nhận “ hồn” vật.( 1,5đ) Câu 4: Về hình...
 • 2
 • 275
 • 1

đề thi sinh 11 học kỳ 1 năm 2009-2010

đề thi sinh 11 học kỳ 1 năm 2009-2010
... Khởi tạo đáp án đề số : 12 3 01.  ;   ­   ­   ­ ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ I – Năm học: 2009 -2 010 Môn thi : Sinh học lớp 10 – Nâng cao Thời gian: 45 phút 06. ­   ­   ­   ~ 11 .  ­   /   ­   ­ 16 . ;   ­   ­   ­ ... TRA HỌC KỲ I (Năm học: 2009 – 2 010 ) Môn : Sinh học - Khối 11 (Nâng cao) Thời gian: 45 phút ĐÁP ÁN: A PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( điểm ) Khởi tạo đáp án đề số : 0 01 01.  ­   ­   ­   ~ 06. ­   ­   ­   ~ 11 .  ­   ­   =   ­ ... Tỉnh Bình Định Trường THPT Số An Nhơn ĐỀ THI HỌC KỲ I – Năm học: 2009 - 2 010 Môn thi : Sinh học lớp 10 – Nâng cao Thời gian: 45 phút Mã đề: 456 Họ tên học sinh : ...
 • 32
 • 194
 • 0

Đề thi Toán 8 học kỳ II năm 2009 -2010

Đề thi Toán 8 học kỳ II năm 2009 -2010
... Ta-lét đảo (0,5 điểm) b) Vẽ hình, ghi giả thi t; kết luận (0,5 điểm) A C' B' B C ∆ABC B'∈ AB; C'∈ AC GT AB' AC' = B' B C' C KL B' C' // BC II/ Bài tập: (8 điểm) Bài 1: (2 điểm) Giải phương trình ... x>3 Vậy: S = { x x > 3} x - 2x + x + x − c) − > − 18 12 2( x − ) − 3( x + 5) 4( x + ) − 6( x − 3) ⇔ > 36 36 ⇔ 2x − − 6x − 15 > 4x + 24 − 6x + 18 ⇔ − 4x + 2x > 42 + 19 ⇔ − 2x > 61 ⇔ 2x < −61 61 ... ° ⇔ 21x = 6300 ⇔ x = 300 (TM) Vậy độ dài quãng đường AB 300km Bài 3: (3 điểm) Vẽ hình, ghi giả thi t; kết luận (0,5 điểm) a) Xét ∆ABD ∆ACB ˆ  Có : A chung   ⇒ ∆ABD ~ ∆ACB (gg) ˆ ˆ ABD = ACB...
 • 4
 • 342
 • 0

đề thi thử đại học lần iii năm 2009 Khối thpt chuyên môn hóa học

đề thi thử đại học lần iii năm 2009 Khối thpt chuyên môn hóa học
... (k) NH4 (k) Khi tăng nồng độ H2 lên hai lần ( giữ nguyên nồng độ khí nitơ v nhiệt độ phản ứng ) tốc độ phản ứng tăng lên lần? A.2 lần B lần C 16 lần D lần Câu27: Khi cho ankan X ( phân tử có ... đựng Ni nung nóng ( H= 100%) thu đợchỗn hợp Y Khối lợng mol trung bình Y l : A 52,5 B 46,5 C 48,5 D 42,5 Hoahoccapba.wordpress.com Một số đề thi thử cần tham khảo! Câu29: Có lọ riêng biệt đựng ... Một số đề thi thử cần tham khảo! Câu15: Cho 100 ml dung dịch aminoaxit X 0,2M tác dụng vừa đủ với 80 ml dung...
 • 4
 • 146
 • 0

Tổng hợp đề thi thử đại học , cao đẳng môn tiếng anh 2015 , Kỳ thi quốc gia 2015

Tổng hợp đề thi thử đại học , cao đẳng môn tiếng anh 2015 , Kỳ thi quốc gia 2015
... 20A 30D 40C 50C 60A 70A 80B ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG MÔN : TIẾNG ANH – KHỐI D (Thời gian làm : 90 phút) ĐỀ SỐ 10 CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN – ĐỀ THI CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT ( 2015) Choose the word which ... explain why you like it -> Xem tải 50 đề thi thử thpt quốc gia môn tiếng Anh trường THPT chuyên nước Sở khác (Tải đề lời giải): Tại Đáp án đề thi thử THPTQG môn Anh 2015 chuyên Nguyễn Quang Diêu I ... 72B 73C 74D 75B 76D 77C 78B 79C 80A ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG MÔN : TIẾNG ANH – KHỐI D (Thời gian làm : 90 phút) ĐỀ SỐ All the sentences below use ‘the , which one is correct? a Can you pass...
 • 29
 • 301
 • 0

