Phan cong nhiem vu chi bo

bao cao phan cong nhiem vu chi doan

bao cao phan cong nhiem vu chi doan
... (V/v bầu cử BCH chi đoàn) Nhiệm kì: 2011-2012 Căn vào kết bầu cử Đại hội chi đoàn Trờng THCS Trung Kênh ngày 22/09/2011 Đại hội chi đoàn trờng THCS Trung kênh bầu đợc BCH ... chí: TT Họ tên Nhiệm vụ Ghi Trần Văn Hng BCH Chi đoànTrờng THCS Trung Kênh đề nghị BTV phân công nhiệm vụ cho thành viên BCH chi đoàn định công nhận BCH Chi đoàn trờng THCS Trung Kênh nhiệm kỳ 2011-2012 ... Chi đoàn trờng THCS Trung Kênh nhiệm kỳ 2011-2012 Trung Kênh, ngày 05 tháng 10 năm 2011 T/M BCH chi đoàn Trần Văn Hng ...
 • 2
 • 250
 • 0

Phân công nhiệm vụ cán bộ HACCP trong Cty Chế Biến Thủy Sản

Phân công nhiệm vụ cán bộ HACCP trong Cty Chế Biến Thủy Sản
... sinh sản phẩm tính hiệu chương trình HACCP CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA ĐỘI HACCP: 2.1 2.2 2.3 Chức : - Đội HACCP gồm nhiều chuyên gia nhiều lĩnh vực liên quan đến sản xuất (công nghệ chế ... chức phổ biến hướng dẫn lại cho công nhân nắm chương trình quản lý chất lượng theo HACCP Công ty, đồng thời nghiên cứu theo dõi sản xuất để sửa đổi, bổ CÔNG TY TNHH ABC ĐỊA CHỈ : KHU CÔNG NGHIỆP ... sơ HACCP - Thẩm tra đột xuất có thay đổi nguyên liệu, điều kiện chế biến, xét thấy có điểm nghi ngờ an toàn vệ sinh thực phẩm dây chuyền sản xuất - Hàng năm thẩm tra lại toàn chương trình HACCP, ...
 • 3
 • 1,035
 • 5

Phân công nhiệm vụ cán bộ giáo viên năm 2010 2011

Phân công nhiệm vụ cán bộ giáo viên năm 2010 2011
... CĐBK CQ GV GV tin + PT phòng máy BV Chủ tịch công đoàn (Kí,ghi rõ họ tên, số điện thoại ) 9t/tuần HĐT 11/2009 HĐT /2007 Thạch Bình, ngày 22 tháng 12 năm2 010 Hiệu trưởng (Kí,ghi rõ họ tên, số điện...
 • 2
 • 51
 • 0

Bảng phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin-NH 2010-2011

Bảng phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin-NH 2010-2011
... 9 10 Mai Thị Xuân Lành Ủy viên Phụ trách đưa tin, có liên quan đến hoạt động Đoàn TNCS HCM Thư viện Nguyễn Thị Chinh Ủy viên Hỗ trợ chuyên môn hoạt động có ứng dụng CNTT,...
 • 2
 • 394
 • 0

Phan cong nhiem vu ban KT-TC (Chi nhanh 306)

Phan cong nhiem vu ban KT-TC (Chi nhanh 306)
... tốt công việc giao, đề nghị đồng chí ban phối kết hợp thực - Đăk Nông, ngày….tháng….năm 2013 Nơi Nhận: - Ban giám đốc (B/c); Các đồng chí ban (T/h); Lưu ban KTKT ...
 • 2
 • 125
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm tìm hiểu thực trạng và đề ra giải pháp xây dựng vị trí việc làm gắn với phân công nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ cốt cán trường THPT lê lai năm học 2014 2015

Sáng kiến kinh nghiệm tìm hiểu thực trạng và đề ra giải pháp xây dựng vị trí việc làm gắn với phân công nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ cốt cán trường THPT lê lai năm học 2014 2015
... nghiệm có cá nhân mạnh dạn đề xuất sáng kiến kinh nghiệm: "Xác định vị trí việc làm gắn với phân công nhiệm vụ cho đội ngũ cán cốt cán trường THPT Lai năm học 2014 - 2015" Cá nhân mong nhận ... kiểm tra kí duyệt Sổ đầu - công tác khác phân công, 3.2.2.2 Phân công nhiệm vụ cho đội ngũ cốt cán Đội ngũ cán cốt cán xác định có vai trò quan trọng trọng việc thực nhiệm vụ năm học Ngoài việc ... dung việc bị chậm tiến độ, chất lượng công việc không cao 2.3 Giải pháp tổ chức thực Xây dựng vị trí việc làm gắn với phân công công nhiệm vụ cho đội ngũ cán cốt cán yêu cầu quan trọng, thực...
 • 20
 • 40
 • 0

Mẫu Phân công nhiệm vụ Ban tổng giám đốc công ty

Mẫu Phân công nhiệm vụ Ban tổng giám đốc công ty
... phòng ban cụ thể công ty theo kế hoạch phát triển hội đồng thành viên phê duyệt Quyết đònh tiêu tài Giám sát toàn hệ thống hoạt động công ty Phân công nhiệm vụ quyền hạn Phó Tổng Giám Đốc sx: ... vốn công ty đầu tư Quyền ký đònh bổ nhiệm, bãi nhiệm, điều động nhân xí nghiệp (trừ Giám đốc Xí nghiệp Báo cáo kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh xí nghiệp cho Tổng Giám đốc công ty Tự ... hoạch sản xuất từ Công ty, tự chủ động nguồn hàng lực sản xuất dư thừa Phân công nhiệm vụ quyền hạn Phó Tổng Giám Đốc phụ trách nội chính: - - Nghiên cứu quy đònh mặt tài nhà nước ban hành Hội đồng...
 • 4
 • 4,562
 • 26

Phân công nhiệm vụ của bác sĩ trong nhóm cấp cứu hồi sinh tim - phổi

Phân công nhiệm vụ của bác sĩ trong nhóm cấp cứu hồi sinh tim - phổi
... PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA ĐIỀU DƯỢNG TRONG NHÓM CẤP CỨU HỒI SINH TIM - PHỔI • Điều dưỡng 1: Điều dưỡng trực - Hỗ trợ thiết lập đường thở, nguồn Oxy, trì thông khí, giúp đặt NKQ hút đàm - Ghi ... TMNV, tiêm thuốc, đặt sonde tiểu, dày - Chuẩn bò dụng cụ cần thiết cho cấp cứu hồi sinh - Lấy gửi mẫu bệnh phẩm xét nghiệm - Mời chuyên khoa, gọi tăng viện cần - Giúp thay y phục, giữ tài sản BN, ... sơ: Diễn tiến lúc ngưng tim, sinh hiệu, biện pháp can thiệp, thuốc sử dụng (liều lượng cách dùng) Tình trạng BN tiến triển • Điều dưỡng 2: - Giúp đỡ thực thủ thuật trưởng nhóm yêu cầu đặt đường...
 • 2
 • 2,040
 • 5

Hợp đồng kiểm toán, Phân công nhiệm vụ nhóm kiểm toán

Hợp đồng kiểm toán, Phân công nhiệm vụ nhóm kiểm toán
... chuyên gia H220 Sử dụng công việc kiểm toán nội H230 Thủ tục kiểm toán khách hạng có sử dụng dịch vụ bên NHIỆM VỤ KHÁC Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban ... A250 Nội dung công việc Thành viên 2/3 Ngày hoàn thành B380 Báo cáo tài báo cáo kiểm toán năm trước B410 Tổng hợp kết kiểm toán B420 Phân tích tổng thể báo cáo tài lần cuối ... khoản ngoại bảng cân đối kế toán G- KIỂM TRA CƠ BẢN BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH G100 Doanh thu G200 Giá vốn hàng bán Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành...
 • 5
 • 1,563
 • 20

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
... vốn công ty đầu tư Quyền ký định bổ nhiệm, bãi nhiệm, điều động nhân xí nghiệp (trừ Giám đốc Xí nghiệp Báo cáo kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh xí nghiệp cho Tổng Giám đốc công ty Tự ... hoạch sản xuất từ Công ty, tự chủ động nguồn hàng lực sản xuất dư thừa 3 .Phân công nhiệm vụ quyền hạn Phó Tổng Giám Đốc phụ trách nội chính: - - Nghiên cứu quy định mặt tài nhà nước ban hành Hội đồng ... nội theo uỷ quyền Tổng Giám đốc, phê duyệt số văn giấy tờ liên quan đến hoạt động sản xuất công ty theo ủy quyền Tổng Giám đốc Giám sát, phê duyệt việc mua bán vật tư phục vụ trình sản xuất Xây...
 • 3
 • 1,401
 • 12

Phân công nhiệm vụ Phục vụ thi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý Nhà nước quận Hồng bàng lần 2

Phân công nhiệm vụ Phục vụ thi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý Nhà nước quận Hồng bàng lần 2
... Tổ chức thi: từ ngày 12/ 12 đến ngày 15/ 12/ 2010 từ ngày 13/ 12 đến ngày 15/ 12/ 2010 từ 06h30’ ngày 14/ 12 đến 12h00’ ngày 15/ 12/ 2010 từ ngày 12/ 12 đến ngày 15/ 12/ 2010 ngày 14, 15/ 12/ 2010 Công ty ... 09h00’ ngày 11/ 12/ 2010 sáng 12/ 12/ 2010 sáng 12/ 12/ 2010 06h00’ ngày 14/ 12/ 2010 Công ty CPN Văn phòng Văn phòng Văn phòng Văn phòng 16h00’ngày 10/ 12/ 2010 ngày 11/ 12/ 2010 09h00’ ngày 11/ 12/ 2010 10h00’ ... UBND quận - Treo 01 trướng phía trước nhà tầng trụ sở UBND quận - Treo 01 phông sân khấuHội trường UBND quận trường học 10/ 12/ 2010 VNPT 10/ 12/ 2010 10/ 12/ 2010 Trung tâm VHTT IV 10h00’ ngày 10/ 12/ 2010...
 • 3
 • 455
 • 1

phân công nhiệm vụ phòng giáo dục và đào tạo

phân công nhiệm vụ phòng giáo dục và đào tạo
... MN, MG - Thực nhiệm vụ khác theo phân cơng Trưởng phòng Phó trưởng phòng: Nguyễn Việt Trí Chịu trách nhiệm trước trưởng phòng, với Trưởng phòng chòu trách nhiệm với cấp nhiệm vụ phân cơng; phụ ... 3 Phó trưởng phòng: Lâm Thị Loan Em Chịu trách nhiệm trước trưởng phòng, với Trưởng phòng chòu trách nhiệm với cấp nhiệm vụ phân cơng ; phụ trách mặt cơng tác: - Phụ ... truyền giáo dục Phụ trách cơng tác Đồn đội ,Y tế trường học ngành ; - Quản lý tài sản Phòng giáo dục , CSVC điểm trường trực thuộc ; Phụ trách cơng tác thư viện –thiết bị trường học - Thực nhiệm vụ...
 • 5
 • 609
 • 2

Phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ phòng chống cúm A(H1N1) của phòng GD-ĐT

Phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ phòng chống cúm A(H1N1) của phòng GD-ĐT
... chiến dòch phòng chống cúm A(H1N1) cấp THCS; - Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dòch cúm A(H1N1) trường học đòa bàn xã Tân Tiến Bà Trần Thò Tuyết Hằng CB Phòng GD&ĐT Thành viên - ... Văn Sơn CB Phòng GD-ĐT Thành viên - Chỉ đạo, tun truyền biện pháp phòng chống dịch cúm A(H1N1) sở Đồn, Đội ngành; - Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dòch cúm A(H1N1) trường học ... Hà CB Phòng GD Thành viên - Dự trù kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cho chiến dòch phòng chống cúm A(H1N1) ngành; - Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dòch cúm A(H1N1)...
 • 4
 • 329
 • 0

25/8/2009 phan cong nhiem vu cac thanh vien trong MLCMTHCS

25/8/2009 phan cong nhiem vu cac thanh vien trong MLCMTHCS
... Lê Cảnh Ngà GV THCS Tân Lập - Đ/c Lê Thò Thanh GV THCS Thuận Phú - Đ/c Đoàn T Tuyết Hạnh GV THCS Tân Phước - Đ/c Nguyễn Thò Liên GV THCS Tân Tiến - Đ/c Phan Thò Hoài Ân PHT THCS Tân Phú - Đ/c ... Đ/c Vũ Văn Bắc Cán PGD – ĐT - Đ/c Bùi Văn Sơn Cán PGD – ĐT - Đ/c Hồ Thò Mai GV THCS Tân Phú - Đ/c Phan Thò Mai GV THCS Tân Phú - Đ/c Đặng Thò Tuệ GV THCS Tân Tiến - Đ/c Nguyễn Hoàn PHT THCS Tân ... thành viên thực cách nghiêm túc Trên phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên quy chế hoạt động tổ Trong trình thực có vướng mắc chưa đầy đủ chưa hiểu tiếp tục điều chỉnh thêm Nơi nhận: - Các thành...
 • 4
 • 227
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phân công nhiệm vụ chi ủyquyết định phân công nhiệm vụ chi ủyphân công nhiệm vụ cán bộ công chức cấp xãquyết định phân công nhiệm vụ cán bộ viên chứcmẫu quyết định phân công nhiệm vụ cán bộ công chứcphân công nhiệm vụ trong chi ủy chi bộphân công nhiệm vụ trong ban chi ủy chi bộphân công nhiệm vụ ban chi ủy chi bộphân công nhiệm vụ cấp ủy chi bộquyết định phân công nhiệm vụ cấp ủy chi bộphân công nhiệm vụ trong cấp ủy chi bộphân công nhiệm vụ cho cấp ủy chi bộphân công nhiệm vụ của cấp ủy chi bộphân công nhiệm vụ bch chi đoànphân công nhiệm vụ trong chi ủy001 Giay de nghi kiem hop dong su dung The Viet Capital E Plushttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3analRDT050Y08xMTgTh c tr ng xu t nh p kh u c a C ng ty s n xu t d ch v va xu t nh p kh u Nam H N iBM04.DV03 Thong bao gia han TG xu ly Dich vuBM05.DV1 Giay xac nhan gui tien k viet k nguoi thanhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anMTd2a3pDODgtNU0BM11.DV1 Giay dang ky su dung dich vu KHCNBài 4. Tìm hiểu thư điện tửBM06.DV2 Giay yeu cau dich vuVan ban sao luc 290 (QD 1314)Van ban sao luc 291 (TT14 BCT)https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anMG9ZOG1fY01CWHMVan ban sao luc 292 (TT13 BCT)Van ban sao luc 294 (TT20 BCT)Van ban sao luc 320 (CV 887 BXD)https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anaWZGbmJ2bE5LajQVan ban sao luc 321 (CV 3770 VPCP)Van ban sao luc 348 (QD 889)Van ban sao luc 370 (QD 807)https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3and19RcVBGZVAtalU