Bài giảng Lịch sử văn minh thế giới Văn minh Lưỡng Hà

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI
... Ninh, Lịch sử giới cổ đại, Nxb GD, HN, 1997 Lương Ninh, Lịch sử văn hóa giới cổ - trung đại, Nxb GD, HN, 1998 Vũ Dương Ninh, Lịch sử văn minh giới, Nxb Giáo dục, 1998 Trần Thị Vinh, Lịch sử giới ... tộc giữ sắc văn hoá riêng bên cạnh đóng góp vào văn minh chung nhân loại 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO Almanach – Những văn minh giới, Nxb Văn hóa Thông tin, HN, 2006 Đỗ Thanh Bình, Lịch sử giới đại, tập ... triển cao văn hóa Văn minh trình độ văn hóa cho phép người sáng tạo, tìm hiểu giới xung quanh, làm đẹp sống xung quanh (khía cạnh hành vi) Trái với văn minh dã mãn => Như vậy, văn hóa văn minh giá...
 • 41
 • 1,701
 • 12

BÀI GIẢNG LỊCH SỬ VĂN MINH THÊ GIƠÍ

BÀI GIẢNG LỊCH SỬ VĂN MINH THÊ GIƠÍ
... Babilon 2.2 Những thành tựu Văn hóa Cổ đại Lưỡng Hà Lịch sử Lưỡng Hà lịch sử nhiều quốc gia, dân tộc Người Xume tộc người lập nên quốc gia mà tộc người đặt mống xây dựng nên Văn hóa Lưỡng Hà - Chữ ... hình viết người Xume trở thành văn tự giao thương quốc tế - Văn học: Cơ sở Văn học Lưỡng Hà văn học người Xume sáng tạo, bao gồm nhiều thể loại: văn học truyền miệng, văn học dân gian, thơ, ca thể ... theo thượng nguồn sông Hoàng Hà có quần thể dân cư sinh sống đạt trình độ văn hóa cao, Văn minh sông Hoàng Hà hay văn minh Hoa Hạ Những cư dân sống định cư chân núi Hoa nên tiếng Trung Quốc gọi...
 • 25
 • 493
 • 0

BÀI GIẢNG LỊCH sử văn MINH THẾ GIỚI

BÀI GIẢNG LỊCH sử văn MINH THẾ GIỚI
... tính cách đặc sắc: tượng Xê da, Augusta… Bài VĂN MINH TÂY ÂU TRUNG ĐẠI -Khái quát trình lịch sử Tây Âu trung đại NHỮNG THÀNH TỰU VĂN MINH TÂY ÂU TRUNG ĐẠI a Văn hóa thành thị + Sự đời trường đại ... đồng Văng đôm ( Pháp), Tượng Thần tự do, Tháp Ép phen, cung Thủy tinh Luân đôn, Kênh đào Pa na ma, Xuy ê, Chương 5: VĂN MINH LOÀI NGƯỜI THẾ KỶ XX 5.1-Những đặc điểm lịch sử 5.1.1 Sự đời văn minh ... trộn phong cách HyLa ,Gốt… Bài VĂN MINH LOÀI NGƯỜI THỜI CẬN ĐẠI I – Những điều kiện đời văn minh công nghiệp 1- Các phát kiến địa lý đời VMCN 2- Cách mạng tư sản đời văn minh công nghiệp a- Khái...
 • 52
 • 131
 • 2

bài giảng lịch sử 8 bài 22 sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới

bài giảng lịch sử 8 bài 22 sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới
... nghĩa phát xít thoát khỏi khủng hoảng đời 193 9-1 945 Chiến tranh giới thứ hai Phe phát xít bại trận, gây tai họa cho nhân loại Bài 23: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI I NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ CHÍNH ... khoảng thời gian nào? A 192 9-1 933 B 193 6-1 939 193 3-1 936 C C 193 6-1 939 D 193 9-1 945 Bài tập nhà - Vẽ sơ đồ tư nội dung lịch sử giới đại - Ôn tập tuần sau kiểm tra học kỳ Sơ đồ tư ... viết 19 1 8- 1920 Đấu tranh chống thù Đánh thắng thù trong, giặc giặc 192 1-1 941 LX xây dựng CNXH Liên Xô trở thành nước CN phát triển BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI Niên đại Sự kiện Kết 19 1 8- 1923...
 • 55
 • 543
 • 2

Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào bài giảng lịch sử phần: Các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại -SGK lịch sử 10

Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào bài giảng lịch sử phần: Các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại -SGK lịch sử 10
... chất lượng dạy học lịch sử trường phổ thông, chọn Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh vào giảng lịch sử phần: Các cách mạng sản thời cận đại (SGK lịch sử 10 - Ban bản)” làm ... dạy học phần lịch sử: Các cách mạng sản thời cận đại việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh vào giảng lịch sử để giúp học sinh hiểu chất kiện, ng lịch sử, từ có đánh ... môn lịch sử Nguyên tắc phương pháp vận dụng quan điểm Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh vào giảng lịch sử a Nguyên tắc việc vận dụng quan điểm Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh vào giảng lịch sử...
 • 18
 • 2,934
 • 0

bài giảng lịch sử triết học - chương 5 chủ nghĩa duy vật biện chứng cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học

bài giảng lịch sử triết học - chương 5 chủ nghĩa duy vật biện chứng cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học
... thần bí, tư biện; từ đó, xây dựng nên chủ nghĩa vật biện chứng hay phép biện chứng vật Mác thống giới quan vật với phép biện chứng 2 Bản chất chủ nghĩa vật biện chứng c) Quan niệm vật triệt để ... chủ quan người Do đó, CNDVBC đối lập với CNDT (chủ quan khách quan) khác xa CNDV tầm thường 2 Bản chất chủ nghĩa vật biện chứng b) Thống TGQ vật với phép biện chứng Chủ nghĩa vật cũ (tk.1 7-1 8) ... khoa học hình thành sở BT khoa học TG hoàn thiện theo thay đổi BT khoa học TG Nội dung chủ nghĩa vật biện chứng a) Quan điểm vật giới  Tồn giới tiền đề thống giới  “Tính thống giới tồn nó, tồn...
 • 31
 • 1,167
 • 2

bài giảng lịch sử 11 bài 6 chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

bài giảng lịch sử 11 bài 6 chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)
... trọng lịch sử lồi người diễn là: A Mĩ tham gia chiến tranh B Cách mạng tháng Mười Nga thành cơng C Chiến tranh giới thứ kết thúc D Hội nghị Vecxai khai mạc Câu 3: Theo em, chiến tranh giới 191 4-1 918 ... đoạn thứ (191 4- 19 16) BẢN ĐỒ CHIẾN TRANH THẾ GIỚI LẦN NGA ANH ĐỨC BỈ PHÁP ÁO HUNG TÀU CHIẾN CỦA ANH Máy bay cải tiến Đức Vũ khí đại đưa vào chiến NGA ĐỨC ÁO HUNG BẢN ĐỒ MẶT TRẬN TÂY ÂU THÁNG 10 - ... mang tính chất: A.Chính nghĩa Anh-Pháp-Nga B.Chính nghĩa Đức-o-Hung C.Phi nghĩa Anh-Pháp-Mĩ Đức-o-Hung D.Các câu sai Câu 4: Em cho biết thủ phạm yếu chiến tranh giới 19141918 là: A Xecbi B Nga...
 • 44
 • 1,300
 • 0

bài giảng lịch sử 11 bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại

bài giảng lịch sử 11 bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại
... 60 công nghiệp động tăng TK XVIII 2/ 184 8 Tuyên ngôn - Là văn kiện có tính chất cương Đảng Cộng lĩnh CNXH Sản Quốc tế thứ - Truyền bá chủ nghĩa Mác 28/ 9/ thành phong trào công nhân 186 4 lập Công ... sản 187 1 Ri giới Cuối TK - CNTB XIX - đầu chuyển sang giai đoạn TK XX CNĐQ -Phong trào công nhân quốc tế 1/ 186 8 1 911 Hình thành công ty tư độc quyền, lũng đoạn KT, CT Các tổ chức trị độc lập công ... 28/ 7/1914 Anh tuyên chiến với Đức 1 /8/ 1914 Mỹ nhảy vào chiến Đức đầu hàng không ĐK 4 /8/ 1914 2/4/1917 Tên nước Năm giành độc lập Ha- i- ti 182 2 Mê- hi- cô 182 1 Ac- hen- ti- na 180 3 Bra- xin 181 6...
 • 20
 • 4,164
 • 0

bài giảng lịch sử 11 bài 11 tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

bài giảng lịch sử 11 bài 11 tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
... xít nguy chiến tranh - Nguyên nhân: Trước thảm họa chủ nghĩa phát xít nguy chiến tranh giới, đạo Quốc tế Cộng sản phong trào đấu tranh thành lập Mặt trận nhân dân chống phát xít chiến tranh lan ... cách mạng giới - Vai trò Quốc tế Cộng sản có công lao to lớn việc thống phát triển phong trào cách mạng giới 3 Cuộc khủng hoảng kinh tế 1923 - 1933 hậu - Nguyên nhân : năm 1924- 1929, nước ... kinh tế nước bản, đẩy hàng trăm triệu người (công nhân, nông dân gia đình họ) vào tình trạng đói khổ Cách mạng Đức 1918–1919 + Về trị - xã hội: bất ổn định Những đấu tranh, biểu tình diễn...
 • 30
 • 1,419
 • 0

bài giảng lịch sử 11 bài 12 nước đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)

bài giảng lịch sử 11 bài 12 nước đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)
... nghĩa vũ trang Hăm buốc CHIẾN Bài 12: NƯỚC ĐỨC GIỮA HAI CUỘC TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) Hít le (1889 – 1945) CHIẾN Bài 12: NƯỚC ĐỨC GIỮA HAI CUỘC TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) CHIẾN Nhóm 1: Chính ... phẩm Bài 12: NƯỚC ĐỨC GIỮA HAI CUỘC TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) CHIẾN * Về đối ngoại: Tăng cường hoạt động chuẩn bị cho chiến tranh - Bài 12: NƯỚC ĐỨC GIỮA HAI CUỘC TRANH THẾ GIỚI 1918 - 1939 CHIẾN ... HAI CUỘC TRANH THẾ GIỚI 1918 - 1939 CHIẾN Bài 12: NƯỚC ĐỨC GIỮA HAI CUỘC TRANH THẾ GIỚI 1918 - 1939 Cách mạng vùng Bavie CHIẾN Bài 12: NƯỚC ĐỨC GIỮA HAI CUỘC TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) Công...
 • 22
 • 810
 • 0

bài giảng lịch sử 11 bài 14 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

bài giảng lịch sử 11 bài 14 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)
... Lịch sử 11 - Bài 14: Nhật Bản hai chiến tranh giới (1918 1939) Tư tưởng quân phiệt Em biết võ sĩ đạo kiểu quốc gia Nhật Bản ? Nội dung I – Nhật Bản năm 1918 – 1929 Nhật Bản năm ... trướng Nhật Bản Nhật Bản đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Châu Á Thảm sát Nam Kinh 13 -1 2 -1 937 Hai sĩ quan Nhật Bản, Toshiaki Mukai Tsuyoshi Noda thực “Kỷ lục ghê rợn” giết 100 người Cuộc đấu tranh ... năm đầu sau chiến tranh giới (1918 – 1923) Nhật Bản năm ổn định (1924 – 1929) II – Khủng hoảng kinh tế (1923 – 1933) trình quân phiệt hóa máy nhà nước Nhật Bản Khủng hoảng kinh tế Nhật Bản Quá trình...
 • 13
 • 1,557
 • 0

bài giảng lịch sử 11 bài 16 các nước đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

bài giảng lịch sử 11 bài 16 các nước đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)
... lập dân tộc Đông Nam Á hai chiến tranh giới (191 8- 1939) ? 2/ Nêu diễn biến phong trào độc lập dân tộc In-đô-nê-xi-a thập niên 20 kỉ XX ? III Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp Lào Campuchia ... phân tán • Từ tháng 10/1930 Đảng CS Đông Dương bí Liên minh chiến đấu chống Pháp nhân mật xây dựng tổ chức sở Đảng Lào dân ba nước Đông Dương thể Cam-pu-chia kiện ? • Sau kiện 193 0-1 931 Việt Nam ... chung? + Thời gian hai đấu tranh giới, phong trào đấu tranh phát triển mạnh + Đều giai cấp tư sản lãnh đạo + Đều đấu tranh phương pháp hòa bình V Cuộc cách mạng năm 1932 Xiêm (Thái Lan) Đặc điểm...
 • 12
 • 3,470
 • 2