Tổng hợp đề thi tuyển sinh lớp 10 thpt năm học 2009-2010

Tổng hợp đề thi tuyển sinh lớp 10 thpt năm học 2009-2010
... —————— ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI VÀO LỚP 10 THPT CHUN NĂM HỌC 2009-2 010 ĐỀ THI MƠN: TỐN Dành cho thí sinh thi vào lớp chun Tốn Thời gian làm bài: 150 phút, khơng kể thời gian giao đề ————————— (Đề có ... => MH = R 11 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HĨA Đề thức Đề B KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2009-2 010 Mơn thi : Tốn Ngày thi: 30 tháng năm 2009 Thời gian làm bài: 120 phút Bài (1,5 điểm) ... điều kiện đề nên khơng có M’ (chỉ có điểm M tmđk đề) SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH Đề thức KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2009 - 2 010 Lời giải vắn tắt mơn thi: Tốn Ngày thi: 02/ 07/...
 • 39
 • 1,974
 • 12

Tổng đề thi các môn Học Kỳ II năm 2008-2009

Tổng đề thi các môn Học Kỳ II năm 2008-2009
... b) (2 + ).x = + Câu 5: Tổng kết năm học lớp 6A có số học sinh giỏi số học sinh lớp số học sinh khá; số học sinh trung bình yếu lại 10 em Tính số học sinh, giỏi, khá, số học sinh lớp Câu 6: Trên ... Phòng giáo dục huyện nam sách ktCL Học II- Năm học 2008-2009 trờng thcs nguyễn trãi Môn: toán Thời gian làm : 90 phút Lớp: Số báo danh: Họ tên: ... tia phân giác xOz hay không? Vì sao? Phòng giáo dục huyện nam sách ktCL Học II- Năm học 2008-2009 trờng thcs nguyễn trãi Môn: toán Họ tên: Điểm Thời gian làm : 90 phút Lớp: Số báo danh:...
 • 4
 • 172
 • 0

Tổng hợp đề cương ôn tập học kỳ 2 2004-2005

Tổng hợp đề cương ôn tập học kỳ 2 2004-2005
... p2, V2, T2; trạng thái 2 xác định thơng số p 2, V1,T1  Q trình – : đẳng tích p1 T1 T   p '2  p1 ' p2 T2 T2  Q trình từ – 2 : đẳng nhiệt p ' V1  p2 V2  p1.V1.T2  p2 V2 T1 hay p1.V1 p2 ...  m2 v2 với p = mv= 2* 250=500 kgm/s p1= m1 v1= 1*500= 500 kgm/s Dựa vào biểu thức (1), ta vẽ sau: Từ  vng OAB: AB2 = OA2 + OB2        p2  p  p1  p2  A p  p 12  p2  p2  50 02  ...  1  2 T T1 T2 Quá trình đẳng nhiệt T1=T2 Quá trình đẳng tích V1  V2 P p V P.V  const  p1 V1  P2 V2 T p T p  const   T p T2 Quá trình đẳng áp T1  T2 V T V T V  const   T V2 T2 Trường...
 • 30
 • 308
 • 0

Tổng hợp đề thi môn tin hoc

Tổng hợp đề thi môn tin hoc
... A, B, C sai Câu 4: Đĩa cứng, đĩa A, USB : A Các thi t bị phần cứng máy tính B Các thi t bị lu trữ liệu C Các thi t bị máy tính D Cả A, C Câu 5: Tổ hợp phím Ctrl + có tác dụng? A Bôi đen từ vị ... chứa kí tự C Bật đèn Capslock D Cả sai Câu 10: Bàn phím, chuột: thi t bị dùng để A Đa thông tin B Đa thông tin vào C Hiển thị thông tin D Cả sai Bài kiểm tra trắc nghiệm (10 phút) Khoanh tròn vào ... chứa Menu dọc (File, Edit, View, ., Help) Word gọi là: A Thanh tiêu đề B Thanh thực đơn C Thanh tiêu đề hay Menu D B, C Câu 2: Tổ hợp phím Ctrl + I có tác dụng? A Mở, tắt kiểu chữ nghiêng B Mở,...
 • 25
 • 434
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: tổng hợp đề thi toán 8 học kỳ 1tổng hợp đề thi thử đại học môn hóa năm 2015tong hop de thi thu dai hoc mon hoa nam 2014tổng hợp đề thi thử đại học môn hóa học 2012tổng hợp đề thi thử đại học 2014tổng hợp đề thi thử đại học môn sinh 2013tổng hợp đề thi thử đại học môn toán 2014tổng hợp đề thi thử đại học môn văn 2013tổng hợp đề thi thử đại học môn lý 2013tổng hợp đề thi thử đại học hóa 2013tổng hợp đề thi thử đại học năm 2013tổng hợp đề thi thử đại học 2013 môn hóatổng hợp đề thi thử đại học 2013tổng hợp đề thi thử đại học 2013 môn toántổng hợp đề thi toán đại học khối aPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây