NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CỦA ĐẤT LOẠI SÉT YẾU amQ2 2-3 PHÂN BỐ Ở CÁC TỈNH VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG PHỤC VỤ XỬ LÝ NỀN ĐƯỜNG

tóm tắt luận án tiến sĩ địa chất nghiên cứu đặc tính địa chất công trình của đất loại sét yếu amq2 2-3 phân bố các tỉnh ven biển đồng bằng sông cửu long phục vụ xử nền đường

tóm tắt luận án tiến sĩ địa chất nghiên cứu đặc tính địa chất công trình của đất loại sét yếu amq2 2-3 phân bố ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông cửu long phục vụ xử lý nền đường
... amQ22 -3 3.1 Đặc điểm chung tính chất đất loại sét yếu amQ22 -3 Kết thống kê tính chất đất loại sét yếu amQ22 -3 thể bảng 3.1 Bảng 3.1 Thành phần hạt, tiêu đất loại sét yếu amQ22 -3 Loại đất ... ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH ĐẤT LOẠI SÉT YẾU VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan nghiên cứu tính chất ĐCCT đất loại sét yếu giới Việt Nam Trên giới, đề cập nghiên cứu ... phần vật chất đặc tính đất loại sét yếu amQ22 -3; - Kiến nghị sử dụng kết nghiên cứu khảo sát, thiết kế xử đường đất yếu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: đất loại sét yếu thuộc...
 • 27
 • 270
 • 1

Tóm tắt luận án tiến sĩ địa chất nghiên cứu đặc tính địa chất công trình của đất loại sét yếu amq2 2 3 phân bố các tỉnh ven biển đồng bằng sông cửu long phục vụ xử nền đường

Tóm tắt luận án tiến sĩ địa chất nghiên cứu đặc tính địa chất công trình của đất loại sét yếu amq2 2 3 phân bố ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông cửu long phục vụ xử lý nền đường
... amQ 22 -3 3.1 Đặc điểm chung tính chất đất loại sét yếu amQ 22 -3 Kết thống kê tính chất đất loại sét yếu amQ 22 -3 thể bảng 3. 1 Bảng 3. 1 Thành phần hạt, tiêu đất loại sét yếu amQ 22 -3 Loại đất ... 49,4 Wp 30 ,3 27 ,1 27 ,4 27 ,5 32 , 3 29 ,9 31 ,3 26 ,4 18,1 23 ,9 25 ,6 11 Chỉ số dẻo Ip 27 ,1 23 ,0 24 ,2 30 ,0 37 ,6 40 ,3 36,7 24 ,4 26 ,4 27 ,6 23 ,8 12 Độ sệt Is 1 ,28 1 ,29 1 ,37 1,08 1,01 1,09 1,15 0,99 0, 82 0,89 ... 16 ,3 65 ,3 26 1,1 83, 9 29 7 ,2 10,5 167,5 57,1 196,7 63, 3 25 3, 3 28 8,9 19,8 79,0 31 6,1 99,4 35 5,7 7,6 30 ,5 122 ,1 43, 7 147 ,2 50 ,2 200,7 8 02, 6 23 2,5 865,1 28 ,4 4 53, 7 137 ,6 501,0 65 ,3 26 1,1 175,0 64 ,2 256,7...
 • 32
 • 194
 • 0

nghiên cứu đặc tính địa chất công trình của đất loại sét yếu phân bố các tỉnh ven biển đồng bằng sông cửu long phục vụ xử nền đường ( thông tin đưa lên website)

nghiên cứu đặc tính địa chất công trình của đất loại sét yếu phân bố ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông cửu long phục vụ xử lý nền đường ( thông tin đưa lên website)
... phần vật chất đặc tính đất loại sét yếu amQ22-3; - Kiến nghị sử dụng kết nghiên cứu khảo sát, thiết kế xử đường đất yếu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: đất loại sét yếu thuộc ... 3.1 Đặc điểm chung tính chất đất loại sét yếu amQ22-3 Kết thống kê tính chất đất loại sét yếu amQ22-3 thể bảng 3.1 Bảng 3.1 Thành phần hạt, tiêu đất loại sét yếu amQ22-3 Loại đất Bùn sét ... nghiên cứu công bố danh mục 129 tài liệu tham khảo -4- Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH ĐẤT LOẠI SÉT YẾU VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU...
 • 27
 • 288
 • 0

