HÖ tuçn hoµn

tuçn hoµn

HÖ tuçn hoµn
...
 • 21
 • 119
 • 0

Xúc tiến hỗn hợp Công ty TNHH dược phẩm Phú Hưng

Xúc tiến hỗn hợp Công ty TNHH dược phẩm Phú Hưng
... xúc tiến hàng hóa của Công ty TNHH dược phẩm Phú Hưng 2.1 Khái quát hoạt đông xúc tiến hỗn hợp của công ty Hiện công ty sử dụng số công cụ xúc tiến hỗn hợp có hiệu Công cụ quảng cáo công ... thuốc định Sau số đối thủ cạnh tranh công ty: TÊN CÔNG TY SẢN PHẨM CẠNH TRANH Công ty TNHH dược phẩm Công Tâm Cota xoang, điều trị chứng viêm Công ty Dược phẩm Hà Tĩnh xoang, viêm mũi dị ứng Mộc ... nhập thấp Quảng cáo: công cụ quảng cáo hữu hiệu thông qua quảng cáo, người tiêu dùng biết rõ công ty sản phẩm công ty Công ty dược áp dụng thành công công cụ công ty dược phẩm Nam Hà ,TRAPHACO,...
 • 57
 • 361
 • 1

Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn nghiÖp vôGiải pháp hoàn thiện huy động vốn tại NHNNo chi nhánh Thanh Ba kÕ to¸n huy ®éng vèn t¹i chi nh¸nh NHN 0 &PTNT huyÖn Thanh Ba

Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn nghiÖp vôGiải pháp hoàn thiện huy động vốn tại NHNNo chi nhánh Thanh Ba kÕ to¸n huy ®éng vèn t¹i chi nh¸nh NHN 0 &PTNT huyÖn Thanh Ba
... vốn sử dụng Tổng vốn huy động Vốn nhận điều hoà Quý I / 201 0 308 . 400 241.1 60 67.2 40 Quý II / 201 0 338. 804 251.168 87.636 Cơ cấu huy động vốn NHN0 &PTNT huy n Thanh Ba 2.1- Tình hình huy động vốn: ... nguồn vốn huy động, nguồn vốn huy động tiết kiệm đến 30/ 06/ 201 0 là: 2 20. 844 triệu đồng, chi m 88%/tổng nguồn vốn huy động Kết nguồn vốn huy động từ dân c chi nhánh NHN0 & PTNT huy n Thanh Ba thời ... III/ 200 9 Nguồn vốn huy động: 908 chi m 0. 5% tổng nguồn vốn huy động; quý IV/ 200 9 8 .09 5triệu đồng chi m 3.7% tổng nguồn vốn huy động tăng so quý III 3.2% Quý I/ 201 0 11.2 10 chi m 5.3% tổng nguồn vốn...
 • 43
 • 223
 • 1

Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCDC t¹i C«ng ty TNHH nhµ n­íc mét thµnh viªn C¬ KhÝ Quang Trung

Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCDC t¹i C«ng ty TNHH nhµ n­íc mét thµnh viªn C¬ KhÝ Quang Trung
... công tác kế toán NVL, CCdC Công ty tnhh nhà nớc thành viên khí quang trung Nhận xét chung công tác kế toán kế toán NVL, CCDC công ty Công ty TNHH Nhà nớc thành viên Cơ Khí Quang Trung doanh nghiệp ... mặt có công ty theo số chi thu hàng ngày Thực trạng công tác tổ chức kế toán NVL, CCDC công ty TNHH Nhà nớc thành viên Cơ Khí Quang Trung Công ty TNHH Nhà nứoc thành viên Cơ Khí Quang Trung đơn ... tổ chức hoạt động Công ty TNHH Nhà nớc thành viên Cơ Khí Quang Trung Phần II: Quy trình tổ chức công tác kế toán NVL, CCDC Công ty TNHH Nhà nớc thành viên Cơ Khí Quang Trung Phần III: Nhận xét...
 • 30
 • 140
 • 0

hỗn số, phân số thập phân, phần trăm

hỗn số, phân số thập phân, phần trăm
... dấu “-” trước kết nhận Số thập phân: - Phân số thập phân phân số mà mẫu luỹ thừa 10 Số thập phân Số thập phân Em viết phân số Phần trăm −152 73 ; ; 10 100 1000 thành phân số mà mẫu luỹ thừa 10? ... thừa 10 Số thập phân gồm phần ?3 ?4 Phần trăm: Phần số nguyên Phần thập phân Những phân số có mẫu 100 viết dạng phần trăm với kí hiệu % Số thập phân Phần trăm Phần trăm Những phân số có mẫu 100 ... kết nhận Số thập phân: - Phân số thập phân phân số mà mẫu luỹ thừa 10 Số thập phân gồm phần ?3 ?4 Phần trăm: Phần số nguyên Phần thập phân Những phân số có mẫu 100 viết dạng phần trăm với kí hiệu...
 • 32
 • 256
 • 0

Phương trình lượng giác hỗn hợp

Phương trình lượng giác hỗn hợp
... BÀI TẬP ÔN TẬP PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC 15 sin 3x − cos x = sin x (TUYỂN SINH CĐ-2008) 16 cot x − tan x + sin x...
 • 2
 • 631
 • 4

Hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng

Hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng
... vấn đề vừa mang tính lý luận, vừa mang tính thực tiễn cao Vì vậy, doanh nghiệp công tác hạch toán quan trọng, giúp cho doanh nghiệp nắm bắt đợc thông tin cách nhanh chóng xác tình hình tiêu thụ...
 • 19
 • 179
 • 0

Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm, hµng hãa trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh

Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm, hµng hãa trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh
... Lý luận chung kế toán tiêu thụ thành phẩm hàng hóa doanh nghiệp sản xuất kinh doanh" Trong kinh tế thị trờng điều quan trọng quan tâm hàng đầu doanh nghiệp làm để hàng hóa dịch vụ tiêu thụ đợc ... II.Kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Chứng từ Hạch toán tiêu thụ thành phẩm,hàng hoá doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sử dụng chứng từ sau: - Thẻ kho - Phiếu ... chấp nhận toán - TK511 "Doanh thu bán hàng": phản ánh tổng số doanh thu bán hàng thực tế doanh nghiệp khoản giảm trừ doanh thu - TK512 "Doanh thu bán hàng nội bộ": phản ánh doanh thu số hàng hoá,lao...
 • 22
 • 182
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XÚC TIÊN HỖN HỢP CỦA CÔNG TY

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XÚC TIÊN HỖN HỢP CỦA CÔNG TY
... từ phía công ty, sách ưu đãi Công ty phía phân phối Theo thân cá nhân tìm hiểu các chiến lược xúc tiến hỗn hợp của ối tác phân phối theo cách sau : Thứ tìm hiểu cụ thể trình hoạt động ... đối tác, đưa chiến lược cụ thể để phát triển hàng công ty - Để làm các chương trình xúc tiến hỗn hợp hiệu quả công ty cần làm: Công ty TNHH dược phẩm Phú Hưng làm các chương trình ... cầu việc lựa chọn sản phẩm để phân phối Công ty - Tạo sản phẩm chiến lược Công ty, Công ty tìm cho sản phẩm có lợi rẻ, chất lượng chiến lược kinh doanh công ty chủ yếu hàng OTC sản phẩm vừa rẻ hợp...
 • 6
 • 202
 • 0

Mét sè gi¶i ph¸p gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn t¹i c«ng ty TNHH TM PT THIÒU HIÒN

Mét sè gi¶i ph¸p gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn t¹i c«ng ty TNHH TM PT THIÒU HIÒN
... tiền Công ty TNHH TM & PT Thiều Hiền Hiện nay, Công ty không ngừng đẩy mạnh mối quan hệ không với tổ chức nớc mà với tổ chức quốc tế Do yêu cầu toán ngoại tệ quan trọng Trong công ty có tài ... gian thực tập công ty có hạn nên trình nghiên cứu trình bày viết không tránh khỏi sai sót hạn chế Em mong có đợc đóng góp giúp đỡ thầy cô cán phòng kế toán Công ty TNHH TM & PT Thiều Hiền Em xin ... phần chi phí, đồng thời giảm đợc số lợng chứng từ sổ lu trữ kho Trên số nhận xét u điểm Công ty TNHH TM & PT Thiều Hiền nói chung phòng kế toán nói riêng việc tìm đờng có tính hiệu cho kinh doanh...
 • 6
 • 167
 • 0

Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn

Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn
... đề tồn là: Tuy có thống cao hạch toán chuyên môn hoạt động quản lý , giảm bớt đợc công việc lãnh đạo cho ngời cao Nhng máy quản lý theo mô hình trực tuyến chức cồng kềnh, linh hoạt Đặc biệt mối ... thực tế xí nghiệp II Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn tiền : Xí nghiệp sản xuất hàng may xuất Giáp Bát nên thay đổi hình thức kế toán áp dụng nhật ký chứng từ ghi sổ sang hình ... để giúp doanh nghiệp có lợng vốn kinh doanh tốt Vì vậy, doanh nghiệp cần phải quản lý vốn cách chặt chẽ hợp lý để tránh khoản chi không cần thiết Hiểu đợc tầm quan trọng công tác hạch toán vốn...
 • 4
 • 160
 • 0

Thử nghiệm công thức ăn hổn hợp cho gà đẻ giống thịt ross 380 nuôi tại trung tâm nghiên cứu gia cầm thụy phương

Thử nghiệm công thức ăn hổn hợp cho gà đẻ giống thịt ross 380 nuôi tại trung tâm nghiên cứu gia cầm thụy phương
... protein cho s n xu t tr ng Khi tớnh nhu c u protein cho s n xu t tr ng c a g ủ chỳng ta ph i tớnh nhu c u protein cho c y u t : protein cho trỡ, cho sinh tr ng, cho phỏt tri n lụng v protein cho ... 0,87% methionine + cystine cho giai đoạn 5-8 tuần tuổi Khi nghiờn c u v ch ủ n cho g Hybro HV85 thỡ Bựi Quang Ti n v cs (1995) [41] cho bi t nờn cho n tỏch riờng tr ng mỏi giai ủo n ủ tr ng v i l ... phỏp cho n chung tr ng mỏi) Bựi Th Oanh, 1996 [26] cho bi t ủ i v i g tr ng v g mỏi ủ u s d ng m c protein l 22-20-18% cho giai ủo n 0-3, 4-6 v 7-gi t th t Nhng m c axit amin tng ng giai ủo n cho...
 • 110
 • 389
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng phân bố bò sát tại đảo hòn lao, xã đảo tân hiệp, thành phố hội an, tỉnh quảng nam

Nghiên cứu hiện trạng phân bố bò sát tại đảo hòn lao, xã đảo tân hiệp, thành phố hội an, tỉnh quảng nam
... o Hòn Lao, xã ñ o Tân Hi p, thành ph H i An, t nh Qu ng Nam Đ i tư ng nghiên c u Các loài bò sát (tr bò sát bi n) Ph m vi nghiên c u Sư n tây ñ o Hòn Lao, xã ñ o Tân Hi p, thành ph H i An, t ... trình nghiên c u ñ y ñ v khu h bò sát hi n h u t i ñây, t th c ti n ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u hi n tr ng phân b Bò sát t i ñ o Hòn Lao, xã ñ o Tân Hi p, thành ph H i An, t nh Qu ng Nam ... 1.1 L CH S NGHIÊN C U BÒ SÁT T I VI T NAM 1.2 L CH S NGHIÊN C U BÒ SÁT Đ O VI T NAM 1.3 ĐI U KI N T NHIÊN, KINH T XÃ H I Đ O HÒN LAO, XÃ Đ O TÂN HI P, THÀNH PH H I AN, T NH QU NG NAM 1.3.1 Đi...
 • 25
 • 481
 • 0

Báo cáo "Hiệu ứng tăng cường chiết của các nguyên tố đất hiếm nhẹ ̣(La, Pr, Nd, Sm, Eu) bằng hỗn hỡp tributylphotphat và axit 2-etylhexyl 2-etylhexyl photphonic từ dung dịch axit nitric. " pdf

Báo cáo
... cứu khả chiết NTĐH nhẹ La, Pr, Nd, Sm, Eu hỗn hợp tributylphotphat vN axit 2-etylhexyl 2-etylhexyl photphonic từ dung dịch axit nitric Đ8 khảo sát ảnh h6ởng nồng độ axit nitric cân (từ 0,2 M đến ... tr6ờng HNO3 Kết cho thấy hệ số Sk xuất tất NTĐH nhẹ vN tăng [H+] Sk tăng theo Đ8 tiến hNnh khảo sát hệ số tăng c6ờng chiết Sk La, Pr, Nd, Sm, Eu hệ (40%TBP + 40%PC88A) - dầu hỏa Đ8 khảo sát ảnh ... trình bNy bảng Từ bảng 1, nhận thấy phạm vi nồng độ đ6ợc khảo sát axit nitric, hệ số tăng c6ờng chiết NTĐH tăng tăng nồng độ axit cân Để thuận tiện chọn nồng độ [H+]cb = 0,2M cho thí nghiệm sau...
 • 6
 • 268
 • 0

Xem thêm