Bài giảng liên môn thực hành hô hấp nhân tạo

Bài giảng liên môn thực hành hấp nhân tạo

Bài giảng liên môn thực hành hô hấp nhân tạo
... Mc tiờu II Phng tin dy hc III Ni dung v cỏch tin hnh IV Thu hoch V Nhn xột, ỏnh giỏ tit thc hnh Bài h ọc k ết thúc đ ây Cảm n em! ỏp ỏn phn thu hoch Cõu 1:* Ging nhau: C th nn nhõn thiu ụxi mt...
 • 30
 • 229
 • 0

bài giảng sinh học 8 bài 23 thực hành hấp nhân tạo

bài giảng sinh học 8 bài 23 thực hành hô hấp nhân tạo
... Mục tiêu: Kiến thức: học xong hs có khả năng: + Hiểu rõ sở khoa học hấp nhân tạo + Xác định trình tự hấp nhân tao Kỹ năng: + Sơ cứu người bị nạn + Biết cách thực hành phương pháp hà thổi ... làm để cấp cứu họ? Bài hôm giúp trả lời câu hỏi TaiLieu.VN I.Nguyên nhân làm gián đoạn hấp: Câu hỏi: Có nguyên làm hấp người bị gián đoạn? TaiLieu.VN Nguyên nhân làm hấp người bị gián ... nạn nhân dùng sức mạnh thể ép vào lồng ngực nạn nhân cho không khí phổi bị ép ngoài(khoảng 200ml)sau dang tay nạn nhân đưa phía đầu nạn nhân Thực liên tục 12-20 lần/phút trình tự hấp nạn nhân...
 • 16
 • 1,641
 • 0

bài giảng sinh học 8 thực hành hấp nhân tạo (4)

bài giảng sinh học 8 thực hành hô hấp nhân tạo (4)
... - Xử lý: ?Khiêng nạn nhân khỏi khu vực II: HƠ HẤP NHÂN TẠO Khi thực hấp nhân tạo? Khi nạn nhân bò: • • • • • Mất nhận thức Không phản ứng Tắt đường thở Ngừng hấp hấp yếu Ngưng tuần hoàn ... bóp tim (ấn lồng ngực) Thực nạn nhân ngừng hơ hấp tim ngừng đập Chú ý: • Cứ lần nhấn lần thổi có hai người thực • 15 lần nhấn + lần thổi có người thực Khi dừng hơ hấp nhân tạo? Dấu hiệu tốt:  ... tái  Mạch không đập yếu dần  Không có hấp  Vẫn bất động phản ứng  Đồng tử giản Câu 1: Khi tiến hành phương pháp hà thổi ngạt? a Khi nạn nhân tỉnh táo b Khi nạn nhân ngừng hơ hấp tim đập...
 • 40
 • 226
 • 0

bài giảng sinh học 8 thực hành hấp nhân tạo (3)

bài giảng sinh học 8 thực hành hô hấp nhân tạo (3)
... cõng nạn nhân (ở tư dốc ngược đầu) vừa chạy Tiết 24: 23: THỰC HÀNH HÔ HẤP NHÂN TẠO Đề phòng: Tiết 24: 23: THỰC HÀNH HÔ HẤP NHÂN TẠO I/ Bước 1: Cần loại bỏ nguyên nhân làm gián đoạn hấp a) Trường ... thường a - Đặt nạn nhân nằm ngửa, Tiết 24: 23: THỰC HÀNH HÔ HẤP NHÂN TẠO Nếu tim nạn nhân đồng thời ngừng đập, vừa thổi ngạt vừa xoa bóp tim Tiết 24: 23: THỰC HÀNH HÔ HẤP NHÂN TẠO Phương pháp ấn ... thở Câu 2: Trong thực tế em gặp nạn nhân bị ngừng thở đột ngột hấp nhân tạo Lúc nạn nhân ngất, không cử động, ngừng hấp, môi tím tái Câu 3: So sánh phương pháp hấp nhân tạo: Giống nhau:...
 • 13
 • 481
 • 0

bài giảng sinh học 8 thực hành hấp nhân tạo (5)

bài giảng sinh học 8 thực hành hô hấp nhân tạo (5)
... cõng nạn nhân (ở tư dốc ngược đầu) vừa chạy Tiết 24: 23: THỰC HÀNH HÔ HẤP NHÂN TẠO Đề phòng: Tiết 24: 23: THỰC HÀNH HÔ HẤP NHÂN TẠO / Bước 1: Cần loại bỏ nguyên nhân làm gián đoạn hấp a) Trường ... nhân nằm ngửa, Tiết 24: 23: THỰC HÀNH HÔ HẤP NHÂN TẠO Nếu tim nạn nhân đồng thời ngừng đập, vừa thổi ngạt vừa xoa bóp tim Tiết 24: 23: THỰC HÀNH HÔ HẤP NHÂN TẠO Chú ý thao tác Tiết 24: 23: THỰC ... Tiến hành hấp nhân tạo cho nạn nhân Phương pháp hà thổi ngạt Phương pháp ấn lồng ngực Tiết 24: 23: THỰC HÀNH HÔ HẤP NHÂN TẠO III/ Thu hoạch 1) So sánh để điểm giống khác tình chủ yếu cần hấp...
 • 14
 • 312
 • 0

bài giảng sinh học 8 thực hành hấp nhân tạo (1)

bài giảng sinh học 8 thực hành hô hấp nhân tạo (1)
... Câu 1: Khi tiến hành phương pháp hà thổi ngạt? A Khi nạn nhân tỉnh táo B Khi nạn nhân ngừng hấp tim đập C Khi nạn nhân ngừng hấp tim ngừng đập D Cả a, b, c 33 Câu 2: Khi tiến hành phối hợp ... là? A Dễ thực B Đảm bảo số lượng không khí đưa vào phổi C Không làm tổn thương lồng ngực D Cả a, b, c 36 Câu 5: Trường hợp sau hấp nhân tạo A Ngạt thở chết đuối B Bất tỉnh ngừng hấp bị điện ... ngừng hấp dẫn đến hậu gì? Đáp án: Sẽ không cung cấp khí Ôxy cho thể để tạo lượng cho hoạt động sống từ dẫn đến chết sau vài phút Tiết 24 Bài: 23 I: TÌM HIỂU CÁC NGUYÊN NHÂN LÀM GIÁN ĐOẠN HÔ HẤP...
 • 41
 • 310
 • 0

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 23 :THỰC HÀNH: HẤP NHÂN TẠO docx

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 23 :THỰC HÀNH: HÔ HẤP NHÂN TẠO docx
... viên Hoạt động học sinh - Hoạt động 1: Tìm hiểu Nội dung ghi I/ Các tình tình cần hấp cần hấp nhân tạo nhân tạo: - Cách tiến hành: - Có nguyên nhân làm hấp người bị gián đoạn? - Gv nhận ... thấy nạn nhân ngừng hấp chưa? Cơ thể ngừng hấp đột ngột dẫn tới hậu gì? Có thể cấp cứu nạn nhânngừng hấp độtngột cách nào? hôm giúp tìm hiểu vấn đề b) Hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên ... 2: Tiến hành thiếu khí: Ngất hay ngạc thở  hấp nhân tạo - Mục tiêu : Hs biết - HS quan sát tranh bước tiến hành hà thổi ngạt ấn lồng ngực - Cách tiến hành: - GV treo tranh hình 23. 1 - Phương...
 • 4
 • 7,192
 • 7

Bai 25 Thuc Hanh Ho Hap Nhan Tao

Bai 25 Thuc Hanh Ho Hap Nhan Tao
... bò:  Mất nhận thức  Không phản ứng  Tắt đường thở  Ngừng hô hấp hô hấp yếu  Ngưng tuần ho n tuần ho n yếu 10 Trường THCS Thị Trấn Thạnh An 11/03/14 Kiểm tra nhận thức nạn nhân nào?  Lay gọi ... 11/03/14 KIỂM TRA HƠ HẤP Nhìn Nghe Cảm nhận 13 Trường THCS Thị Trấn Thạnh An 11/03/14 Kiểm tra ho t động tuần ho n  Xác đònh vò trí động mạch cổ  Dùng ngón trỏ, áp út để cảm nhận mạch 14 Trường THCS ... có điểm giống là? A Phục hồi hơ hấp bình thường cho nạn nhân B C Kích thích trao đổi khí tế bào D 33 Giúp máu lưu thơng tốt Làm giảm đau đớn cho nạn nhân Trường THCS Thị Trấn Thạnh An 11/03/14...
 • 39
 • 1,440
 • 1

Giáo án sinh học 8 - Thực hành: hấp nhân tạo ppsx

Giáo án sinh học 8 - Thực hành: Hô hấp nhân tạo ppsx
... bước thực hai phương pháp hấp nhân tạo Tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Trước tiến hành hấp nhân - Đọc thông tin trả lời độc lập: tạo cần phải loại bỏ nguyên nhân ... Mục tiêu: Nêu tình thực tiễn cần hấp nhân đạo Tiên hành HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Y/c thảo luận tình cần - Thảo luận tổ hấp nhân tạo - GV ghi bảng: - Đại diện tổ lên ... làm hấp khí nhân tạo - Bị lâm vào môi trường ô nhiễm: ngất hay ngạt thở Hoạt động 2: Tập cấp cứu nạn nhân bị ngừng hấp đột ngột Mục tiêu: - Biết trường hợp cần tiến hành hấp nhân tạo -...
 • 6
 • 1,581
 • 2