bài giảng lịch sử 11 bài 17 chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

bài giảng lịch sử 11 bài 17 chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)
... Muy- ních II Chiến tranh giới lần thứ hai bùng nổ : gđ 9.1939 – 6.1941 6.1941 – 11. 1942 11. 1942– 8.1945 III Kết cục chiến tranh giới thứ hai Bài 14 : • CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI • ( 1939 – 1945 ... xít nguy chiến tranh • I QUAN HỆ QUỐC TẾ TRƯỚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ANH PHÁP MỸ LIÊ N XÔ ĐỨCÝNHẬT I QUAN HỆ QUỐC TẾ TRƯỚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ANH-PHÁP-MỸ LIÊN XÔ ĐỨC-Ý-NHẬT Qua ... LỊCH SỬ 11 Chiến tranh giới thứ hai ( 1939 – 1945 ) Nữ thần tự XTALI N RUXƠVEN WILSON CHURCHILL Chủ nghĩa Phát xít Mutxôlini HITLE Thiên hòang Hirô Hitô Bài 14 : CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI...
 • 76
 • 5,081
 • 3

bài giảng lịch sử 11 bài 18 ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( từ năm 1917 đến năm 1945)

bài giảng lịch sử 11 bài 18 ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( từ năm 1917 đến năm 1945)
... ƠN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI I II III Nội dung chủ yếu lịch sử giới đại Những vấn đề yếu lịch sử giới đại từ 1917 – 1945 a Chủ nghĩa xã hội xác lập nước ... Bước chuyển biến cách mạng giới từ sau Cách mạng tháng Mười c Chủ nghĩa tư không hệ thống toàn giới Xu phát triển lịch sử giới đại BÀI TẬP Trong kiện lịch sử từ 1917 đến 1945, em chọn kiện tiêu ... thất giới II khủng khiếp 10 BACK Hội nghị Ianta 2/1945 sử Đây hình ảnh lịchgiữagì ? nước đồng minh, đại diện Anh, Mỹ, Liên Xô BACK Tháng 11 năm 1945, 21 sử gì ? sỏ tướng lĩnh Đây hình ảnh lịch...
 • 17
 • 2,368
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng lịch sử giáo dục thế giớibài giảng lịch sử văn minh thế giớibài giảng lịch sử văn học việt nambài giảng lịch sử thế giới cổ trung đạibai giang dien tu bai 24 lich su van hoa the ki 16 den 18bài giảng lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớivận dụng chủ nghĩa máclênin và tư tưởng hồ chí minh vào bài giảng lịch sử phần các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại sgk lịch sử 10 ban cơ bảnbài giảng lịch sử 11 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giớiluận văn nghiên cứu lịch sử báo chí thế giớivăn quyết đi vào lịch sử bóng đá thế giớibai giang lich su 7 bai 23 van hoabài giảng lịch sử kiến trúcbài giảng lịch sửbài giảng lịch sử 7 bài 30bài giảng lịch sử 7 bài 29TÌM GTLN, GTNN của hàm sốĐề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng NaiKSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhđồ án động cơ đốt trong của phạm văn tuấncác kinh cầu nguyện của người ki tô hữuKế hoạch giảng dạy khối 12 môn tin học220 IELTS SPEAKING TOPICS_03220 IELTS SPEAKING TOPICS_01Nghiên cứu giải phẫu vạt mạch xuyên động mạch bắp chân trong và ứng dụng trong tạo hình khuyết hổng phần mềmCo che di truyen va bien di phan tuli thuyet va bai tap tuong tac genQuy luat phan li doc lapUng dung di truyen hocQuang hợp ở thực vậtTrao đổi nước và khoáng ở thực vậtBài 4 cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóaBài 3: CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬTBài 4: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂNTRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI