Nghiên cứu hoạt động khai thác của nghề lưới kéo đơn ven bờ và xa bờ ở tỉnh bạc liêu

Nghiên cứu hoạt động khai thác của nghề lưới kéo đơn ven bờ xa bờ tỉnh bạc liêu

Nghiên cứu hoạt động khai thác của nghề lưới kéo đơn ven bờ và xa bờ ở tỉnh bạc liêu
... tàu khai thác tỉnh Bạc Liêu, tàu lưới kéo đơn chiếm 12,84% tàu lưới kéo đơn xa bờ chiếm 16,42% Tàu lưới kéo đơn gần bờ chủ yếu khai thác ven bờ với qui mô nhỏ, riêng tàu lưới kéo đơn xa bờ có ... lượng tàu khai thác tỉnh Bạc Liêu Nguồn: Chi Cục Khai Thác Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản tỉnh Bạc Liêu, 2015 3.2 Khía cạnh kỹ thuật nghề lưới kéo đơn ven bờ xa bờ tỉnh Bạc Liêu Bạc Liêu khai thác hai ... xa bờ Chính vậy, Nghiên cứu hoạt động khai thác nghề lưới kéo ven bờ xa bờ tỉnh Bạc Liêu cần thiết nhằm cung cấp liệu cho việc quản lý phát triển bền vững hoạt động thủy sản vùng Bạc Liêu tỉnh...
 • 7
 • 199
 • 0

nghiên cứu hoạt động khai thác thuỷ sản biển đa dạng sinh kế của các hộ ngư dân phú thuận – huyện phú vang - tỉnh thừa thiên huế

nghiên cứu hoạt động khai thác thuỷ sản biển và đa dạng sinh kế của các hộ ngư dân xã phú thuận – huyện phú vang - tỉnh thừa thiên huế
... biển đa dạng sinh kế hộ ngư dân Phú Thuận huyện Phú Vang - tỉnh Thừa Thiên Huế 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu đánh giá vai trò sinh kế hoạt động khai thác thuỷ sản biển hộ ngư dân Phú ... khai thác thuỷ sản biển -Tìm hiểu hoạt động sinh kế đánh giá đa dạng hoá sinh kế cộng đồng ngư dân sống dựa vào khai thác thuỷ sản biển + Thực trạng đa dạng sinh kế + Đánh giá đa dạng hoá sinh kế ... suất hoạt động sinh kế, tăng thu nhập, đảm bảo sinh kế bền vững cho hộ ngư dân sống dựa vào nguồn lợi thuỷ sản biển Với lý tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu hoạt động khai thác thuỷ sản biển...
 • 40
 • 611
 • 4

nghiên cứu hoạt động khai thác than tỉnh thái nguyên trên quan điểm phát triển bền vững

nghiên cứu hoạt động khai thác than ở tỉnh thái nguyên trên quan điểm phát triển bền vững
... khai thác than tỉnh Thái Nguyên quan điểm phát triển bền vững" nhằm đƣa tranh hoạt động khai thác than Thái Nguyên đồng thời đề xuất kiến nghị số giải pháp phát triển bền vững Lịch sử nghiên cứu ... nghiên cứu - Xác định sở lý luận thực tiễn việc nghiên cứu hoạt động khai thác than quan điểm phát triển bền vững - Tìm hiểu đặc điểm khoáng sản than tỉnh Thái Nguyên - Phân tích trạng khai thác ... đích - Nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn ngành khai thác than sở lý luận phát triển bền vững - Nghiên cứu tiềm trạng khai thác than, đánh giá tác động việc khai thác than địa bàn tỉnh Thái Nguyên...
 • 114
 • 280
 • 1

điều tra, đánh giá hiện trạng nghề lưới rê ba lớp khai thác ven bờ tỉnh bạc liêu

điều tra, đánh giá hiện trạng nghề lưới rê ba lớp khai thác ven bờ ở tỉnh bạc liêu
... Điều tra, đánh giá trạng nghề lưới ba lớp khai thác ven bờ tỉnh Bạc Liêu cần thiết nhằm đánh giá trạng nghề lưới ba lớp khai thác ven bờ góp phần làm sở cho việc quản lý phát triển nghề ... 4.1 Hiện trạng nghề lưới ba lớp khai thác ven bờ tỉnh Bạc Liêu 20 4.1.1 Ngư trường mùa vụ khai thác nghề lưới ba lớp khai thác ven bờ tỉnh Bạc Liêu 24 4.1.2 Tàu thuyền nghề ... 4.1 Hiện trạng nghề lưới ba lớp khai thác ven bờ tỉnh Bạc Liêu Trung Theo cấu nghề (Bảng 2.4) cấu nghề lĩnh vực khai thác thủy sản tỉnh Bạc Liêu chủ yếu hai nghề nghề lưới kéo nghề lưới rê...
 • 68
 • 60
 • 0

điều tra, đánh giá hiện trạng nghề lướikhai thác ven bờ tỉnh bạc liêu

điều tra, đánh giá hiện trạng nghề lưới rê khai thác ven bờ ở tỉnh bạc liêu
... thủy sản Bạc Liêu năm 2005 Nguồn: Sở Thủy sản tỉnh Bạc Liêu, 2002 4.2 Kết cấu ngư cụ kỹ thuật khai thác nghề lưới 4.2.1 Ngư trường khai thác Trung Tàu lưới tỉnh Bạc Liêu khai thác với hình ... lưới chiếm 74% cấu nghề lưới tỉnh, gây khó khăn việc quản lý nghề cá địa phương (Sở Thủy sản tỉnh Bạc Liêu, 2002) 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Đề tài Điều tra đánh giá trạng nghề lưới khai thác ... 4.1 Hiện trạng nghề khai thác hải sản tỉnh Bạc Liêu 21 4.1.1 Về cấu ngành nghề tỉnh Bạc Liêu .22 4.1.2 Sản lượng thủy sản tỉnh Bạc Liêu 24 4.1.3 Thị trường tiêu thụ tỉnh Bạc Liêu...
 • 77
 • 96
 • 0

thuyết trình ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢSẢN XUẤT của NGHỀ lướiVEN bờ TỈNH bạc LIÊU

thuyết trình ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢSẢN XUẤT của NGHỀ lưới rê VEN bờ ở TỈNH bạc LIÊU
... Khảo sát trạng khai thác nghề lưới ven bờ; Đánh giá hiệu tài nghề lưới ven bờ; • Những thuận lợi khó khăn nghề lưới ba lớp ven bờ hiểu biết ngư dân việc truy xuất nguồn gốc thủy sản ... nghề lưới ven bờ tỉnh Bạc Liêu thực MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Mục tiêu: Khảo sát đánh giá hiệu sản xuất nghề lưới ven bờ nhằm cung cấp thông tin làm sở cho việc quản lý nghề khai ... • Bạc Liêu có nhiều tiềm phát triển khai thác thủy sản gần xa bờ • Hiện nay, nghề lưới chiếm tỷ lệ lớn cấu nghề khai thác tỉnh Bạc Liêu GIỚI THIỆU • Tình hình khai thác nghề lưới ven bờ...
 • 29
 • 204
 • 0

so sánh hiệu quả tài chính nghề lưới kéo đơn ven bờ xa bờ tỉnh kiên giang

so sánh hiệu quả tài chính nghề lưới kéo đơn ven bờ và xa bờ ở tỉnh kiên giang
... thác ven bờ chuyển sang xa bờ nghề chưa phát triển mạnh ổn định, đề tài So sánh hiệu tài nghề lưới kéo ven bờ xa bờ tỉnh Kiên Giang thực 1.2 Mục tiêu nghiên cứu So sánh hiệu tài nghề lưới kéo ven ... lưới kéo đơn ven bờ 30 hộ làm nghề lưới kéo đơn xa bờ khía cạnh kỹ thuật, tài chính, thuận lợi khó khăn Kết cho thấy toàn tỉnh có 207 tàu làm nghề lưới kéo đơn ven bờ 463 tàu làm nghề lưới kéo đơn ... TRÂN SO SÁNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH NGHỀ LƯỚI KÉO ĐƠN VEN BỜ VÀ XA BỜ TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ THỦY SẢN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TS NGUYỄN THANH LONG 2014 SO SÁNH HIỆU...
 • 12
 • 279
 • 0

Nghiên cứu hoạt động ủy thác tín dụng của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu hoạt động ủy thác tín dụng của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên
... địa bàn huyện Đến chưa có nghiên cứu hoạt động ủy thác tín dụng địa bàn huyện Nghiên cứu tình hình hoạt động tín dụng huyện Phú Lương hoạt động ủy thác tín dụng ngân hàng CSXH huyện Phú Lương tình ... hỏi nghiên cứu 1.Tình hình hoạt động tín dụng huyện Phú Lương hoạt động ủy thác tín dụng ngân hàng csxh huyện Phú Lương sao? Tình hình hoạt động ủy thác Hội LHPN huyện Phú Lương ảnh hưởng hoạt ủy ... định xã hội Việc phân tích khái niệm, vai trò, chức tín dụng giúp hiểu rõ tín dụng từ nghiên cứu hoạt động tín dụng ngân hàng CSXH hoạt động ủy thác tín dụng Hội phụ nữ Qua tài liệu nghiên cứu ta...
 • 99
 • 327
 • 0

Nghiên cứu hoạt động ủy thác tín dụng của hội liên hiệp phụ nữ huyện phú lương tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu hoạt động ủy thác tín dụng của hội liên hiệp phụ nữ huyện phú lương tỉnh thái nguyên
... địa bàn huyện Đến chưa có nghiên cứu hoạt động ủy thác tín dụng địa bàn huyện Nghiên cứu tình hình hoạt động tín dụng huyện Phú Lương hoạt động ủy thác tín dụng ngân hàng CSXH huyện Phú Lương tình ... hỏi nghiên cứu 1.Tình hình hoạt động tín dụng huyện Phú Lương hoạt động ủy thác tín dụng ngân hàng csxh huyện Phú Lương sao? Tình hình hoạt động ủy thác Hội LHPN huyện Phú Lương ảnh hưởng hoạt ủy ... hoạt động ủy thác tín dụng hội phụ nữ huyện Phú Lương 54 3.3.1 Nhân 54 3.3.2 Hoạt động ủy thác tín dụng Hội LHPN Phú Lương 56 3.4 Phân tích tác động hoạt động ủy thác...
 • 97
 • 67
 • 0

Tìm hiểu về tâm lý khách hàng vận dụng vào hoạt động khai thác của Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.doc.DOC

Tìm hiểu về tâm lý khách hàng và vận dụng vào hoạt động khai thác của Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.doc.DOC
... khách hàng theo tâm giải pháp ứng xử 19 Hoạt động khai thác bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đại bảo hiểm 22 2.1 Hoạt động khai thác doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ 22 2.1.1 ... bán hàng kinh doanh bảo hiểm II .Tìm hiểu tâm khách hàng bảo hiểm 10 “Cầu” thị trường bảo hiểm .10 Động tiêu dùng khách hàng bảo hiểm 12 Thu nhập khả toán khách hàng bảo hiểm ... cứu khách hàng bảo hiểm 2.Một số vấn đề liên quan đến hoạt động khai thác bảo hiểm .6 2. 1Hoạt động Marketing kinh doanh bảo hiểm 2.2.Chiến lược khách hàng kinh doanh bảo hiểm 2.3 Bán hàng...
 • 35
 • 1,702
 • 12

de cuong so bo nghien cuu hoat dong marketing mix cua cong ty tnhh the thao DONEX

de cuong so bo nghien cuu hoat dong marketing mix cua cong ty tnhh the thao DONEX
... Công ty TNHH thể thao Donex thành lập năm 2005 theo chứng nhận sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hưng Yên, công ty hoạt động lĩnh vực sản xuất trang phục thể thao Nhãn hiệu quần áo thể thao DONEXPRO công ty ... thức rõ vai trò quan trọng hoạt động Marketing phát triển công ty, định tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu hoạt động Marketing công ty TNHH thể thao DONEX 1.2 Mục tiêu nghiên cứu chuyên ... tiêu chung Nghiên cứu hoạt động Marketing công ty TNHH thể thao DONEX năm gần sở đề xuất, định hướng phát triển giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing công ty, đáp ứng nhu cầu ngày cao người...
 • 9
 • 1,582
 • 51

Nghiên cứu hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại đối với doanh nghiệp vừa nhỏ

Nghiên cứu hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
... khẩu, cho vay Tuy nhiên, hoạt động sử dụng vốn ngân hàng thương mại hoạt động cho vay hoạt động bản, thể đặc trưng ngân hàng thương mại 1.2.1.2 Khái niệm hoạt động cho vay ngân hàng thương mại: ... lượng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ: 1.3.1 Quan điểm vể chất lượng cho vay: Hoạt động cho vay hoạt động mang lại doanh thu chủ yếu cho ngân hàng thương mại, đó, chất lượng cho vay vấn đề quan tâm hàng ... Đối với Ngân hàng thương mại: Cho vay hoạt động sinh lời quan trọng NHTM Khi ngân hàng tìm cách nâng cao chất lượng cho vay tức ngân hàng tìm cách mở rộng hoạt động cho vay cách đảm bảo, để vừa...
 • 75
 • 262
 • 0

Nghiên cứu hoạt động giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước

Nghiên cứu hoạt động giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước
... lao động qua hoạt động, tác động tích cực chi phối lớn hoạt động quan nhà nước khác quan hành nhà nước quan tư pháp Thông qua hoạt động giám sát, quan quyền lực nhà nước giám sát hoạt động quan ... hành nhà nước cấp, Quốc hội va hội đồng nhân dân cấp thực quyền lực nhà nước cách thường xuyên trực tiếp đạo kiểm tra mặt hoạt động quan hành nhà nước khác cấp Qua việc giám sát này, quan quyền lực ... nhân dân cấp quan quyền lực nhà nước địa phương thực quyền giám sát với hoạt động ủy ban nhân dân, quan chuyên môn ủy ban nhân dân đơn vị trực thuộc Đây chức chủ yếu quan quyền lực nhà nước địa phương...
 • 10
 • 556
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu hoạt động kinh doanh của công ty bánh kẹo hải hàhoạt động khai thác của các nhóm hộmột số điểm đáng lưu ý trong nghiên cứu hoạt động giải trí của thanh niênhoạt động khái thác khoáng sản ảnh hưởng như thế nào đến xã hộinghien cuu hoat dong marketing phat trien thuong hieu ngan hang nong nghiep va phat trien nong thon viet namcác máy khai thác của nghề lưới rê cá thu ngừii thực trạng hoạt động tín dụng tài trợ dnv amp n tại các nhtm trên địa bàn tỉnh bạc liêunghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sảntác động của chính sách khoa học và công nghệ tới hoạt động khai thác thương mại đối với sáng chếtieu luan nghiên cứu hoạt động hệ thống kênh phân phối của ctcp bánh kẹo hải châunghiên cứu hoạt dộng của núi lửanghiên cứu hoạt động du lịch văn hóa tâm linh của người hà nội khảo sát trên địa bàn quận đống đađánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường không khí do hoạt động khai thác và vận chuyển than của mỏ mạo khê và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm nghiên cứu hoạt động cho vay vốn phát triển nông nghiệp của tổ chức tín dụng chính thống ở huyện mỹ hào hưng yênđánh giá hoạt động khai thác và sử dụng thư viện nhà trường phục vụ cho việc học tập của sinh viên năm cuối hệ đại học chính quy học viện chính trịhành chính quốc gia hồ chí minhCompact FCE work bookQuy che to chuc DHCD 2016BC Ban Kiem soat (2)Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016BCTC rieng quy 3 2014 truoc kiem toanbao cao tai chinh hop nhat truoc kiem toan 2014BCTC hop nhat quy 4 nam 2012 (truoc kiem toan) Cong ty CP o to TMTBao cao tai chinh (rieng) da duoc kiem toan 2012BCTC rieng quy III 2011 (truoc kiem toan) TMTBCTC rieng nam 2011 TMT (da duoc kiem toan)Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tinCông bố thông tin số 689 TB-TMT-HĐQT ngày 29 6 2017Báo cáo số 749 BC-TMT về Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2017Quyết định số 116 QĐ-SGDHCM về việc thay đổi niêm yếttmt thong bao ve viec niem yet va giao dich co phieu thay doi niem yetBao cao tai chinh rieng nam 2015 addCông bố thông tin số 157 TB-TMT-HĐQT ngày 18 02 2016 .Nghi quyet so 1008 NQ-TMT-HDQT ngày 11 07 2015 cua Hoi dong quan tri nhiem ky 2012 - 2016Công bố thông tin số 1194 TB-TMT-HĐQT ngày 24 8 2015GCN DK chung khoan so 7 2010 GCNCP VSD 3