Hội chứng wolff – parkinson – white (w p w )

Hội chứng wolff parkinson white (w p w )

Hội chứng wolff – parkinson – white (w p w )
... sóng có đợt nh p nhanh kịch phát • • • Typ B:khoảng P- R ngắn, phức h p QRS rộng có hình dạng bloc nhánh trái, sóng QS to đạo trình VF cầu phía bên phải Hội chứng Wolff Parkinson White, với sóng ... Có dạng trung gian typ A typ B Hội chứng Lown-Ganong-Levine: thể thô sơ hội chứng kích thích tâm thất sớm Khoảng P- R ngắn (0,10 giây hơn), phức h p QRS bình thường sóng Hội chứng cho có sợi James ... Những phức h p QRS không rộng Điều trị giống với điều trị nh p nhanh thất kịch phát (xem hội chứng này) Phòng ngừa thuốc chống loạn nh p (amiodaron, quinidin, verapamil, thuốc chẹn beta) Rung...
 • 3
 • 647
 • 0

Nghiên cứu điện sinh lý tim và điều trị hội chứng Wolff-parkinson-white bằng năng lượng sóng có tần số radio

Nghiên cứu điện sinh lý tim và điều trị hội chứng Wolff-parkinson-white bằng năng lượng sóng có tần số radio
... Nghiên cứu số thông số điện sinh tim bệnh nhân hội chứng Wolff-Parkinson-White 2- Nghiên cứu kết phơng pháp điều trị hội chứng WolffParkinson-White lợng sóng tần số radio 3- Nghiên cứu ... Xquang giảm số lần triệt đốt, tránh làm tổn thơng rộng thêm tim Vì tiến hành nghiên cứu đề tài " Nghiên cứu điện sinh tim điều trị hội chứng Wolff-Parkinson-White lợng sóng tần số radio" nhằm ... nghiên cứu điều trị rối loạn nhịp tim bệnh nhân lợng sóng tần số radio, nhiên Việt nam cha công trình nghiên cứu đầy đủ chi tiết đặc điểm điện sinh tim hiệu phơng pháp điều trị hội chứng...
 • 28
 • 405
 • 1

ĐỐI CHIẾU vị TRÍ ĐƯỜNG dẫn TRUYỀN PHỤ ở hội CHỨNG WOLFF PARKINSON WHITE THỂ điển HÌNH với HÌNH ẢNH điện tâm dồ bề mặt

ĐỐI CHIẾU vị TRÍ ĐƯỜNG dẫn TRUYỀN PHỤ ở hội CHỨNG WOLFF PARKINSON WHITE THỂ điển HÌNH với HÌNH ẢNH điện tâm dồ bề mặt
... ch ng Wolff Parkinson White b ng nng l ng súng cú t n s radio cn rung nh T p tim m ch h c Vi t nam, s 55, tr 28-34 Aria A, Kron J (1990), Current Management of the Wolff Parkinson White ... bờn TI LI U THAM KH O Tr n Vn ng (2006), Nghiờn c u i n sinh lý tim v i u tr h i ch ng Wolff- Parkinson- White b ng nng l ng súng cú t n s Radio Lu n ỏn ti n s y h c, H c vi n quõn y V ỡnh H i, ... electrophysiological outcome of low-energy directcurrent ablation in patients with the Wolff Parkinson White syndrome Circulation Journal of The American Heart Association, No 85, pp 957-962...
 • 5
 • 146
 • 0

