Bài tập ôn thi cuối kỳ môn quản trị rủi ro đại học KInh tế quốc dân

Bài tập ôn thi cuối kỳ môn quản trị rủi ro đại học KInh tế quốc dân

Bài tập ôn thi cuối kỳ môn quản trị rủi ro đại học KInh tế quốc dân
... giá trị rủi ro R1 giá trị rủi ro R2 Qua có nhận xét gì? Qua trình tính toán ta nhận thấy rằng, gt rr danh mục P nhỏ so với tổng giá trị rr R1 R2 -> đa dạng hoá danh mục đầu tư để giảm thi u rr Bài ... lỗ thực tế vượt giá trị rủi ro cho phương pháp tương ứng là: 9, 7, Trong phương pháp ước lượng VaR(1 ngày, 99%) danh mục phương pháp phù hợp? Số ngày thua lỗ thực tế vượt giá trị rủi ro cho phương ... nghĩa “vốn kinh tế Vốn tài quỹ cung cấp người cho vay (và nhà đầu tư) cho DN để mua vốn thực tế (hay vốn kinh tế) trang bị cho việc sản xuất hàng hóa/dịch vụ Vốn thực tế hay vốn kinh tế gồm hàng...
 • 9
 • 706
 • 23

Bài tập ôn thi cuối kỳ môn quản trị tài chính

Bài tập ôn thi cuối kỳ môn quản trị tài chính
... SSL tập danh mục Công thức: E   Pi  Ei i 1 Kết luận: SSL tập danh mục chứng khoán là: 12.1% QTTC - Bài tập - Ôn thi cuối kỳ DLG - 2015 Bài 8.5 Năm SSL A SSL B -10.00% -3.00% 1a.Tính SSL kỳ ... WACC c Công ty tăng vốn vay thêm triệu Cơ cấu vốn có thay đổi không, tính lại EPS, Po có thay đổi Giải a.Tính EPS (D1): Mức cổ tức CPT Po – Giá cổ phiếu năm gốc QTTC - Bài tập - Ôn thi cuối kỳ DLG ... QTTC - Bài tập - Ôn thi cuối kỳ 30,663 31,901 14 DLG - 2015 Bài 11.2 Mua dây chuyền Vận chuyển, chạy thử KH đường thẳng Vòng đời dự án Nhu cầu VLĐ EBT hàng năm Thuế suất TNDN Mức hoàn vốn tối thi u...
 • 17
 • 278
 • 0

Kiểm soát việc thi cuối kì của sinh viên tại trường Đại học Kinh tế quốc dân

Kiểm soát việc thi cuối kì của sinh viên tại trường Đại học Kinh tế quốc dân
... 2 Kiểm soát việc thi cuối sinh viên trường Đại học Kinh tế quốc dân Đối tượng kiểm soát: Sinh viên tham gia thi cuối Mục tiêu: Đảm bảo thi diễn công bằng, gian lận thi cử, thu ... thức kiểm soát: Kiểm soát đảm bảo công điểm thi cuôi sinh viên thực qua nhiều phương thức khác mà trường Đại học kinh tế quốc dân áp dụng: 1/Tổ chức tổng quát ca thi: Trước bước vào thi cuối ... tạo tra kiểm soát kỳ thi hay lúc tất vấn đề nhà trường không riêng thi cử Về bản, chủ thể kiểm soát thi cuối kỳ cho sinh viên trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân hoạt động tốt Thời gian này, nhà trường...
 • 8
 • 204
 • 3

Giải bài tâph tình huống quản trị chất lượng đại học kinh tế quốc dân

Giải bài tâph tình huống quản trị chất lượng đại học kinh tế quốc dân
... vậy,để khẳng định chất lượng giao hàng cty – chất lượng giao hàng cty sản phẩm dịch vụ - vô hình ,chất lượng xác định khách hàng người cung ứng- người bán.khách hàng đánh giá chất lượng dịch vụ cung ... với chất lượng tốt cung cấp cách nhanh chóng mau lẹ KL: vi phạm tiêu thức RATER khẳng định tình trạng chấp nhận chất lượng giap hàng cty b.Nếu bạn tìm đủ chứng để khẳng định tình trạng chất lượng ... nghiệp phải thường xuyên nâng cao tính hiệu lực hiệu hệ thống quản chất lượng thông qua việc sử dụng sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, các kết đánh giá,việc phân tích liệu,cách hành động khắc...
 • 21
 • 455
 • 1

bai thảo luận môn quan tri rui ro đại học Thương Mại

bai thảo luận môn quan tri rui ro đại học Thương Mại
... nhiệm quy định + Nguy rủi ro nguồn lực: Là nguy rủi ro xảy liên quan đến tài sản người tổ chức (rủi ro xảy liên quan tới nguồn nhân lực) *Các phương pháp nhận dạng rủi ro: - Phương pháp chung: ... Tiết kiệm - Các tiêu đo lường rủi ro: + Mức độ nguy hiểm rủi ro, tổn thất + Tần suất rủi ro, tổn thất + Chi phí rủi ro, tổn thất *Kiểm soát rủi ro: Kiểm soát rủi ro việc sử dụng biện pháp để né ... nhận dạng rủi ro : *Quản trị rủi ro Nguyên tắc : Quản trị rủi ro phải hướng vào mục tiêu Nguyên tắc : Quản trị rủi ro gắn liền với trách nhiệm nhà quản trị Nguyên tắc : Quản trị rủi ro gắn liền...
 • 24
 • 816
 • 5

Giáo trình Môn Quản trị chiến lước Đại học Kinh tế TPHCM

Giáo trình Môn Quản trị chiến lước Đại học Kinh tế TPHCM
... nghii;Jp'pMt tri~n cac t~p doan kinh te kinh doanh da nganh nen nhu cau phai co chien ILi(iCt~p an kinh doanh d~ Il)'a chon phLiong cach va bo trf nguon II)'Ctrang t~p doan kinh te, Quan tri chien lu ... TRVONG KINH DOANH HoAN CANH N -I B - vA xAc E>INHSU MENH M C TIEU CHIEN LV C I PHAN TfcH MOl TRVONG KINH DOANH: Vai quan di~m xem xet doanh nghiep nhl1 la mQt he thong, co th~ noi moi trtiong kinh ... m6i tru'ong kinh doanh dL1!;1c hi~n sd s6 th~ 11 Sd 1: Moi quan h~ giCi'acae cap de}moi tru'ong kinh doanh cua doanh nghi~p Moi tn/ana vi mo NhCi'ng cd he}i NhCi'ng de - Cac yeu to kinhte - Cac...
 • 46
 • 360
 • 0

Ngân hàng 333 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn quản trị thương mại đại học kinh tế huế

Ngân hàng 333 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn quản trị thương mại  đại học kinh tế huế
... khách hàng Câu 222: Căn vào khâu lưu chuyển hàng hoá, hình thức bán hàng hoạt động kinh doanh thương mại A Bán hàng kho người cung ứng hay kho DNTM ; bán qua cửa hàng, quầy hàng bán lẻ 47 B Bán ... bán buôn Câu 223: Căn vào phương thức bán, hình thức bán hàng hoạt động kinh doanh thương mại A Bán theo hợp đồng, đơn hàng; thuận mua vừa bán; bán qua cửa hàng, quầy hàng bán buôn B Bán theo ... tranh chất lượng hàng hoá B Giảm giá hàng bán C Quảng cáo D Dich vụ phục vụ khách hàng Câu 221 :Căn vào địa điểm giao hàng, hình thức bán hàng hoạt động kinh doanh thương mại A Bán hàng kho người...
 • 71
 • 1,257
 • 2

đề cương môn bảo hiểm xã hội đại học kinh tế quốc dân có đáp án

đề cương môn bảo hiểm xã hội đại học kinh tế quốc dân có đáp án
... trợ hội a .Bảo hiểm hội ưu đài hội *Giống nhau: nằm hệ thống an sinh hôi Góp phần làm bảo vệ hệ thống an sinh toàn diện Khác nhau: Chỉ tiêu Bảo hiểm hội Ưu đãi hội Cứu trợ hội ... kỳ hoàn cảnh kháng chiến gian khổ nên việc thực bảo hiểm hội hạn chế Tuy nhiên, thời kỳ đánh dấu quan tâm lớn Đảng Nhà nước sách bảo hiểm hội Đồng thời quy định bảo hiểm hội Nhà nước thời ... Đối tượng hưởng cứu trợ hội ưu đãi hội Ưu đãi hội: Dưới góc độ kinh tế, ưu đãi hội đãi ngộ mặt vật chất tinh thần NN ng công Dưới góc độ pháp lý, ưu đãi hội hệ thống quy định...
 • 54
 • 4,023
 • 6

Chuyên đề tốt nghiệp: Giải pháp phát triển thị trường nhà ở cho sinh viên trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân

Chuyên đề tốt nghiệp: Giải pháp phát triển thị trường nhà ở cho sinh viên trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân
... trạng thị trờng nhà cho sinh viên trờng Đại học Kinh tế quốc dân - Đề xuất giải pháp nhằm khắc phục khó khăn bất cập vấn đề nhà cho sinh viên phát triển thị trờng nhà ổn định cho sinh viên trờng Đại ... III Giải pháp phát triển thị trờng nhà cho sinh viên trờng Đại học Kinh tế quốc dân thời gian tới 3.1 Dự báo nhu cầu nhà cho sinh viên trờng Đại học Kinh tế quốc dân thời gian tới: Nền kinh tế ... lợng cung nhà 15 Chơng II Thực trạng thị trờng nhà cho sinh viên thuê Đại học Kinh tế quốc dân 2.1 Quá trình phát triển trờng Đại học Kinh tế quốc dân: Trờng Đại học Kinh tế quốc dân đợc thành...
 • 48
 • 388
 • 0

Nghiên cứu nhu cầu đào tạo kỹ năng mềm của sinh viên Đại học kinh tế Quốc Dân

Nghiên cứu nhu cầu đào tạo kỹ năng mềm của sinh viên Đại học kinh tế Quốc Dân
... ứng nhu cầu đào tạo kỹ mềm sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân -5- 1.4 ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu Bài nghiên cứu tập trung vào vấn đề nhu cầu đào tạo kỹ mềm sinh viên ... ĐIỂM CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VỀ SỰ CẦN THIẾT CỦA KỸ NĂNG MỀM 3.1.1 Quan điểm sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân mức độ quan trọng kỹ mềm Để đánh giá quan điểm sinh viên đại học Kinh ... ngoài… Bài nghiên cứu tìm hiểu yếu tố để có nhìn khái quát nhu cầu đào tạo kỹ mềm sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân -17- CHƯƠNG THỰC TRẠNG NHU CẦU ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM CỦA SINH VIÊN 3.1...
 • 63
 • 866
 • 9

Tài liệu Bài tập ôn thi giữa kỳ môn Tài chính doanh nghiệp pdf

Tài liệu Bài tập ôn thi giữa kỳ môn Tài chính doanh nghiệp pdf
... phí nguyên vật liệu trực tiếp Yêu cầu: Lập định khoản tính giá thành sản phẩm hoàn thành nhập kho Phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh chữ T tài khoản 621,622, 627,154 Câu 3: Doanh nghiệp tư nhân ... pháp khấu trừ Trong tháng 08/2012 có số liệu kế toán ghi nhận tài liệu sau: (Đvt: đồng) I Số dư đầu tháng 08/2012 tài khoản 211: 700.000.000 đ II Tình hình nghiệp vụ kinh tế phát sinh tháng 08/2012 ... nhập kho có trị giá 600.000 đ Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh Phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh chữ T tài khoản 211 Câu 6: Doanh nghiệp Tư nhân Ngọc Khánh hạch toán hàng tồn kho...
 • 5
 • 478
 • 0

Câu hỏi và bài tập ôn thi cuốimôn GIS

Câu hỏi và bài tập ôn thi cuối kì môn GIS
... Node xóa Node cho đối tượng ? 10 Trong Mapinfo tạo vùng đệm km dọc hai bên đường giao thông thuộc khu bảo tồn thi n nhiên (Sử dụng lệnh Buffe thực đơn Objects) 11 Từ file liệu Vietnam_tỉnh máy tính, ... dòng, cập nhật liệu cho bảng liệu thuộc tính 13 Tạo bảng liệu thuộc tính có mối quan hệ với liệu không gian Minh họa cách số hóa ranh giới huyện tỉnh Thái Nguyên (từ file ảnh), tạo bảng liệu thuộc...
 • 2
 • 1,412
 • 4

đề cương bài giảng ôn thi tốt nghiệp môn quản trị tài chính

đề cương bài giảng ôn thi tốt nghiệp môn quản trị tài chính
... Trị Tài Chính Hệ Từ Xa (Nếu có) MƠ TẢ ĐỀ THI TỐT NGHIỆP Hình thức thi: Đề thi hình thức tự luận, tham khảo tài liệu Thời gian làm bài: 120 - 150 phút (khơng kể thời gian phát đề) Kết cấu đề thi ... TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH Sách Quản Trị Tài Chính TS Nguyễn Văn Thuận, Nhà xuất Thống Kê Sách “ Câu hỏi tập QT Tài Chính TS Nguyễn Văn Thuận, NXB T.Kê Đĩa hình : Ơn tập thi tốt nghiệp mơn Quản ... hỏi Anh/chị nhằm giúp Anh/chi tự ơn tập tốt đạt kết tốt kỳ thi tốt nghiệp Khoa TC-NH mở lớp ơn tập thi tốt nghiệp cho tất hệ đào tạo gồm mơn: Quản trị tài (QTTC1 QTTC2) Ngân hàng ( NVNHTM QTNHTM)...
 • 50
 • 232
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quản trị du lịch đại học kinh tế quốc dânquản trị chiến lược đại học kinh tế quốc dânquản trị khách sạn đại học kinh tế quốc dânquản trị nhân sự đại học kinh tế quốc dângiáo trình quản trị nhân sự đại học kinh tế quốc dângiáo trình quản trị tài chính đại học kinh tế quốc dângiáo trình quản trị nhân lực đại học kinh tế quốc dânquản trị doanh nghiệp đại học kinh tế quốc dâncác yếu tố ảnh hưởng đến học tập kỹ năng mềm của sinh viên đại học kinh tế quốc dânmẫu báo cáo thực tập tốt ngiệp hệ vb2 kế toán tổng hợp trường đại học kinh tế quốc dân hà nội năm 2014ký túc xá sinh viên trường đại học kinh tế quốc dânthực trạng về kỹ năng mềm của sinh viên đại học kinh tế quốc dânđề thi cuối kỳ môn quản trị tài chínhđề thi trắc nghiệm môn quản trị rủi rogiải bài tập 4 quản trị rủi ro đại học thương mạiTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả