Bai 3 moi

G.A TIENG ANH 9 BAI 3 (MƠI XEM)

G.A TIENG ANH 9 BAI 3 (MƠI XEM)
... *Answer key: A + 5; B + 1; C + 4;D + 8; E +2; F + 6; G + 3; H + 7;I + *Summary: Trường THCS Thành Thới B Period: 18 G.A Tiếng Anh UNIT 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE Preparing date: Read Teaching ... -Say out -Correct themselves * REMARK Nguyễn Thu Trang Trường THCS Thành Thới B Period: 19 G.A Tiếng Anh UNIT 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE Preparing date: Write Teaching date: I Objectives By the ... Prepare Speak& Listen (New Words ) * REMARK Nguyễn Thu Trang Trường THCS Thành Thới B G.A Tiếng Anh Period: 17 UNIT 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE Preparing date: Speak &Listen Teaching date: I Objectives...
 • 14
 • 198
 • 0

bài 3 môi trường quản trị

bài 3 môi trường quản trị
... Môi trường làm việc, truyền thống, văn hoá doanh nghiệp… 33 Bài 3: Môi trường quản trị Hình 3. 1: Các yếu tố môi trường quản trị Các nhóm yếu tố nói tác động qua lại lẫn nhau, tạo môi trường quản ... thị trường bối cảnh khủng hoảng, khó khăn 44 Bài 3: Môi trường quản trị TÓM LƯỢC CUỐI BÀI • Môi trường hoạt động tổ chức bao gồm: môi trường vĩ mô bên tổ chức, môi trường vi mô bên tổ chức môi trường ... động môi trường 3. 1 Môi trường quản trị 3. 1.1 Khái niệm môi trường quản trị Môi trường quản trị yếu tố, lực lượng bên bên tổ chức có ảnh hưởng đến kết hoạt động tổ chức Nhà quản trị cấp lĩnh vực...
 • 16
 • 213
 • 0

Bài 3 Môi Trường Marketing

Bài 3 Môi Trường Marketing
... 2/26/20 13 Nội dung 2.1 Môi trường Marketing gì? 2.2 Môi trường vĩ mô 2 .3 Môi trường vi mô mô 2.2 Môi trường vi 2.1 Môi trường Marketing gì? Các nhân tố làm ảnh hưởng ... tiêu năm loại thị trường khách hàng:      Thị trường NTD Thị trường doanh nghiệp/ tổ chức Thị trường đại lý/ NPP Thị trường phủ Thị trường quốc tế 35 12 2/26/20 13 2 .3 Môi trường vi mô (tt) ... Marketing họ” Trương Đình Chiến (2011), Quản trị Marketing, NXB ĐHKTQD, trang 106 2.2 Môi trường vĩ mô 2/26/20 13 2.2 Môi trường vĩ mô (tt) Môi trường Tự nhiên: Bao gồm yếu tố: Tài nguyên, khí...
 • 13
 • 342
 • 0

Bai 3 moi

Bai 3  moi
... cụng thc 32 TèM HIU MT S LI Li #REF!: Xy tham chiu ụ khụng hp l Cú th: - Vụ tỡnh xoỏ b cỏc ụ c tham chiu bi cỏc cụng thc khỏc - Hoc dỏn cỏc ụ cn di chuyn lờn cỏc ụ c tham chiu bi cụng thc 33 BI TP ... cha giỏ tr khụng phự hp (thng gp nht l giỏ tr ca cỏc i s cỏc hm tỡm kim) Vớ d: =Correl({1,2 ,3, 4}, {3, 4,5,6,7}=> li #N/A 28 TèM HIU MT S LI Li #NAME? Xy khi: - Vit sai tờn hm - Khụng cú du : phm ... giao 30 TèM HIU MT S LI Li #NUM: Xy cú vi cỏc s cụng thc hay hm s Cú th: - S dng sai kiu ca i s (i s yờu cu kiu s nhng li nhp kiu khỏc) - Cụng thc to s quỏ ln hay quỏ m khụng biu din c Excel, 31 ...
 • 34
 • 138
 • 0

BAI 3 - QLNN VA VAN DE DOI MOI QLNN GIAI DOAN HIEN NAY.doc

BAI 3 - QLNN VA VAN DE DOI MOI QLNN GIAI DOAN HIEN NAY.doc
... Ngồi PP trên, QLNN sử dụng PP ứng dụng khoa học cụ thể PP tốn học, thống kê, kế hoạch hóa, tâm lý XH III VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI QLNN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Sự cần thiết khách quan phải đổi QLNN Đổi quản ... pháp luật KT, hoàn chỉnh thể chế hành công; xác đònh tiêu tiêu chuẩn, phân đònh doanh nghiệp NN kinh doanh với doanh nghiệp làm dòch vụ công phúc lợi XH) b Chấn chỉnh tổ chức máy quy chế hoạt ... 2 Phương pháp QLNN Bao gồm nhóm chính: PP hành chính, PP kinh tế, PP giáo dục trị, tư tưởng - PPHC: Sử dụng tính mệnh lệnh, bắt buộc vơ điều kiện đối...
 • 4
 • 422
 • 1

Bài 3 - Địa 6 (tích hợp GD môi trường)

Bài 3 - Địa 6 (tích hợp GD môi trường)
... tượng địa lí đồ - Để vẽ sơ đồ lớp học, cần việc ? - Thu thập thông tin đối tượng địa lí, dùng kì hiệu để thể chúng đồ Củng cố: - Bản đồ ? - Vẽ đồ ? Nêu công việc vẽ đồ ? Dặn dò: - Làm tập đồ - Xem...
 • 2
 • 233
 • 0

Tài liệu GD bảo vệ môi trường - Bài 3 pdf

Tài liệu GD bảo vệ môi trường - Bài 3 pdf
... • Bài 1: Một số nhận thức chung môi trường Bài 2: Mục tiêu, nội dung, phương pháp GDBVMT trường mầm non • Bài 3: Hướng dẫn tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trình CSGD Hướng ... hành bảo vệ môi trường phù hợp với khả trẻ, điều quan trọng, giáo viên phải gương mẫu cho trẻ làm theo, có ý thức hướng dẫn nhắc nhở trẻ kiên trì thực việc làm hàng ngày có ý nghĩa bảo vệ môi trường ... trường mầm non Nguyên tắc đưa nội dung GDBVMT vào hoạt động CS ,GD trẻ • Nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, gần gũi phù hợp với khả trẻ • Tích hợp nội dung GDBVMT phù hợp tự nhiên chủ đề, tránh...
 • 23
 • 356
 • 0

Tài liệu Bài giảng môn Marketing - chương 3 Môi trường và thông tin marketing docx

Tài liệu Bài giảng môn Marketing - chương 3 Môi trường và thông tin marketing docx
... đến hoạt động marketing Marketing analysis systems – Hệ thống phân tích thông tin marketing – Là tập hợp thông tin, phương pháp, phân tích, hoàn thiện số liệu marketing từ môi trường kinh doanh ... mại HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING( MIS) • Marketing research system – Hệ thống nghiên cứu marketing – Nghiên cứu marketing trình thu thập, ghi chép, phân tích xử lý thông tin thị trường vế vấn ... hàng • Môi trường marketing tập hợp môi trường vĩ mô vi mô MÔI TRƯỜNG MARKETING KINH TẾ TỰ NHIÊN ĐỐI THỦ CẠNH TRANH CHÍNH TRỊ PHÁP LUẬT NHÀ CUNG CẤP – CÔNG TY – TRUNG GIAN MARKETING - KHÁCH...
 • 36
 • 373
 • 1

bài giảng kinh doanh quốc tế - chương 3 môi trường kinh tế

bài giảng kinh doanh quốc tế - chương 3 môi trường kinh tế
... I MƠI TRƯỜNG KINH TẾ CỦA MỘT QUỐC GIA  Tăng trưởng kinh tế: tốc độ tăng trưởng GDP, GNP  Tiêu thụ cá nhân: cách sử dụng thu nhập ... ổn đònh  Nền kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào số mặt hàng xuất chủ lực, thường nông phẩm khoáng sản  Tỉ lệ dự trữ thấp hệ thống tài hiệu II Hội nhập kinh tế Khái niệm: Hội nhập kinh tế việc thiết ... mại Những mức độ hội nhập kinh tế:  Khu vực thương mại tự (Free Trade Area)  Liên minh thuế quan (Customs Union)  Thị trường chung (Common Market)  Liên minh kinh tế (Economic Union)  Liên...
 • 16
 • 400
 • 0

giáo trình công nghệ sinh học môi trường Bài 3 xử lý nước

giáo trình công nghệ sinh học môi trường Bài 3 xử lý nước
... Thiết bị lọc sinh học nhỏ giọt quay Lọc sinh học ngập nước (đệm cố định, đệm giãn nở)  Dùng để xử nước thải sinh hoạt công nghệ thực phẩm  Bể lọc hoạt động theo chu kỳ: nước thải không ... sinh khối sinh sản - Quá trình phân huỷ: Vi sinh vật oxy hoá chất hữu hoà tan dạng hạt keo phân tán nhỏ thành nước CO2 tạo chất khí khác Mô tả trình sinh học hiếu khí  Là trình lên men vi sinh ... cacbon monoxit CH3COOH → CO2 + CH4 4CO + 2H2O → CH4 + 3CO2  Con đường 3: Phân giải chất chứa nhóm Metyl CH3OH + H2 → CH4 + H2O 4(CH3 )3- N + 6H2O → 9CH4 + 3CO2 + 4NH3 Các dạng bể xử kỵ khí  Bể...
 • 70
 • 769
 • 4

bài giảng quản trị học - chương 3 môi trường tổ chức

bài giảng quản trị học - chương 3 môi trường tổ chức
... MỤC TIÊU CHƯƠNG III Mối quan hệ yếu tố môi trường ảnh hưởng chúng đến hoạt động tổ chức Các yếu tố môi trường Chiến lược, sách nhà quản trị đáp ứng với thay đổi môi trường Quản trị môi trường toàn ... thị trường quốc tế CÁC YẾU TỔ MÔI TRƯỜNG Môi trường chung Công nghệ Chính trị/ luật pháp Quản trị Nhà cung cấp Đối thủ cạnh tranh Thị trường lao động Quốc tế Môi trường tác nghiệp Khách hàng Môi ... ứng với thay đổi môi trường Mở rộng Mở rộng phạm vi phạm vi Cộng tác Cộng tác tổ chức tổ chức Liên kết Liên kết liên doanh liên doanh MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ Môi trường quốc tế Môi trường công nghệ...
 • 11
 • 900
 • 0

bài giảng kinh doanh quốc tế chương 3 - môi trường kinh tế - tài chính

bài giảng kinh doanh quốc tế chương 3 - môi trường kinh tế - tài chính
... trưởng kinh tế toàn cầu, theo IMF, đạt khoảng 3, 3% năm 2012, thấp mức 3, 8% năm 2011 5,1% năm 2010 - Dự báo kinh tế giới trì mức khoảng 3, 75% năm 20 13 Kinh tế giới - Kinh tế giới năm 20 13 tiếp ... 1 Kinh tế giới - Kinh tế giới tăng trưởng chậm năm 2012 Ba kinh tế lớn giới Mỹ, Trung Quốc Nhật Bản kinh tế có năm tăng trưởng “ì ạch” Kinh tế khu vực Châu Âu chìm sâu khủng hoảng - Tăng ... lãi Kinh tế giới - Bức tranh kinh tế giới chưa thể sáng sủa: + Kim ngạch thương mại năm 20 13 dự báo tiếp tục yếu châu Âu, Mỹ Nhật Bản + Tăng trưởng kinh tế giới năm 20 13 dự báo tăng 2,4% - 3, 4%,...
 • 17
 • 259
 • 0

bài giảng môi trường đại cương chương 3 các sinh thái học trong khoa học môi trường

bài giảng môi trường đại cương chương 3 các sinh thái học trong khoa học môi trường
... xã sinh vật tập hợp quần thể phân bố vùng sinh cảnh định 3 Chuỗi thức ăn Dòng lượng suất sinh học hệ sinh thái  Hiệu suất sinh thái: Chu trình tuần hoàn sinh địa hóa Chu trình Carbon - Các ... ĐẤT: Sinh Sinh đới Hệ sinh thái Cá thể sinh vật Quần xã, quần thể sinh vật  Sinh quyển: toàn dạng vật sống, tồn bên trong, bên phía trái đất lớp vỏ sống TĐ, có thể sống HST hoạt động  Sinh ... đới, tồn hệ sinh thái ổn định tương tác phức tạp với  Đặc điểm chủ yếu sinh đới Trái đất sau:  Sinh đới tundra  Sinh đới đỉnh núi cao  Sinh đới rừng Rừng nhiệt đới Rừng ôn đới  Sinh đới thảo...
 • 43
 • 339
 • 1

Bài giảng quản trị học đại cương chương 3 môi trường hoạt động của doanh nghiệp

Bài giảng quản trị học đại cương  chương 3 môi trường hoạt động của doanh nghiệp
... BIẾN ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN ỔN ĐỊNH MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN NĂNG ĐỘNG MÔI TRƯỜNG PHỨC TẠP ỔN ĐỊNH MÔI TRUỜNG PHỨC TẠP NĂNG ĐỘNG VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CÁC LOẠI MÔI TRƯỜNG • Môi trường ... trường ảnh hửơng đến hoạt động doanh nghiệp (hoặc tổ chức) mặt sau : Đến kết hoạt động doanh nghiệp Đến phạm vi hoạt động doanh nghiệp Đến mục tiêu chiến lược hoạt động DN Tác động theo hướng Hướng ... PHÂN LOẠI MÔI TRƯỜNG MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI Môi trường vĩ mô Môi truờng vi mô MÔI TRUỜNG NỘI BỘ Gồm yếu tố bên DN có kết ảnh hưởng đến hoạt động DN PHÂN LOẠI THEO PHẠM VI MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ Các...
 • 24
 • 1,433
 • 2

Xem thêm