Rung nhĩ ở người có hội chứng wolff parkinson white

Rung nhĩ ở người có hội chứng wolff parkinson white
... thành rung thất  Bệnh nhân thường nhập viện cấp cứu bệnh cảnh rung nhĩ xuất rối loạn huyết động * 2014 AHA/ACC/HRS Atrial Fibrillation Guidelines Rung nhĩ/ Hội chứng WPW Rung nhĩ/ Hội chứng ... trí  Chống đông theo khuyến cáo chung rung nhĩ Rung nhĩ Hội chứng WPW thường thể rung nhĩ xuất ≤ 48 (do triệu chứng nặng)  Bệnh nhân Hội chứng WPW thường nguy tắc mạch thấp DỰ PHÒNG HUYẾT ... xoang Cơn tim nhanh vào lại nhĩ thất (AVRT) chiều xuôi (orthodromic) chiều ngược (antidromic) Rung nhĩ hội chứng WPW  Tần suất rung nhĩ: 20-30% bệnh nhân hội chứng WPW *  Xung động dẫn...
 • 25
 • 147
 • 0

Hội chứng Wolf-Parkinson-White Hội Chứng tiền kích thích potx

Hội chứng Wolf-Parkinson-White – Hội Chứng tiền kích thích potx
... Nguyễn Trãi TP.HCM vừa triển khai kỹ thuật cắt đốt lượng sóng radio để điều trị hội chứng Wolff-Parkinson-White (WPW), chứng loạn nhịp tim chiếm tỷ lệ 0,25% người lớn tuổi Khi lên cơn, tim bệnh ... dẫn truyền phụ So với phương pháp dùng thuốc uống trước đây, kỹ thuật rẻ tiền, tỷ lệ thành công cao giải tận gốc hội chứng WPW Tại TP.HCM, kỹ thuật triển khai BV Thống Nhất, Viện Tim BV Nguyễn ... tim bệnh nhân đập nhanh đường dẫn truyền bình thường, tim có đường dẫn truyền phụ khiến tim bị kích thích liên tục Phương pháp điều trị tương đối giới Trước tiên, người ta luồn ống thông thăm dò...
 • 4
 • 615
 • 1

Hội chứng Wolf-Parkinson-White potx

Hội chứng Wolf-Parkinson-White potx
... II.Thăm dò ÐSLH, cần can thiệp thủ thuật, giúp: Xác định chẩn đoán Xác định vị trí số lượng cầu phụ Chứng minh vai trò cầu phụ gây loạn nhịp Xác định mức điện gây nhịp nhanh đe dọa tính mạng có mặt...
 • 4
 • 185
 • 0

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH GÂY NHIỄM THỰC NGHIỆM CHUẨN ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA β-1,3/1,6-GLUCAN VÀ VITAMIN C LÊN ĐỘ MẪN CẢM ĐỐI VỚI VIRUS GÂY HỘI CHỨNG ĐỐM TRẮNG (White spot syndrome virus-WSSV) CỦA TÔM SÚ (Penaeus monodon)

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH GÂY NHIỄM THỰC NGHIỆM CHUẨN ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA β-1,3/1,6-GLUCAN VÀ VITAMIN C LÊN ĐỘ MẪN CẢM ĐỐI VỚI VIRUS GÂY HỘI CHỨNG ĐỐM TRẮNG (White spot syndrome virus-WSSV) CỦA TÔM SÚ (Penaeus monodon)
... β-1,3/1,6-GLUCAN VITAMIN C LÊN ĐỘ MẪN C M ĐỐI VỚI VIRUS GÂY HỘI CHỨNG ĐỐM TRẮNG (White spot syndrome virus- WSSV) C A TÔM SÚ (Penaeus monodon) LUẬN VĂN KỸ SƢ CHUYÊN NGÀNH: C NG NGHỆ SINH H C Giáo viên ... 2.3.4 Fucoidan 12 2.4 hình gây nhiễm th c nghiệm chuẩn WSSV tôm 13 2.4.1 Sơ lƣ c hình gây nhiễm th c nghiệm chuẩn 13 2.4.2 Ứng dụng hình gây nhiễm th c nghiệm chuẩn ... đƣ c hiệu giá gây nhiễm SID50 /ml dịch virus theo c ng th c Reed – Muench (1938) 2.4.2 Ứng dụng hình gây nhiễm th c nghiệm chuẩn: Với đ c điểm nêu trên, hình gây nhiễm th c nghiệm chuẩn c ...
 • 63
 • 219
 • 0