TẬP TÍNH DI CƯ CỦA CÁ KÈO (PSEUDAPOCRYPTES ELONGATUS) PHÂN BỐ KHU VỰC VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG doc

TẬP TÍNH DI CƯ CỦA CÁ KÈO (PSEUDAPOCRYPTES ELONGATUS) PHÂN BỐ Ở KHU VỰC VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG doc
... THIỆU kèo (Pseudapocryptes elongatus) thuộc họ Gobiidae, phân bố chủ yếu khu vực châu Á, đặc biệt phong phú vùng ven biển tỉnh đồng sông Cửu Long (ĐBSCL) Chúng có tập tính làm hang bãi bồi di ... Tuy nhiên, hiểu biết tập tính di kèo hạn chế Do đó, nghiên cứu nhằm xác định kích cỡ mùa vụ di kèo qua bổ sung dẫn liệu khoa học tập tính vòng đời kèo phân bố ĐBSCL VẬT LIỆU VÀ ... vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ, 361 trang Võ Thành Toàn (2005) Khảo sát trạng khai thác nguồn lợi kèo vẩy nhỏ (Pseudapocryptes elongatus) khu vực ven biển...
 • 9
 • 593
 • 0

đánh giá sự thay đổi đặc tính ngập và mặn các tỉnh ven biển đồng bằng sông cửu long theo kịch bản biến đổi khí hậu

đánh giá sự thay đổi đặc tính ngập và mặn các tỉnh ven biển đồng bằng sông cửu long theo kịch bản biến đổi khí hậu
... KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN BỘ MÔN TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI ĐẶC TÍNH NGẬP VÀ MẶN CÁC TỈNH VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THEO KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LUÂN VĂN TỐT ... BĐKH VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG 1.2.1 Biến đổi khí hậu Biến đổi khí hậu – Climate Change :Theo Điều 1, điểm Công ước khung Liên Hiệp Quốc Biến đổi Khí hậu (UNFCCC) năm 1992, biến đổi khí hậu biến đổi khí hậu ... tài Đánh giá thay đổi đặc tính ngập mặn tỉnh ven biển Đồng Bằng Sông Cửu Long theo kịch biến đổi khí hậu thực hiệnnhằm đánh giá tình hình mặn ngập tương lai theo kịch BĐKH từ giúp nhà quản lý...
 • 100
 • 258
 • 0

đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên đặc tính đất các tỉnh ven biển đồng bằng sông cửu long theo kịch bản ngập và mặn

đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên đặc tính đất các tỉnh ven biển đồng bằng sông cửu long theo kịch bản ngập và mặn
... TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI - ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LÊN ĐẶC TÍNH ĐẤT CÁC TỈNH VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THEO KỊCH BẢN NGẬP VÀ MẶN LUẬN VĂN KỸ SƯ NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ... ven biển Đồng Bằng Sông Cửu Long .39 3.2.2 Tình hình phân bố độ mặn tỉnh ven biển Đồng Bằng Sông Cửu Long 43 3.3 Tác động yếu tố ngập mặn lên đặc tính đất tỉnh ven biển Đồng Sông Cửu Long ... GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LÊN ĐẶC TÍNH ĐẤT CÁC TỈNH VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THEO KỊCH BẢN NGẬP VÀ MẶN ” Sinh viên thực hiện: Trần Văn Việt MSSV: 4115107 Lớp Quản Lý Đất Đai khóa...
 • 86
 • 267
 • 0

Luận văn các tỉnh ven biển đồng bằng sông cửu long phải làm gì để ứng phó với nước biển dâng

Luận văn các tỉnh ven biển đồng bằng sông cửu long phải làm gì để ứng phó với nước biển dâng
... 45 Các tỉnh ven biển Đồng Bằng Sông Cửu Long phải làm để ứng phó với nước biển dâng iii 3.1.2 Sơng Ti n 49 3.2 CH TH Y 3.2.1 Ch th y 3.2.2 th y NG L C CÁC VÙNG VEN BI N BSCL ... nh ven bi n n v : Ha) 22 t nh ven bi n BSCL 80 H U TE C H B ng 4.1: Phân b di n tích r ng ng p m n Các tỉnh ven biển Đồng Bằng Sông Cửu Long phải làm để ứng phó với nước biển dâng ... ti n hành m t cách nhanh chóng h p lý h c h n ch s nh BSCL nói chung t nh ven bi n c a ng n nh b n v ng Các tỉnh ven biển Đồng Bằng Sông Cửu Long phải làm để ứng phó với nước biển dâng Xây d...
 • 107
 • 526
 • 3

Báo cáo " CÁC TỈNH VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG PHẢI LÀM GÌ TRƯỚC SỰ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU MANG TÍNH TOÀN CẦU " ppt

Báo cáo
... (2000) Báo cáo tổng kết 50 lũ lụt đồng sông Cửu Long Hoàng Hƣng (2010) Báo cáo ảnh hƣởng nƣớc biển dâng lên môi trƣờng vật lý bờ biển, cửa sông Tiền, sông Hậu Kịch biến đổi khí hậu nƣớc biển dâng ... thể gây biến văn minh… ỨNG PHÓ VÀ THÍCH NGHI Ứng phó thích nghi với biến động khí hậu mang tính toàn cầu nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhiều mặt kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng vùng ven biển ĐBSCL ... sản lƣợng làm cho ngƣời dân sống ven biển ĐBSCL bị ảnh hƣởng Đáy sông giảm thấp nƣớc biển dâng lên Đồng chìm biển Bài học xảy Đồng Bằng Missipsipi Nam Mỹ, sau 20 ’ 30 năm chìm xuống biển 97 Kỷ...
 • 5
 • 966
 • 4

thực trạng nhân lực về kỹ thuật và quản ngành thủy sản của các tỉnh ven biển đồng bằng sông cửu long

thực trạng nhân lực về kỹ thuật và quản lý ngành thủy sản của các tỉnh ven biển đồng bằng sông cửu long
... nguyên nhân tượng lực yếu quan, tổ chức phụ trách ngành (Nguyễn Huy Điền, 2004) Chính trên, định chọn đề tài Thực trạng nhân lực kỹ thuật quản ngành thủy sản tỉnh ven biển đồng sông Cửu Long ... vấn đề đòi hỏi tỉnh phải có đủ nguồn nhân lực kỹ thuật quản ngành thủy sản để mặt đưa kỹ thuật vào nuôi khai thác thủy sản làm tăng sản lượng Đồng thời phải có biện pháp quản sản lượng cho ... giá trạng nhu cầu phát triển nhân lực kỹ thuật quản ngành thủy sản tỉnh ven biển đồng sông Cửu Long thực từ tháng 01/2006-07/2006 Mục tiêu đề tài nhằm nắm bắt thông tin số lượng chất lượng kỹ...
 • 55
 • 96
 • 0

nghiên cứu kết cấu và phương pháp tính toán âu thuyền cho các công trình ngăn sông vùng ven biển đồng bằng sông cửu long

nghiên cứu kết cấu và phương pháp tính toán âu thuyền cho các công trình ngăn sông vùng ven biển đồng bằng sông cửu long
... bỡnh - Khụng cho nc bin t Puget Sound xõm nhp vo h - m bo an toan cho tu thuyn di li gia Puget Sound v Versa 21 1.3.2 u thuyn nc[4] 1.3.2.1 u thuyn Tho Long Hỡnh 1-28: u thuyn Tho Long Tha Thiờn ... s loi kt cu cho õu thuyn cụng trỡnh ngn sụng, iu tit nc phự hp cho khu vc ng bng sụng Cu Long 2.1.2 xut mt s gii phỏp kt cu õu thuyn phự hp vi a hỡnh, a cht khu vc ng bng sụng Cu Long[ 4][15] ... trin ỏp ng c nhu cu giao thụng thu, m bo an ton thun tin cho tu bố qua li, c bit l trờn cỏc sụng ln, cỏc vựng ca sụng ven bin ngbng sụng Cu Long cú lu lng tu bố vi ti trng v kớch thc khỏc thng xuyờn...
 • 145
 • 483
 • 3

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH NỀN ĐÊ SÔNG HỒNG KHU VỰC HÀ NỘI VÀ CÁC TAI BIẾN ĐỊA CHẤT LIÊN QUAN

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH NỀN ĐÊ SÔNG HỒNG KHU VỰC HÀ NỘI VÀ CÁC TAI BIẾN ĐỊA CHẤT LIÊN QUAN
... động nguy hiểm địa chất đê đến làm việc bình thường đê, gây vỡ đê ảnh hưởng đến kết cấu công trình Trong khu vực đê Sông Hồng, Nội có loại hình cố liên quan đến tai biến địa chất đê: (i) Thẩm ... cắt địa chất công trình dọc theo tuyến đê Sông Hồng số đoạn đê đặc trưng Bảng tính chất vật lý học loại đất chủ yếu đê Sông Hồng thuộc Nội, [10] 483 Hình Mặt cắt địa chất công trình: a) Dọc đê ... nhiều nơi, đặc biệt khu vực Phú Xuyên, Thường Tín, tầng cát nằm sâu nên liên hệ nước mặt nước ngầm có tương quan chặt chẽ Các tai biến địa chất liên quan đến độ bền vững đê Các tai biến địa chất coi...
 • 13
 • 290
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tổng quan đặc điểm địa chất công trình của các trầm tích đệ tứcác tỉnh ven biển đồng bằng sông cửu long phải làm gì để ứng phó với nước biển dângtính chất địa chất công trình của từng đới phong hóa đặc biệt là đới mà dự kiến làm nền móng công trìnhđánh giá đặc điểm địa chất công trình tính chất xây dựng các lớp đấtđặc điểm địa chất công trìnhđịa chất công trình của thầy bùi trường sơnsách địa chất công trình của bùi trường sơngiáo trình địa chất công trình của đỗ tạogiáo trình địa chất công trình của nguyễn uyênbài tập có đáp án môn địa chất công trình của ngành xây dựngnghiên cứu đề xuất quy hoạch và giải pháp nâng cấp các hệ thống thủy lợi vùng ven biển đồng bằng sông hồng nhằm thích ứng với biến đổi khí hậunghiên cứu xâm nhập mặn phục vụ phát triển kt xh vùng ven biển đồng bằng sông cửu longvùng ven biển đồng bằng sông hồng trường hợp nghiên cứu huyện giao thuỷ nam địnhthành phần hệ thực vật động vật vùng ven biển đồng bằng sông cửu longtâm khí tượng thủy văn nam bộ 2010 hiện trạng thủy văn vùng ven biển đồng bằng sông cửu long 120 tr111Nghi quyet DHCD 2011Thư mời đại hội cổ đông năm 2017 TB moi DHCD 2017123doc phan tich ma co phieu dttCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT BN signedCHUYEN ĐỂ SINH HOẠT CỤM BỘ MÔN GDCD BÀI LY TUONG SONG CUA THANH NIENThS chuẩn đầu ra ch cnyshchuẩn đầu ra 32 chuyên ngành chuyên khoa cấp I Sau đại học3 THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚIThS chuẩn đầu ra ch ngoai khoaThS chuẩn đầu ra ch hhtmThS chuẩn đầu ra ch ytccMau so 5A BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGMau so 5B BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGCông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAMau so 01 – NĐ 39 (BC thanh tich tap the)Mau so 02 – NĐ 39 (BC thanh tich ca nhan)Mau so 4A – BB hop Dvị va hop Phong (kem HD so 67_HD-HCQG)PHỤ LỤC HD dai hoi chi bo NK 2017-2020Hướng dẫn số 78.CĐVC ngày 27.3.2017Công văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA