Chapter 1 KHái niệm cơ bản PM

Chapter 1 KHái niệm bản PM

Chapter 1 KHái niệm cơ bản PM
... ch d ỏn 10 Tỏc nhõn tham gia d ỏn Giỏm c d ỏn Giỏm c d ỏn cú trỏch nhim khuụn kh quyn hn ca mỡnh b nhim mt th nhõn chu trỏnh nhim qun lý tin thc hin d ỏn (ngi ta gi l ch nhim d ỏn) 11 Tỏc nhõn ... d ỏn dự ch d ỏn cú quyn xem xột cỏch thc lm vic ca nh thu 13 Tỏc nhõn tham gia d ỏn Ch d ỏn Giám đốc d ỏn Khỏch hng i ng k thut Nh thu 14 Tỏc nhõn tham gia d ỏn Phõn bit vai trũ ca ch d ỏn v giỏm ... ln, qun lý cng phc ũi hi nhng cụng c chuyờn bit 17 Phõn loi d ỏn u t Theo mc ớch v tớnh cht u t u t mi u t m rng u t thay th u t mi ri ro cao 18 Phõn loi d ỏn u t Theo cỏch thc qun lý v s dng...
 • 57
 • 238
 • 0

BÀI 1: KHÁI NIỆM BẢN VỀ NGHỀ TIỆN pptx

BÀI 1: KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NGHỀ TIỆN pptx
... hợp ly 31 BÀI 4: TIỆN TRỤ BẬC Các loại dao tiện vai: 1.1 Cấu tạo dao tiện vai: Hình.4.1 Giới thiệu kết cấu dao tiện vai Hình.4.1 Kết cấu dao tiện vai 1.2 Các thông số hình học dao tiện vai: Hình.4.2 ... gia công Chiều sâu căt :Tiện thô t =0,7 mm; Tiện tinh t = 0,3 39 BÀI TIỆN RÃNH VUÔNG Các loại dao tiện rãnh vuông: Hình.6.1 Các loại dao tiện rãnh Các thông số hình học dao tiện rãnh vuông: Hình.6.2 ... II vị trí III, sau tùy thuộc vào cần tiện ren hay tiện trơn mà kéo đóng ly hợp vào để chuyển tiện ren tiện trơn hộp bước tiến ( vị trí I tiện ren, vị trí II tiện trơn), gạt tay gạt hộp bước tiến...
 • 53
 • 621
 • 3

Kết cấu bê tông ứng suất trước-Bài 1: Khái niệm bản doc

Kết cấu bê tông ứng suất trước-Bài 1: Khái niệm cơ bản doc
... ĐỊNH O PHÂN TÍCH THANH BÊTÔNG ỨNG SUẤT TRƯỚC 1) GIAI ĐOẠN CHẾ TẠO ỨNG SUẤT TRONG CỐT THÉP SAU KHI TRUYỀN ƯST: σ con2 = σ sp − ασ bp ∆σ sp Es = σ bp = ασ bp Eb ỨNG SUẤT TRONG BÊTÔNG SAU KHI TRUYỀN ... (chủ biên): Kết cấu b tông ứng suất trước – Chỉ dẫn thiết kế theo TCXDVN 356 : 2005 Nhà XB Xây dựng, Hà Nội, 2010 [3] Phan Quang Minh, Ngô Thế Phong, Nguyễn Đình Cống : Kết cấu tông cốt thép ... 3> ỨNG SUẤT TRƯỚC, ỨNG LỰC TRƯỚC HAY DỰ ỨNG LỰC? ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ CỦA KẾT CẤU BTƯST SO VỚI KẾT CẤU BTCT A ƯU ĐIỂM: 1) Khả chịu uốn cao 2) Khả chịu cắt cao 3) Độ cứng lớn 4) Nhẹ,...
 • 26
 • 653
 • 15

Chương 1: Khái niệm bản của Marketing docx

Chương 1: Khái niệm cơ bản của Marketing docx
... Nói cách khác hình thành marketing quan hệ” xu hướng ứng dụng marketing kỷ 21  Như vậy, sau tìm hiểu số khái niệm marketing, quay lại khái niệm marketing ta thấy chất: marketing trình nghiên cứu ... Philip Kotler • Tôn giáo: truyền giáo; • Marketing phát triển nhiều chuyên ngành mới: Marketing xã hội, Marketing vi mô, Marketing vĩ mô, Marketing công cộng, Marketing định chế… • Được thừa nhận ... trao đổi thành công 1.2.5 Thị trường: Có nhiều khái niệm thị trường: • Kinh tế học: • Marketing gắn khái niệm thị trường với người mua: Theo giáo trình Marketing ĐHKTQD: “Thị trường bao gồm tất khách...
 • 14
 • 610
 • 0

Chương 1: khái niệm bản hệ thống truyền tin potx

Chương 1: khái niệm cơ bản hệ thống truyền tin potx
... dùng ˙ ’ trình xu’ lý thông tin: mô hình hóa thông tin, mô hình ` ` ˆ ` ˆ hóa nguon tin, mô hình hóa môi tru’o’ng truyen tin, phân tích ` n tin, bien d ˆ’ i thông tin chu d ˆ ng, không chu ´ ... ˙ ` ` ˆ ˆ ˆ ´ ˆ ˆ ´ ˆ Chu’o’ng 1: Khái niem ve he thong truyen tin Gio’i thieu môn hoc 5/ 11 ´ ˆ 1.2.Lý thuyet thông tin ’ ’ ˆ Xây du’ng co’ so’ khái niem thông tin thoa mãn: ˙ hình thuc ˙ ´ Tính ... thông tin ˆ ´ ˆ ´ ˆ ¯e ´ ´ ˆ ˆ Nghiên cu’u ky thuat d ˆ’ thiet ke xây du’ng he thong ˜ ˙ ˙ ` ’ ˆ ˆ ˆ lu’u tru’, xu’ lí, truyen tin tin cay, hieu qua ˜ ’ ˙ ˙ ` ` ˆ ˆ ˆ ´ ˆ ˆ ´ ˆ Chu’o’ng 1: Khái...
 • 11
 • 267
 • 0

Chương 1: Khái niệm bản về nhiệt động lực học potx

Chương 1: Khái niệm cơ bản về nhiệt động lực học potx
... giá trị trao đổi nhiệt lượng công (và đại lượng khác) trình  Nền tảng môn học: • Định luật nhiệt động thứ • Định luật nhiệt động thứ hai 1.2 Hệ thống nhiệt động • Hệ thống nhiệt động: • Môi trường: ... Hệ đoạn nhiệt 1.2.4 Hệ cô lập 1.3 Nguồn nhiệt 1.4 Chất môi giới 1.5 Trạng thái trạng thái cân 1.6 Quá trình chu trình 1.7 Đơn vị đo lường 1.8 Thông số trạng thái 1.8.1 Nhiệt độ  Khái niệm - ... Khái niệm - Đặc trưng cho tính nóng lạnh vật - Đặc trưng cho tốc độ chuyển động phân tử  Thang đo nhiệt độ  Thang đo nhiệt độ bách phân (Cencius):oC -Trạng thái nước đá tan p=760mmHg: 0oC -Trạng...
 • 24
 • 281
 • 3

BÀI 1: KHÁI NIỆM BẢN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG pdf

BÀI 1: KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG pdf
... chức chất lợng Qun chất lợng bao gồm: - Lập sách chất lợng, mục tiêu chất lợng - Hoạch định chất lợng - Kiểm soát chất lợng (bao gồm Kiểm tra/ ánh giá chất lợng) - m bo chất lợng ci tiến chất ... NHNG NộI DUNG CHíNH Chất lợng hàng hoá Quản chất lợng Các phơng pháp quản chất lợng Nuụi thy sn cú trỏch nhim Chất lợng hàng hoá Chất lợng tập hợp đặc tính hàng hoá, tạo ... lợng) - m bo chất lợng ci tiến chất lợng LDH 704 Các phơng pháp quản chất lợng Phơng pháp truyền thống: Qun chất lợng dựa kiểm tra chất lợng sn phẩm cuối Nhợc điểm: Chi phí sai hỏng lớn, nguy...
 • 14
 • 193
 • 1

CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM BẢN VỀ CÔNG NGHỆ SINH pot

CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CÔNG NGHỆ SINH pot
... nhõn sinh hc tham gia vo quỏ trỡnh cụng ngh, cú th chia thnh cỏc nhúm sau: - Cụng ngh sinh hc thc vt (Plant Biotechnology) - Cụng ngh sinh hc ng vt (Animal Biotechnology) - Cụng ngh sinh hc vi sinh ... thuc khỏng sinh, vỏc xin, khỏng th n dũng v cỏc protein cú hot tớnh sinh hc Hin nay, cỏc nghiờn cu nhm tỡm kim cỏc cht khỏng sinh mi tng mnh hin tng vi sinh vt khỏng li tỏc dng ca khỏng sinh ngy ... nn cụng ngh sinh hc hin i, giai on phỏt trin cao nht ca cụng ngh sinh hc, m k nguyờn mi ca sinh hc 1.4 V trớ ca cụng ngh gen cụng ngh sinh hc Cụng ngh gen l mt mi nhn ca cụng ngh sinh hc Nm 1972-1973...
 • 29
 • 327
 • 0

LÝ THUYẾT MẠCH - Chương 1. Khái niệm bản pot

LÝ THUYẾT MẠCH - Chương 1. Khái niệm cơ bản pot
... thuộc áp : 1.3 .1.3 Nguồn áp phụ thuộc áp : 1.3 .1.4 Nguồn áp phụ thuộc dòng : 1.4 ĐỊNH LUẬT OHM 1.4 .1 Định luật ohm Nếu UA>UB dòng điện I chảy từ A sang B: Trang I UA UB 0 R Chương Khái niệm Biên ... I2 = -3 I1 + 6I2 = -1 2I3 – 6I2 = -2 4 Trang Chương Khái niệm Biên soạn: ThS Phan Như Quân 1.6 PHÉP BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG Chú ý : Khi mạch điện có nguồn dùng phương pháp biến đổi tương đương 1.6 .1 ... Chú ý : Nếu mạch có d nút ta d-1 phương trình K1 1.5 .2 Định luật Kirchhoff 2: Ring Ring Ring    E    U     R  I - Nếu mạch có d nút, n nhánh ta có n-d+1 phương trìng K2 - Lưu ý chiều...
 • 12
 • 186
 • 1

Cảm biến và đo lường Chương 1:KHÁI NIỆM BẢN VỀ CẢM BIẾN pdf

Cảm biến và đo lường Chương 1:KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CẢM BIẾN pdf
... trí đối tượng Đây nguyên lý nhiều loại cảm biến vị trí dịch chuyển (cảm biến điện thế, cảm biến cảm ứng có lõi động…) + Cảm biến có chứa phần tử biến dạng: biến dạng gây nên lực đại lượng dẫn đến ... Tài liệu môn Cảm biến đo lường Một số cảm biến không đáp ứng thời điểm với tín hiệu kích thích Độ rộng sai lệch gọi tượng trễ 10 Nhiễu Nhiễu xuất ngõ cảm biến, bao gồm nhiễu cảm biến sinh nhiễu ... làm việc định cảm biến Nhờ giá trị đó, người sử dụng đánh giá độ lớn đại lượng đầu cảm biến độ lớn biến thiên đại lượng đo Điều cho phép lựa chọn cảm biến thích hợp để cho mạch đo thỏa mãn điều...
 • 6
 • 505
 • 2

Tóa rời rạc-Chương 1: Khái niệm bản p6 pdf

Tóa rời rạc-Chương 1: Khái niệm cơ bản p6 pdf
... sai c a công th c @Copyrights by Dr Ngo Huu Phuc, Le Quy Don Technical University 1.1 M NH (1/3) Khái ni m: Trong toán h c, ng giá tr chân lý xác i ta quan tâm n nh ng kh ng nh có nh úng ho c sai; ... y hay m nh @Copyrights by Dr Ngo Huu Phuc, Le Quy Don Technical University s c p 1.1 M (2/3) NH Khái ni m (ti p): M nh không ph i m nh s c p c g i m nh ph c h p Các m nh ch s , s c p c ký hi u ... Input: A công th c logic m nh Output: A h ng úng (h ng sai), hay A th c hi n • c Thu t toán: B c 1: Trong A ta kh d ng lu t kh phép kéo theo (n u có) b ng cách áp phép kéo theo ( X Y X Y ) ta c...
 • 46
 • 106
 • 0

Toán rời rạc-Chương 1: Khái niệm ban p5 pptx

Toán rời rạc-Chương 1: Khái niệm cơ ban p5 pptx
... 3.3 THU T TOÁN TÌM DCTH VÀ DCTT C A CÔNG TH C TRONG LOGIC V T C P (PH NG PHÁP BI N IT NG NG) (1/5) Bài toán: • Input: A công th c b t k • Output: DCTH DCTT c a A Thu t toán: • B c 1: Kh t t ... c B c g i d ng chu n t c (DCT) c a A n u B A B phép kéo theo, l u ng tr ng t c phép toán logic , , nh lý 1: Trong logic v t m i công th c u có d ng chu n t c (DCT) @Copyrights by Dr Ngo Huu ... th c N u A công th c ( x)A ( x)A c ng công th c Nh n xét: T nh ngh a ta th y, logic v t g m phép toán h i ( ), n ( ), kéo theo ( ), ph logic m nh Trong logic m nh nh (-) c nh ngh a nh s d ng l...
 • 39
 • 185
 • 0

Toán rời rạc-Chương 1: Khái niệm bản pot

Toán rời rạc-Chương 1: Khái niệm cơ bản pot
... DUNG Khái ni m v t p h p T p h p b ng Các phép toán Tính ch t c a phép toán Khái ni m v l c l ng c a t p h p Khái ni m hàm @Copyrights by Dr Ngo Huu Phuc, Le Quy Don Technical University Khái ... t s khái ni m v hàm: a Hàm b Mi n xác c Các phép toán d nh, mi n giá tr n ánh toàn ánh e f 26 Hàm ng c H p thành c a hàm @Copyrights by Dr Ngo Huu Phuc, Le Quy Don Technical University Khái ... Technical University T p h p b ng (1/5) Khái ni m: T pA c g i b ng t p B, n u m i ph n t c a A ph n t c a B ng c l i m i ph n t c a B t c a A ( x A) ( x B) M t s khái ni m khác: a b T p r ng c T p...
 • 32
 • 309
 • 0

BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT MẠCH 1A - CHƯƠNG 1 KHÁI NIỆM BẢN VÊ MẠCH ĐIỆN

BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT MẠCH 1A - CHƯƠNG 1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÊ MẠCH ĐIỆN
... trạng thái mạch điện - Khái niệm cách tính công suất tiếp nhận lượng điện từ (công suất tức thời) cho nhánh, mạch điện Chương KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MẠCH ĐIỆN 1. 1 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MẠCH 1. 2 CÁC THÔNG ... BẢN CỦA MẠCH ĐIỆN 1. 6 PHÂN LOẠI CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA MẠCH 1. 1 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MẠCH 1. 1 .1 Định nghĩa mạch điện Mạch điện mô hình diễn tả phân bố khoanh vùng trình lượng, tín hiệu điện từ, trình ... nghĩa điện trở điện dẫn + Về mặt vật lý: Từ (1 .1a) : iR = 1A uR = R (V), R nói lên độ lớn bé điện áp nhánh trở tác dụng nguồn dòng chuẩn 1A Từ (1. 1b): uR= 1V iR = g (A), g nói lên độ lớn bé dòng điện...
 • 75
 • 508
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bơm cánh dẫn chương 1 khái niệm cơ bản1 khái niệm cơ bảnbài 1 khái niệm cơ bản về mạng máy tínhphần 1 khái niệm cơ bảntrước các bạn đã có 1 lượng kiến thức kha khá tiếp sau đây mình xin giới thiệu 1 khái niệm cơ bản nữa trong android đó là service1 khái niệm cơ bản về hệ thống điều khiển tự độngmục tiêu 1 khái niệm cơ bản hôn mê 2 phương pháp thăm khám ls 3 phân lọai hôn mê 4 chẩn đoán nguyên nhântin 12 bài 1 một số khái niệm cơ bản1 các khái niệm cơ bảnbài 1 các khái niệm cơ bảnphần 1 những khái niệm cơ bản về marketingphần 1 những khái niệm cơ bản§1 các khái niệm cơ bản và các tính chất đơn giản1 các khái niệm cơ bản của c ccác khái niệm cơ bản 1Điều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học