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH GÂY NHIỄM THỰC NGHIỆM CHUẨN ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA β-1,3/1,6-GLUCAN VÀ VITAMIN C LÊN ĐỘ MẪN CẢM ĐỐI VỚI VIRUS GÂY HỘI CHỨNG ĐỐM TRẮNG (White spot syndrome virus-WSSV) CỦA TÔM SÚ (Penaeus monodon) potx

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH GÂY NHIỄM THỰC NGHIỆM CHUẨN ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA β-1,3/1,6-GLUCAN VÀ VITAMIN C LÊN ĐỘ MẪN CẢM ĐỐI VỚI VIRUS GÂY HỘI CHỨNG ĐỐM TRẮNG (White spot syndrome virus-WSSV) CỦA TÔM SÚ (Penaeus monodon) potx
... β-1,3/1,6-GLUCAN VITAMIN C LÊN ĐỘ MẪN C M ĐỐI VỚI VIRUS GÂY HỘI CHỨNG ĐỐM TRẮNG (White spot syndrome virus- WSSV) C A TÔM SÚ (Penaeus monodon) LUẬN VĂN KỸ SƢ CHUYÊN NGÀNH: C NG NGHỆ SINH H C Giáo viên ... 2.3.4 Fucoidan 12 2.4 hình gây nhiễm th c nghiệm chuẩn WSSV tôm 13 2.4.1 Sơ lƣ c hình gây nhiễm th c nghiệm chuẩn 13 2.4.2 Ứng dụng hình gây nhiễm th c nghiệm chuẩn ... đƣ c hiệu giá gây nhiễm SID50 /ml dịch virus theo c ng th c Reed – Muench (1938) 2.4.2 Ứng dụng hình gây nhiễm th c nghiệm chuẩn: Với đ c điểm nêu trên, hình gây nhiễm th c nghiệm chuẩn c ...
 • 63
 • 242
 • 0

XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN PROTEIN CỦA VIRUS GÂY HỘI CHỨNG ĐỐM TRẮNG (White spot syndrome Virus - WSSV) NHÂN SINH KHỐI TRONG TẾ BÀO CÔN TRÙNG SEPODOTERA FRUGIPERDA (Sf9) NUÔI CẤY IN VITRO docx

XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN PROTEIN CỦA VIRUS GÂY HỘI CHỨNG ĐỐM TRẮNG (White spot syndrome Virus - WSSV) NHÂN SINH KHỐI TRONG TẾ BÀO CÔN TRÙNG SEPODOTERA FRUGIPERDA (Sf9) NUÔI CẤY IN VITRO docx
... H CH MINH B MễN CễNG NGH SINH HC ****0O0**** XC NH THNH PHN PROTEIN CA VIRUS GY HI CHNG M TRNG (White spot syndrome Virus - WSSV) NHN SINH KHI TRONG T BO CễN TRNG SEPODOTERA FRUGIPERDA (Sf9) ... 9/200 6- MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING NONG LAM UNIVERSITY, HCMC FACULTY OF BIOTECHNOLOGY DETERMINING PROTEIN COMPONENT OF WHITE SPOT SYNDROME VIRUS (WSSV) MULTIPLIED LIVING MASS IN SF9 INSECT ... thnh phn Protein ca virus gõy bnh Hi chng m trng (White Spot Syndrom Virus WSSV) nhõn t bo cụn trựng Sepodotera frugiperda (Sf9) nuụi cy in vitro 1.2 Mc ớch ca ti Xỏc nh thnh phn protein ca WSSV...
 • 68
 • 250
 • 0

Nghiên cứu tình trạng mất đồng bộ co bóp cơ tim bằng siêu âm doppler mô sau điều trị RF ở bệnh nhân có hội chứng w p w

Nghiên cứu tình trạng mất đồng bộ co bóp cơ tim bằng siêu âm doppler mô sau điều trị RF ở bệnh nhân có hội chứng w p w
... SA Doppler tim [5,14,25,31,39,65duyờn] SA Doppler tim MĐB thất SA 2D Doppler xung SA Doppler tim MĐB thất SA TM SA Doppler tim SA TM SA Doppler xung SA Doppler màu SA Doppler xung ... doppler thụng thng, nhiờn c tim ng vi tc rt thp nờn thu c hỡnh nh Doppler ca mụ c tim ngi ta s dng phng ph p lc loi tr cỏc tớn hiu Doppler cú tc cao v phúng i tớn hiu Doppler cú tc thp Doppler ... ng b co b p c tim bng siờu õm Doppler mụ sau iu tr RF bnh nhõn cú hi chng W- P -W Vi mc tiờu Nghiờn cu tỡnh trng mt ng b co b p c tim bng siờu õm Doppler mụ c tim bnh nhõn cú hi chng W- P -W Nghiờn...
 • 58
 • 300
 • 0

Nghiên cứu tình trạng mất đồng bộ vận động cơ thất trái bằng siêu âm doppler mô ở bệnh nhân có hội chứng w p w trước và sau điều trị RF

Nghiên cứu tình trạng mất đồng bộ vận động cơ thất trái bằng siêu âm doppler mô ở bệnh nhân có hội chứng w p w trước và sau điều trị RF
... Doppler tim SA Doppler tim MĐB thất SA 2D Doppler xung SA Doppler tim MĐB thất SA TM SA Doppler tim SA TM SA Doppler xung SA Doppler màu SA Doppler xung Đường cong vận tốc Tissue ... rt thp nờn thu c hỡnh nh doppler ca mụ c tim ngi ta s dng phng ph p lc loi tr cỏc tớn hiu doppler cú tc cao v phúng i tớn hiu doppler cú tc thp Doppler mụ c tim cú th biu din di dng doppler ... cn õm v Doppler Vn ng ca vỏch liờn tht v thnh bờn mụ SA Doppler mụ Bordachor Popovic Ch s ỏnh giỏ SA TM, Doppler Doppler mụ Ch s MB c tim (DI) v Ch s MB c tim (DI), Ts, IVMD, SPWMD SA Doppler mụ...
 • 78
 • 239
 • 1

BỆNH PARKINSON VÀ CÁC HỘI CHỨNG PARKINSON (Kỳ 1) doc

BỆNH PARKINSON VÀ CÁC HỘI CHỨNG PARKINSON (Kỳ 1) doc
... trường gây oxy hóa bệnh Parkinson 3 Dịch tễ học: Bệnh Parkinson James Parkinson mô tả lần vào năm 1817 Là bệnh lý thường gặp bệnh lý thoái hóa thần kinh, sau bệnh Alzheimer Tỷ lệ mắc bệnh Mỹ 107-187/100.000, ... hiệu Sự thoái hóa 70-80% liềm đen gây triệu chứng, tổn thương từ 90% trở lên gây triệu chứng nặng Sinh lý bệnh: Xuất phát điểm bệnh Parkinson hội chứng Parkinson thiếu hụt men tyrosine-hydroxylase ... lên Người ta thấy 70% khởi bệnh tuổi 45 70 Tuổi khởi bệnh trung bình thường gặp 55 tuổi, nam ưu nữ Ở nước ta chưa có điều tra dịch tễ mặt bệnh Các tác giả cho thấy bệnh lý gặp Trung Quốc châu...
 • 6
 • 197
 • 1

