Tài liệu hướng dẫn tư vấn cai nghiện thuốc lá

Tài liệu hướng dẫn vấn cai nghiện thuốc

Tài liệu hướng dẫn tư vấn cai nghiện thuốc lá
... VẤN ĐIỀU TRỊ CAI NGHIỆN THUỐC LÁ 19 A B C D 19 20 24 30 Đại cương vấn điều trị cai nghiện thuốc vấn ngắn cai nghiện thuốc vấn chuyên sâu cai nghiện thuốc Các trường hợp vấn đặc biệt ... nghiện thuốc lá; Các tài liệu hướng dẫn quốc gia vấn cai nghiện thuốc nước giới; Các kinh nghiệm thực tế ban đầu triển khai vấn cai nghiện thuốc Việt nam A Tài liệu y khoa cai nghiện thuốc kinh ... vấn điều trị cai nghiện thuốc vấn tăng tâm cai nghiện thuốc vấn đừng hút thuốc trở lại vấn đừng thử hút thuốc B Đánh giá tâm cai nghiện thuốc Khuyến cáo: Sau nhận diện người hút thuốc...
 • 43
 • 191
 • 0

Sổ tay hướng dẫn vấn cai nghiện thuốc

Sổ tay hướng dẫn tư vấn cai nghiện thuốc lá
... điều trị cai nghiện thuốc Khuyên vấn điều trị cai nghiện thuốc Lời khuyên vấn điều trị cai nghiện thuốc Hỗ trợ vấn điều trị cai nghiện thuốc vấn điều trị hỗ trợ cai thuốc vấn điều ... cai thuốc vấn điều trị cai thuốc • Người chưa muốn cai thuốc vấn tăng tâm cai thuốc • Người vừa cai thuốc vấn điều trị ngừa tái nghiện thuốc Cai thuốc sau vấn cai thuốc xếp ... nang cai nghiện thuốc , đĩa CD “Tác hại thuốc cai nghiện thuốc , đĩa CD “Tuyển tập tập huấn vấn cai nghiện thuốc Sổ tay hướng dẫn vấn điều trị cai nghiện thuốc Việt nam” tóm tắt...
 • 13
 • 163
 • 0

Thực hành sử dụng các công cụ xét nghiệm đúng trong vấn cai nghiện thuốc Bệnh viện Bạch Mai

Thực hành sử dụng các công cụ xét nghiệm đúng trong tư vấn cai nghiện thuốc lá Bệnh viện Bạch Mai
... huyết mức độ nghiện thuốc lá) • Hỗ trợ tích cực cho q trình động viên khuyến khích bệnh nhân • Chỉ số sinh-hóa đánh giá chương trình cai nghiện thuốc Source: www.covita.net HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ... khói thuốc – Kết đo CO khơng phản ảnh xác số điếu thuốc hút, số phản ánh lượng khói thuốc người hút thuốc hít vào – Kết đo CO giúp vấn viên giúp người hút thuốc có điều chỉnh phương pháp cách ... Source: www.covita.net HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO CO Nội dung Các thiết bị kèm máy Các lưu ý sử dụng máy Cách thức vận hành máy Phiên giải kết Các thiết bị kèm máy 10 Chi tiết phận máy (1) Màn hình...
 • 30
 • 202
 • 0

Bài giảng xây dựng phòng vấn cai nghiện thuốc Bệnh viện Bạch Mai

Bài giảng xây dựng phòng tư vấn cai nghiện thuốc lá Bệnh viện Bạch Mai
... XÂY DỰNG PHÒNG TƯ VẤN CAI NGHIỆN THUỐC LÁ I Đánh giá tình hình thực tiễn vấn điều trị cai thuốc lá II Các giải pháp khả thi xây dựng phòng vấn cai nghiện thuốc III Kinh nghiệm bệnh viện ... Hút thuốc không thói quen mà nghiện bệnh tâm thần cần điều trị • Nghiện thuốc điều trị thành công vấn kết hợp với thuốc cai nghiện thuốc • Dịch vụ vấn cai nghiện thuốc thuốc cai nghiện thuốc ... hành vấn cai thuốc lá, ↑ nhận thức BN giáo dục quảng bá phòng vấn cai thuốc 22 BÀI 6: XÂY DỰNG PHÒNG TƯ VẤN CAI NGHIỆN THUỐC LÁ I Đánh giá tình hình thực tiễn vấn điều trị cai thuốc lá...
 • 23
 • 242
 • 0

Bài giảng chia sẻ kinh nghiệm vấn cai nghiện thuốc Bệnh viện Bạch Mai

Bài giảng chia sẻ kinh nghiệm tư vấn cai nghiện thuốc lá Bệnh viện Bạch Mai
... công  vấn + dùng thuốc hỗ trợ tuần  Đã CTL tháng Tổng số CTL vấn Thành công Chưa thành công 15 ( 12 ) (6) 12 13 (9) (4) 18 vấn Dùng thuốc Nghiện Số ca Cách CTL Kết Thành công: vấn: ... NGHIỆN THUỐC LÁ: • Nghiện thực thể • Nghiện tâm lý • Nghiện hành vi CÔNG THỨC THÀNH CÔNG CAI THUỐC LÁ KIẾN THỨC THÀNH CÔNG = QUYẾT TÂM HỖ TRỢ Ca ... công: vấn dùng thuốc Chưa thành công: Thành công: Chưa thực thể vấn: 3 Chưa thành công: Tổng số BN có Bệnh phổi BN Chưa có bệnh phổi 10 Thành công Chưa thành công 7 (5) (5) Phòng vấn ctl...
 • 31
 • 212
 • 0

Tài liệu hướng dẫn về công tác nghiên cứu khoa học phần II đoàn văn bình

Tài liệu hướng dẫn về công tác nghiên cứu khoa học phần II  đoàn văn bình
... nghiên cứu tăng thu nhập cho cán công nhân viên Viện Khoa học lượng 83 Tài liệ hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học a - Cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho nghiên cứu khoa học đổi công ... quỹ nghiên cứu khoa học trích từ quỹ đầu tư phát triển, đồng thời trích tỷ lệ nộp cho Viện Khoa học lượng 87 Tài liệ hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học a Tổng công ty để lập quỹ nghiên cứu khoa ... báo cáo chuyên đề, kỷ yếu hội thảo khoa học, ấn phẩm Viện Khoa học lượng 128 Tài liệ hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học a báo khoa học, tài liệu liệu, số liệu, đồ mua thu thập - Hồ sơ đánh...
 • 59
 • 143
 • 0

Tài liệu Hướng dẫn - Tự động phân loại mail trong MS Outlook ppt

Tài liệu Hướng dẫn - Tự động phân loại mail trong MS Outlook ppt
... sẵn: Trong cửa sổ Rules Wizard: - Ở Step 1: Chọn Move messages from someone to a Folder - Ở Step2: kích chuột vào dòng chữ people or distribution list chọn (hoặc gõ địa email) tên tài khoản cần phân ... chuột vào dòng chữ people or distribution list chọn (hoặc gõ địa email) tên tài khoản cần phân loại OK Rồi Next - Chọn hành động xử lý thư điều kiện Ví dụ: Move it to the specified folder chuyển ... kiện - Trong cửa sổ Rules Wizard, chọn dòng Check messages when they arrive phần Start from a blank rule Next - Chọn điều kiện lọc thư Ví dụ: From people or distribution list lọc thư theo địa Email...
 • 3
 • 598
 • 0

Tài liệu HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU pptx

Tài liệu HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU pptx
... tài liệu Xem hướng dẫn viết tổng quan tài liệu đề cương nghiên cứu thực khoá luận tốt nghiệp 2.10 Vật liệu phương pháp nghiên cứu Xem hướng dẫn viết vật liệu phương pháp nghiên cứu đề cương nghiên ... Trường) HƯỚNG DẪN VIẾT CÁC PHẦN CHỦ YẾU TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 2.1 Tên đề tài Xem hướng dẫn viết tên đề tài đề cương nghiên cứu thực khoá luận tốt nghiệp 2.2 Lời cam đoan Người viết phải ... CỦA ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU Các phần chủ yếu đề cương nghiên cứu thực khoá luận tốt nghiệp bao gồm: Thông tin chung đề tài Tên đề tài Đặt vấn đề Tổng quan tài liệu Vật liệu phương pháp nghiên cứu...
 • 9
 • 747
 • 6

Tài liệu Tài liệu hướng dẫn tự làm thiết bị USB (Phần 3) ppt

Tài liệu Tài liệu hướng dẫn tự làm thiết bị USB (Phần 3) ppt
... kh i t o thi t b USB usb_device = pDev; // kh i t o ng ng nh n truy n usb_ pipe_rev = (PROJECT _USB_ 4550_Pipe )usb_ device.GetpPipesList()[1]; usb_ pipe_trs = (PROJECT _USB_ 4550_Pipe )usb_ device.GetpPipesList()[2]; ... PROJECT _USB_ 4550_DeviceManager uDevManager; PROJECT _USB_ 4550_Device usb_ device PROJECT _USB_ 4550_Pipe usb_ pipe_trs; PROJECT _USB_ 4550_Pipe usb_ pipe_rev; delegate void D_ATTACH_GUI_CALLBACK(PROJECT _USB_ 4550_Device ... PROJECT _USB_ 4550_DeviceManager uDevManager; //khai báo kh i t o vi c qu n lý i t ng USB private PROJECT _USB_ 4550_Device usb_ device; //khai báo i t ng USB private PROJECT _USB_ 4550_Pipe usb_ pipe_trs;...
 • 11
 • 400
 • 0

Tài liệu Tài liệu hướng dẫn tự làm thiết bị USB (Phần 2) pptx

Tài liệu Tài liệu hướng dẫn tự làm thiết bị USB (Phần 2) pptx
... //// //// see usb_ gets() in usb. c //// //// //// //// usb_ detach() - De-attach USB from the system //// //// //// //// usb_ attach() - Attach USB to the system //// //// //// //// usb_ attached() ... //// usb_ init() - Initializes the USB stack, the USB peripheral and //// //// attaches the unit to the usb bus Enables //// //// interrupts //// //// //// //// usb_ init_cs() - A smaller usb_ init(), ... ch ng trình chính: #include "E:\MICROCONTROL\PIC \USB\ usb_demo_bulk.h" #include #include #include void usb_ debug_task(void) { -7- Nguy n Ng c H ng L p...
 • 9
 • 395
 • 1

Tài liệu Tài liệu hướng dẫn tự làm thiết bị USB (Phần 1) ppt

Tài liệu Tài liệu hướng dẫn tự làm thiết bị USB (Phần 1) ppt
... Ph n c ng USB 2.0 Các linh ki n chính: - Pic18f4550( ho c Pic18f2550 ) ng USB ki u B - Cáp USB u ki u A B - Th ch anh có tr s b i c a 4, t c có giá tr 4,8,12,16,20(Mhz) t s linh ki n làm m ch ... áp c a v -usb - Dây cáp USB u nên mua ng b v i c ng USB ki u B không nên dây cáp dài s gây suy gi m tín hi u -2- Nguy n Ng c H ng L p TKTL 40 HVKTQS - Nên t n d ng ngu n nuôi t c ng USB thay ngu ... 20M Yêu c u t n s ho t ng c a bus USB 12Mbs, chip n t o t n s 4M t ngu n th nh anh, sau ó dùng nhân t n t i 96M tùy thu c vào vi c có t bit chia t n c p cho modul USB CPU - Không nên b qua t ch...
 • 3
 • 343
 • 0

Tài liệu Hướng dẫn Tự học và khắc phục sự số máy tính cá nhân pdf

Tài liệu Hướng dẫn Tự học và khắc phục sự số máy tính cá nhân pdf
... k t n i thi t b hay cáp n i không, có th thi t b ñó b h ng ho c không tương thích v i máy tính Hãy b t ñ u b ng cách t t máy ng t ngu n ñi n, ti p ñ t th b ng cách ch m tay vào m t thành ph n ... ra, m t vài nhà s n xu t (trong ñó có Dell) ñ t ñèn ch n ñoán m t sau thùng máy, qua ñó có th báo cáo chi ti t nh ng tr c tr c ñang x y Chúng có th khác tùy vào cách thi t k h th ng ñèn vàng báo ... ñưa máy tính "b nh vi n", tham kh o vi t bên dư i bi t ñâu b n s tìm ñư c "bí kíp" ñ hóa gi i ñi u phi n toái ñang g p ph i MÁY TÍNH KHÔNG KH I ð NG • Hình có ti ng ñ ng kỳ l ñó phát t máy tính? ...
 • 12
 • 1,128
 • 18

Tài liệu Hướng dẫn tự làm 1 UXPCD doc

Tài liệu Hướng dẫn tự làm 1 UXPCD doc
... cafe - cần thay đổi giao diện để làm gì??) - chữ thôi: QUẢNG CÁO ! Thân mến ! ************* Thứ : Đồng ý WMP 11 beta chắn WMP10 ổn định WMP 11 chưa????Vả lại 11 có nhiều hay : giao diện cool hơn, ... svcpack.inf ************************ @meocon87: Quote: Thứ : Đồng ý WMP 11 beta chắn WMP10 ổn định WMP 11 chưa????Vả lại 11 có nhiều hay : giao diện cool hơn, chất lượng âm tốt (theo quảng cáo), ... thứ liên quan đến giao diện - Mình dám ! - Nếu chưa đủ thuyết phục, bạn không làm thử topic bình chọn giữ WMP 11 & WMP10 VietDown ? Thân mến ! **************** Quote: Originally Posted by dthung...
 • 4
 • 291
 • 1

Tài liệu Hướng dẫn phỏng vấn nhân viên phòng bán hàng docx

Tài liệu Hướng dẫn phỏng vấn nhân viên phòng bán hàng docx
... superior, top-performer Chú ý Nên chọn nhừng ứng viên có Level Nhừng nhân viên chắn nhừng nhân viên giỏi sau TIÊU CHUẨN CHỌN LỰA NHÂN VIÊN PHÒNG BÁN HÀNG Question: “Tell me about a sensitive situation ... CHUẨN CHỌN LỰA NHÂN VIÊN PHÒNG BÁN HÀNG Question (non sales): “Tell me about a time when you were successful in convincing someone to agree to something” (Không phải vị trí bán hàng) : Kể câu chuyện ... hoá hoạt dộng nhóm Positive Evidence Negative Evidence Level Rating TIÊU CHUẨN LỤA CHỌN NHÂN VIÊN PHÒNG BÁN HÀNG Question: “Tell me about a time when you had to be persistent” Kể câu chuyện mà bạn...
 • 11
 • 879
 • 13

Tài liệu Hướng dẫn phỏng vấn sales docx

Tài liệu Hướng dẫn phỏng vấn sales docx
... taking unusual actions Probing question: (non sales) Tell me about a time when you were successful in convincing someone to agree to something (sales) Tell me about a time when were successful ... something” (Không phải vị trí bán hàng): Kể câu chuyện mà bạn thành công việc thuyết phục làm chuyện (sales) : “Tell me about a time when you were successful in winning a difficult sale” (Vị trí bán ... good impression - Cố gắng tạo ấn tượng tốt Level – Uses logic and facts – Dùng lý luận hợp lý sôư liệu thực tế Level – Adapts approach – Dùng nhiều cách tiếp cận khác Level - Develops a plan to...
 • 19
 • 262
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn quy trình cai nghiện thuốc látài liệu hướng dẫn tự học môn hình học 12tài liệu hướng dẫn tự học photoshoptài liệu hướng dẫn tự học photoshop cs2tài liệu hướng dẫn tự học photoshop cs5tài liệu hướng dẫn tự học plctài liệu hướng dẫn tự học đàn guitartài liệu hướng dẫn tự học photoshop cs3tài liệu hướng dẫn tự học revit 2013 tiếng việttìm tài liệu hướng dẫn tự học photoshop cơ bản cho nguoi moi hoc dau tientài liệu hưỡng dẫn tự học plc omron pdfphân công viết tài liệu hướng dẫn viết văn bảntài liệu hướng dẫn xác định chi phí tư vấntài liệu hướng dẫn đầu tư vàngtài liệu hướng dẫn nghiên cứu khoa họcTiểu luận Tìm hiểu phương pháp chiếu xạ trong bảo quản nông sản sau thu hoạch. Tình hình ứng dụng phương pháp ở Việt Nam và trên thế giớiTiểu luận Tìm hiểu về kỹ thuật CA trong bảo quản rau quả tươi. Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, thành phần không khí trong bảo quản rau quả tươi bằng CACác hoạt động sinh lý của bản thân nông sản ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng trong quá trình bảo quản sau thu hoạch. Đề xuất các biện pháp bảo quản nhằm hạn chế các biến đổi trênchương 6 phương pháp phân tích khối lượngphương pháp chuẩn độ oxy hóa khửĐáp án Phương pháp giải và những lưu ý cần biết về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm sốMạng noron wavelet và ứng dụng cho dự báo chứng khoánRèn luyện kĩ năng khai thác atlat địa lí việt nam cho học sinh lớp 12 trung học phổ thôngBài 13. Di truyền liên kếtBài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinhBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiBài 63. Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thaiđồ án tốt nghiệp chung cư cán bộ công nhân viên ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh sài gònBài 39. Bài tiết nước tiểuNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNHCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở TỈNH SEKONG, làoHOÀN THIỆN hệ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI sản PHẨM dầu NHỜN LON hộp PETROLIMEX tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾslide thuyet trinh quan tri logisticsHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ QUAN hệ KHÁCH HÀNG tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾNghiên cứu một số đặc điểm về cấu trúc và đa dạng loài của các trạng thái rừng giàu ở bắc và nam đèo hải vân