Sinh học 8 - THỰC HÀNH: HẤP NHÂN TẠO pot

Sinh học 8 - THỰC HÀNH: HÔ HẤP NHÂN TẠO pot
... động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Hoạt động 1: Tìm hiểu tình Nội dung ghi I/ Các tình cần cần hấp nhân hấp nhân tạo tạo: - Cách tiến hành: - Có nguyên nhân làm hấp người ... hành thực hành - GV hướng dẫn HS thực phương pháp hà thổi - GV nhận xét cách làm ngạt ấn lồng ngực nhóm IV/ CỦNG CỐ: - GV nhận xét buổi thực hành - Cho điểm nhóm - HS dọn vệ sinh lớp V/ DẶN DÒ: - ... Tập sơ cứu nạn - HS quan sát tranh 23.1 trả nhân bị ngừng hấp ngạt ấn lồng ngực - Cách tiến hành: - GV treo tranh hình 23.1 - Phương pháp hà thổi ngạc tiến hành nào? lời câu hỏi - HS quan sát...
 • 3
 • 704
 • 0

THỰC HÀNH: HẤP NHÂN TẠO docx

THỰC HÀNH: HÔ HẤP NHÂN TẠO docx
... phải khiêng nạn nhân khỏi khu vực nguy hiểm Hoạt động (28 phút) Tiến hành hấp nhân tạo - Mục tiêu: Biết trình tự bước tiến hành hấp nhân tạo - Đồ dùng: +Chiếu cá nhân +Gối cá nhân +Gạc mảnh ... nhân làm gián đoạn hấp - Mục tiêu: HS biết nguyên nhân dẫn tới gián đoạn hấp - CTH: I - Các nguyên nhân - GV nêu câu hỏi: - HS nghiên cứu làm gián đoạn hấp - Nguyên nhân: chết +Có nguyên ... động (2 phút) -Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS tìm hiểu phương pháp cấp cứu gặp người bị gián đoạn hấp - Cách tiến hành: “Có nhiều nguyên nhân làm gián đoạn hấp nên không cấp cứu kịp thời dẫn...
 • 7
 • 825
 • 0

hồ sơ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn thực hành cấp cứu cho nạn nhận bị gián đoạn hấp

hồ sơ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn thực hành cấp cứu cho nạn nhận bị gián đoạn hô hấp
... 20/08/1962 Môn: Hóa học Điện thoại: 0936 354812 Email: tuyetmaibevandan@yahoo.com.vn PHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC DỰ THI CỦA GIÁO VIÊN Tên hồ dạy học: THỰC HÀNH: CẤP CỨU CHO NẠN NHÂN BỊ GIÁN ĐOẠN HÔ HẤP ... Hoạt động dạy học tiến trình dạy học: THỰC HÀNH: CẤP CỨU CHO NẠN NHÂN BỊ GIÁN ĐOẠN HÔ HẤP HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu trường hợp gây gián đoạn hấp, nguyên nhân cách phòng tránh: GIÁO VIÊ N HỌC SINH ... làm gián đoạn hấp trường hợp cách cứu trước thực hấp nhân tạo: GIÁO VIÊN HỌC SINH NỘI DUNG CHÍNH (TIỂU KẾT) Giới thi u hình ảnh Xem tài liệu ghi vào NGUYÊN NHÂN LÀM GIÁN ĐOẠN HÔ HẤP...
 • 19
 • 441
 • 4

Bài giảng Nguyên lý thực hành bảo hiểm - Chương 1

Bài giảng Nguyên lý thực hành bảo hiểm - Chương 1
... Thép 4.4.2 Các loại panen nguyên tắc tính toán : Theo hình dáng panen chia làm loại :  Tấm đặc  Panen hộp  Panen sườn Kích thước panen: Có loại kích thước 1 0 -1 5mm Lth 1 0 -1 5mm L0 L Hình 7.28: Kích ... hc h l bs B  Chiều rộng : - Loại lỗ : bề rộng B =450, 600, 900 nhòp 2,54,5m - Loại nhiều lỗ : bề rộng B =900 15 00 (loại trung bình) ; B =15 00, 2400, 3000 (loại lớn) - Bề rộng cánh nhỏ bề rộng ...  Chiều dài : tuỳ bước cột L =3 ; 4,5 ; ; 12 m  Chiều cao : h =16 0300 (h =16 0; 200; 250; 280; 300)  Chiều dày (cánh nén tiết diện) : h’c  30mm Trang 12 3 Giáo n Môn Học : Kết Cấu Bêtông Cốt Thép...
 • 8
 • 700
 • 7

Bài giảng Nguyên lý thực hành bảo hiểm - Chương 2

Bài giảng Nguyên lý thực hành bảo hiểm - Chương 2
... -0 .017 -0 .031 -0 . 029 -0 .013 -0 .013 -0 . 029 -0 .038 -0 . 021 -0 .018 -0 .0 32 -0 .03 -0 .015 -0 .015 -0 .03 -0 .039 -0 . 022 -0 . 02 -0 .033 -0 .0 32 -0 .016 -0 .016 -0 .0 32 -0 .04 -0 . 024 -0 . 021 -0 .034 -0 .033 -0 .018 -0 .018 ... 0.004 -0 .019 -0 .03 -0 .009 -0 .006 -0 . 024 -0 . 023 -0 .003 -0 .003 -0 . 023 -0 .033 -0 .0 12 -0 .009 -0 . 027 -0 . 025 -0 .006 -0 .006 -0 . 025 -0 .035 -0 .016 -0 .014 -0 . 029 -0 . 028 -0 .01 -0 .01 -0 . 028 -0 .037 -0 .019 -0 .017 ... 0.5 1.5 2. 5 3.5 4.5 2 10 11 12 13 14 15 -0 .0715 -0 .01 0. 022 0. 024 -0 .004 -0 .0 625 -0 .003 0. 028 0. 028 -0 .003 -0 .06 -0 . 02 0.016 0.009 -0 .014 -0 .013 0.013 0.013 -0 .013 -0 . 026 -0 .003 -0 . 02 -0 .019...
 • 42
 • 608
 • 1

Bài giảng Nguyên lý thực hành bảo hiểm - Chương 3

Bài giảng Nguyên lý thực hành bảo hiểm - Chương 3
... lợi ta chọn gốc tọa độ z tiết diện m hình 3. 3 xét cân phần đầu thừa, ta được; đ.a.h Mm = − 1.z = − z ; đ.a.h Qm = − 1; với (0 ≤ z ≤ c) Hình 3. 3 Bài giảng môn: Cơ Kết Cấu PGS.TS Trương Tích Thiện ... phương tác dụng vị trí xác định (hình 3. 5) Hình 3. 5 Bài giảng môn: Cơ Kết Cấu PGS.TS Trương Tích Thiện TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH Theo nguyên cộng tác dụng, ảnh hưởng tải tập ... lấy theo dấu đ.a.h S 3. 3 .3 Moment tập trung Giả sử công trình có tác dụng moment tập trung M, yêu cầu xác định ảnh hưởng đại lượng S biết đường ảnh hưởng (hình 3. 7) Bài giảng môn: Cơ Kết Cấu...
 • 22
 • 621
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thực hành hô hấp nhân tạo thư viện bài giảngbài giảng thực hành hô hấp nhân tạobài thực hành hô hấp nhân tạobài 23 thực hành hô hấp nhân tạobài thực hành hô hấp nhân tạo sinh học 8bài 23 thực hành hô hấp nhân tạo sinh 8bài báo cáo thực hành hô hấp nhân tạobài 23 thực hành hô hấp nhân tạo lớp 8soạn bài thực hành hô hấp nhân tạobài 23 thực hành hô hấp nhân tạo bài thu hoạchbản thu hoạch bài thực hành hô hấp nhân tạolàm bài thu hoạch thực hành hô hấp nhân tạobài thu hoạch thực hành hô hấp nhân tạosinh 8 bài thực hành hô hấp nhân tạobài thu hoạch thực hành hô hấp nhân tạo sinh học 8BÀI 7:THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ QUẢN LÍ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚCBài 7:CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ1_ToánBài viết số 7 lớp 8 đề 2HUONG DAN TINH HUONG TRONG DAU THAUtóm tắt vi sinh học phần virusSKKN “Quản lý chỉ đạo về việc nâng cao chất lượng dạy và học ở trường Tiểu học”GDCD THPT nguyễn thị hằng THPT hoằng hoá IVGDCD THPT nguyễn thị hằng THPT hoằng hoá IVCHAPTER 4: ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTPHƯƠNG án CHỮA CHÁYBài báo trong nước | Hanoi University of Science, VNUHợp đồng dịch vụ khoa học và chuyển giao công nghệ 2011-2015.Hợp đồng dịch vụ khoa học và chuyển giao công nghệ 2016-nay.Đề tài do Quỹ NAFOSTED tài trợ 2011-2015.Luận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUtư tưởng bác ái của công giáo trong tân ước ttTiêu Luận Thực Trạng Buôn Bán Phụ NữNHỮNG yếu tố ẢNH HƯỞNG đến HOẠT ĐỘNG tự học của học SINH KHỐI 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG THẾ VINH – TỈNH ĐỒNG NAINGHIÊN cứu, THIẾT kế, CHẾ tạo THIẾT BỊ HÀN MA SÁT XOAY