BỆNH PARKINSON VÀ CÁC HỘI CHỨNG PARKINSON (Kỳ 2) ppsx

BỆNH PARKINSON VÀ CÁC HỘI CHỨNG PARKINSON (Kỳ 2) ppsx
... dọc (hội chứng Parinaud) - Tăng trương lực kiểu tháp cần phân biệt với bệnh Parkinson nửa người Tổn thương tháp tăng trương lực chọn lọc, có phản xạ gân xương tăng Có dấu Babinski (+) - Hội chứng ... linh hoạt, giảm động nên lúc đầu khó phân biệt, trầm cảm bệnh Parkinson song hành - Hội chứng Shy-Drager bệnh lý thoái hóa với biểu giống Parkinson kèm hạ huyết áp tư thế, vô tiết mồ hôi, rối loạn ... run Theo vị trí: bên hay hai bên Tiến triển bệnh Parkinson: Trong năm đầu bệnh điều trị cải thiện rõ nét dấu hiệu nên gọi tuần “trăng mật” bệnh Parkinson thuốc L- dopa Sau có diễn biến thất...
 • 7
 • 214
 • 1

BỆNH PARKINSON VÀ CÁC HỘI CHỨNG PARKINSON (Kỳ 3) ppt

BỆNH PARKINSON VÀ CÁC HỘI CHỨNG PARKINSON (Kỳ 3) ppt
... đồi thị kiểm soát tốt triệu chứng run II HỘI CHỨNG PARKINSON (theo S Fahn, CD Marsden J Jankovic 1996) Hội chứng Parkinson nguyên phát (bao gồm bệnh Parkinson bệnh Parkinson thiếu niên) Thoái ... bệnh Binswanger - Do chấn thương sọ não (võ sĩ quyền anh ) - Các bệnh toàn thân ảnh hưởng não bệnh giáp trạng, cận giáp trạng, bệnh xơ gan, bệnh cận ung thư Triệu chứng lâm sàng nhiều bệnh Parkinson, ... niên) Thoái hoá nhiều quan (có nêu phần phân biệt) Hội chứng Parkinson di truyền (có nêu phần phân biệt) Hội chứng Parkinson thứ phát (mắc phải/triệu chứng) - Do nhiễm khuẩn nội sọ - Do thuốc: thuốc...
 • 5
 • 162
 • 1

Hội chứng rối loạn hô hấp, sinh sản (P.R.R.S), (Bệnh tai xanh) pot

Hội chứng rối loạn hô hấp, sinh sản (P.R.R.S), (Bệnh tai xanh) pot
... đàn lợn mắc bệnh Rối loạn hấp sinh sản Phòng bệnh: - Mua lợn nơi mầm bệnh - Dùng vacxin: Hiện có loại vacxin phổ biến phòng bệnh PRRS (BSL-PS100 Singapor vacxin nhợc độc đông khô dòng Mỹ; BSKPS100 ... PRRS thấp, cần làm tốt công tác vệ sinh thú y sau: - Vệ sinh phòng bệnh chống mần bệnh xâm nhập vào trại + Vệ sinh chuồng trại: Phun sát trùng định kỳ vikon S, Alnôlít, nớc javel + Vệ sinh thức ... Alnôlít, nớc javel + Vệ sinh thức ăn: Không cho ăn thức ăn ôi mốc + Vệ sinh nớc uống: Sạch đủ + Vệ sinh vật nuôi: Hạn chế nhập lợn, thực quy trình vào, + Vệ sinh ngời chăn nuôi, loại dụng cụ chăn...
 • 3
 • 232
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hội chứng wolff parkinson whitehội chứng wolff parkinson white wpw syndromeđiện tâm đồ của hội chứng wolff parkinson whiteebstein s anomaly with wolff parkinson white syndromecác hội chứng parkinsonbệnh parkinson và các hội chứng parkinson kỳ 4 docchẩn đoán hội chứng parkinsonhội chứnghội chứnghội chứng tiêu chảyhội chứng thận hưhội chứng nhiễm sắc thểhội chứng thần kinhhội chứng liệt nửa ngườihội chứng trên tômĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm