Đồ án điều khiển hệ thống đèn giao thông tại ngã tư sử dụng Plc s7 300 Dùng hàm FB

Đồ án điều khiển hệ thống đèn giao thông tại ngã sử dụng Plc s7 300 Dùng hàm FB

Đồ án điều khiển hệ thống đèn giao thông tại ngã tư sử dụng Plc s7 300 Dùng hàm FB
... tiện giao thông Sự phát triển nhanh chóng phương tiện giao thông dẫn đến tình trạng tắc nghẽn giao thông xảy thường xuyên Vấn đề đặt làm để đảm bảo giao thông thông suốt sử dụng đèn giao thông ... khiển giao thông thông minh, tiện lợi, giúp phần giải tỏa áp lực giao thông Thành Phố… Thay hệ thống giao thông cũ, thời gian cho đèn điều khiển linh hoạt tùy thuộc vào lưu lượng giao thông đại ... phương tiện giao thông Trong đó, sở hạ tầng giao thông Thành Phố chưa đủ để đáp ứng cầu lớn Đó lý cảm thấy mệt mỏi tham gia giao thông Việt Nam, vào cao điểm Theo thống kê vấn đề ác tắc giao thông...
 • 101
 • 331
 • 4

Nghiên cứu đánh giá khả năng tuần hoàn nước và đề xuất giải pháp điều chỉnh hệ thống tuần hoàn nước đối với hệ thống hồ sinh thái khu đô thị ecopark tỉnh hưng yên

Nghiên cứu đánh giá khả năng tuần hoàn nước và đề xuất giải pháp điều chỉnh hệ thống tuần hoàn nước đối với hệ thống hồ sinh thái khu đô thị ecopark tỉnh hưng yên
... phớa B c khu ụ th Khu v c phớa Nam sụng B c H ng H i: Hi n tr ng khu v c khụng cú dõn c sinh s ng nờn ch a cú n f Hi n tr ng mụi tr c th i sinh ho t phỏt sinh ng khu v c H sinh thỏi: khu v c ... ng h sinh thỏi khu ụ th Ecopark t nh H ng Yờn it III * it it ng v ph m vi nghiờn c u ng nghiờn c u ng nghiờn c u l h th ng h sinh thỏi * Ph m vi nghiờn c u - H th ng h sinh thỏi khu ụ th Ecopark ... n c th i phỏt sinh d n c th i c th i sinh ho t: Tr m x lý n Tr m x lý n c th i sinh ho t c xõy d ng phớa B c khu v c cú cụng su t 2.700m3/ng m b o x lý cho ton b n phỏt sinh khu v c d ỏn phớa...
 • 147
 • 214
 • 0

Tiểu luận: Vấn đề tai nạn giao thông tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ppt

Tiểu luận: Vấn đề tai nạn giao thông tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ppt
... TỐT NGHIỆP .1 Tiểu luận Vấn đề tai nạn giao thông tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh MỤC LỤC .2 A PHẦN MỞ ĐẦU Tai nạn giao thông lấy nước mắt sinh ... khách quan II Vận dụng Thực trạng giao thông Theo báo cáo giao thông vận tải, tai nạn giao thông 10 năm qua tăng liên tục, đặc biệt từ năm 2001 tăng đột biến Năm 2002 tai nạn làm chết 10.866 người, ... đại hoá Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh vấn đề giao thông lại quan trọng Thực trạng giao thông đô thị nào? Nguyên nhân thực trạng đâu? Nhà nước có giải pháp để giao thông đô thị không nỗi ám ảnh...
 • 15
 • 455
 • 0

Nghiên cứu giải pháp điều khiển chế độ làm việc của hệ thống trạm bơm tưới đảm bảo cung cấp đủ nước và tiết kiệm năng lượng tiêu thụ. Áp dụng cho tram bơm Lưu Khê

Nghiên cứu giải pháp điều khiển chế độ làm việc của hệ thống trạm bơm tưới đảm bảo cung cấp đủ nước và tiết kiệm năng lượng tiêu thụ. Áp dụng cho tram bơm Lưu Khê
... ăđóătínhăyêuăc uăn căc n cung c păđ uăh ăth ng 3.1.1 T ng quan v tr m b m L u Khê Hình 3.1: Tr m b m L u Khê Tr m b m L u Khê thu c h th ng th y l i sông Nhu ,làm nhi m v t Ph i k t h p tiêu cho 6γ0ha c a ... Lê Chí Nguy n Tên đ tài Lu n v n Nghiên c u gi i pháp u n ch đ làm vi c c a h th ng tr m b m t l i đ m b o cung c p đ n ng tiêu th Áp d ng cho tr m b m L u Khê Tác gi xin cam đoan Lu n v n ... n thi t ph i có đ tài : Nghiên c u gi i pháp u n ch đ làm vi c c a h th ng tr m b m t n ng l i đ m b o cung c p đ n c ti t ki m ng tiêu th Áp d ng cho tr m b m L u Khê ” II.ăăM Că ệCHăVÀăPH...
 • 86
 • 109
 • 0

Ứng dụng xử lý ảnh cải tiến hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông tại nút giao thông

Ứng dụng xử lý ảnh cải tiến hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông tại nút giao thông
... ñi u n giao thông Đèn giao thông (còn ñư c g i tên khác ñèn tín hi u giao thông hay ñèn ñi u n giao thông) m t thi t b ñư c dùng ñ ñi u n giao thông nh ng giao l có lư ng phương ti n lưu thông ... n ñèn tín hi u giao thông t i nút giao thông nh m góp ph n vào vi c xây d ng m t phương pháp ñi u n ñèn tín hi u giao thông theo hư ng ñi u n thông minh, giúp tình tr ng giao thông t i ngã tư ... trung tâm ñ n t t i giao l l p ñ t h th ng tín hi u giao thông h th ng camera quan sát - Theo nhu c u giao thông th c t mà vi c ño lư ng thông qua c m bi n ñư c ñ t m ng giao thông (ñi u n thích...
 • 13
 • 444
 • 0

ứng dụng tổ chức ảo xây dựng hệ thống quản lý người dùng lưới cho hệ thống tìm kiếm và so khớp tài liệu điện tử liên trường đại học goodas

ứng dụng tổ chức ảo xây dựng hệ thống quản lý người dùng lưới cho hệ thống tìm kiếm và so khớp tài liệu điện tử liên trường đại học goodas
... nghợ̀ tụ̉ chức ảo, ứng dụng tụ̉ chức ảo hợ̀ thụ́ng quản lý người dùng môi trường lướinói chung và hợ̀ thụ́ng liên thư viợ̀n GOODAS nói riêng Kờ́t quả của đụ̀ án đã xây dựng ... thống liên thư viợ̀n GOODAS CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN Sau đưa các đặc điờ̉m của tụ̉ chức ảo, giải pháp quản lý người dùng lưới sử dụng tụ̉ chức ảo, cũng ứng dụng và ... các tài nguyên tính toán và lưu trữ nằm phân tán của các trường đại học, tạo thành mụ̣t lưới dữ liợ̀u liên trường Trên sở đó, hợ̀ thụ́ng hụ̃ trợ người dùng quản lý và...
 • 24
 • 159
 • 0

luận văn thạc sĩ Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong quản lý hoạt động bảo lãnh phát hành cổ phiếu của Công ty Chứng khoán Quốc Gia

luận văn thạc sĩ Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong quản lý hoạt động bảo lãnh phát hành cổ phiếu của Công ty Chứng khoán Quốc Gia
... thống kiểm soát nội bộ quản lý hoạt động bảo lãnh phát cổ phiếu của các công ty chứng khoán; Chương 2: Thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ quản lý hoạt động bảo lãnh ... lãnh phát hành cổ phiếu của Công ty Chứng khoán Quốc Gia; Chương 3: Phương hướng và gia i pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ quản lý hoạt động bảo lãnh phát hành ... nội bộ quản lý hoạt động bảo lãnh phát hành cổ phiếu của các công ty chứng khoán 1.3.1 Ý nghĩa, đặc điểm quản lý hoạt động bảo lãnh phát hành cổ phiếu của công ty chứng...
 • 147
 • 498
 • 0

Tóm tắt luận án Nghiên cứu phát triển các giải pháp sử dụng mạng nơ ron cho ước lượng tham số và điểu khiển động cơ xoay chiều

Tóm tắt luận án Nghiên cứu phát triển các giải pháp sử dụng mạng nơ ron cho ước lượng tham số và điểu khiển động cơ xoay chiều
... cục luận án: Chương 1, luận án trình bày tổng quan số vấn đề điều khiển động Chương 2, luận án phát triển số thuật toán điều khiển động không đồng Chương 3, luận án phát triển sốthuật toánước ... độ Các nội dung nghiên cứu luận án Đề xuất 02 thuật toán điều khiển, 02 thuật toán ước lượng thông số động cơ: a) Thuật toán điều khiển tốc độ động cảm ứng xoay chiều với nhiều tham số bất định ... men quán tính hay tải thay đổi Do vậy, khuân khổ luận án tập trung nghiên cứu, đề xuất thuật toán điều khiển ước lượng tốc độ động cho động xoay chiều có tham số bất định nêu 1.3 Các vấn đề nghiên...
 • 27
 • 109
 • 0

Nghiên cứu phát triển các giải pháp sử dụng mạng nơ ron cho ước lượng tham số và điểu khiển động cơ xoay chiều

Nghiên cứu phát triển các giải pháp sử dụng mạng nơ ron cho ước lượng tham số và điểu khiển động cơ xoay chiều
... dụng mạng ron cho ước lượng tham số điều khiển động xoay chiều” để phát triển số thuật toán ƣớc lƣợng thông số điều khiển động có nhiều tham số bất định Đối tƣợng nghiên cứu Động xoay chiều ... KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ …… ….***………… LÊ HÙNG LINH NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÁC GIẢI THUẬT SỬ DỤNG MẠNG NƠ RON CHO ƢỚC LƢỢNG THAM SỐ VÀ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU LUẬN ÁN TIẾN SỸ KỸ THUẬT Chuyên ngành: ... khiển tốc độ sử dụng mạng ron tự thich nghi cho động xoay chiều với nhiều tham số bất định - Ý nghĩa thực tiễn: Xây dựng số mô hình điều khiển động xoay chiều với nhiều tham số bất định không...
 • 110
 • 148
 • 0

Nghiên cứu các trang thiết bị điện trong hệ thống trạm phun than đi sâu lập trình PLC s7 300 cho hệ thống nghiền than tạo bột của trạm phun than

Nghiên cứu các trang thiết bị điện trong hệ thống trạm phun than đi sâu lập trình PLC s7 300 cho hệ thống nghiền than tạo bột của trạm phun than
... CHƢƠNG PHUN THAN 3.1 Giới thiệu PLC S7- 300 3.1: 7 -300 Thiết bị đi u khiển Logic khả trình PLC loại thiết bị cho phép thực linh hoạt thuật toán đi u khiển số thông qua ngôn ngữ lập trình, thay cho ... học từ dẫn đến thay đổi đi n trở, đi n dung hay đi n áp 45 2.4 Lán than khô Máy chuyển nạp Máng nhận than Hành lang chuyển than Kho than nguyên Máy cấp than Máy nghiền than tốc độ vừa Khí Nitơ ... thống trạm phun than Dây chuyền hệ thống phun than dây chuyền chế tạo than bột cấp cho lò cao với tổng diện tích khoảng 1152m2 Đầu vào hệ thống than nguyên không khói có kích cỡ ≤25mm, đầu than bột...
 • 98
 • 201
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN ĐIỀU KHIỂN MỜ-ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

ĐỒ ÁN MÔN ĐIỀU KHIỂN MỜ-ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
... toán tử kết nhập, toán tử lấy tích Descartes A1 × A2 × …× An 2.4.5 Tính chất phép toán tập mờ Như phép toán tập rõ, phép toán tập mờ có số tính chất sau tập mờ A, B, C tập vũ trụ X: • Giao hoán: ... phụ thuộc Ví dụ 2.2: Xét X tập giá trị thang điểm 10 đánh giá kết học tập học sinh môn Toán, X = {1, 2, …, 10} Khi khái niệm mờ lực học môn toán giỏi biểu thị tập mờ A sau: A = 0.1/4 + 0.2/5 + 0.4/6 ... giảm nhẹ trách nhiệm Và phiên tòa, chánh án phải định số ngày phạt tù tên trộm dựa mức độ rượu người, trước có tiền án hay tiền không, từ kết hợp lại đưa định công 1.3 Lôgic mờ lôgic người Trong...
 • 39
 • 304
 • 1

349 Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

349 Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
... Bộ TRONG hoạt động kinh doanh CáC NGÂN HNG THƯƠNG MạI TRÊN ĐịA BN THNH PHố Hồ CHí MINH o0o - 10 CHƯƠNG 1: NHữNG VấN Đề CHUNG Về Hệ THốNG KIểM SOáT NộI Bộ TRONG HOạT động KINH DOANH ngân ... v ý nghĩa đề ti Trong kinh tế thị trờng, hoạt động kinh doanh doanh nghiệp lĩnh vực kinh tế quốc dân chứa đựng v tiềm ẩn nhiều rủi ro Rủi ro hoạt động kinh doanh lm cho nhiều doanh nghiệp lâm ... khoán - Hoạt động kinh doanh ngoại hối - Dịch vụ ủy thác v lm đại lý - Dịch vụ bảo lãnh 1.2.4 Đặc điểm hoạt động kinh doanh Ngân hng thơng mại Ngân hng thơng mại l doanh nghiệp kinh doanh đồng vốn;...
 • 106
 • 411
 • 4

hoàn thiện quy trình nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán và vấn a&c- chi nhánh hà nội

hoàn thiện quy trình nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn a&c- chi nhánh hà nội
... nghiệp công ty, em mạnh dạn lựa chọn đề tài: ” Hoàn thiện quy trình nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ kiểm toán báo cáo tài chi nh tại công ty TNHH kiểm toán và vấn ... chức công tác kiểm toán Công ty Kiểm toán vấn (A&C) – Chi nhánh Nội 2.1.7.1/ Kiểm soát chất lượng kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán vấn (A&C) – Chi nhánh Nội 2.1.7.1.1/ Kiểm soát ... kiểm soát nội kiểm toán báo cáo tài cho công ty TNHH kiểm toán vấn A&C – Chi nhánh Nội Đối ng phạm vi nghiên cứu Đề tài: a, Đối ng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu qui trình nghiên cứu,...
 • 116
 • 645
 • 0

những nguyên tắc sáng tạo ứng dụng trong mô hình xử lý cú pháp và ngữ nghĩa cho câu hỏi tiếng việt trong hệ thống tìm kiếm thư viện

những nguyên tắc sáng tạo ứng dụng trong mô hình xử lý cú pháp và ngữ nghĩa cho câu hỏi tiếng việt trong hệ thống tìm kiếm thư viện
... 12 PHẦN 2: ỨNG DỤNG NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO VÀO MÔ HÌNH XỬ LÝ CÚ PHÁP VÀ NGỮ NGHĨA CHO CÂU HỎI TIẾNG VIỆT TRONG HỆ THỐNG TÌM KIẾM THƯ VIỆN 2.1 Tổng quan toán 2.1.1 Đặt vấn đề Trong lĩnh vực tìm kiếm ... trị nút Nhãn nút cho biết nút chứa thông tin tả cho nhiều tài liệu hỏi Giá trị nút cho biết cụ thể thông tin tả Đối với loại câu hỏi, hệ thống cần phải xác định xem loại câu hỏi có thành ... bổ sung cho giáo dục, đào tạo nay, chủ yếu đào tạo nhà chuyên môn Nhà chuyên môn giải tốt vấn đề chuyên môn nhiều không giải tốt vấn đề chuyên môn, không thực hạnh phúc ý Các nghiên cứu cho thấy,...
 • 31
 • 273
 • 0

Nghiên cứu dòng phun tác động vuông góc lên bề mặt ứng dụng trong hệ thống làm mát chu trình kín

Nghiên cứu dòng phun tác động vuông góc lên bề mặt ứng dụng trong hệ thống làm mát chu trình kín
... ng ph m vi nghiên c u it ng nghiên c u c a đ tài lu n v n toán dòng phun tia phun ng p, tác đ ng vuông góc lên b m t ph ng Ph m vi nghiên c u: Nghiên c u lý thuy t, mô ph ng toán dòng phun ng d ... DÒNG PHUN TÁC NG VUÔNG GÓC LÊN B M T 2.1 Gi i thi u v dòng phun tác đ ng tr c giao lên b m t c ng 2.1.1 C u trúc dòng phun V đ c tính dòng phun đ c phân bi t b ng d ng phun khác nhau: Dòng phun ... dòng phun tia có r t nhi u c u hình khác Tuy nhiên, lu n v n ch nghiên c u v dòng phun ng p tác đ ng vuông góc lên b m t ph ng Hình 2.3 mô t c u hình dòng phun thoát t vòi phun tác đ ng lên b...
 • 80
 • 88
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nguồn vốn điều hoà trong hệ thốngđồ án tốt nghiệp ngành xây dựngvấn đề tai nạn giao thông tại hà nội và thành phố hồ chí minhcấu trúc hệ thống với bộ điều khiển thích nghi trực tiếp dựa trên mrassự phổ biến của vi điều khiển picmột vài thông số của vi điều khiển pic16f877anhững nguyên tắc sáng tạo ứng dụng trong mô hình xử lý cú pháp và ngữ nghĩa cho câu hỏi tiếng việt trong hệ thống tìm kiếm thư việnhoàn thiện quy trình nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn anhững yếu tố tác động lên hệ thống kiểm soát nội bộ ngoài những yếu tố đã có sẵnđồ án thực tập tốt nghiệpthuyết minh đồ án định mức kinh tế xây dựnghệ thống buslà tuyến dùng để truyền tín hiệu hệ thống gồm nhiều đường tín hiệu song songcác mục tiêu của việc thiết kế và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộthi an toàn giao thông với học sinh tiểu họchoàn thiện việc đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảm